Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2009-Τεύχος 358                              

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2010
ΕΤΟΣ... ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ


Περί του ότι η ελληνική οικονομία το 2010 θα διέλθει από στενωπό, δεν έχει κανείς αμφιβολία. Σχετικά με το αν θα βρει, υπό την πίεση των διεθνών εταίρων της, τρόπους θεραπείας των παθογενειών της, έμπειροι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι και αυτό θα γίνει, έστω και με τρόπο επώδυνο.


 


από τον Ανδρέα Αναστασίου


Με τους σκεπτικιστές των περί την «Σοφοκλέους» πραγμάτων να δικαιώνονται, το 2009 βαίνει προς το τέλος του. Τα πράγματα δείχνουν να δικαιώνονται οι κατά καιρούς προειδοποιήσεις τους (όπως αυτές που θα δείτε στο ΧΡΗΜΑ, αν ανατρέξετε στα προηγούμενα εφετινά τεύχη του), ότι η διεθνής ανάκαμψη από την κρίση δεν θα συμπεριλάβει αυτομάτως και την Ελλάδα. Η διεθνής κρίση, όπως πολύ γλαφυρά δείχνουν πλέον οι καταστάσεις, χρησίμευσε ως δικαιολογία εκ μέρους των πολιτικών, όχι ιδιαίτερα πειστική μάλιστα, αν σκεφθεί κανείς πού βρίσκονται σήμερα αυτοί που προ τριμήνου μας διαβεβαίωναν ότι δεν συντρέχει σοβαρός λόγος ανησυχίας.
Ήρθε, λοιπόν, το «τέλος της ιστορίας» για το ελληνικό επενδυτικό σκηνικό; Όχι βέβαια. Η Ελλάδα... ποτέ δεν πεθαίνει ούτε η οικονομία ούτε το Χρηματιστήριό της. Είναι φανερό, όμως, ότι ζούμε τη φάση κατά την οποία «μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει». Με αυτό το «λίγο καιρό» να μην είναι δυνατό να ορισθεί επακριβώς, ενώ και ο τρόπος, με τον οποίο θα βρούμε το δρόμο για την έξοδο από τη σημερινή, εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση, δεν φαίνεται να έχει βρεθεί ακόμη.
Ποια η θέση του επενδυτή, ως εξ όλων τούτων, μέσα στην τρέχουσα συγκυρία; Τι προσδοκίες μπορεί να έχει και σε τι κινήσεις ενδείκνυται να προχωρήσει; Ίσως για να πάρουμε κουράγιο, έρχεται στο μυαλό μας η ρήση του Γουόρεν Μπάφετ, ότι ο ίδιος είχε σημαντικότατα οφέλη από τις οικονομικές και χρηματιστηριακές κρίσεις. Τόσο αυτός όσο και οι περισσότεροι άλλοι διάσημοι, μεγάλοι επενδυτές, όμως, δεν έχουν ποτέ συστήσει κινήσεις βραχυπρόθεσμης εκμετάλλευσης της αρνητικής συγκυρίας ή κινήσεις «στα τυφλά».
Η θέση κάθε σώφρονα διαχειριστή κεφαλαίων, συμβούλου επενδύσεων ή μεμονωμένου επενδυτή, σε κάθε περίπτωση, πρέπει μάλλον να ορίζεται από -τουλάχιστον- δύο κριτήρια:
· Μακροπρόθεσμες προσδοκίες και
· Μελέτη των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών.
Περί του ότι η Ελλάδα, η οικονομία και το Χρηματιστήριό της το 2010 θα διέλθουν από στενωπό, δεν έχει πλέον κανείς αμφιβολία. Σχετικά με το αν θα βρει, με τη βοήθεια ή και υπό την πίεση των διεθνών εταίρων της, τρόπους θεραπείας των παθογενειών της, ώστε να βγούμε από τη στενωπό και να σταθούμε στα πόδια μας, έμπειροι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι και αυτό θα γίνει, έστω και με τρόπο επώδυνο και κοπιαστικό.
Η επενδυτική Ελλάδα, λοιπόν, το Χρηματιστήριό της και οι εταιρείες του θα είναι εδώ και αύριο. Οι ξένοι, που σήμερα εγκαταλείπουν το σκάφος κακήν κακώς, θα επανέλθουν αγοράζοντας στα χαμηλά, επειδή έτσι θα επιτάσσει το συμφέρον τους. Για τους μικρότερους εγχώριους επενδυτές, λοιπόν, η εποχή φαίνεται ότι ενδείκνυται για περισυλλογή, μελέτη και εντοπισμό ευκαιριών. Για μελέτη της γενικότερης κατάστασης ώστε να εντοπισθεί ο κατάλληλος χρόνος για κάθε κίνηση, αλλά και μελέτη της αγοράς, των διαφόρων κλάδων και μεμονωμένων εταιρειών, ώστε οι επιλογές να περιλαμβάνουν μόνο κατ’ ελάχιστον το στοιχείο της τύχης.
