Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2009 - Τεύχος 355                              

ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝCoca-Cola
Εσωτερική αναδιάρθρωση

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχώρησε σε εσωτερική αναδιάρθρωση της περιφερειακής επιχειρησιακής δομής της με ισχύ από 1η Αυγούστου 2009. Ο διαχωρισμός των χωρών στις τρεις γνωστές κατηγορίες  - Ανεπτυγμένες, Αναπτυσσόμενες και Αναδυόμενες – παραμένει ως έχει. Ο κ. Richard Smyth παραμένει αρμόδιος για την Ιταλία, την Αυστρία, την Ελβετία, τη Σλοβενία, την Εσθονία, την Λιθουανία και την Λεττονία και θα είναι επίσης υπεύθυνος για την ΠΓΔΜ. Ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής κ. Keith Sanders, ο οποίος έχει αναλάβει τα καθήκοντά του από 1η Αυγούστου 2009, θα είναι υπεύθυνος για την Ρωσία, την Ουκρανία, την Λευκορωσία, την Αρμενία και την Πολωνία. Ο κ. John Brady, θα συνεχίσει ως Περιφερειακός Διευθυντής, να είναι αρμόδιος για την διαχείριση της Ρωσίας, της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Βορείου Ιρλανδίας, της Κροατίας, της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης και παράλληλα θα είναι υπεύθυνος για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Τσεχία και την Σλοβακία.  Ο κ. Δημήτρης Λόης, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα Γενικού Επιχειρησιακού Διευθυντή από 1η Αυγούστου 2009, θα αναλάβει προσωρινά τη διεύθυνση της Νιγηρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Βουλγαρίας, μέχρι να οριστεί νέος Περιφερειακός Διευθυντής.


Aspis Bank
Ζημιές παρά τη μείωση δαπανών

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της Aspis Bank και των θυγατρικών της Εταιρειών, κατά το α΄ εξάμηνο 2009, συνοψίζεται στα παρακάτω:
Το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 1% σε 2,65 δισ. ευρώ από 2,62 δισ. ευρώ στα τέλη του 2008.
Οι χρηματοδοτήσεις μετά από προβλέψεις μειώθηκαν κατά 5,6% σε 2 δισ. ευρώ από 2,1 δισ. ευρώ στα τέλη του 2008. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 11% σε 2,21 δισ. ευρώ από 1,99 δισ. ευρώ στα τέλη του 2008. Η σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκε σε 94,7%. Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών μειώθηκε κατά 21% σε 44,6 εκατ. ευρώ από 56,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2008. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 30,5 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται σε 8,8% σε ενοποιημένη βάση και 10,4% σε ατομική βάση. Ο Όμιλος Aspis Bank κατέγραψε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 30,5 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα του περιορισμού της ανάπτυξης των εργασιών, γεγονός το οποίο δεν αντισταθμίστηκε από την μείωση των εξόδων από τόκους και την μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 21%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν σε 7 εκατ. ευρώ έναντι 23 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2008.


Dionic
Μείον 5% ο κύκλος εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Dionic στο πρώτο εξάμηνο του 2009 διαμορφώθηκε σε 37 εκατ. ευρώ έναντι 39 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2008, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου κατέγραψαν μείωση της τάξης του 12,3% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2008 και ανήλθαν σε 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ταυτόχρονα, το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 25,3% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 23,4% το πρώτο εξάμηνο του 2008.
Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη των λοιπών στοιχείων κερδοφορίας του ομίλου. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2008 ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,0% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 9,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2009 σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008 ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2008. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2009 έναντι 1,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο μου 2008.


Centric
Πτώση κερδών 10,1%

Τα ενοποιημένα κέρδη της εταιρείας μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν στα 3,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009 έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008 μειωμένα κατά 10,1%. Επί πλέον, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 4,9% και ανήλθαν στα 5,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009 έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,4% και διαμορφώθηκαν στα 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009. Αναλόγως, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 15,8% και ανήλθαν στα 5,0 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009 έναντι 4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το χρηματοοικονομικό κόστος βελτιώνεται αισθητά, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού κατά 44% σε σχέση με την 31η.12.2008 και του κόστους κεφαλαίου, καθώς και στη συνεχιζόμενη και στο δεύτερο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης μετατροπή του ομολογιακού δανείου της εταιρείας.


