Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2006                               Τεύχος 321

PRIVATE BANKING: «ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ» ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Οι τάσεις και οι προοπτικές της ελληνικές αγοράς στην ιδιωτική τραπεζική
Ενδιαφέροντα στοιχεία και απόψεις από το διεθνούς  κύρους περιοδικό EUROMONEY


Πριν από λίγα χρόνια η επί προμήθεια διαχείριση κεφαλαίων ήταν περίπου άγνωστη στην Ελλάδα. Την τελευταία πενταετία ωστόσο η ανάπτυξη του private banking και των υπό διαχείριση κεφαλαίων  αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί.
Σήμερα περί τα 40.000 άτομα – οικογένειες είναι πελάτες στο private banking ελληνικών και ξένων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και κατά την εκτίμηση κύκλων της αγοράς έχουν εναποθέσει στους ειδικούς κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 17 δισ. ευρώ.
Τα ίδια άτομα έχουν, κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, αναθέσει σε εκτός Ελλάδος private bankers τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ, ποσό στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα τοποθετημένα εκτός χώρας κεφάλαια Ελλήνων, την επιστροφή των οποίων επεδίωξε, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, η πολιτεία, πρόσφατα.


Σημειώνεται ωστόσο ότι τα  17 δισ. ευρώ που είναι το ποσό που διαχειρίζεται το private banking σήμερα αποτελεί μόλις το 25% της συνολικής αποταμιευτικής επένδυσης των νοικοκυριών που εκτιμάται σε 70 δισ. ευρώ, ποσό που ουσιαστικά λιμνάζει και ανέρχεται στο 50% του συνόλου των πάσης φύσεως καταθέσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οι συνολικές καταθέσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών ανέρχονται σε 146 δισ. ευρώ που ουσιαστικά υποαποδίδουν, αφού οι καταθέσεις ταμιευτηρίου (76,7 δισ. ευρώ) και όψεως (18,5 δισ. ευρώ) έχουν καθαρή απόδοση πολύ κάτω του 2%. Με ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού 3,9% και οι καταθέσεις προθεσμίας (48 δισ. ευρώ) υστερούν και αυτές του ρυθμού πληθωρισμού.
Το γεγονός ότι μέσω των καταθέσεων εξασφαλίζονται σχετικά «φθηνές» χρηματοδοτήσεις (περίπου 70 δισ. ευρώ δάνεια προς τις επιχειρήσεις και 59 δισ. ευρώ δάνεια προς τα νοικοκυριά) δεν «απαλύνει» την απώλεια των αποταμιευτών που επιδιώκουν με τη σειρά τους καλύτερη απόδοση.
Με βάση εκτιμήσεις ο αριθμός των ατόμων που προσφεύγει στο private banking αυξάνει κατ’ έτος και περίπου 3.000 άτομα (λαμβανομένων υπ’ όψιν και των κοινών λογαριασμών καθώς και των υπεράκτιων  εταιριών). Όπως επίσης αυξάνει, από έτος σε έτος, και η κινητή περιουσία που κατά οικογένεια διαχειρίζεται το private banking.
Αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους: πρώτον, το ότι αυτόματα επέρχεται αύξηση δεδομένου, όπως υποστηρίζουν παράγοντες των τραπεζών, συχνά τα διαχειριζόμενα κεφάλαια από το private banking αποφέρουν απόδοση αισθητά μεγαλύτερη του 6%, απόδοση που είναι συμβατή με τις επιτεύξεις private bankers που λειτουργούν στο εξωτερικό και έχουν χρόνια παράδοση επιτυχούς λειτουργίας.
Δεύτερον, στο ότι όλο και περισσότερα κεφάλαια ανασύρονται από άλλες πλευρές και τοποθετούνται στη διαχείριση από ειδικούς.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στο πρόσφατο παρελθόν, επί κυριαρχίας δραχμής, για να γίνει κανείς πελάτης private banking απαιτείτο να εμπιστευτεί περί τις 300.000 ευρώ (100 εκατ. δρχ.) ενώ σήμερα δύσκολα γίνεσαι δεκτός με λιγότερο από 1 εκατ. ευρώ.