Την ενδεικνυόμενη, κατά την άποψή μας, περισυλλογή και μελέτη φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει το παρόν αφιέρωμα, παραθέτοντας χρήσιμα προς τούτο στοιχεία και, ίσως, με τον τρόπο αυτό δείχνοντας κάποιους δρόμους. Τους οποίους, όμως, κάθε επενδυτής βρίσκει συνδυάζοντας τη διαθέσιμη πληροφόρηση με τη δική του γενικότερη γνώση και το δικό του επενδυτικό κριτήριο.
Η ING IM έχει θετική στάση έναντι των μετοχών των αναδυομένων αγορών, θεωρώντας ότι προσφέρουν συστηματικά υψηλή ανάπτυξη. Ο Patrick Moonen, Senior Equity Strategist, λέει: «Δεν βλέπουμε πλέον τις αναδυόμενες αγορές σαν ένα «κομπάρσο» στην παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά ως μία περιοχή που διαθέτει το δικό της μοναδικό σύνολο ευκαιριών».
Η ING IM προβλέπει υψηλό ρυθμό αύξησης εταιρικής κερδοφορίας στις αναδυόμενες αγορές, υψηλή αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και λειτουργικού περιθωρίου κέρδους. Κυρίως, λόγω των ισχυρών μακροοικονομικών μεγεθών, του δείκτη του χρέους ως προς το ΑΕΠ, το πλεόνασμα του ισοζυγίου και των προοπτικών ανάπτυξης αυτής της κατηγορίας. Οι αυξανόμενες τιμές των εμπορευμάτων βοηθούν επίσης τις αναδυόμενες αγορές συνολικά, αλλά είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουν μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους αγορών που τις απαρτίζουν. Οι εξαγωγείς των εμπορευμάτων θα επωφεληθούν μέσα στο 2010, ενώ οι εισαγωγικές χώρες είναι πολύ πιθανό να έρθουν αντιμέτωπες με αυξανόμενο κόστος.
Η ING IM προβλέπει ότι οι μετοχικοί επενδυτές θα αναζητήσουν κυρίως βελτίωση των αποδόσεων μέσα στο 2010 και ότι τα μερίσματα θα αντιπροσωπεύσουν μεγαλύτερο μέρος της συνολικής απόδοσης από τις μετοχές. Ως αποτέλεσμα της αύξησης των κερδών και μερισματικών πληρωμών εγγύτερων στα συνήθη επίπεδα, αναμένεται διψήφιο νούμερο στην αύξηση των μερισμάτων το επόμενο έτος με τις μερισματικές αποδόσεις να προσεγγίζουν εκείνες των εταιρικών ομολόγων.
Το επόμενο έτος, είναι επίσης πιθανό να δούμε μεταβολές ως προς ποιοι κλάδοι θα έχουν την πρωτοπορία. Η ING IM εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις των κυκλικών κλάδων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο του εύρους διαπραγμάτευσής τους και ότι η ανάκαμψη πρόκειται να διαχυθεί προς πιο αμυντικούς κλάδους. Οι κλάδοι της υγείας και των τηλεπικοινωνιών έχουν τις πιο ελκυστικές αποτιμήσεις, ενώ οι επενδυτές θα πρέπει να είναι σκεπτικιστές ως προς των κλάδο των αγαθών πολυτελείας. Οι κλάδοι που σχετίζονται με τα εμπορεύματα πρόκειται να επωφεληθούν από τις αυξανόμενες τιμές τους.
Ο Patrick Moonen συνεχίζει λέγοντας: «Συνολικά αναμένουμε το 2010 να είναι μία καλή χρονιά για τις μετοχικές αγορές, οι οποίες τροφοδοτούνται από την σταθεροποίηση του ρυθμού αύξησης της κερδοφορίας των εταιρειών. Η γεωγραφική περιοχή που προτιμάμε περισσότερο είναι αυτή των αναδυομένων αγορών, αλλά παραμένουμε σε εγρήγορση σχετικά με τις διευρυνόμενες αποκλίσεις μεταξύ χωρών και γεωγραφικών ζωνών. Πρόκειται να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις στρατηγικές υψηλών μερισματικών αποδόσεων».


ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Στην αγορά σταθερού εισοδήματος, η ING IM δείχνει προτίμηση σε τίτλους της αγοράς εταιρικών ομολόγων που συνδυάζουν καλύτερες αξιολογήσεις και ισχυρότερα θεμελιώδη χαρακτηριστικά, ενώ καλεί τους επενδυτές να βρίσκονται σε επιφυλακή για μία προσωρινή μεταστροφή των συνθηκών ρευστότητας, που αναμένεται προς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2010.
Ο Valentijn Van Nieuwenhuijen, Head of Fixed Income Strategy and Economics αναφέρει: «Σε περιβάλλον αυξανόμενων αποκλίσεων στις κεφαλαιαγορές, συνιστούμε η διασπορά του κινδύνου στα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος να επικεντρώνεται σε τίτλους εκδοτών με σχετικά δυνατούς ισολογισμούς. Επί πλέον, αναμένουμε υψηλότερα επίπεδα μεταβλητότητας μέσα στο 2010. Ως αποτέλεσμα, προτιμάμε τις κατηγορίες εταιρικών ομολόγων που είναι υψηλότερα διαβαθμισμένες και αναζητούμε έκθεση σε υγιή μακροοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη του αναδυόμενου κόσμου τηρώντας παράλληλη αυξημένη διασπορά.
«Η κορυφαία επιλογή μας είναι τα Ευρωπαϊκά AAA Asset Baked Securities (ABS) καθώς είναι μία από τις λίγες αγορές όπου διατηρείται ακόμα η προσαύξηση στην τιμή λόγω του ότι δεν αποτελούν εύκολα ρευστοποιήσιμους τίτλους (liquidity premium), ενώ ταυτόχρονα τα θεμελιώδη μεγέθη τους βρίσκονται σε τροχιά βελτίωσης. Οι συνθήκες ρευστότητας ενισχύουν αυτή την κατηγορία επένδυσης, όπως και τις περισσότερες κατηγορίες επενδύσεων, που αποφέρουν σημαντικά μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τα διαθέσιμα.
«Επίσης έχουμε αυξημένες θέσεις σε εταιρικά ομόλογα υψηλής βαθμολόγησης (corporate investment grade credit) και σε ομόλογα αναδυομένων αγορών σε εγχώριο νόμισμα. Δεδομένης της πεποίθησης ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα τα επιτόκια για μεγαλύτερο διάστημα από ότι αναμένουν οι αγορές, πιστεύουμε ότι και οι περισσότερες από τις λοιπές αγορές σταθερού εισοδήματος θα πετύχουν ικανοποιητικές αποδόσεις μέσα στο 2010. Ωστόσο, φαίνονται περισσότερο εκτεθειμένες σε πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την πιθανή μεταστροφή στη νομισματική πολιτική και στην παροχή ρευστότητας κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους και τα σημάδια που προμηνύουν ότι η κυκλική ανάκαμψη θα αποδυναμωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010.»MERRILL LYNCH WEALTH MANAGEMENT
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ
ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ


Οι «κυκλικές μετοχές» σε τομείς όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα βασικά και βιομηχανικά αγαθά, αναμένεται να υπεραποδώσουν. Τα κυκλικά στοιχεία ενεργητικού πρωτοστάτησαν στην ανάκαμψη των αγορών το 2009, με τις παγκόσμιες μετοχές να αποφέρουν αποδόσεις άνω του 26%.