Έλαστρον
Υποχώρηση κερδοφορίας

Ο κύκλος εργασιών της Έλαστρον διαμορφώθηκε, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, στα 46,4 εκατ. ευρώ έναντι 100,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 1ο εξάμηνο του 2008, ακολουθώντας πορεία ανάλογη του κλάδου. Η περαιτέρω υποχώρηση των τιμών του χάλυβα, αποτυπώθηκε άμεσα στις τιμές διάθεσης των προϊόντων και παρά τα μειωμένα αποθέματα που διατηρεί ο Όμιλος, επέδρασε αρνητικά στην κερδοφορία. Έτσι το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 18,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 3,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν σε ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008.


Ελληνική Τράπεζα
Κερδοφόρο εξάμηνο

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας ενεργοποιώντας και αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του, κατόρθωσε να αντιμετωπίσει σε σημαντικό βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2009 παρουσιάζονται σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με
τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο εξάμηνο παρουσιάζει κέρδη πριν από τη φορολογία που ανέρχονται σε 8,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιές ύψους 11,8 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριμηνία του έτους και κέρδη 56,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Ταυτόχρονα με τα θετικά αποτελέσματα, ο Όμιλος διατηρεί ισχυρούς δείκτες ρευστότητας με το δείκτη μεικτών χορηγήσεων προς καταθέσεις να παραμένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 74,9% σε σύγκριση με 81,6% το Δεκέμβριο του 2008 και 74,5% τον Ιούνιο του 2008, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου ανήλθε σε 13% σε σύγκριση με 11% κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008.


Forthnet
Βελτίωση μεγεθών στο β' τρίμηνο

Στο 2ο τρίμηνο του 2009 ο Όμιλος Forthnet συνέχισε τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ο όμιλος είχε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές για το 2ο τρίμηνο του 2009. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα 2ου τριμήνου ήταν 92,2 εκατ. ευρώ και το EBITDA 18,7 εκατ. ευρώ, το περιθώριο EBITDA στο 2ο τρίμηνο 2009 έφτασε το 20,3%, ενώ οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 22,4% στα 43,7 εκατ. ευρώ. Η ενοποίηση των υπηρεσιών Συνδρομητικής Τηλεόρασης καθώς και η βελτίωση των αποτελεσμάτων στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συνεισφέρουν στη βελτίωση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και για το 2ο τρίμηνο του έτους. Τα έσοδα ανήλθαν στα 92,2 εκατ. ευρώ και το EBITDA στα 18,7 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να παραμένει άνω του 20%.


Fourlis
Πτώση 5,3% στα καθαρά κέρδη

Μείωση 5,3% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) του ομίλου Φουρλής κατά το πρώτο εξάμηνο και ανήλθαν σε 13,39 εκατ. ευρώ από 14,14 εκατ. ευρώ κέρδη το αντίστοιχο διάστημα του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το Α' εξάμηνο 2008 φτάνοντας τα 30,26 εκατ. ευρώ. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 19,58 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 0,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008 (19,48 εκατ. ευρώ). Έτσι, τα κέρδη ανά μετοχή έφθασαν τα 0,26 ευρώ από 0,28 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Fourlis στο εξάμηνο ανήλθε σε 316,08 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 9,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008 (349,86 εκατ.).


ΚΑΕ
Αύξηση κερδών και τζίρου
Σε 268,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΚAΕ. κατά το α’ εξάμηνο του 2009, έναντι 260,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2008, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,9%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 42,6 εκατ. ευρώ από 40,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 4,6%, αντιστρέφοντας την αρνητική τάση του α’ τριμήνου, με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται στο 15,9% από 15,6%. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η αύξηση του EBITDA στο β’ τρίμηνο του 2009 (Απρίλιο-Ιούνιο) ήταν 9,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 25,8 εκατ. ευρώ από 24,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,5% ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε 17,5 εκατ. ευρώ από 16,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,8%. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,333 ευρώ από 0,321 ευρώ.


