Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2009 - τεύχος 356                              

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ JOHN WILCOXστον Ανδρέα Αναστασίου


JOHN WILCOX
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ SODALI
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
ΟΦΕΛΟΣ, ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ


Η εφαρμογή κανόνων εταιρικής διαφάνειας συμβάλλει στην εμπέδωση αρμονικών σχέσεων μεταξύ διοικητικού συμβουλίου και μικρομετόχων – επενδυτών, αλλά και στην επιτυχή, ομαλή μακροπρόθεσμη πορεία της εταιρείας, η οποία είναι προς το συμφέρον όλων των μετόχων της.


 


ΧΡΗΜΑ_Έχετε πλούσια εμπειρία στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης και προέρχεστε από αγορές όπου ο θεσμός έχει μακρά ιστορία. Καθώς γνωρίζετε καλά και την ελληνική αγορά, πώς σχολιάζετε την εφαρμογή του εδώ;
J. WILCOX_Η εταιρεία μας έχει εμπειρία από Ανώνυμες Εταιρείες του τύπου που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα, δηλαδή επιχειρήσεις που ξεκίνησαν ως οικογενειακές και συνεχίζουν περισσότερο ή λιγότερο να ελέγχονται από τις ιδρύτριες οικογένειες ή από μια αρχική ομάδα συνεταίρων, παρ’ όλο ότι είναι πλέον εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Η εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες εταιρείες, πολλές φορές, δεν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα συμμετοχής των μετόχων μειοψηφίας στις εταιρικές υποθέσεις.
Η φιλοσοφία της Sodali και του ομίλου στον οποίο αυτή ανήκει, του Global Wealth Management, είναι ότι οι αρχές που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση, κυρίως στην αγγλο-αμερικανική αγορά, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν και από εταιρείες χωρών με μικρότερη εμπειρία, όσον αφορά στο ρόλο των λεγομένων μικρομετόχων και στη σχέση τους με την ομάδα μετόχων που ελέγχει τη διοίκηση της εταιρείας. Εταιρική διακυβέρνηση, τελικώς, σημαίνει καλή οργανωτική δομή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στην κυρίως δραστηριότητα της εταιρείας να κυλά ομαλά και να αποδίδει θετικά, καθώς επίσης να αποφεύγει κινδύνους και προβλήματα.


Χ_Η εταιρική διακυβέρνηση επιβάλλεται άνωθεν, πάντως, στις εισηγμένες εταιρείες...
J.W._Εμείς έχουμε μία πολύ εποικοδομητική άποψη αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες πρέπει να την αγκαλιάσουν ια δικούς τους λόγους και για το δικό τους όφελος. Όχι επειδή οι νόμοι ή οι χρηματιστηριακοί κανονισμοί το ορίζουν. Όταν εφαρμόζουμε κάτι επειδή ο νόμος το επιβάλλει, το κάνουμε διστακτικά.


Χ_Θα έλεγα ότι πολλοί απλώς προσποιούνται ότι το κάνουν.
J.W._Ναι, βεβαίως. Έχουμε δει να συμβαίνει αυτό, μάλιστα όχι μόνο στις νεαρότερες αγορές, αλλά ακόμη και σε αυτές στις οποίες ο θεσμός έχει μακρά ιστορία. Γι’ αυτό και δουλειά της εταιρείας μας είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες να εντάξουν την εταιρική διακυβέρνηση στην κουλτούρα τους και όχι απλώς να την εφαρμόζουν υποχρεωτικώς ή –ακόμη χειρότερα, όπως είπατε- να προσποιούνται ότι την εφαρμόζουν.


