Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2009 - Τεύχος 355                              

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ


Το management της SingularLogic δεσμεύεται ακόμη περισσότερο, μέσω της αναβαθμισμένης μετοχικής του παρουσίας, στη στόχευση για διαρκή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.


ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
SINGULAR LOGIC


Συνέντευξη στον Ανδρέα Αναστασίου


ΧΡΗΜΑ_Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία του κλάδου πληροφορικής αποχωρεί από το ΧΑ. Τι αλλάζει στη SingularLogic μετά από αυτήν την εξέλιξη;
Γ. ΚΑΡΑΚΑΔΑΣ_Η μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία της εταιρείας, η οποία μας έχει καταστήσει τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στο χώρο λογισμικού και λύσεων πληροφορικής, στηρίχτηκε σε δύο παραμέτρους: αφ’ ενός στον ισχυρό μας βασικό μέτοχο την Marfin Investment Group - η οποία εξασφάλισε και την κεφαλαιακή επάρκεια απαραίτητη για την αναδιάρθρωση και περαιτέρω ανάπτυξή μας -  αφ’ ετέρου στο ισχυρό management της εταιρείας δεσμευμένο πάνω στην στόχευση της αναπτυξιακής πορείας. Σήμερα, με την αποχώρηση από το χρηματιστήριο, οι δύο αυτές συνιστώσες ενισχύονται περαιτέρω, αφού η MIG καθίσταται πλέον ο μεγαλύτερος και πλειοψηφικός μέτοχος στο σχήμα που προκύπτει, ενώ παράλληλα το management δεσμεύεται ακόμη περισσότερο μέσω της σημαντικής μετοχικής του παρουσίας στη συνέχιση αυτής της πορείας.


Χ_Ποιές είναι οι συνέργιες που προκύπτουν για την εταιρία μετά την αύξηση του ποσοστού της MIG;
Γ.Κ._Οι συνέργιες είναι προφανείς για την SingularLogic όντας μία εταιρεία μέλος του μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου της Ελλάδας και της περιοχής. Για παράδειγμα, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μας δίνεται μέσα από τις πολλαπλές δραστηριότητες της MIG, είναι να αναπτύξουμε για τις εταιρείες του Ομίλου - οι οποίες έχουν όλες το χαρακτηριστικό της ηγέτιδας εταιρείας στον κλάδο τους - νέες πρωτοβουλίες λύσεων και λογισμικού. Τέτοιου είδους συνέργιες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν τον Όμιλο Υγεία και τη νέα Ολυμπιακή, με σημαντικά οφέλη για τον Όμιλο στο σύνολό του.


Χ_Ο κλάδος της πληροφορικής στην Ελλάδα ακολούθησε την παγκόσμια τάση και αντιμετώπισε τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης. Υπήρξαν, όμως, και εξαιρέσεις...
Γ.Κ._Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, τουλάχιστον των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής, δείχνουν ότι ο κλάδος επηρεάστηκε και στην Ελλάδα με λίγες εξαιρέσεις, εκ των οποίων είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι, η SingularLogic ήταν μία από αυτές. Η πτώση εσόδων που παρατηρείται στον κλάδο, και φυσικά αναφέρομαι στις εισηγμένες, είναι της τάξης του 30%, ενώ αντίστοιχα η κερδοφορία -εξαιρουμένων ορισμένων- σημειώνει πτώση της τάξης του 80%. Το γεγονός αυτό μας δείχνει ότι κάποια χαρακτηριστικά παθογένειας από τα οποία χαρακτηρίστηκε ο κλάδος στο παρελθόν, όπως η  πολυδιάσπαση, η έλλειψη καινοτομίας, η έλλειψη ικανότητας ανάπτυξης των εταιρειών πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, συνεχίζουν να τον ταλανίζουν και σήμερα. Στον αντίποδα η εταιρεία μας με ξεκάθαρη εστίαση στο αντικείμενο, με επενδύσεις σε  ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογίες και νέα προϊόντα έχει επιτύχει να διατηρήσει τα έσοδά της με ταυτόχρονη ελαφρά αναπτυξιακή τάση, γεγονός που καταδεικνύει ότι επηρεαστήκαμε ελάχιστα από την κρίση σε σχέση με τις εταιρείες του κλάδου.


Χ_Δεδομένων των ενδείξεων ύφεσης και στην ελληνική οικονομία, θεωρείτε ότι προμηνύονται και νέες, «ετεροχρονισμένες» επιπτώσεις της κρίσης και στην ελληνική αγορά πληροφορικής;
Γ.Κ._Στον βαθμό που θα υπάρξουν ετεροχρονισμένες επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία γενικότερα, προφανώς ο κλάδος πληροφορικής δεν θα μείνει ανεπηρέαστος. Στη SingularLogic αντλούμε μεγάλη αισιοδοξία από την  προσπάθεια και επένδυση που έχουμε κάνει σε προϊόντα, λύσεις και τεχνολογίες. Θεωρούμε ότι η δυναμική που έχουμε αποκτήσει και η ευρηματικότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας, θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε ότι  στην κρίση οι τεχνολογίες αποτελούν εργαλείο αντιμετώπισης. Πιστεύουμε ότι έχουμε τις καλύτερες λύσεις και άρα έχουμε την αισιοδοξία ότι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την κρίση θα επιλέξει την εταιρεία με τις καλύτερες λύσεις για να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής.