Kleeman
Βελτίωση στο β΄ τρίμηνο

Μείωση αποτελεσμάτων στο α΄ εξάμηνο, αλλά βελτιωμένες επιδόσεις στο δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο εμφάνισε ο όμιλος Kleeman. Έτσι, σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 47,97 εκατ. ευρώ, έναντι 58,33 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,8%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 19,5%, από 20,45 εκατ. ευρώ σε 16,47 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν από 10,76 εκατ. ευρώ σε 7,72 εκατ. ευρώ. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2009 και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, παρατηρήθηκε σαφής βελτίωση στο μικτό περιθώριο κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών των πρώτων υλών και της προσαρμογής των δαπανών στις μειωμένες πωλήσεις. Αντίστοιχα, σε επίπεδο περιθωρίου EBITDA, το ποσοστό από 13,1% στο πρώτο τρίμηνο του 2009, βελτιώθηκε σε 18,9% στο δεύτερο τρίμηνο. Τα κέρδη προ φόρων του πρώτου εξαμήνου έκλεισαν σε 5,72 εκατ. ευρώ έναντι 8,74 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, εμφανίζοντας μείωση 34,5%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν από 6,48 εκατ. ευρώ σε 4,11 εκατ. ευρώ.


ΜΕΤΚΑ
Πτώση κερδών, ισχυρή ρευστότητα

Στα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου του 2009, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο Μυτιληναίος διαμορφώθηκε στα 328 εκατ. ευρώ έναντι των 490 εκατ. ευρώ της αντίστοιχής περιόδου του προηγούμενου έτους, μείωση που οφείλεται κατά 81,2 εκατ. ευρώ σε χρονική υστέρηση στην εκτέλεση έργων από τη θυγατρική ΜΕΤΚΑ λόγω απρόβλεπτων γεγονότων και κατά δεύτερο λόγο κατά 65,1 εκατ. ευρώ από την αναστολή λειτουργίας της θυγατρικής Sometra στη Ρουμανία. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 47,7 εκατ. ευρώ από 56,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 24,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (ποσό όμως στο οποίο είχαν ενσωματωθεί 20,3 εκατ. ευρώ μη επαναλαμβανόμενα κέρδη). Όσον αφορά στη θυγατρική ΜΕΤΚΑ, το Α’ Εξάμηνο του 2009 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 101,8 εκατ. ευρώ έναντι 211,9 εκατ. ευρώ το 2008, μείωση που αποδίδεται κυρίως σε χρονική υστέρηση εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η εκτέλεση των υπογεγραμμένων συμβάσεων αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,1 εκατ. ευρώ από 38,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA εξακολουθεί να παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο (14,9%), τόσο σε απόλυτο μέγεθος, όσο και συγκρινόμενο με το διεθνή ανταγωνισμό, παρά την επέκταση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό αλλά και την απουσία αμυντικών έργων για το συγκεκριμένο διάστημα. Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη, αυτά ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, επισημαίνεται η ισχυρή καθαρή ταμειακή θέση της ΜΕΤΚΑ (46 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2009).


ΟΠΑΠ
Μείωση 3,8% στα κέρδη εξαμήνου

Μείωση κερδών 3,8%, στα 371,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο α΄ εξάμηνο του έτους ο ΟΠΑΠ, έναντι των 385,8 εκατ. ευρώ που είχε επιτύχει την αντίστοιχη περιόδο του 2008.
Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2.764,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008, σημειώνοντας αύξηση 0,1%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν μείωση 8,9% στα 506,7 εκατ. ευρώ έναντι 556,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν στα 1,16 ευρώ έναντι 1,21 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Οι συνολικές πωλήσεις στο α’ εξάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 2.764,1 εκατ. ευρώ, από 2.760,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 0,1%. Κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 2009 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.301,5 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,7%, από 1.380,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού μειώθηκαν στο α’ εξάμηνο του 2009 κατά 14,3%, στα 1.024,8 εκατ. ευρώ από 1.195,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, κυρίως λόγω των μειωμένων εσόδων του «Πάμε στοίχημα».


