Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2009 - τεύχος 356                              

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ Η ΚΡΙΣΗ
ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ


Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα θέματα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αλλά και της προώθησης έργων περιβάλλοντος, τομείς που στις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.από την Στεφανία Σούκη


Mε τους εργολήπτες κυριολεκτικά να «στενάζουν» υπό το βάρος των υποχρεώσεων -πλην βέβαια των εξαιρέσεων των μεγαλύτερων κατασκευαστών, οι οποίοι διαθέτουν το πλεονέκτημα των υψηλών ανεκτελέστων υπολοίπων έργων- το στοίχημα που θα πρέπει να κερδηθεί πλέον στον κατασκευαστικό κλάδο εστιάζεται κατ’ αρχάς στην ανάθεση νέων έργων μικρότερου προϋπολογισμού, ώστε να ενισχυθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στην εξόφληση των οφειλών από πλευράς του Δημοσίου.
Τα μεγέθη που προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της ΠΕΔΜΕΔΕ, της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων είναι ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον κλάδο: Για την τελευταία πενταετία από το 2004 έως το 2008 τα κέρδη προ φόρων των κατασκευαστικών εταιρειών από την 3η έως τη μεγαλύτερη -7η- τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2008 στα 290,4 εκατ. ευρώ έναντι 522,5 εκατ. ευρώ το 2004 σημειώνοντας έτσι μείωση της τάξεως του 44,5%, ενώ αύξηση κατά 21% σημείωσαν οι υποχρεώσεις του κλάδου αγγίζοντας αισίως τα 4,13 δισ. ευρώ έναντι 3,4 δισ. ευρώ.
Σε πλεονεκτικότερη θέση βρίσκονται, όπως είναι φυσικό, οι μεγαλύτερες εταιρείες της 7ης τάξης (όμιλοι Ελλάκτωρ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, J&P Άβαξ), οι οποίες έχουν συγκεντρώσει και το μεγάλο μερίδιο της πίτας των συγχρηματοδοτούμενων έργων-φιλέτων, ενώ «μάχη» για να διατηρήσουν το αντικείμενό τους δίνουν οι μεσαίες εταιιρείες ποντάροντας σε υπεργολαβίες των μεγάλων και εξειδίκευση (Βιοτέρ, Αττικάτ, ΕΚΤΕΡ, Έδραση, Μοχλός, κ.ά.).
Τι γίνεται στο «μέτωπο» των μικρών; Η πλειονότητα τώρα ζητεί από τη νέα κυβέρνηση αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και επιτάχυνση των διαδικασιών ως προς την ανάθεση έργων υποδομής κυρίως στην περιφέρεια, που μπορεί να δώσουν αντικείμενο στις μικρομεσαίες  επιχειρήσεις. Μάλιστα, τα επίσημα όργανα του κλάδου και οι εργοληπτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια το ΥΠΕΧΩΔΕ έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στα μεγαλύτερα έργα παραχώρησης (Ιονία Οδός, Ε65 κ.ά.) αφήνοντας στο περιθώριο τα μικρότερα έργα, όπου συμμετέχουν κατά κύριο λόγο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστική είναι η άποψη του ΣΑΤΕ, του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών ότι «ο κλάδος έχει οδηγηθεί τώρα στη χειρότερη θέση των τελευταίων 12 τουλάχιστον ετών και ότι διανύει μία περίοδο ύφεσης η οποία, επ' ουδενί είναι συνέπεια της διεθνούς κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ, η ύφεση οφείλεται, κυρίως, σε ενδογενείς παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα εγγενείς αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, οι οποίες, μάλιστα αυξάνονται και οξύνονται στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες τις οποίες διαμορφώνει η έλλειψη αντικειμένου των τεχνικών εργοληπτικών εταιρειών». Ο ΣΑΤΕ υποστηρίζει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αύξηση του πλήθους των δημοπρατούμενων έργων, ειδικά των μικρών και μεσαίων στην περιφέρεια, κατά τα πρότυπα των μέτρων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που έλαβαν οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες.


ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ
Από την πρόσφατη πάντως (Σεπτέμβριος 2009) ανάλυση των στοιχείων για τον κατασκευαστικό κλάδο, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών για τις εταιρείες από την 3η μέχρι την 7η τάξη ανήλθε για το 2008 σε 6,727 δισ. ευρώ έναντι 6,119 δισ. ευρώ του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,0% σε σχέση με το 2007. Για την τελευταία πενταετία 2004-2008, τη μεγαλύτερη «κοιλιά» παρουσίασε ο κλάδος το 2005 -αμέσως μετά τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων- οπότε ο τζίρος είχε μειωθεί από τα 6,5 δισ. ευρώ το 2004 στα 4,43 δισ. ευρώ.
Ως προς την κερδοφορία, η οικονομική κρίση, οι μεγάλες εκπτώσεις και η συρρίκνωση του αντικειμένου έπληξαν τον κλάδο με αποτέλεσμα τα κέρδη να παρουσιάσουν μείωση κατά 11,6% και να ανέλθουν σε 290 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι 328 εκατ. ευρώ του 2007. Στην πενταετία το χαμηλότερο νούμερο ως προς την κερδοφορία παρατηρείται το 2006, οπότε τα κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 168 εκατ. ευρώ.
Τα στοιχεία της ΠΕΔΜΕΔΕ αφορούν τις ενεργές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του υπουργείου καθώς και οικονομικά στοιχεία για τις εταιρείες από την 3η τάξη και άνω τα οποία υποχρεούνται αυτές να δημοσιεύουν και να καταθέτουν. Σημειωτέον ότι το σύνολο των ενεργών εργοληπτικών επιχειρήσεων από την Α1 τάξη (η μικρότερη) έως την 7η τάξη (η μεγαλύτερη) ανέρχεται σήμερα σε 8.110 επιχειρήσεις. Από αυτές 963 είναι κεφαλαιουχικές (ΑΕ ή ΕΠΕ) 6.259 είναι ατομικές επιχειρήσεις, 50 είναι δημοτικές και 835 είναι προσωπικές (ΟΕ ή ΕΕ).
Τα συγκεντρωμένα οικονομικά στοιχεία αφορούν το σύνολο σχεδόν των εταιρειών από την 3η μέχρι την 7η τάξη (522 εταιρείες) που έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους και συγκεκριμένα 10 εταιρείες 7ης τάξης, 37 εταιρείες 6ης τάξης, 50 εταιρείες 5ης τάξης, 122 εταιρείες 4ης τάξης και 303 εταιρείες 3ης τάξης.
Η αναλογία συμμετοχής κάθε τάξης στον συνολικό κύκλο εργασιών του 2008 διαμορφώθηκε σε 43,5% για την 7η τάξη, σε 23,4% για την 6η τάξη, σε 10,9% για την 5η τάξη, σε 12,0% για την 4η τάξη και σε 10,2% για την 3η τάξη.
Τα ίδια κεφάλαια για το 2008 ανήλθαν σε 4.337 εκατ. ευρώ έναντι 3.698 εκατ. ευρώ του 2007, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 17,3%, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων για το 2008 ανήλθε σε 4.137 εκατ. ευρώ έναντι 4.073 εκατ. ευρώ του 2007, παρουσιάζοντας δηλαδή μικρή αύξηση κατά 1,6%. Σταδιακά από το 2004 και μετά το σύνολο των υποχρεώσεων ακολουθεί ανοδική πορεία με σταθερή αύξηση.
Και όλα αυτά, ενώ οι οργανώσεις του κλάδου ζητούν επίμονα την τελευταία πενταετία την εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου, οι οποίες υπολογίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ κι ενδεχομένως να αγγίζουν κα το 1,2 δισ. ευρώ. Οι φορείς του κλάδου προτείνουν, σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης, να εξετασθεί -για όσους τουλάχιστον το επιθυμούν - η δυνατότητα εξόφλησης με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (υπενθυμίζεται ότι πολύ πρόσφατα το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να πράξει αναλόγως για την αντιμετώπιση των χρεών του προς το ΙΚΑ).


ΠΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
Τα ζητήματα πάντως που εκκρεμούν τώρα για τον κλάδο, πέραν της εξόφλησης των δεδουλευμένων αφορούν πολλά και διαφορετικά «μέτωπα».
Κατ’ αρχάς στο μέτωπο του τρόπου της ανάθεσης των δημοσίων έργων, ο οποίος αμφισβητείται για μία ακόμη φορά από τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το σύστημα της απλής μειοδοσίας έχει κλείσει τον κύκλο του, έχοντας μάλιστα δημιουργήσει ουκ ολίγα προβλήματα στον κλάδο με εκπτώσεις που κυμαίνονται στα επίπεδα του 40% και ξεπερνούν πολλές φορές ακόμη και το 50%. Αντίστοιχα οι περίφημες συμπληρωματικές συμβάσεις θέτουν θέμα διαφάνειας στον κλάδο με τους φορείς να ζητούν τώρα ένα πιο αντικειμενικό σύστημα ανάθεσης. Ο ΣΑΤΕ ζητεί να υπάρξει πλήρης δημοσιότητα για την ροή των κονδυλίων σε εκτελούμενα έργα ούτως ώστε να περιορισθούν οι δυνατότητες αδιαφανών παρεμβάσεων.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι ακόμη τα θέματα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αλλά και της προώθησης έργων περιβάλλοντος, τομείς που στις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.
Στο μέτωπο των μεγάλων έργων υποδομής, το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα δύο μεγαλύτερα έργα που είχε εξαγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση. Τις επεκτάσεις   της Αττικής Οδού, ένα έργο με ιστορία τουλάχιστον δέκα ετών, που αποτελεί και το μεγαλύτερο συγχρηματοδοτούμενο «φιλέτο» για τους μεγαλοεργολάβους, με προϋπολογισμό ύψους 1,8 δισ. ευρώ, αλλά και το έτερο μεγάλο έργο-«φιλέτο», ύψους 1 δισ. ευρώ, για το Νέο Διεθνή Αερολιμένα του Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι. Ειδικά ως προς τις Επεκτάσεις της Αττικής Οδού με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση της νέας ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών δεδομένου ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε παρά τις αντίθετες απόψεις που είχαν εκφρασθεί από αρμόδιους φορείς εντός και εκτός υπουργείου για περαιτέρω χρονική μετάθεση του διαγωνισμού, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βορειοανατολική Αττική, αφού ένα τμήμα των επεκτάσεων περνά μέσα από τις πληγείσες περιοχές και ενδεχομένως να υπάρξουν νέες ανάγκες. Το αν θα επανεξετασθεί η χάραξη ή όχι θα δείξει το μέλλον- πάντως το σίγουρο είναι ότι γενικότερα οι συμβάσεις παραχώρησης και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές (φάνηκαν πρόσφατα με την αύξηση των διοδίων στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας και την έλλειψη εναλλακτικών οδών) χρήζουν επανεξέτασης.
Στα σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα εντάσσονται και οι επεκτάσεις του μετρό της Αθήνας για τη γραμμή Χαϊδάρι - Πειραιάς, γραμμή U.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: JOHN WILCOX
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΥΝΟΕΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: JUMBO, MOTOR OIL, ΕΛΙΝΟΙΛ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: Η FED ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΑΛΛΑ...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - INTERNET: ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ»...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: SAXO BANK
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: XNET
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ CREDIT RISK MANAGEMENT
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΦΟΜ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΗΜΕΡΙΔΑ MANAGEMENT KPMG
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site