Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2009 - τεύχος 356                              

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΦΟΜΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΟΦοΜ
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Στις εργασίες του Συνεδρίου οι ομιλητές ανέλυσαν λεπτομερώς, με χαρακτηριστικά παραδείγματα, ορισμένες οφθαλμοφανείς αδυναμίες του ισχύοντος φορολογικού συστήματος, καθώς και «παράθυρα» της ισχύουσας νομοθεσίας που ευνοούν τη φοροδιαφυγή.


 


από την Γαλάτεια Μπασέα


Με πολλές ουσιαστικές προτάσεις για την αναμόρφωση και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος της χώρας ολοκληρώθηκαν οι  εργασίες του τριήμερου 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.) με κεντρικό θέμα «Η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος ως κυρίαρχου παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας».
Τις εργασίες του συνεδρίου  συντόνισαν  οι  Δημοσιογράφοι κ.κ. Πάνος Αμυράς, Αντώνης Κοκορίκος, και Γιώργος Παλαιτσάκης, και σε αυτές, εκτός των συνέδρων από όλη την Ελλάδα, παρέστησαν και χαιρέτισαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Βουλευτές και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, παρουσιάζοντας τις απόψεις τους για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στο φορολογικό σύστημα προκειμένου να αντιμετωπισθεί η μάστιγα της φοροδιαφυγής, να παταχθεί η παραοικονομία αλλά και να βελτιωθεί  το ισχύον φορολογικό σύστημα.
Στις εργασίες του Συνεδρίου οι ομιλητές ανέλυσαν λεπτομερώς, με χαρακτηριστικά παραδείγματα, ορισμένες οφθαλμοφανείς αδυναμίες του ισχύοντος φορολογικού συστήματος, καθώς και «παράθυρα» της ισχύουσας νομοθεσίας που ευνοούν τη φοροδιαφυγή. Ειδικότερα από τους ομιλητές τονίσθηκαν τα ακόλουθα:


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΡΗ
ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΥΝΕΠΕΙΣ

«Οι επιχειρήσεις και ειδικά οι μικρομεσαίες, μεσούσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, βιώνουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό τον οποίο δημιουργούν κατά κύριο λόγο η παραοικονομία και η συνεχής φορολογική αφαίμαξη, διότι επειδή δεν μπορεί να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή στη ρίζα της, επιχειρείται συνεχώς μόνο η αναπλήρωση των φορολογικών εσόδων που διαφεύγουν, με κατανομή αυτών στους ήδη συνεπείς φορολογούμενους.»
«Οι αδυναμίες και οι στρεβλώσεις του ισχύοντος φορολογικού συστήματος οδηγούν στη φοροδιαφυγή μέσω των εξωχώριων εταιριών και μέσω αυτών συντελείται τελικά και η φοροαποφυγή ή η μετακύλιση του φόρου. Πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν λύσεις μέσω της δημιουργίας off shore ή επιλέγουν για έδρα της εταιρίας τους τις λεγόμενες, χώρες φορολογικούς παραδείσους, όπου δεν υπάρχουν φορολογικοί συντελεστές ή αυτοί που υπάρχουν είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό».
«Δώδεκα χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.2515/1997, και έντεκα μετά  την έκδοση του ΠΔ 340/1998 μπορεί να μην έχει κατοχυρωθεί ούτε θεσμικά ούτε ουσιαστικά το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού αλλά έχει γίνει κατανοητό τόσο στην διοίκηση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και στους επιχειρηματίες ότι ο λογιστής - φοροτεχνικός, δεν  είναι ένας ακόμη υπάλληλος που κάνει αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία, αλλά ένας σύμβουλος που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην σωστή και σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων και ένας επιστήμονας που μπορεί να βοηθήσει το κράτος στην εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής, στην είσπραξη των φόρων αλλά  και την πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.».