από τον Bill O’Neill


Οι μετοχές αναμένεται να ξεπεράσουν σε απόδοση τα εταιρικά και κρατικά ομόλογα το 2010 καθώς οι καταναλωτές αναμένεται να αντικαταστήσουν τις κυβερνήσεις στο ρόλο του καταλύτη της διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Bill O’Neill, συντάκτη της έκθεσης Year Ahead 2010 της Merrill Lynch Wealth Management.
Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας για το 2010 προβλέπεται να φθάσει το 4,3% - έπειτα από συρρίκνωση της τάξης του 1% το 2009 - με αναμενόμενη αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και δανείων καθώς ο κίνδυνος της ανεργίας απομακρύνεται και τα εισοδήματα των νοικοκυριών αυξάνονται, σύμφωνα με την άποψη του κου O’Neill, Portfolio Strategist της Merrill Lynch Wealth Management για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA).


ΟΔΗΓΟΣ ΟΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ
Η Κίνα και η Ινδία αναμένεται να πρωτοστατήσουν στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη με ρυθμούς ανάπτυξης που θα κυμαίνονται γύρω στο 10% και στο 7% αντίστοιχα, σύμφωνα με την έκθεση Year Ahead 2010. Οι Κινέζοι καταναλωτές αναμένεται να τροφοδοτήσουν την εγχώρια ανάπτυξη, δηλώνει ο κος O’Neill.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωζώνη προβλέπεται να καταγράψουν ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης, γύρω στο 3% και 2% αντίστοιχα το 2010. Η οικονομία της Ιαπωνίας αναμένεται επίσης να κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 3%, έπειτα από συρρίκνωση της τάξης του 6% το 2009.
«Πιστεύουμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά για τις μετοχές», δηλώνει ο κος O’Neill. «Αναμένουμε ανάπτυξη η οποία δεν θα συνοδεύεται με κίνδυνο πληθωρισμού. Προβλέπουμε ότι οι μετοχές θα ξεπεράσουν σε απόδοση τόσο τα εταιρικά όσο και τα κρατικά ομόλογα το 2010».
Οι κυκλικές μετοχές (cyclical stocks) σε τομείς όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα βασικά και βιομηχανικά αγαθά, αναμένεται να υπεραποδώσουν. Τα κυκλικά στοιχεία ενεργητικού πρωτοστάτησαν στην ανάκαμψη των αγορών κατά το 2009, με τις παγκόσμιες μετοχές να αποφέρουν αποδόσεις που υπολογίζονται άνω του 26%. Το 2010, οι αμυντικές μετοχές (defensive stocks) στους τομείς της υγείας και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, καθώς και στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των χημικών, αναμένεται να παρουσιάσουν υστέρηση, σύμφωνα με τον κο O’Neill.


ΑΝΟΔΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Προβλέπεται ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν την προσοχή τους στον πληθωρισμό το 2010, με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία, την Κορέα και την Ινδονησία να συγκαταλέγονται στις χώρες οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν τα επιτόκια κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η Κίνα και η Ευρωζώνη αναμένεται να κάνουν το ίδιο έως τα τέλη του έτους. Αλλά η απειλή του υποκείμενου πληθωρισμού είναι πιθανόν να παραμείνει ανεκδήλωτη, προβλέπει ο κος O’Neill.
«Υπάρχει ο κίνδυνος να παρουσιαστεί ένα σύντομο, οξύ σοκ στα επιτόκια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010», δηλώνει ο κος O’Neill. «Αλλά δεν αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα αποτελέσει πρόβλημα κατά το επόμενο έτος. Η σημαντική έκδοση κρατικών ομολόγων, η αύξηση των επιτοκίων και η μεγάλη ευαισθησία σε πληθωριστικές ενδείξεις αναμένεται να επιβαρύνουν τα κρατικά ομόλογα».
«Πιστεύουμε ότι το 2010 είναι η κατάλληλη χρονιά για να εγκαταλείψει κανείς τα κρατικά ομόλογα», αναφέρει ο ίδιος. «Οι αποδόσεις των αμερικανικών και βρετανικών ομολόγων παρουσιάζονται πολύ χαμηλές. Όταν αρχίσουν να ανεβαίνουν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, τότε οι τιμές των ομολόγων αναμένεται να παρουσιάσουν πτώση. Προβλέπουμε κινδύνους ιδίως για τις καμπύλες απόδοσης των αμερικανικών και βρετανικών ομολόγων».
Οι αποτιμήσεις των εταιρεικών ομολόγων φαίνονται επίσης υπερβολικές σε σύγκριση με τις μετοχές, παρότι θα μπορούσαν να προσφέρουν καλύτερες προοπτικές από τα κρατικά ομόλογα, ιδίως όταν πρόκειται για υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας ομόλογα.
Τα εμπορεύματα αναμένεται να επωφεληθούν από την επάνοδο της παγκόσμιας οικονομίας σε πορεία ανάπτυξης το 2010, με την τιμή του αργού πετρελαίου να φτάνει κατά μέσο όρο τα US$85 το βαρέλι.
Η Merrill Lynch Wealth Management προτείνει για τα χαρτοφυλάκια εμπορευμάτων να εστιαστεί η προσοχή στα μέταλλα, ιδίως στα πολύτιμα μέταλλα — το χρυσό και το ασήμι. Ανάμεσα στα βασικά μέταλλα, ο χαλκός αναμένεται να αποφέρει ελκυστικές αποδόσεις λόγω της ζήτησης από τις αναδυόμενες αγορές.ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ FTSE ASE–20


