Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2009 - Τεύχος 354                              

AWARENESS & SOCIAL BEHAVIOR- ASBI
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ


Το Κοινωνικό Βαρόμετρο «ASBI», αποτελεί τη μεγαλύτερη διαχρονική έρευνα για τις στάσεις και τις συμπεριφορές της κοινής γνώμης όσον αφορά την εμβέλεια και την επιρροή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στην Ελλάδα, καθώς και των φορέων που την υιοθετούν.

Το «ASBI» ανήκει στα εξειδικευμένα εργαλεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MEDA Communication και υλοποιείται στη χώρα μας, σε ετήσια βάση, από το 2003, ενώ η μοναδικότητα του Βαρόμετρου, ως στρατηγικό εργαλείο, συνίσταται στην εξειδικευμένη του προσέγγιση, στο θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία ορίζεται από τρεις βασικούς άξονες διερεύνησης:


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Τη διερεύνηση των τάσεων που διαμορφώνονται και εξελίσσονται στον τομέα της ευαισθητοποίησης & ενεργοποίησης της ελληνικής κοινωνίας στην επίλυση βασικών κοινωνικών προβλημάτων, καταγράφοντας τις στάσεις & τις συμπεριφορές των Ελλήνων πολιτών – καταναλωτών, καθώς και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της ομάδας εκείνης των πολιτών που παρουσιάζονται περισσότερο κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι και ως εκ τούτου είναι περισσότερο δεκτικοί να ακούσουν αλλά και να αξιολογήσουν αντίστοιχες εταιρικές κοινωνικές & περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.


ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό της κοινωνικής απήχησης των πρωτοβουλιών και των ενεργειών που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τρία διαφορετικά επίπεδα (Αναγνωρισιμότητας, Δημοτικότητας & Διεισδυτικότητας), καθώς και την καταγραφή των προσδοκιών και των απαιτήσεων των Ελλήνων πολιτών σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.


ΕΡΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ &  ΜΚΟ
Τη διερεύνηση της κοινωνικής επιρροής και τη συνδυαστική αξιολόγηση σε τρία διαφορετικά επίπεδα (Αναγνωρισιμότητας, Δημοτικότητας & Επαφής) των  εθελοντικών & Μη Κυβερνητικών οργανώσεων,  από την κοινή γνώμη, ως φορείς άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, αλλά και ως βασικοί συνεργάτες των εταιριών στην άσκηση του έργου τους στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. H συγκεκριμένη προσέγγιση, επιτρέπει το συνδυασμό των διαχρονικών στοιχείων του Βαρόμετρου, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν, τις σημαντικές κοινωνικές τάσεις που δύναται να επηρεάσουν την εικόνα και τη φήμη τους, βελτιώνοντας την πολιτική τους, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και την επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τους (Stakeholders).


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


Η ΜEDA Communication για 7η χρονιά υλοποίησε το Κοινωνικό Βαρόμετρο ASBI-2009, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών VPRC. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Βαρόμετρου πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2009. Το πρωτογενές εμπειρικό υλικό προέκυψε από έρευνα πεδίου, η οποία πραγματοποιήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό σε σχεδιασθέν δείγμα 1.500 ατόμων και υλοποιηθέν 1.483, ηλικίας 15 ετών και άνω, στο σύνολο της χώρας, με χρήση της μεθοδολογίας της προσωπικής συνέντευξης «πρόσωπο με πρόσωπο». Για τη συλλογή των δεδομένων (πραγματοποίηση συνεντεύξεων), εργάστηκε ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα συνεντευκτών της εταιρίας VPRC.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ


ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Αν και επικρατέστερη παραμένει η άποψη των πολιτών ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το κοινωνικό τους έργο κυρίως για την προβολή τους (υποστηρίζεται από 6 στους 10 πολίτες), η αυθόρμητη τοποθέτηση ότι οι εταιρίες και ενδιαφέρονται πραγματικά για την ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλιών αλλά και ότι εμμέσως προσβλέπουν στην προβολή τους, προκειμένου να αποκομίσουν σχετικά οφέλη, καταγράφει ανοδική πορεία και στο φετινό βαρόμετρο της τάξεως των 4,5 ποσοστιαίων μονάδων (34,5%).ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΕ
Οι εταιρίες που συμμετέχουν στον σύνθετο δείκτη της υποστήριξης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχουν διερευνηθεί σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας, δημοτικότητας, και διεισδυτικότητας. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη, για το 2009, ως πιο βασικές παρατηρήσεις μπορούν να αναφερθούν:
1. Διαχρονικά παρατηρείται ότι, 6 από τις 10 εταιρίες που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο δείκτη, ξεχωρίζουν για τη σταθερή παρουσία τους τα τελευταία έξι χρόνια. Αυτές είναι η Goody’s, η Cosmote, η Coca-Cola, η Vodafone, ο ΟΤΕ και η Alpha Bank.
2. Η εταιρία Goody’s διατηρεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την 1η θέση με βαθμολογία (17,5), πολύ υψηλότερη και σε απόσταση από τη βαθμολογία των υπόλοιπων εταιριών που συμμετέχουν.
3. Η διατήρηση στη 2η θέση της εταιρίας Cosmote, σημειώνοντας την καλύτερη τιμή της από το 2003.
4. Η αξιόλογη εμφάνιση, σε επίπεδο τιμών για δεύτερη χρονιά, της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ που καταλαμβάνει τη 3η θέση.
5. Η διατήρηση στην 4η θέση της Coca Cola και η είσοδος της Vodafone στην πρώτη πεντάδα μετά από δύο χρόνια.
6. Η επανεμφάνιση της Εθνικής Τράπεζας στην 8η θέση της κατάταξης και η νέα είσοδος του ΟΠΑΠ στην 9η θέση.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΕ

Το «ASBI» ως μοναδικό εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής των εταιρειών, αναφορικά με το συνδυασμό των θεματικών ενοτήτων που εξετάζει, καταγράφει, κάθε δύο χρόνια, την ανταπόκριση των πολιτών - καταναλωτών, σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας,  στην προσπάθεια των εταιριών να επικοινωνήσουν τις κοινωνικές ή περιβαλλοντικές τους πρωτοβουλίες. Έτσι, επιχειρήθηκε και φέτος να διερευνηθεί η γνώση των πολιτών γύρω από τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τις εταιρίες τα έτη 2007 και 2008. Παρατηρώντας διαχρονικά την συγκεκριμένη μεταβλητή, φαίνεται ότι η επιλογή των εταιριών να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να υποστηρίζουν σε βάθος χρόνου κοινωνικά προγράμματα ή δράσεις αποδίδει, αφού τα περισσότερα (7 στα 8) σημείωσαν σημαντική αύξηση στην αναγνωρισιμότητα των πολιτών.
Με βάση τα στοιχεία του Βαρόμετρου τα πιο σημαντικά προγράμματα - δράσεις σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% (βοηθούμενη αναγνωρισιμότητα) ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες και είναι:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙ
Tο πρόγραμμα «Argoodaki», που υλοποιείται από την εταιρεία GOODY’S (56,3%), o Ραδιομαραθώνιος για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες που υλοποιείται από τη Marfin Egnatia Bank (18%) και η Υποστήριξη της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 1056 για παιδιά σε κίνδυνο από τον ΟΤΕ (10,8%). Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών και ηλικιακών κατηγοριών στα παρακάτω προγράμματα:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ
Tο «Αθλητικό Πανόραμα»  που υλοποιείται από την ALPHA BANK (19,4%), η Χορηγία Special Olympics από τη Vodafone (19,3%).


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το πρόγραμμα «Ανακύκλωσης συσκευών & αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας» της Cosmote (19,9%), το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» της ALPHA BANK (14,4%) και το πρόγραμμα «Ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, αξεσουάρ και οικιακών μπαταριών» από την Vodafone (12,2%).


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
Το πρόγραμμα «Παροχή πόσιμου νερού στη Γιουσίκγου Κένυας» από τη ΧΥΤΟΣ ΑΒΕΕ με brand το ΖΑΓΟΡΙ (36,6%), το Πρόγραμμα Αποκατάστασης 43 Πυρόπληκτων δήμων από την Εθνική Τράπεζα(14,8%), «Τα Πρωτοχρονιάτικα sms» της Cosmote όπου μέρος των εσόδων διατέθηκε στο έργο εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...ΥΦΕΣΗ: ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ... ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2009
ΑΡΘΡΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ... ΧΑΜΟΓΕΛΑ
BANKING MONEY CONFERENCE 2009
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΡΕΥΝΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
EUROMONEY: ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site