Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2009 - Τεύχος 355                              

CORPORATE BANKING
ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ,
ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Ο φόβος των υψηλών επισφαλειών έκανε τις τράπεζες να βάλουν σε δεύτερη μοίρα δραστηριότητες με μεγάλα περιθώρια κέρδους, αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα, στο ρευστό περιβάλλον που διαμόρφωσε η κρίση. Αντ’ αυτών, τα πιστωτικά ιδρύματα «ακούμπησαν» με μεγαλύτερη σιγουριά στους γνωστούς, καθιερωμένους, μεγάλους εταιρικούς πελάτες τους.από τον Ανδρέα Αναστασίου


Το ισχυρό «σοκ» που υπέστησαν οι ανά τον κόσμο τράπεζες τα τελευταία ένα με δύο χρόνια, τις έκανε -για ένα διάστημα τουλάχιστον- να αναθεωρήσουν την ιεράρχηση που έθεταν στις επί μέρους επιδιώξεις για ανάπτυξη των εργασιών και της κερδοφορίας τους, από τη μια πλευρά, και για διασφάλισή τους έναντι των ποικίλων κινδύνων από την άλλη. Η δεύτερη από τις αναφερθείσες αυτές επιδιώξεις, η οποία είχε για καιρό σχετικώς υποτιμηθεί, ανήλθε τώρα σε υψηλότερη βαθμίδα σημασίας, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να διασφαλίσουν ότι το διαρκές «πάρε και δώσε» χρημάτων, που είναι η δουλειά τους, δεν θα διαταρασσόταν από ατυχείς περιστάσεις, ήτοι από την αυξημένη ασυνέπεια των δανειοληπτών πελατών τους και τη διόγκωση των επισφαλών απαιτήσεών τους.
Οι τράπεζες, λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, η οποία κατά κύριο λόγο και με απλά λόγια συνίσταται στο να δανείζουν χρήματα. Για να διασφαλίσουν, όμως, ότι τα χρήματα που δανείζουν θα επανέλθουν -και με το παραπάνω- στο ταμείο τους, οι τράπεζες (πέραν της ευκαιριακής εκμετάλλευσης της περιόδου των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων και των επενδύσεών τους σε χρεόγραφα) στράφηκαν προς τους πλέον αξιόπιστους και φερέγγυους δανειολήπτες -που, κατά τεκμήριο, είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις- σχεδόν... παρακαλώντας τους να τους δανείσουν κεφάλαια. Παράλληλα με τις δανειοληπτικές επιλογές, τα πιστωτικά ιδρύματα αναπτύσσουν και προωθούν -προς τους εταιρικούς πελάτες τους- μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένων για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των μεγάλων επιχειρήσεων.


ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τα δάνεια προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ βρίσκονται περί το 46% έναντι 72% στην Ευρωζώνη, τα στεγαστικά δάνεια στο 25% έναντι 36% στην Ευρωζώνη, ενώ τα καταναλωτικά στο 13% έναντι 16%. Ταυτόχρονα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής αγοράς των δανείων στην Ελλάδα ήταν τα τελευταία χρόνια ο ταχύτερος στην Ευρωζώνη, μαζί με τον αντίστοιχο της Ισπανίας, φανερώνοντας τη δυναμική του συστήματος.
Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν ότι το μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης στην Ελλάδα βρίσκεται στον χώρο της τραπεζικής των επιχειρήσεων. Συνεπώς, συνιστά πραγματική ευκαιρία για τις ελληνικές τράπεζες να κινηθούν με τρόπο συστηματικό προς μεθόδους ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης της μοντέρνας ελληνικής επιχείρησης. Σύγχρονα εργαλεία όπως αυτά της τμηματοποίησης της αγοράς, της διαχείρισης της πελατειακής σχέσης μέσω εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης, της διαμόρφωσης ειδικού πλαισίου συνεργασίας για τις αποδοτικότερες σχέσεις, της εξυπηρέτησης μέσω πολλών διαφορετικών εναλλακτικών δικτύων (περιφερειακά κέντρα επιχειρηματικής πίστης, εξειδικευμένοι σύμβουλοι επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τραπεζική, κινητή τηλεφωνία) δίνουν τον τόνο στις μονάδες τραπεζικής επιχειρήσεων των ελληνικών τραπεζών.
