Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2009 - Τεύχος 355                              

ΦΑΚΕΛΟΙ

ΤΙΤΑΝ
ΥΦΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ,
ΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ


Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπήρξε σημαντική πτώση της ζήτησης για δομικά υλικά. Ο Όμιλος, όμως, συνέχισε να επεκτείνει τις εμπορικές του δραστηριότητες στην Αλβανία, εν όψει της λειτουργίας νέου εργοστασίου στις αρχές του 2010.


από τον Γιώργο Καλούμενο


Η ύφεση στην εγχώρια κτηματαγορά σε συνδυασμό με την πτωτική αγορά δομικών υλικών στις ΗΠΑ, αλλά και η υποχώρηση της ζήτησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ήταν οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα εξαμήνου του Τιτάνα. Ως αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε 684 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 11% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 16% και έφθασαν τα 161 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 49% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.
Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν ευνοϊκά από την ανατίμηση του Δολαρίου και της Αιγυπτιακής Λίρας έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών θα είχε μειωθεί κατά 15%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 19%. Η συνεχιζόμενη καθίζηση της αγοράς δομικών υλικών στις ΗΠΑ, η μείωση της κατανάλωσης τσιμέντου στην Ελλάδα για τρίτη συνεχή χρονιά καθώς και η κάμψη των αγορών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, άσκησαν έντονη πίεση στα αποτελέσματα του Ομίλου. Η πίεση αυτή εν μέρει μόνο αντισταθμίστηκε από την σημαντική άνοδο της αγοράς στην Αίγυπτο.
Στην Ελλάδα, η υπερβάλλουσα προσφορά κατοικιών σε συνδυασμό με την κρίση της διεθνούς οικονομίας έχουν οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας και της ζήτησης για δομικά υλικά. Στο 1ο εξάμηνο του έτους η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη ανήλθε σε 58 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας πτώση κατά 37% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.


ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στις ΗΠΑ, η αγορά δομικών υλικών παρέμεινε έντονα πτωτική, χαρακτηριζόμενη από την υπερπροσφορά κατοικιών και συνεχώς χαμηλότερους ρυθμούς έναρξης εργασιών ανέγερσης νέων οικοδομών. Tο πακέτο οικονομικής στήριξης που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 δεν πρόλαβε ακόμη να επηρεάσει την ζήτηση των προϊόντων της εταιρείας. Το πρώτο εξάμηνο η λειτουργική κερδοφορία στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 13% φθάνοντας τα 23 εκατ. ευρώ.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπήρξε σημαντική πτώση της ζήτησης για δομικά υλικά σε όλες τις αγορές. Ο Όμιλος συνέχισε να επεκτείνει τις εμπορικές του δραστηριότητες στην Αλβανία, εν όψει της λειτουργίας του νέου εργοστασίου δυναμικότητας 1,5 εκατ. τόνων στις αρχές του 2010. Συνολικά στην περιοχή τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 36% σε 32 εκατ. ευρώ.
Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν το 2008 σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης για οικοδομικά υλικά στην Αίγυπτο, οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου 2009. Στην Αίγυπτο αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της νέας γραμμής παραγωγής τσιμέντου στο εργοστάσιο Beni Suef, δυναμικότητας 1,5 εκατ. τόνων ετησίως, προς το τέλος του 2009. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 102% σε 48 εκατ. ευρώ.
Προσαρμοζόμενος στις διαμορφούμενες συνθήκες, ο Ομιλος εστίασε στη συμπίεση του κόστους, τη μείωση του κεφαλαίου κίνησης και τη σωστή διαχείριση της ρευστότητας με στόχο τη μείωση του δανεισμού. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης κατά το Α’ εξάμηνο του 2009 μειώθηκαν κατά 9,7% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρά την ενσωμάτωση νέων δραστηριοτήτων στον Ομιλο. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε από 1.114 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2008 σε 1.028 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2009.
Πέραν της κάμψης των αγορών, τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν από την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους που οφείλεται στον υψηλότερο δανεισμό και από τις αυξημένες αποσβέσεις λόγω των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν το 2008. Επιπλέον, η θετική και έκτακτη φορολογική επίδραση ύψους 16 εκατ. ευρώ που είχε ο Όμιλος το 1ο εξάμηνο του 2008, επηρεάζει τη βάση σύγκρισης με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για το υπόλοιπο του 2009 επηρεάζονται από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι διαμορφούμενες τάσεις στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του 2009. Αντίστοιχα, σταθερές παραμένουν και οι προτεραιότητες του Τιτάνα.
Στις ΗΠΑ, η Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών σε πρόσφατες δημοσιεύσεις προβλέπει πτώση της κατανάλωσης τσιμέντου κατά 22% το 2009. Τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της αγοράς κατοικίας και των έργων υποδομής δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την κατανάλωση τσιμέντου κατά τη διάρκεια του 2009.
Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η κάμψη της ζήτησης για δομικά υλικά, λόγω της επιβράδυνσης της αγοράς κατοικίας. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υπολογίζεται ότι θα συνεχιστεί η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας λόγω της γενικής οικονομικής ύφεσης στην περιοχή.
Στον αντίποδα, στην Αίγυπτο εκτιμάται ότι η αγορά δομικών υλικών θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται. Παράλληλα προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας της δεύτερης γραμμής παραγωγής του εργοστασίου Beni Suef προς το τέλος του 2009, δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω κάλυψης της αυξανόμενης ζήτησης και θετικής συνεισφοράς στα αποτελέσματα του Ομίλου.
Τέλος, στην αγορά της Τουρκίας αναμένεται βραχυπρόθεσμα να εξακολουθήσει η υπερβάλλουσα προσφορά τσιμέντου, με πτωτικές συνέπειες για τα επίπεδα των τιμών στην εγχώρια αγορά και στις εξαγωγές.


ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 219 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 19%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα 54 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 31%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση των εγχώριων πωλήσεων. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 22 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 67%, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2008

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...Ο «ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ» ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ... ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΔΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: CORPORATE BANKING
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΘΕΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΑΘΗΜΑ
EUROMONEY: ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
EUROMONEY: ΦΡΕΣΚΟ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΕ
ΕΡΕΥΝΑ SPRENGLER FOX HELLAS
ΑΝΑΛΥΣΗ JP MORGAN
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΤΙΤΑΝ
ΦΑΚΕΛΟΙ: LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΙ: EUROBANK PROPERTIES
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΕ - EXPRESS HOLIDAYS
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΟΡΡΕΣ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: OLYMPIC AIR: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: PORSCHE PANAMERA
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site