Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2009 - τεύχος 356                              

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: XNETΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΧΑΕ
XNET: ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ


Το Ελληνικό Χρηματιστήριο επενδύει στην ενδυνάμωση του Χρηματιστηριακού του Δικτύου για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στις διεθνείς αγορές με  ασφάλεια, ταχύτητα και χαμηλές χρεώσεις.


 


Τις υπηρεσίες του Δικτύου XNET και το επιχειρησιακό μοντέλο ανάπτυξής τους παρουσίασε ο Όμιλος των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, σε ειδική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Με τη συμμετοχή εκπροσώπων οργανισμών και εταιριών από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την ΠΓΔΜ, την Αλβανία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και δίκτυα πρόσβασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε αναπτυγμένες αγορές.
Το Δίκτυο ΧΝΕΤ, αποτελεί τεχνολογική πλατφόρμα του Ομίλου ΕΧΑΕ για τη διασύνδεση της Ελληνικής Αγοράς με ξένες Χρηματιστηριακές Αγορές, τόσο ανεπτυγμένες, όσο και αναπτυσσόμενες.
Μέσω του Δικτύου ΧΝΕΤ, τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορούν να δίνουν στους επενδυτές πελάτες τους πρόσβαση με ασφάλεια, ταχύτητα και χαμηλό κόστος, στους διαπραγματευόμενους τίτλους σε κάθε συνδεδεμένη χρηματιστηριακή αγορά του Δικτύου («Αγορές ΧΝΕΤ»), αξιοποιώντας το δίκτυο των Ελληνικών τραπεζών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Κάθε μέλος του δικτύου ΧΝΕΤ, αποκτά πρόσβαση στις υπόλοιπες αγορές μέσω τοπικών Μελών-Αντιπροσώπων («ΧΝΕΤ Agents»). Οι ΧΝΕΤ Agents μπορούν να συνδέονται και να επικοινωνούν (Μέλος-με-Μέλος) με τα υπόλοιπα Μέλη του Δικτύου στις άλλες Αγορές, μέσω της υποδομής και των υπηρεσιών του ΧΝΕΤ.


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Δίκτυο ΧΝΕΤ παρέχει τέσσερεις βασικές υπηρεσίες προς τους πελάτες του:
· Υπηρεσία παρακολούθησης τιμών αγορών (Xvision).
· Υπηρεσία παρακολούθησης χρηματοοικονομικής πληροφορίας αγορών (Xinfo).
· Υπηρεσία διαβίβασης εντολών κατάρτισης συναλλαγών (Xorder).
· Υπηρεσία διακανονισμού συναλλαγών & θεματοφυλακής (Xsettle).
Η υλοποίηση του Δικτύου ΧΝΕΤ πραγματοποιείται σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, με οίκους παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και δίκτυα πρόσβασης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, στις χρηματιστηριακές αγορές που προγραμματίζεται να διασυνδεθούν.
Από τον Νοέμβριο το Δίκτυο ΧΝΕΤ, θα παρέχει πιλοτικά, πρόσβαση στις αγορές του ΧΑ και του ΧΑΚ και σε κάποιες αγορές από την περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και Μεσογείου, όπως η Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την ΠΓΔΜ, την Αλβανία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία. Η λειτουργία του Δικτύου σε περιβάλλον παραγωγής προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή το 1ο τρίμηνο του 2010, οπότε και θα ξεκινήσει η διασύνδεση με ανεπτυγμένες αγορές (κυρίως στην Ευρώπη και Αμερική), καθώς και με τις αγορές της Ρουμανίας και τη Βουλγαρίας. Στο στάδιο αυτό οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρόσβασης θα αφορούν αποστολή εντολών προς εκτέλεση και διακανονισμό προς τις ανωτέρω Αγορές XNET (outflow services). Η πιλοτική λειτουργία του Δικτύου θα δώσει το χρόνο στα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών να αξιοποιήσουν το ΧΝΕΤ και να προετοιμάσουν τους μηχανισμούς προώθησης του στην πελατειακή τους βάση.
Κατά τη 2η Φάση ανάπτυξης του Δικτύου ΧΝΕΤ, το 2ο τρίμηνο του 2010, οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρόσβασης θα αφορούν επίσης σε επενδυτικές υπηρεσίες, από το Δίκτυο Μελών - ΧΝΕΤ Agents των υποστηριζόμενων ξένων Αγορών, προς τις αγορές της Κοινής Πλατφόρμας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (inflow services).


ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
Επιπρόσθετα για την άμεση αξιοποίηση από τα Μέλη των βασικών υπηρεσιών ΧΝΕΤ στις υποστηριζόμενες αγορές, χωρίς την ανάγκη επιπλέον επενδύσεων από την μεριά τους σε υποδομές, το ΧΑ έχει αναπτύξει και διαθέτει την ολοκληρωμένη υπηρεσία εφαρμογής InBrokerPlus. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, τα Μέλη είναι σε θέση να παρέχουν στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή για την παρακολούθηση τιμών αγορών σε πραγματικό χρόνο και χρηματοοικονομικής πληροφορίας, καθώς και την εισαγωγή / διαχείριση εντολών κατάρτισης συναλλαγών (Order Routing / Management) στις υποστηριζόμενες Αγορές. Η υπηρεσία InBrokerPlus παρέχει ήδη τα παραπάνω στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ενώ η παροχή τους στις επιπλέον διεθνείς αγορές έχει δρομολογηθεί στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Δικτύου XNET (1ο τρίμηνο 2010).
Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σπύρος Ι. Καπράλος (φωτο) εγκαινιάζοντας τις εργασίες του Workshop επισήμανε ότι «… δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΜiFID, ο ανταγωνισμός στο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό περιβάλλον έχει αυξηθεί σημαντικά. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες για ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλό κόστος, επενδύει στην ενδυνάμωση του Χρηματιστηριακού του Δικτύου για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στις διεθνείς αγορές με  ασφάλεια, ταχύτητα και χαμηλές χρεώσεις.».

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: JOHN WILCOX
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΥΝΟΕΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: JUMBO, MOTOR OIL, ΕΛΙΝΟΙΛ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: Η FED ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΑΛΛΑ...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - INTERNET: ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ»...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: SAXO BANK
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: XNET
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ CREDIT RISK MANAGEMENT
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΦΟΜ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΗΜΕΡΙΔΑ MANAGEMENT KPMG
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site