Παράλληλα, η βασική αρχή του «ακολούθησε τον πελάτη» θα συνεχίσει να τροφοδοτεί το τραπεζικό σύστημα, καθώς ο διεθνοποιημένος προσανατολισμός και η εξωστρέφεια των Ελλήνων επιχειρηματιών συνδέεται άρρηκτα με τη διαχείριση των τραπεζικών τους σχέσεων και τη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ
Η λιανική τραπεζική δείχνει πλέον σαφή σημάδια κόπωσης, την ίδια στιγμή που το περιθώριο κέρδους των τραπεζών από τις συγκεκριμένες εργασίες είναι σχετικά μικρό, ενώ λόγω της κρίσης, ο κίνδυνος αύξησης των επισφαλειών και των καθυστερήσεων είναι πάντα υπαρκτός. Οι χορηγήσεις στεγαστικής πίστης που τα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν την ατμομηχανή των τραπεζικών εργασιών δείχνουν κατά τη διάρκεια της περυσινής αλλά και της φετινής χρήσης έντονα σημάδια κάμψης, με τον ρυθμό αύξησης των εκταμιεύσεων να βαίνει συνεχώς μειούμενος.
Παράλληλα, εντείνεται μεταξύ των τραπεζιτών η ανησυχία, καθώς η διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και η ακόμη αβέβαιη έκβασή της, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην πραγματική οικονομία, με πρώτη αρνητική συνέπεια την αύξηση της δυσκολίας των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή του δανεισμού τους και ως εκ τούτου την αύξηση των επισφαλειών και των καθυστερούμενων δανείων. Υπό το βάρος των παραπάνω εξελίξεων τα τραπεζικά επιτελεία αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους και στρέφονται προς άλλες τραπεζικές εργασίες, αποδοτικότερες, ποιοτικότερες, ασφαλέστερες, και με μεγαλύτερη διάρκεια.
Οι διοικήσεις των τραπεζών κινήθηκαν το τελευταίο διάστημα με στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, καθώς η σχέση των τραπεζών με τις μεγάλες επιχειρήσεις θεωρείται ασφαλέστερη, ενώ παράλληλα προκύπτει και πληθώρα συνεργιών. Προς αυτή την κατεύθυνση τα αρμόδια τμήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων βελτιώνουν συνεχώς, σε σχέση με τα περασμένη έτη, τους όρους δανειοδότητης των επιχειρήσεων, παρά την άνοδο του κόστους δανεισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ λανσάρουν νέα ελκυστικά προϊόντα που μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία ανάπτυξης στα χέρια των επιχειρηματιών. Ακόμη, δημιουργούν σύγχρονη υποδομή στο δίκτυό τους, είτε με την κατάλληλη διαμόρφωση των υπαρχόντων καταστημάτων είτε με τη δημιουργία επιχειρηματικών κέντρων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους.


ΕΥΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το ενδιαφέρον για στενότερη συνεργασία των τραπεζών με τις επιχειρήσεις δεν περιορίζεται στο πεδίο των χορηγήσεων και μόνο, καθώς οι πολύ μεγάλες εταιρίες έχουν ήδη υψηλό βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Έτσι, οι τράπεζες:
1. διαμορφώνουν ειδικά προϊόντα και εφαρμόζουν συγκεκριμένη πολιτική προσέγγισης των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, πολύ μικρό ποσοστό των οποίων έχει λάβει βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση,
2. έχουν καθιερώσει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών προς τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, οι ρυθμοί ανάπτυξης των υπολοίπων της αγοράς μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων προσεγγίζουν το 30%, εκτιμώντας ότι τα επιχειρηματικά δάνεια ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι «κρυμμένες» στη στεγαστική και καταναλωτική πίστη χρηματοδοτήσεις. Πρόκειται για δάνεια που ελήφθησαν για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και όχι για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών ή για την απόκτηση ακινήτου. Τραπεζικοί με μεγάλη εμπειρία στην ελληνική αγορά υπολογίζουν ότι το 30% των υπολοίπων των καταναλωτικών δανείων και το 20% των δανείων στέγης αφορούν χορηγήσεις προς ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που διά της πλαγίας οδού εξασφάλισαν την απαιτούμενη ρευστότητα για την εκτέλεση των εργασιών τους. Αν τα παραπάνω ποσά προστεθούν στις υπόλοιπες χορηγήσεις, τότε οι οφειλές των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών προς τις τράπεζες υπερβαίνουν τα 30 δισ. ευρώ.