Η πίτα των δισ.
Σύμφωνα με στελέχη της τραπεζικής αγοράς και ειδικότερα του τομέα διαχείρισης κεφαλαίων, η  δυνητική αγορά του private banking υπολογίζεται σε περίπου 60 δισ. ευρώ και αφορά περί τις 30.000 οικογένειες που διαθέτουν διαθέσιμα προς επένδυση άνω των 300.000 ευρώ.
Πάντως, όπως επισημαίνουν τραπεζικοί παράγοντες, εκτιμάται ότι κεφάλαια ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ που ανήκουν σε Έλληνες βρίσκονται σε off shore εταιρίες και αποτελούν πηγή από την οποία τα τμήματα private banking των ελληνικών τραπεζών μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια. Ο επαναπατρισμός κεφαλαίων αναμένεται ότι θα είναι αποτέλεσμα κυρίως της φορολογικής εναρμόνισης στην E.E. που ισχύει από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου, αλλά και των αναβαθμισμένων υπηρεσιών που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες. Με την εναρμόνιση της φορολογίας, ο επαναπατρισμός κεφαλαίων προσφέρει, εκτός από φορολογικά οφέλη -τουλάχιστον για το κομμάτι που είναι τοποθετημένο σε ομόλογα και καταθέσεις- και τάξη στη διαχείριση της περιουσίας των Ελλήνων που διατηρούν υπεράκτιες εταιρίες.
Κατά τη διάρκεια του 2005, σύμφωνα με  εκτιμήσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης των κεφαλαίων είναι της τάξεως του 20%, πολύ υψηλότερος από άλλους τραπεζικούς τομείς, και οφείλεται τόσο στην ενεργοποίηση πολλών ελληνικών τραπεζών στο συγκεκριμένο χώρο όσο και στη διαπίστωση της ανάγκης διαχείρισης των κεφαλαίων εκ μέρους της πελατείας.


Ανταγωνισμός
Ο ανταγωνισμός στον χώρο του private banking είναι ιδιαίτερα έντονος, καθώς εκτός από τις ελληνικές τράπεζες στον χώρο δραστηριοποιούνται έντονα και ξένες τράπεζες αλλά και χρηματιστηριακές εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικών χαρτοφυλακίων.


EFG Eurobank – Private Banking
Αύξηση της τάξης του 20% καταγράφει κατά την διάρκεια του 2005 ο ρυθμός αύξησης των κεφαλαίων που εμπιστεύονται στις εξειδικευμένες υπηρεσίες Private Banking στην Ελλάδα, σύμφωνα με την EFG Eurobank.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας, τα  συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Private Banking στην Ελλάδα, ανέρχονται σε περίπου 15 δισ. ευρώ, ποσό που έχει σχεδόν τριπλασιασθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. 
Στη Eurobank το Private Banking έχει υπό διαχείριση κεφάλαια  της τάξης των 5,4 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους, ενώ με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η Eurobank φαίνεται να κατέχει ένα μερίδιο αγοράς άνω του 30% στη συγκεκριμένη αγορά. 
Σημειώνεται ότι η Εurobank έχει υλοποιήσει πρωτοποριακά επενδυτικά προϊόντα όπως το αμοιβαίο κεφάλαιο EUROBANK PRIVATE SECTOR 50, το αμοιβαίο κεφάλαιο ΕUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ, δομημένα προϊόντα με υποκείμενους δείκτες διεθνών χρηματιστηρίων όπως και τα προϊόντα Strategic Allocators τα οποία αποτελούν μία προσπάθεια διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολόγων σε παγκόσμια κλίμακα. 
Στα προϊόντα με υποκείμενες αξίες ελληνικές μετοχές οι αποδόσεις έχουν ξεπεράσει το 18%, στα δομημένα προϊόντα οι αποδόσεις έχουν κινηθεί μεταξύ 2%-10% και στο τυπικό προϊόν Strategic Allocator μεσαίου κινδύνου σε ευρώ οι αποδόσεις έχουν κινηθεί στα επίπεδα του 9% ετησιοποιημένο για τα 2,5 περίπου χρόνια λειτουργίας του προϊόντος.