Χ_Με ποιους τρόπους, λοιπόν, συνεργάζεσθε με τις εταιρείες που καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης;
J.W._Έχοντας εμπειρία και εξειδίκευση σε ιδιωτικές, οικογενειακές επιχειρήσεις, τις συμβουλεύουμε σε ζητήματα που αφορούν όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, αλλά σε αυτές αντιμετωπίζονται με κάποια ιδιαιτερότητα. Τέτοια είναι τα ζητήματα ομαλής διαδοχής στη διοίκηση της εταιρείας, της συνεργασίας των γενεών- καθώς νεαροί συνεχιστές ενός εταίρου εισέρχονται στην εταιρεία και ξεκινούν να συνεργάζονται με τους αρχαιότερους, ζητήματα διοικητικής δομής και σχέσεων μεταξύ των διαφόρων ομάδων στο πλαίσιο αυτής της δομής.
Ζητήματα τέτοια μπορεί να αντιμετωπίζουν τόσο εισηγμένες εταιρείες με σημαντική διασπορά των μετοχών τους, όσο και εταιρείες οικογενειακώς ελεγχόμενες, εισηγμένες ή μη. Πολλές εταιρείες της τελευταίας αυτής κατηγορίας, όμως, διαθέτουν και «εξωτερικούς» μετόχους: μετόχους μειοψηφίας οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην καθημερινή διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας. Ο δικός μας συμβουλευτικός ρόλος είναι να δείξουμε σε αυτές τις εταιρείες τα οφέλη που προκύπτουν από την αρμονική σχέση μεταξύ των μετόχων που ελέγχουν τη διοίκηση και των «εξωτερικών» μετόχων.


Χ_Τι πιστεύετε για την ελληνική αγορά;
J.W._Στην Ελλάδα έχετε τέτοιες εταιρείες, που ξεκίνησαν ως οικογενειακές και η διοίκησή τους μπορεί ακόμη να βασίζεται στη ιδρύτρια οικογένεια, μετοχές τους όμως διαπραγματεύονται και στο Χρηματιστήριο. Είναι, λοιπόν, διαθέσιμες στον καθένα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί πλέον να κατέχονται και από διεθνείς επενδυτές, κάποιο αμερικανικό συνταξιοδοτικό ταμείο για παράδειγμα. Οι διοικήσεις αυτών των εταιρειών, λοιπόν, δεν θα έβλαπτε καθόλου να λάβουν υπόψη τους ποιοι είναι οι λοιποί μέτοχοι -ιδιαίτερα φυσικά οι μακροπρόθεσμοι- και να καθιερώσουν μία σχέση κατανόησης και συνεννόησης με αυτούς. Κάτι τέτοιο χρειάζεται να γίνει πριν καταστεί απαραίτητο και επείγον, πριν δηλαδή ανακύψει κάποιο πρόβλημα τύπου επιθετικής εξαγοράς, όπου η συνεννόηση όλων των μετόχων έχει καθοριστική σημασία.
Η ιστορία μας διδάσκει ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι που μπορεί να κάνουν μετόχους μειοψηφίας, που κατέχουν σημαντικό ποσοστό της εταιρείας, να καταφύγουν σε μεθόδους «ακτιβισμού», προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιλογές του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με τις οποίες δεν συμφωνούν. Βλέπετε, και οι μειοψηφούντες μέτοχοι έχουν τοποθετήσει τα κεφάλαιά τους στην εταιρεία και έχουν προσδοκίες από αυτήν. Οπότε και επιθυμούν η εταιρεία να διοικείται με τρόπο αποτελεσματικό, αλλά και διαφανή.


Χ_Υπάρχει σύγκρουση στόχων μεταξύ βασικών και «εξωτερικών» μετόχων, καθώς οι πρώτοι έχουν κατά νου κυρίως τη μακροπρόθεσμη πορεία της εταιρείας, ενώ οι δεύτεροι το βραχυπρόθεσμο κέρδος;
J.W._Όλοι οι μέτοχοι θέλουν η εταιρεία τους να πηγαίνει όσο καλύτερα γίνεται. Οι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης δεν πρέπει να θεωρούνται ως μέσον επίλυσης διαφορών ή ως προστασία των μικρομετόχων. Είναι καλύτερα να εκφραζόμαστε θετικά γι’ αυτούς, θεωρώντας τους εργαλείο καλύτερης και αποτελεσματικότερης συνεννόησης μεταξύ όλων όσοι έχουν συμφέρον από την καλή πορεία της εταιρείας. Πράγματι, πολλοί από τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης είναι διατυπωμένοι σαν να αφορούν σε προστασία των μετόχων μειοψηφίας. Σε τελική ανάλυση, όμως, και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μία εταιρεία πορεύεται επιτυχώς, αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Επειδή, ξέρετε, το να μην υπάρχει αγαστή συνεννόηση και συνεργασία στο εσωτερικό μιας εταιρείας δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε πολύ για να δείξουμε ότι εγκυμονεί κινδύνους για την εταιρεία.