ΟΤΕ
Υποχώρηση κύκλου εργασιών

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το Β’ τρίμηνο του 2009 μειώθηκε κατά 6,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 ή κατά 5,9% σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των εσόδων της Cosmofon (ο Όμιλος έπαψε να ενοποιεί την εταιρεία, στις 12 Μαΐου, 2009). Περίπου η μισή από αυτή τη μείωση, σε συγκρίσιμη βάση, αποτυπώνει τις χαμηλότερες πωλήσεις εξοπλισμού, κυρίως σε κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις πωλήσεις εξοπλισμού, τα συγκριτικά έσοδα από υπηρεσίες θα είχαν μειωθεί μόνο κατά 3,3%, ξεπερνώντας σημαντικά τα επίπεδα των τηλεπικοινωνιακών αγορών των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η υπόλοιπη μείωση οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από μηνιαία πάγια στην Ελλάδα, στην επίδραση των χαμηλότερων τελών τερματισμού σταθερής προς κινητή τηλεφωνία καθώς και στα μειωμένα έσοδα από μισθωμένες γραμμές και υπηρεσίες διασύνδεσης, αποτέλεσμα των μειώσεων στις τιμές χονδρικής στην Ελλάδα που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή. Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου στο Β’ τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 79,5 εκατ. ευρώ. Στο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν στα 4,7 εκατ. ευρώ. Το κέρδος από την πώληση της Cosmofon ανήλθε στα 24,4 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν στο δεύτερο τρίμηνο από το κόστος των προβλέψεων για πρόωρη αποχώρηση προσωπικού, καθώς και από την επιβολή νέου φόρου στην Ελλάδα για τα ληφθέντα μερίσματα από την Cosmote (31 εκατ. ευρώ).


S&B Βιομηχανικά Ορυκτά
Πτώση στα κέρδη εξαμήνου
Μείωση 41% στα καθαρά κέρδη και 13% στις πωλήσεις παρουσίασαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά το έτος 2008, σε σχέση με το 2007. Με βάση τα αποτελέσματα του έτους 2008, το διοικητικό συμβούλιο της S&B θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα σημαίνει ποσοστό διανομής στους μετόχους επί των κερδών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 35% και, με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής την 9η Μαρτίου 2009 (4,74 ευρώ ανά μετοχή), μερισματική απόδοση 3,4%. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για το έτος 2008, ο όμιλος εταιρειών της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ανακοίνωσε συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων, 468,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετόχων 15,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 13% και 41% αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,50 ευρώ σε σχέση με 0,84 ευρώ για το 2007. Τα κέρδη EBITDA και τα λειτουργικά κέρδη αυτών των δραστηριοτήτων υποχώρησαν οριακά κατά 3% και 5% αντίστοιχα, ενώ στα καθαρά κέρδη υπήρξε μείωση 38%, αντανακλώντας υψηλότερο κόστος δανεισμού και άλλες χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις.


SingularLogic
Διεύρυνση κερδοφορίας

Συνεχιζόμενη θετική εξέλιξη των μεγεθών του και ιδιαίτερα της λειτουργικής κερδοφορίας παρουσίασε ο Όμιλος SingularLogic κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα.  Συγκεκριμένα για το πρώτο εξάμηνο του έτους:  -Αύξηση 1,5% παρουσίασε ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών που ανήλθε σε 48,2 εκατ. ευρώ έναντι των 47,5 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,1% και ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ, έναντι 8,3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας κατέγραψαν αύξηση κατά 0,5 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ. 


Vivartia
Αύξηση πωλήσεων, βελτίωση αποτελεσμάτων

Ο Όμιλος Vivartia κατόρθωσε να επιτύχει βελτίωση βασικών οικονομικών μεγεθών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες που δραστηριοποιείται. Αναλυτικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2009 οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Vivartia ανήλθαν σε 704,2 εκατ. ευρώ από 632,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αυξημένες κατά 11,3%. Μέρος της αύξησης οφείλεται στην ενσωμάτωση των νέο-ενοποιούμενων θυγατρικών Everest και Nonni’s. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 64,1 εκατ. ευρώ από 54,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,3%.Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 1,68 εκατ. ευρώ από ζημιές 2,76 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 39,1%. Σχολιάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2009, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vivartia, κ. Σπ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι η Vivartia κατόρθωσε να βελτιώσει τα αποτελέσματα της σε ένα δύσκολο και αβέβαιο περιβάλλον. Ο Όμιλος συνέχισε στο πρώτο εξάμηνο, την προσπάθεια για επίτευξη συνεργιών, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση του κόστους όπως και τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών μέσω της ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...Ο «ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ» ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ... ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΔΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: CORPORATE BANKING
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΘΕΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΜΑΘΗΜΑ
EUROMONEY: ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
EUROMONEY: ΦΡΕΣΚΟ ΧΡΗΜΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΕ
ΕΡΕΥΝΑ SPRENGLER FOX HELLAS
ΑΝΑΛΥΣΗ JP MORGAN
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΤΙΤΑΝ
ΦΑΚΕΛΟΙ: LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΙ: EUROBANK PROPERTIES
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΕ - EXPRESS HOLIDAYS
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΟΡΡΕΣ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: OLYMPIC AIR: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: PORSCHE PANAMERA
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site