Χ_Πώς θα περιγράφατε τις γενικότερες προοπτικές της αγοράς πληροφορικής, παγκόσμιας και ελληνικής, στη διάρκεια του 2010;
Γ.Κ._Ο κλάδος της πληροφορικής σίγουρα επηρεάζεται από το γενικότερο οικονομικό κλίμα και στον βαθμό που αυτό θα βελτιωθεί το 2010 θα υπάρξει και αντίστοιχη βελτίωση του κλάδου. Πιστεύουμε βέβαια ότι η βελτίωση αυτή θα αποτυπωθεί  κυρίως σε εταιρείες  που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν και να εξυπηρετήσουν το πελατολόγιό τους με καινοτόμες προτάσεις.
Εμείς θεωρούμε ότι η ηγετική μας θέση σε πολλούς κλάδους, μας επιφορτίζει με μεγαλύτερη ευθύνη ώστε  να επενδύουμε στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών  με  προτεραιότητα  προϊόντα που διαθέτουν τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι κάθε συγκυρία παρουσιάζει ευκαιρίες, εμείς έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο προτάσεων προς τις εταιρείες και τους οργανισμούς που εξυπηρετούμε, με στόχο να τους δώσουμε καλύτερα εργαλεία αντιμετώπισης της κρίσης.
Σημαντικό κομμάτι αυτής της πρότασης είναι, για παράδειγμα, οι υπηρεσίες outsourcing που παρέχουμε στους μεγάλους οργανισμούς του τραπεζικού τομέα, της υγείας, των τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου αλλά και της βιομηχανίας. Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν τόσο στην μείωση εξόδων πληροφορικής των εταιρειών και οργανισμών όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, με στόχο να επικεντρωθούν στις βασικές τους δραστηριότητες, απαλλαγμένες από την πρόκληση να ακολουθήσουν τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Μέσα από τέτοιου είδους προτάσεις με προφανή θετικό αντίκτυπο στην λειτουργία των πελατών μας, διεκδικούμε τις ευκαιρίες που και η κρίση μπορεί να παρουσιάσει.
Παράλληλα, ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η σημαντική επένδυση την οποία έχουμε κάνει στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας για τα προϊόντα λογισμικού που διαθέτουμε. Είναι μία επένδυση των τελευταίων τριών ετών, μία αναβάθμιση που αποσκοπεί σε ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα για τους χρήστες του λογισμικού μας μέσα από τεχνολογίες που βελτιώνουν τόσο την παραγωγικότητα όσο και εν δυνάμει την ανταγωνιστικότητά τους.
Με αυτόν τον τρόπο επενδύουμε στην καλύτερη δυνατόν στήριξη των πελατών μας και ανταποκρινόμαστε στην εμπιστοσύνη τους. Αυτό αποτελεί επιχειρηματική κουλτούρα αλλά και εταιρική δέσμευση του οργανισμού μας προς τους πελάτες μας.


Χ_Σκοπεύετε να υλοποιήσετε μία πολιτική εξαγορών ή πιστεύετε ότι το περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, δεν επιτρέπει ανάλογες κινήσεις; Στην αγορά, ας πούμε, θεωρείται εύλογο να κάνετε σκέψεις για εξαγορά τομέως ομοειδούς επιχείρησης...
Γ.Κ._Αναζητούμε πάντοτε ευκαιρίες διεύρυνσης της γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε, καθώς και καινοτόμες λύσεις οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τη δυναμική της εταιρείας μας. Αυτό το κάνουμε τόσο με την επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη ιδίων προϊόντων όσο και με τη συνεχή επαγρύπνηση και αναζήτηση για την ύπαρξη εταιρειών που θα μπορούσαν συνδυαζόμενες με το αντικείμενό μας, να αναδείξουν καλύτερες προοπτικές για την SingularLogic. Στο βαθμό που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει μία ορθολογικοποίηση των προσδοκιών των εταιρειών αυτών, δεν αποκλείουμε εκ προοιμίου καμία στρατηγική επιλογή που θα ενισχύσει μελλοντικά την ανάπτυξή μας.


Χ_Ποια είναι τα σχέδιά σας όσον αφορά στη γεωγραφική επέκταση της εταιρείας διά θυγατρικών σε άλλες χώρες;
Γ.Κ._Διεκδικούμε να αποκτήσουμε μερίδια και εκτός Ελλάδας, μέσω της ανάπτυξης προϊόντων που απευθύνονται όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά.