Χ_Πώς αλλιώς λειτουργεί η εταιρική διακυβέρνηση, εκτός του να είναι «μηχανισμός διαιτησίας» μεταξύ βασικών μετόχων και μικρομετόχων;
J.W._Δεν είναι μόνο τα ζητήματα πιθανής διαφωνίας τα οποία ρυθμίζει η εταιρική διακυβέρνηση. Είναι και πολλά άλλα, είτε ρουτίνας είτε απρόοπτα, πλην όμως πολύ σημαντικά. Φαντασθείτε μία επιχείρηση που ξεκίνησε από ένα δραστήριο άτομο και σήμερα είναι μία μεγάλη, πολύ κερδοφόρος εταιρεία, που διοικείται με μεγάλη επιτυχία από τον ιδρυτή της, με τον οποίο η εικόνα της είναι στενά συνδεδεμένη. Και φαντασθείτε ότι ο πετυχημένος αυτός ηγέτης της εταιρείας αποβιώνει αιφνιδίως. Το ούτως ή άλλως δυσάρεστο αυτό γεγονός δεν είναι ανάγκη να καταστεί και καταστροφικό για δεκάδες ή εκατοντάδες μετόχους, για πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας, για την εταιρεία την ίδια, την ιστορία και τις προοπτικές της. Η εφαρμογή ενός καλά σχεδιασμένου προγράμματος εταιρικής διακυβέρνησης δίνει λύση σε τέτοια προβλήματα. Ακόμη και με ένα χαρισματικό ηγέτη στην κεφαλή της, μία εταιρεία οφείλει να έχει ένα ικανό και δραστήριο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο να έχει -σε ανύποπτο χρόνο- επεξεργασθεί μία διαδικασία διαδοχής, για την περίπτωση που απροόπτως ή μη θα προκύψει ανάγκη.


Χ_Πέραν των εσωτερικών σχέσεων, πώς η εταιρική διακυβέρνηση σχετίζεται με τη γενικότερη θέση της εταιρείας στον κοινωνικό περίγυρό της;
J.W._Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά και σε ζητήματα αειφορίας, βιωσιμότητας και αρμονικής συνύπαρξης με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι εταιρείες είναι νομικές οντότητες, στις οποίες η Πολιτεία -δηλαδή η κοινωνία- έχει παραχωρήσει συγκεκριμένα προνόμια, όπως η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων κ.ά. Έχουν και αυτές, ως εκ τούτου, υποχρεώσεις έναντι της κοινωνίας, είτε νομικές είτε ηθικές. Και με τις ηθικές, όμως, να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν από το κοινωνικό σύνολο.
Γι’ αυτό και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες εταιρείες λαμβάνουν υπόψη τους τόσο την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος όσο και γενικότερες κοινωνικές ανησυχίες της κοινότητας μέσα στην οποία αναπτύσσουν δραστηριότητα. Η εταιρική διακυβέρνηση υπεισέρχεται και σε αυτά τα ζητήματα, ζητώντας από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να χαράξει συγκεκριμένη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Κοιτάξτε: μια εταιρεία που ρυπαίνει συστηματικά το περιβάλλον δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να είναι κερδοφόρος. Θα έχει να αντιμετωπίσει πλήθος προβλημάτων, όπως πρόστιμα από την Πολιτεία, απώλεια πελατείας λόγω δυσαρέσκειας των καταναλωτών, ενέργειες ακτιβιστών που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της κ.λπ. Έχει κάθε συμφέρον, λοιπόν, να είναι κοινωνικά σωστή και να αποφεύγει τέτοια προβλήματα.


Χ_Βλέπετε, δηλαδή, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως προϋπόθεση για την επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος και όχι ως έχουσα ηθικά κίνητρα.
J.W._Τα πάντα στο επιχειρείν οφείλουν να εκφράζονται με οικονομικούς όρους. Η ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εκφράσθηκε αρχικά με όρους ηθικούς, λέγοντας τι είναι «σωστό» και τι «λάθος». Όμως, η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική στις business. Οι επιχειρούντες, εξ ορισμού, σκοπό έχουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Αυτό που λέμε εμείς, όμως, είναι ότι η μεγιστοποίηση των κερδών μπορεί να συμβαδίσει με την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: JOHN WILCOX
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΥΝΟΕΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: JUMBO, MOTOR OIL, ΕΛΙΝΟΙΛ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: Η FED ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΑΛΛΑ...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - INTERNET: ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ»...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: SAXO BANK
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: XNET
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ CREDIT RISK MANAGEMENT
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΦΟΜ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΗΜΕΡΙΔΑ MANAGEMENT KPMG
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site