Πειραιώς Wealth Management
Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς, με την σύσταση της wealth management είναι η προσφορά προς τον πελάτη του συνόλου των σύγχρονων υπηρεσιών που αφορούν όχι μόνο στη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου αλλά και τη διαχείριση του συνόλου της περιουσίας του.
Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει το wealth management της Τράπεζας Πειραιώς περιλαμβάνονται οι συμβουλές επί φορολογικών θεμάτων, η διαχείριση συνολικών κινδύνων σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων (από προσωπικές επιχειρήσεις μέχρι οικογενειακές υποχρεώσεις) κληρονομικά ζητήματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε έργα τέχνης. 
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Πειραιώς wealth management ανέρχονται αυτήν την περίοδο στα 500 εκατ. ευρώ ενώ στόχος είναι να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ στους επόμενους 18 μήνες.
Για το 2006 η Πειραιώς wealth management, προτείνει αυξημένη έκθεση σε μετοχές έναντι των ομολόγων, σύμφωνα με το επικρατέστερο έως τώρα σενάριο  για την παγκόσμια οικονομία που θέλει ικανοποιητική ανάπτυξη χωρίς πληθωρισμό.
Κατά τη διάρκεια σχετικής παρουσίασης η διοίκηση της Πειραιώς wealth management επεσήμανε ότι δεν αναμένει αρνητικές εκπλήξεις όσον αφορά τα επιτόκια, καθώς η άνοδος των επιτοκίων στις ΗΠΑ θα λήξει στο Α' τρίμηνο του 2006, ενώ αναμένεται ήπια προσαρμογή στην Ευρωζώνη με στόχο τα επίπεδα του 2,75% στο τέλος του 2006.
Υπό αυτό το πρίσμα, σε συνδυασμό με τη χαμηλή διακύμανση των αγορών και την αυξημένη ρευστότητα που υπάρχει, η διοίκηση της Πειραιώς wealth management επισήμανε ότι το σενάριο αυτό ευνοεί την έκθεση σε μετοχικό κίνδυνο, ενώ τις καλύτερες προοπτικές ανόδου παρουσιάζουν η Ιαπωνία, η περιοχή της Ασίας και οι αναδυόμενες αγορές (Βραζιλία, Ταϊβάν και Σιγκαπούρη).
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο που επεξεργάζεται η Πειραιώς wealth management ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει αυτήν την περίοδο 38% ομόλογα, 35% μετοχές, 14% μετρητά, 7% εναλλακτικές επενδύσεις (commodities, real estate funds, Hedge funds κ.ά.) και 6% προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου. 
Η καθαρή απόδοση, μη ετησιοποιημένη, ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2005 ανέρχεται στο 6% περίπου.
Σε ό,τι αφορά τα χρηματιστήρια η Πειραιώς wealth management παραμένει θετική σε διεθνές επίπεδο, συστήνοντας για την Ευρώπη κλάδους όπως Βιομηχανία, Ενέργεια και Τηλεπικοινωνίες. Για το Χ.Α. επισημαίνει ότι οι αποδόσεις θα έρθουν εκτός τους τραπεζικού χώρου, με εξαίρεση ίσως τις τράπεζες που θα πρωταγωνιστήσουν σε κινήσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων, ενώ στο χαρτοφυλάκιο που συστήνει για την Ελλάδα περιλαμβάνει την Alpha, Εθνική, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και Coca Cola.


