Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2006                               Τεύχος 321

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:  ΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ


Η εκτίναξη των τραπεζικών κερδών κατά το πρώτο τρίμηνο επηρεάστηκε μεν θετικά από ευνοϊκές συγκυρίες, αλλά κανείς δεν θα πρέπει να υποτιμήσει το αποτέλεσμα των επιτυχών χειρισμών που έγιναν σε επίπεδο σχεδιασμού και διοίκησης


Μεγάλες και απρόσμενης έκτασης νίκες σε όλα τα επίπεδα κατέγραψαν κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο οι δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες, διαψεύδοντας κατά κράτος όσους φοβούνταν ότι η σκλήρυνση των κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας θα μπορούσε να «παγώσει» τον υψηλό ρυθμό ανόδου των επιδόσεών τους.
Το γεγονός ότι οι νέοι κανονισμοί έθεσαν ως όριο του τρεις μήνες, (αντί τους έξι) για να καταστεί μια δανειοδότηση μη εξυπηρετούμενη, όχι μόνο δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα, αλλά αντίθετα το ύψος (και σε απόλυτο νούμερο, αλλά ακόμη περισσότερο ως ποσοστό) των προβλέψεων υποχώρησε σημαντικά. Αναμφίβολα, η ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων αναβαθμίστηκε. Γιατί αυτό; Γιατί από τη μια πλευρά, απέδωσαν οι προσπάθειες επανάκτησης παλαιότερων ανείσπρακτων δανείων και αφετέρου η καλή τρέχουσα πορεία της οικονομίας επέδρασε στο να είναι μικρότερο το ποσοστό των καθυστερούμενων δανείων στις νέες χορηγήσεις.
Η άνοδος των τιμών των μετοχών στο Χ.Α.Κ. επέδρασε ποικιλοτρόπως στα αποτελέσματα των τραπεζών. Για παράδειγμα, η Κύπρου ενέγραψε 8 εκατ. λίρες κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση αξιών, ενώ η Λαϊκή 2,1 εκατ. λίρες. Επιπλέον, η βελτίωση του χρηματιστηριακού κλίματος ωφέλησε τα μέγιστα τις ασφαλιστικές εταιρίες των δύο Συγκροτημάτων (καλύτερα αποτελέσματα, τόνωση ζήτησης), με το Συγκρότημα π.χ. της Τράπεζας Κύπρου να σημειώνει κέρδη προ φόρων στο Α’ τρίμηνο 5 εκατ. από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ η Λαϊκή αύξησε την περυσινή της επίδοση κατά 89%!
Μια τρίτη ευνοϊκή συγκυρία για τις τράπεζες ήρθε από τη συνεχιζόμενη -και φέτος- με ταχείς ρυθμούς αύξηση των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα από το εξωτερικό. Οι καταθέσεις αυτές επανατοποθετούνται από τις κυπριακές τράπεζες στο εξωτερικό και αποδίδουν ένα σημαντικό περιθώριο απόδοσης.
Συμπερασματικά λοιπόν, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των εκπληκτικών φετινών κερδών των δύο μεγάλων κυπριακών τραπεζών θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οφείλεται σε παράγοντες που ενδεχομένως να μην επεναλαμβάνονται σε μόνιμη βάση. Ωστόσο, η τρέχουσα διάρθρωση των κερδών, σε καμιά περίπτωση δεν ομοιάζει με την εικόνα των λογιστικών καταστάσεων του 1999, όταν τα κέρδη των τραπεζών ήταν πολύ περισσότερο συνδεδεμένα (άμεσα ή έμμεσα) με τη χρηματιστηριακή φούσκα.