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΝΟΜΩΝ
«Το ισχύον νομοτεχνικό σύστημα στο οποίο έχουν βασισθεί οι φορολογικοί νόμοι είναι στρεβλό και στημένο, προκειμένου να διευκολύνει τη διάπραξη της φοροδιαφυγής, και αυτό γιατί το ισχύει το απίστευτο φαινόμενο πολλές εγκύκλιοι που εκδίδονται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να έρχονται σε σύγκρουση με τις διατάξεις των νόμων τις οποίες υποτίθεται ότι διευκρινίζουν, άρα με αυτόν τον τόπο οι  εκδιδόμενες εγκύκλιοι της Διοίκησης αναιρούν ή διαστρεβλώνουν -κατά τρόπο αντισυνταγματικό- αυτόν τον ίδιο τον Νόμο, που υποτίθεται πως ερμηνεύουν. Και το χειρότερο: Στην πράξη αυτό που κατισχύει δεν είναι ο Νόμος, αλλά η εγκύκλιος»!
Οι εργασίες του Συνεδρίου ανέδειξαν την ανάγκη της δημιουργίας ενός νέου φορολογικού συστήματος, απλού, σταθερού, αναπτυξιακού και κοινωνικά δίκαιου. Παράλληλα κατατέθηκαν προτάσεις απλοποίησης του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος με μια σειρά μέτρων τα οποία εάν εφαρμοσθούν θα εκτινάξουν στα ύψη τα έσοδα του κράτους χωρίς να επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώματα.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Συνοπτικά το πρώτο πακέτο μέτρων που προτάθηκαν έχει ως ακολούθως:
1. Κατάργηση του αφορολογήτου στα φυσικά πρόσωπα και υπολογισμός του εισοδήματος που θα φορολογείται με έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα, του συνόλου των δαπανών που πραγματοποιούνται κατ’ έτος. Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες του Ινστιτούτου τα οφέλη από την αποδοχή αυτής της πρότασης είναι ο ουσιαστικός περιορισμός της φοροδιαφυγής, διότι κάθε πολίτης, έχοντας ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, θα απαιτούσε για κάθε συναλλαγή του να λάβει το αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο.
2. Κατάργηση των κατά ειδικό τρόπο φορολογουμένων εισοδημάτων και των πάσης φύσης απαλλαγών με εξαίρεση τα βοηθήματα, τα επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων κ.λπ., τις αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, και πάσης φύσης εισοδημάτων που αποκτώνται στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής.
3. Υποχρεωτικός λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος για όλες τις επιχειρήσεις με κατάργηση του ειδικού τρόπου προσδιορισμού και φορολογίας συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (ΕΙΧ, ΦΔΧ, κ.λπ.).
4. Καθιέρωση και τήρηση αυστηρά του «πόθεν έσχες» και διεύρυνση των «τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, με ειδική δήλωση που θα συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση οι οποίες επήλθαν την προηγούμενη χρονιά.
5. Αλλαγή στον τρόπο αναγνώρισης των στοιχείων που μειώνουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αναφορικά με τα δάνεια. Ειδικότερα προτείνεται να μην αναγνωρίζεται ως μειωτικό στοιχείο της τεκμαρτής δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων:
Το ποσό το οποίο θα προέρχεται από σύμβαση δανείου μεταξύ φυσικού προσώπου και εταιρειών του εξωτερικού (off shore ή άλλων εταιρειών).
Το ποσό το οποίο θα προέρχεται από σύμβαση δανείου μεταξύ φυσικών προσώπων, εφ’ όσον η σύμβαση δανείου δεν έχει κατατεθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ και των δύο συμβαλλομένων.
6. Ουσιαστική ενίσχυση των κινήτρων για την ίδρυση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με:
Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 50% για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, εφόσον αυτές εντός του πρώτου έτους της λειτουργίας τους προσλάβουν τουλάχιστον τρία άτομα προσωπικό.
Μείωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών, επίσης για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.
Απαλλαγή από την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη της λειτουργίας τους.
7. Καθιέρωση, με ανάλογη τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου, ειδικού αποθεματικού επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (εμπορικών, βιοτεχνικών, επαγγελματιών).
8. Αύξηση του συντελεστή του ετήσιου ειδικού φόρου ακινήτων που καταβάλλεται από εταιρείες (off shore κ.λπ.), για ακίνητα που κατέχουν στην Ελλάδα, από 3% επί της αξίας του ακινήτου που είναι σήμερα σε 25%, έτσι ώστε να καθίσταται απαγορευτική η διατήρηση των υφιστάμενων εταιρειών, αλλά και να γίνει απαγορευτική η ίδρυσή τους. Το Δημόσιο θα κερδίσει έσοδα τα οποία φοροδιαφεύγουν, αλλά και θα εμφανιστούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων.
9. Αυστηρό έλεγχο των δανείων για απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Να υποχρεωθούν με νομοθετική ρύθμιση οι τράπεζες να εκταμιεύουν αποκλειστικά και μόνο το ποσό που αναγράφεται στο συμβόλαιο πώλησης και αυτό να κατατίθεται στο λογαριασμό του πωλητή.
Επίσης, να υποχρεωθούν να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για τυχόν άλλο δάνειο που λαμβάνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μέσα σε μια τριετία από τη λήψη δανείου για απόκτηση ακίνητης περιουσίας, έτσι ώστε να ερευνάται μήπως αφορά εξόφληση τιμήματος από την πώληση του ακινήτου, τίμημα το οποίο δεν έχει δηλωθεί.
10. Το ΕΤΑΚ να καταργηθεί και να καθιερωθεί Φόρος Ακίνητης Περιουσίας με αφορολόγητο ποσό το οποίο θα απαλλάσσει τους μικροϊδιοκτήτες και κλιμακούμενο συντελεστή, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει την κύρια πηγή εσόδων για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όλοι οι άλλοι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν την ακίνητη περιουσία πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με το ΦΑΠ. Τα ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται παραγωγικά από επιχειρήσεις, κάθε είδους, να φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή στο 25% (1/4) του κλιμακούμενου συντελεστή.


ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Πέραν των ανωτέρω, κατατέθηκαν ριζοσπαστικές προτάσεις για την αναμόρφωση του συστήματος των φορολογικών ελέγχων και για μια σειρά ακόμα θεμάτων. Αναλυτικά οι προτάσεις, σε όλους τους τομείς, θα παρουσιασθούν σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει το Ι.Ο.Φο.Μ. και θα διεξαχθεί στα τέλη Νοεμβρίου.
Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου οι κ.κ. Χρήστος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Ι.Ο.Φο.Μ. και, Γιώργος Κορομηλάς, Αντιπρόεδρος του Ι.Ο.Φο.Μ., αφού ευχαρίστησαν του Συνέδρους για τη συμμετοχή και την ουσιαστική συμβολή τους στη διαμόρφωση των πορισμάτων, τόνισαν ότι, «Η ανάγκη για την αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος πηγάζει, από το γεγονός ότι το ισχύον φορολογικό σύστημα, παρά τις προσπάθειες, παραμένει  πολύπλοκο, με μεγάλο κόστος διαχείρισης, είναι άδικο στην κατανομή των φορολογικών βαρών, δημοσιονομικά αναποτελεσματικό, αδυνατεί να εξαλείψει το έλλειμμα και να μειώσει δραστικά το χρέος, νοσεί από εκτεταμένη φοροδιαφυγή, καρκινοβατεί στην είσπραξη βεβαιωμένων χρεών και γενικά δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας, των επιχειρήσεων και του πολίτη».

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: JOHN WILCOX
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΥΝΟΕΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: JUMBO, MOTOR OIL, ΕΛΙΝΟΙΛ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: Η FED ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΑΛΛΑ...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - INTERNET: ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ»...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: SAXO BANK
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: XNET
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ CREDIT RISK MANAGEMENT
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΟΦΟΜ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΗΜΕΡΙΔΑ MANAGEMENT KPMG
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site