EUROMΟNEY: Χρήσιμα στοιχεία για το private banking
Τα αποτελέσματα της 3ης Απογραφής του Euromoney για το private banking έδειξε ότι το 2005 ήταν μια θετική χρονιά για τις τράπεζες σε ό,τι αφορά την προσπάθειά τους να διαχειριστούν τον ολοένα και αυξανόμενο παγκόσμιο πλούτο. Για την περίοδο 2005-2009 ο καθαρός πλούτος των ιδιωτών αναμένεται να αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,5%, προβλέπει η Merill Lynch, και από το poll του Euromoney προκύπτει ότι οι περισσότερες τράπεζες τα πήγαν καλά σ’ αυτόν το νέο πλούτο που δημιουργείται.
Οι 20 μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο ανακοίνωσαν αυξημένα κεφάλαια υπό διαχείριση, με το UBS Wealth Management, που ψηφίστηκε και πάλι ως το καλύτερο private banking, κατάφερε να επιτύχει ετήσια άνοδο 19%.
Σύμφωνα με το poll μεταξύ των επικεφαλής των 20 μεγαλύτερων τραπεζών παγκοσμίως, τρεις είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων: πρώτον, η βελτίωση των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων. Δεύτερον, η ανάπτυξη των εγχώριων εργασιών και τρίτον, το γεγονός ότι οι επενδυτικές τράπεζες κατάφεραν να προσελκύσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο από το «πορτοφόλι» των πελατών.
Ένα αποτέλεσμα της θετικής πορείας των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων είναι ότι οι πελάτες έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους προς το επίπεδο της εξυπηρέτησης με τα τμήματα του private banking να προσπαθούν να αναβαθμίσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. «Η κίνηση προς την ανοιχτή αρχιτεκτονική και έτσι η πρόσβαση προς τα best of breed επενδυτικά προϊόντα έχουν μειώσει πλέον την πίεση για αποδόσεις και τώρα η ποιότητα των υπηρεσιών είναι το σημείο στο οποίο επικεντρώνονται οι πελάτες», αναφέρει ο Μιχάλης Λαγόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της RBG Global Private Banking. H RBC έλαβε τη στρατηγική απόφαση να διασφαλίσει τους διευθυντές επενδυτικών σχέσεων που ξόδευαν λιγότερο χρόνο στα διοικητικά τους καθήκοντα και περισσότερη ώρα με τους πελάτες τους. «Απαιτούνται περισσότερα ταξίδια και χρόνος έξω από το γραφείο, αλλά αυτό οδηγεί στο να καταλάβεις τους πελάτες σου καλύτερα».
Ποιότητα υπηρεσιών: Στην έρευνα του 2005 της IBM Business Consulting Services μεταξύ των πλέον των καλύτερων πελατών-επενδυτών, το 83% των ερωτηθέντων κατέταξε την ποιότητα των υπηρεσιών ως το κυριότερο κριτήριο για να επιλεγεί ένα private banking. Μόνο το 50% των ερωτηθέντων, θεώρησε την απόδοση των επενδύσεων ως κρίσιμο παράγοντα. Πρόκειται για μια επιστροφή στις παλιές εποχές του private banking, όπου οι υπηρεσίες υπερείχαν ανέφερε ο κ. Λαγόπουλος. Άλλοι επικεφαλής τμημάτων private banking συμφωνούν και προκειμένου να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες, προχώρησαν πέρυσι σε τμηματοποιήσεις των πελατών τους, «λόγω της αυξανόμενης συνθετότητας του κόσμου στον οποίο λειτουργούμε. Ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλους και είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε το ποιες υπηρεσίες είναι οι κατάλληλες», υποστηρίζει ο κ. Marcel Rohner, γενικός διευθυντής του UBS wealth management and business banking. 
Ειδικότερα, οι επιχειρηματίες είναι ένα κομμάτι της αγοράς, όπου το private banking το θεωρούν ως ανερχόμενο. Από τους ερωτηθέντες του Euromoney poll, το 88,5% των ιδιωτικών τραπεζών ανέφεραν ότι δίνουν έμφαση στους επιχειρηματίες. Ο Rob Ten Heggeler είναι ο γενικός διευθυντής παγκοσμίως της Fortis Mees Pierson και δηλώνει ότι στην εταιρία του έχουν αναπτυχθεί προϊόντα και υπηρεσίες γι αυτή την κατηγορία πελατών. «Εδώ και λίγο καιρό εστιάζουμε από κοινού στην επιχειρηματική τραπεζική και στην ιδιωτική τραπεζική, για να εξυπηρετήσουμε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις. Οι περισσότερες ιδιωτικές τράπεζες θα συμφωνούσαν ότι αυτό κάνει αίσθηση, αλλά όχι τόσο μεγάλη, όσο τα εξειδικευμένα προϊόντα που «κόβονται και ράβονται» για τους επιχειρηματίες».

  Περιεχόμενα
Editorial
Επενδύσεις: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΑΛΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ...
Επενδύσεις: Διεθνείς Αγορές: Εντείνονται οι διεθνείς χρηματοοικονομικές αντιθέσεις
Αφιέρωμα: Βαριά Βιομηχανία: Κι όμως, έχει μέλλον
Αφιέρωμα: Τηλεπικοινωνίες: ένας κλάδος γεμάτος deals
¶ρθρο: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ...
Αφιέρωμα: Επιβατηγός ναυτιλία: Μερική απελευθέρωση της αγοράς
¶ρθρο: ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
Αφιέρωμα: E-Business O «γίγαντας» που δεν ξύπνησε...
¶ρθρο: PRIVATE BANKING: «ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ» ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Αφιέρωμα: Αυτοκίνητο: Τα νέα μοντέλα
¶ρθρο: Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ: Τα Private Banking, τα Funds και η διασπορά του Κινδύνου
¶ρθρο: Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
¶ρθρο: ΣΠΥΡΟΥ: ΕΝΑ «ΤΡΕΛΟ» ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
¶ρθρο:
Επενδύσεις: EΠENΔYΣEIΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανασκόπηση για το Μήνα Απρίλιο του 2006

 Όροι και προϋποθέσεις του site