Λειτουργικές βελτιώσεις
Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί παρά να μην παραδεχτεί ότι μέρος των πολύ υψηλότερων αποδόσεων οφείλεται σε κινήσεις που σχετίζονται με την αποδοτικότερη λειτουργία των δύο τραπεζών. Ένα τέτοιο πεδίο, είναι αυτό της συγκράτησης των εξόδων, με τα έξοδα προσωπικού να ανεβαίνουν μόνο κατά 1% στην Τράπεζα Κύπρου και κατά 8,7% στη Λαϊκή. Να σημειωθεί ότι στην Τράπεζα Κύπρου, ο αριθμός των θέσεων εργασίας σημείωσε ελαφρά κάμψη.
Ένα δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να πιστωθεί στο έργο των Διοικήσεων των δύο Συγκροτημάτων είναι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Ενώ λοιπόν, οι μεγάλες αυξήσεις κερδών (και σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και σε ποσοστά) προήλθαν από τις δραστηριότητες εντός Κύπρου, συνέχισαν να δημιουργούνται οι βάσεις για περαιτέρω διείσδυση στην ελλαδική αγορά. Η Τράπεζα Κύπρου για παράδειγμα, αύξησε το μερίδιό της στην ελλαδική αγορά στο 3,86%, επιτυγχάνοντας άνοδο χορηγήσεων κατά 22%, έναντι επίδοσης 18% της αγοράς. Σε ό,τι αφορά στην παρουσία της Λαϊκής Τράπεζας στην Ελλάδα, πολλά θα κριθούν και από τις συνομιλίες για δημιουργία κοινού τραπεζικού σχήματος με τον Όμιλο Marfin, πράγμα που θα οδηγήσει –εάν συμφωνηθεί- σε ένα σχήμα με μερίδιο αγοράς γύρω στο 4,5%. Η Τράπεζα Κύπρου αύξησε το μερίδιο αγοράς της και εντός Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου και του Συνεργατισμού.


Ανοδικές αναθεωρήσεις
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν είναι τυχαίο ότι όπως η Τράπεζα Κύπρου στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έτσι και η Λαϊκή Τράπεζα κατά την ημέρα ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της, προέβησαν σε αναθεώρηση των τριετών τους στόχων επί τα βελτίω. Για το 2008 οι στόχοι της Λαϊκής αναφέρονται σε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 18% (έναντι παλαιότερου στόχου 14%) και σε δείκτη κόστους/εσόδων 51% (έναντι παλαιότερου στόχου 56%).
Οι τρέχουσες επιδόσεις των δύο Συγκροτημάτων έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ την τελευταία διετία, έτσι ώστε τείνουν να πάρουν «ευρωπαϊκές διαστάσεις». Σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, η Τράπεζα Κύπρου επιτυγχάνει ήδη 19,1% και ο φετινός στόχος της Λαϊκής μιλά για 17%. Ο δείκτης του στόχου κόστους εσόδων ήταν στο Α’ τρίμηνο 49% για την Κύπρου και στο τέλος του έτους στοχεύεται το 54% για τη Λαϊκή. Παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις αυτές υστερούν σήμερα έναντι των αντίστοιχων μέσων ευρωπαϊκών, αναμφίβολα έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και η βελτίωση είναι ραγδαία.

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΑΛΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ...
Επενδύσεις: Διεθνείς Αγορές: Εντείνονται οι διεθνείς χρηματοοικονομικές αντιθέσεις
Αφιέρωμα: Βαριά Βιομηχανία: Κι όμως, έχει μέλλον
Αφιέρωμα: Τηλεπικοινωνίες: ένας κλάδος γεμάτος deals
¶ρθρο: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ...
Αφιέρωμα: Επιβατηγός ναυτιλία: Μερική απελευθέρωση της αγοράς
¶ρθρο: ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
Αφιέρωμα: E-Business O «γίγαντας» που δεν ξύπνησε...
¶ρθρο: PRIVATE BANKING: «ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ» ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Αφιέρωμα: Αυτοκίνητο: Τα νέα μοντέλα
¶ρθρο: Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ: Τα Private Banking, τα Funds και η διασπορά του Κινδύνου
¶ρθρο: Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
¶ρθρο: ΣΠΥΡΟΥ: ΕΝΑ «ΤΡΕΛΟ» ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
¶ρθρο:
Επενδύσεις: EΠENΔYΣEIΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2006

 Όροι και προϋποθέσεις του site