Τα μεγαλύτερα μερίδια από την παραπάνω πίτα έχουν οι Eurobank, Εθνική, Alpha Bank και Πειραιώς, ωστόσο στη μάχη του ανταγωνισμού έχουν εισέλθει τα τελευταία χρόνια και οι υπόλοιπες τράπεζες. Με επιθετική πολιτική, τόσο σε επίπεδο επιτοκίων όσο και σε επίπεδο προμηθειών, με τη δημιουργία νέων προϊόντων που συνδυάζουν ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, υψηλά επιτόκια καταθέσεων και άλλες διευκολύνσεις, καθώς και με τη στελέχωση των αρμοδίων τμημάτων με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, οι τράπεζες επιδιώκουν τη διείσδυσή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών, η οποία τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αποτελέσει βασική πηγή εσόδων, καθώς η λιανική τραπεζική θα ωριμάζει.


ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ
Εκτός από τα επιτόκια, η μάχη του ανταγωνισμού έχει μεταφερθεί και σε επίπεδο προμηθειών για την εκτέλεση βασικών εργασιών. Πέρυσι τόσο η Eurobank όσο και η Εθνική Τράπεζα προχώρησαν στην κατάργηση πολλών προμηθειών που επέβαλλαν για συναλλαγές που πραγματοποιούν κατά κύριο λόγο ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.
Παράλληλα, δημιουργούνται νέα δίκτυα για την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων προς επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα παροχής προσωποποιημένης εξυπηρέτησης με την προσφορά όλων των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών ως εξατομικευμένων λύσεων ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Πέραν των παραπάνω, τα τραπεζικά ιδρύματα προσφέρουν και συμβουλευτικές υπηρεσίες, λειτουργώντας κατ' ουσίαν ως συνεργάτες, με στόχο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη λήψη σωστών αποφάσεων, τις οποίες εν συνεχεία μπορούν να υποστηρίξουν με μικρότερο ρίσκο προσφέροντας την απαιτούμενη ρευστότητα.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CORPORATE BANKING
Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα τμήματα επιχειρήσεων των τραπεζών περιλαμβάνουν:
~ Χρηματοδοτήσεις για:
· Κεφάλαιο κίνησης
· Εξοπλισμό
· Επαγγελματική στέγη
~ Χρηματοδότηση ναυτιλίας
~ Σύνθετες χρηματοδοτήσεις
~ Καταθέσεις
~ Εισαγωγές - Εξαγωγές
· Ενέγγυες πιστώσεις
· Εγγυητικές επιστολές
· Χρηματοδοτικά προϊόντα εξαγωγών και εισαγωγών
· Ασφαλίσεις εμπορευμάτων
~ Προϊόντα Διαχείρισης Συναλλαγματικού - Επιτοκιακού Κινδύνου
~ Ασφαλιστικά Προϊόντα
~ Πρόγραμμα Μισθοδοσίας
~ Εταιρικές πιστωτικές κάρτες
~ Διαδικτυακή εξυπηρέτηση
~ Διευκολύνσεις ενοικιαγοράς
~ Φάκτορινγκ
~ Επενδυτικές υπηρεσίες


Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας Corporate Banking των τραπεζών παρέχει σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα όπως:
· Κάλυψη των δανειακών κεφαλαιακών αναγκών της επιχείρησης στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής της στρατηγικής
· Δυνατότητα παροχής παράλληλων και συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών
· Διεθνή επέκταση, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
· Με πελατοκεντρικό προσανατολισμό, οι ομάδες του Corporate Banking συνδυάζουν την γνώση της αγοράς, των σύγχρονων προϊόντων και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών της επιχείρησης, από τις καθημερινές της τραπεζικές ανάγκες έως την στρατηγική της χρηματοοικονομικής της ανάπτυξη.