Χ_Η SingularLogic πέτυχε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις τεσσάρων μηνών,  την αναβάθμιση της πιστοποίησής της, από Avaya ECG Gold Business Partner σε Avaya ECG Platinum Business Partner. Πρακτικά, σε τι «μεταφράζεται» αυτή η διάκριση;
Γ.Κ._Αυτή είναι μία από τις διακρίσεις που έχει λάβει η SingularLogic. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε πετύχει αναβάθμιση σε περισσότερες από 10 συνεργασίες με διεθνείς οίκους τεχνολογίας. Αυτές οι συνεργασίες αναδεικνύουν τόσο την έμφαση στην ποιότητα υλοποίησης έργων και αξιοποίησης τεχνολογιών μεγάλων οίκων του εξωτερικού, όσο και την επένδυσή μας σε ανθρώπινο δυναμικό που αξιοποιεί αυτές τις τεχνολογίες για να προσφέρει στους πελάτες μας τις καλύτερες δυνατόν λύσεις. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε πολλές από αυτές τις συνεργασίες με διεθνείς οίκους διαθέτουμε το ύψιστο επίπεδο πιστοποίησης διεθνώς, ενώ παράλληλα για κάποιες από αυτές αποτελούμε τους μοναδικούς πιστοποιημένους  στον ελλαδικό χώρο.


Χ_Ο Όμιλος MIG, βασιζόμενος στις δυνατότητες της SingularLogic, υπέβαλε πρόταση περί παροχής δωρεάν λογισμικού στο ελληνικό κράτος, προκειμένου αυτό να ελέγχει αποτελεσματικότερα τις δημόσιες φαρμακευτικές δαπάνες. Θα μας εξηγήσετε γιατί το έκανε αυτό και σε τι θα ωφεληθεί τόσο ο Όμιλος όσο και η SingularLogic;
Γ.Κ._Η MIG ως ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος, έχει όφελος να λειτουργεί σε μια σύγχρονη Ελλάδα με τα επιχειρηματικά της συμφέροντα να συμπίπτουν με το συμφέρον της χώρας και των πολιτών της. Οι φαρμακευτικές δαπάνες έχουν αναδειχθεί από όλες τις πλευρές σαν μία σημαντική πρόκληση των δημόσιων οικονομικών. Ως εκ τούτου θεωρήσαμε ότι η συνεισφορά μας,  αν θέλετε και μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι θετική για να διασφαλίσει ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους όσοι από εμάς δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.


Χ_Πέραν των στενά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, πώς βλέπετε τη θέση της εταιρίας μέσα στα ευρύτερα κοινωνικά δρώμενα και τις σημαίνει για εσάς ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;
Γ.Κ._Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναδεικνύει την υποχρέωση των εταιρειών να παρεμβαίνουν θετικά στο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Σε αυτό ο όμιλος MIG έχει πάρει σημαντικότατες πρωτοβουλίες και σαν εταιρεία μέλος του ομίλου MIG συνεισφέρουμε και εμείς κάτω από αυτήν την ομπρέλα. Χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα αποτελεί το σύστημα πρόβλεψης πυρκαγιών, δωρεά της MIG, στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, ένα υπερσύγχρονο τεχνολογικά σύστημα το οποίο υλοποιήθηκε με την τεχνογνωσία της SingularLogic και το οποίο στις 11 Ιουνίου 2009 απέτρεψε την επέκταση μίας πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί στον ήδη ταλαιπωρημένο Δρυμό.


Χ_Κύριε Καρακαδά, με τις δρομολογηθείσες κινήσεις «μεγαλώνετε» και ως μέτοχος της εταιρίας που διοικείτε. Τι συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη;
Γ.Κ._Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση του συνόλου της διοικητικής ομάδας και εμού προσωπικά, στη συνεχιζόμενη υγιή αναπτυξιακή πορεία της SingularLogic, μιας εταιρίας με σημαντική παρεμβατικότητα στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και ιδιαίτερα του κλάδου πληροφορικής. Είναι δε απόρροια ενός εξαιρετικά επιτυχημένου πλάνου αναδιάρθρωσης από το οποίο πετύχαμε σημαντικά οφέλη για την εταιρεία.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...Ο «ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ» ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ... ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΔΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: CORPORATE BANKING
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΘΕΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΑΘΗΜΑ
EUROMONEY: ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
EUROMONEY: ΦΡΕΣΚΟ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΕ
ΕΡΕΥΝΑ SPRENGLER FOX HELLAS
ΑΝΑΛΥΣΗ JP MORGAN
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΤΙΤΑΝ
ΦΑΚΕΛΟΙ: LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΙ: EUROBANK PROPERTIES
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΕ - EXPRESS HOLIDAYS
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΟΡΡΕΣ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: OLYMPIC AIR: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: PORSCHE PANAMERA
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site