Οι μεγάλοι εταιρικοί πελάτες απολαμβάνουν προσωποποιημένη και γρήγορη εξυπηρέτηση σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών Εμπορικής Τραπεζικής:
· Διαμεσολαβητικές Υπηρεσίες (Treasury Services – Διαχείριση Διαθεσίμων)
· Αξίες προς Είσπραξη και Επενδύσεις
· Πληρωμές
· Μισθοδοσία προσωπικού
· Ηλεκτρονική Τραπεζική
· Συνάλλαγμα
· Χορηγήσεις Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας
· Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης
· Χρηματοδοτήσεις Εμπορίου
· Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών και Ενεγγύων Πιστώσεων
Στο πλαίσιο του Corporate Banking  και σε συνεργασία με άλλα τμήματά τους,  οι τράπεζες παρέχουν λύσεις διαχείρισης των συναλλαγματικών και επιτοκιακών κινδύνων, που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση στο διεθνές περιβάλλον.
· Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος (Forwards) και Ανταλλαγής Επιτοκίων (FRAs)
· Δικαιώματα Προαίρεσης Νομισμάτων και Επιτοκίων (FX and Interest Rate Options)
· Συμφωνίες Ανταλλαγής Νομισμάτων (Swaps) και Επιτοκίων (Interest Rate Swaps and Cross Currency Interest Rate Swaps)
· Σύνθετα προϊόντα
Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να καλύψουν τις δανειακές κεφαλαιακές τους ανάγκες, στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού στρατηγικού τους σχεδιασμού, έχουν στη διάθεσή τους επιλογές όπως:
· Μακροπρόθεσμη Διμερή και Κοινοπρακτική Χρηματοδότηση
· Δάνεια
· Ομολογιακά Δάνεια 
· Μετατρέψιμα και Ανταλλάξιμα Δάνεια
· Χρηματοδότηση Εξαγορών
· Χρηματοδότηση Ακινήτων (εμπορικών και οικιστικών)
· Χρηματοδότηση Έργων (Project Finance)
Η συνεργασία των τραπεζών με τις μεγάλες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των επενδυτικών δραστηριοτήτων των τελευταίων, περιλαμβάνει συμβουλές εξαγορών και συγχωνεύσεων, συγκέντρωση κεφαλαίων και λύσεις κεφαλαιακών αναδιαρθρώσεων.
Το Corporate Banking, ακόμη, παρέχει στους μεγάλους εταιρικούς πελάτες ένα ευρύ πλαίσιο επιπρόσθετων προϊόντων και υπηρεσιών όπως:
· Factoring
· Leasing
· Εταιρικές Πιστωτικές Κάρτες
· Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
· Θεματοφυλακή, Χρεόγραφα
· Χρηματιστηριακές Συναλλαγές.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...Ο «ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ» ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ... ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΔΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: CORPORATE BANKING
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΘΕΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΑΘΗΜΑ
EUROMONEY: ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
EUROMONEY: ΦΡΕΣΚΟ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΕ
ΕΡΕΥΝΑ SPRENGLER FOX HELLAS
ΑΝΑΛΥΣΗ JP MORGAN
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΤΙΤΑΝ
ΦΑΚΕΛΟΙ: LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΙ: EUROBANK PROPERTIES
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΕ - EXPRESS HOLIDAYS
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΟΡΡΕΣ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: OLYMPIC AIR: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: PORSCHE PANAMERA
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site