Τα καθαρά κέρδη των εταιρειών του FTSE ASE-20, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Δεπτεμβρίου 2009, υποχώρησαν κατά 12,8%, ενώ εξαιρουμένων των τραπεζών ενισχύθηκαν κατά 20,7% σε σχέση με τα κέρδη του 2008. Ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 11,3%, ενώ εξαιρουμένων των τραπεζών η μείωση ήταν 16,3%.
Μείωση της κερδοφορίας εμφανίζουν στο σύνολό τους οι εταιρείες που συμμετέχουν στο δείκτη FTSE ASE-20, όσον αφορά τα δημοσιευμένα οικονομικά τους στοιχεία για το εννεάμηνο της χρήσης 2009, συγκρινόμενα με το αντίστοιχο διάστημα του 2008. Η εικόνα αυτή είναι αντιπροσωπευτική και των υπολοίπων εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 12,8%, ενώ εξαιρουμένων των τραπεζών εμφανίζουν σημαντική ενίσχυση κατά 20,7% σε σχέση με τα κέρδη του 2008.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του FTSE ASE-20 μειώθηκε κατά 11,3% το εννεάμηνο του 2009, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ εξαιρουμένων των τραπεζών η μείωση ανήλθε σε 16,3%. Το μέσο σταθμικό περιθώριο των καθαρών κερδών υποχώρησε στο 11,1% από 11,3% το αντίστοιχο διάστημα το 2008. Εξαιρουμένων των τραπεζών το μέσο σταθμικό περιθώριο των καθαρών κερδών παρουσιάζεται ενισχυμένο στο 7,7% από 5,3% το εννεάμηνο του 2008.
Για τις τράπεζες που συμμετέχουν στο δείκτη FTSE ASE20, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,46 δισ. ευρώ έναντι 3,62 δισ. ευρώ το 2008. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν βελτίωση κατά το β’ τρίμηνο, με τα κέρδη να ενισχύονται από χρηματοοικονομικές πράξεις σε ομόλογα, ενώ συνεχίσθηκε η συντηρητική πολιτική κάλυψης του δανειακού τους χαρτοφυλακίου. Τα καθαρά κέρδη εταιρειών εξαιρουμένου των τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 2,52 δισ. ευρώ έναντι 2,08 δισ. ευρώ το 2008, αποτελώντας το 49% της συνολικής κερδοφορίας του FTSE ASE-20 έναντι 63% για την ίδια περίοδο πέρυσι.
Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες του δείκτη FTSE ASE-20 αποτελούν το 72% περίπου της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ. Ο κλάδος των τραπεζών αντιπροσωπεύεται με οκτώ εταιρείες, οι οποίες αποτελούν το 40% περίπου της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ.


ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η εικόνα των αποτελεσμάτων των εισηγμένων στο ΧΑ τραπεζών δείχνει να βελτιώνεται σταδιακά τα τελευταία τρίμηνα μετά το πρώτο. Έτσι το 3ο τρίμηνο η κερδοφορία ήταν καλύτερη από το 2ο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση τα λειτουργικά έσοδα (Κύκλος Εργασιών) των τραπεζών το εννεάμηνο του 2009 βελτιώθηκαν συνολικά κατά 5,5%. Σε επίπεδο κερδοφορίας όμως έχει καταγραφεί υποχώρηση των καθαρών κερδών κατά 32%. Οι τράπεζες ενισχύθηκαν σημαντικά και το 3ο τρίμηνο από επενδύσεις τους σε ομόλογα του δημοσίου. Η σταδιακή αναπροσαρμογή δανείων αλλά και η περαιτέρω εξομάλυνση της διατραπεζικής αγοράς τόσο σε επίπεδο ρευστότητας όσο και σε υποχώρηση του διατραπεζικού επιτοκίου euribor ωφελούν τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (ΝΙΜ) των εισηγμένων στο ΧΑ τραπεζών.
Η ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής βάσης των Ελληνικών τραπεζών μέσω προγράμματος ύψους ευρώ28δις. του δημοσίου εξακολουθεί να παρέχει περιθώριο ασφάλισης των Ελληνικών τραπεζών στην κρίση και συγκεκριμένα ασφάλεια έναντι πιθανώς μεγαλύτερων επισφαλειών σε δάνεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος της ενίσχυσης που παρέχεται σε εγγυήσεις και σε ομόλογα αποσύρεται σταδιακά από το 4ο τρίμηνο του 2009. Οι υψηλές προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια των εισηγμένων στο ΧΑ τραπεζών σχηματίζουν ένα ακόμα (εκτός της ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας) περιθώριο ασφάλειας για τυχόν μελλοντική αύξηση των επισφαλειών. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η πιστωτική επέκταση έχει υποχωρήσει αρκετά.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στα 18 εκατ. ευρώ έναντι 191 εκατ. ευρώ (-90% ετησίως) διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Marfin Investment Group (MIG) στο 9μήνο του έτους, με τις ενοποιημένες πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 1.394,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με περσινή περίοδο. Στο τέλος του Γ΄ τριμήνου, τα ρευστά διαθέσιμα της MIG ανέρχονταν σε 428,2 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 114 εκατ. ευρώ (-59,7% ετησίως). Το καθαρό περιθώριο κέρδους μειώθηκε στο 1,3% από 14,5% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περίπου 40 χώρες και σε 22 διαφορετικούς κλάδους μέσω θυγατρικών, οι οποίες στο σύνολό τους διαθέτουν πλειοψηφικά μερίδια αγοράς τα οποία συνεχίζουν να ενισχύουν. Η καθαρή θέση (Net Asset Value- NAV) έφθασε τα 3,7 δισ. ευρώ (Καθαρά θέση (NAV) ανά μετοχή ευρώ4,89).


ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Το 2009 είναι μια θετική χρονιά για τα διυλιστήρια. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο εταιρείες κινήθηκαν προς την τόνωση των δικτύων πωλήσεων λιανικής. Παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου σε σχέση με το 2008 και οι δύο εγχώριες εταιρείες του κλάδου βελτίωσαν τόσο τη λειτουργική όσο και την καθαρή κερδοφορία. Τα Ελληνικά Πετρέλαια σημείωσαν αξιόλογη άνοδο της κερδοφορίας (καθαρά κέρδη) το εννεάμηνο κατά 31% στα 201εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 1,5% στα 345 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την πτωτική σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο τιμή του πετρελαίου και κατέγραψαν υποχώρηση κατά 40% στα 4.889 εκατ. ευρώ. Στην κατεύθυνση της επέκτασης του δικτύου λιανικής η Ελληνικά Πετρέλαια εξαγόρασε την αλυσίδα λιανικής της διεθνούς εταιρείας BP στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα η Ελληνική εταιρεία εξαγόρασε περίπου 1,200 καταστήματα λιανικής και αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κμ της BP με συνολικό κόστος ευρώ359εκ το οποίο περιλαμβάνει υποχρεώσεις μέχρι ευρώ40 εκατ. Επί πλέον η Ελληνικά Πετρέλαια ενοποιεί για πρώτη φορά τη συμμετοχή της κατά 50% στην κοινοπραξία ELPEDISON.
Τα μεγέθη της Motor Oil υποχώρησαν έναντι ενίσχυσης αυτών των Ελλ. Πετρελαίων, αφού τα καθαρά κέρδη του ομίλου υποχώρησαν κατά 5,8% στα 125 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) πιέστηκαν κατά 18,5% στα 198 εκατ. ευρώ. Η πτώση στον κύκλο εργασιών έφθασε τα 34,8% σε ετήσια βάση στα 4.289 εκατ. ευρώ και η Motor Oil την αλυσίδα λιανικής της Shell στην Ελλάδα. Αντίστοιχα η Motor Oil εξαγόρασε τα καταστήματα λιανικής και αποθηκευτικούς χώρους 137.000 κμ του Ομίλου της Shell στην Ελλάδα με συνολικό κόστος 219 εκατ. ευρώ και επί πλέον 26 εκατ. ευρώ κόστισε η εξαγορά της Shell Gas (εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου).


ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Εμφανής ήταν η έλλειψη σημαντικών αθλητικών γεγονότων το γ’ τρίμηνο, τα οποία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη οικονομική κρίση αλλά και με τις υψηλότερες αποδόσεις κερδών λόγω ανταγωνιστικότητας του ομίλου, επηρέασαν αρνητικά τα μεγέθη του ΟΠΑΠ. Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε οριακά χαμηλότερα (0,1%) ενώ τα καθαρά κέρδη σημείωσαν πτώση 8,7% ετησίως. Αναμένεται ένταση του ανταγωνισμού τα επόμενα χρόνια και σίγουρα κινήσεις του Οργανισμού προς την αντιμετώπισή του. Το θέμα της φορολόγησης των κερδών «παγώνει» έως τον Ιούνιο του 2010.
Σε ανάλογα επίπεδα κινήθηκε και η Intralot, με την παγκόσμια οικονομική κρίση, την εντεινόμενη αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε κάποιες από τις χώρες δραστηριοποίησης, καθώς και του αυξανόμενου κόστους έναρξης των νέων έργων να επιδρά αρνητικά στο τελικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά στις πρόσφατες εξελίξεις, η εταιρεία ξεκίνησε επιτυχώς τις δραστηριότητες της στο Άρκανσο, στις ΗΠΑ. Επί πλέον, η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με την Cogetech, για την από κοινού αξιοποίηση της προσοδοφόρας αγοράς βίντεο-λόττο της Ιταλίας και έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Loteria de Concepcion στη Χιλή. Εξελίξεις αναμένονται και στο Ξυστό, κάτι που θα λειτουργήσει θετικά για την Eταιρεία, τουλάχιστον σε επίπεδο κύκλου εργασιών.


ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Στα 435 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΟΤΕ για το πρώτο 9μήνο της χρήσης σημειώνοντας πτώση 13,4% συγκριτικά με το προηγούμενο 9μήνο του 2008. Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε πτώση 6,5%, διαμορφούμενος στα 4,46 δισ. ευρώ έναντι 4,76 δισ. ευρώ για το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η συνεχιζόμενη πτώση των εσόδων στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας από την αρχή της χρονιάς, σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό στις χρεώσεις καρτοκινητής, που επηρέασε και τις Ρουμανία και Αλβανία το Γ΄ τρίμηνο, οδήγησαν στη μείωση των συνολικών εσόδων κινητής τηλεφωνίας κατά 7,8%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 9,7% έναντι 10,5% το 9μήνο του 2008, επηρεασμένο από την πρόσθετη φορολόγηση στην κινητή τηλεφωνία. Στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει εμπορικά τις πρώτες υπηρεσίες VDSL εντός του 2010 εάν η υλοποίηση των έργων κυλήσει με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η διοίκηση.


ΤΡΟΦΙΜΑ
Με πτώση 4,4% στις πωλήσεις και με υποχώρηση των κερδών κατά 6,2% έκλεισε το 9μήνο του 2009 για τον όμιλο της Coca-Cola 3E. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 5,15 δισ. ευρώ έναντι 5,38 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων ανήλθαν στα 396 εκατ. ευρώ έναντι 422 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η παρουσία του Ομίλου σε αρκετές χώρες δείχνει να περιορίζει τον κίνδυνο στο ορατό μέλλον.


ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ο όμιλος της ΔΕΗ δημοσίευσε για το εννεάμηνο του 2009 κέρδη ύψους 643 εκατ. ευρώ από ζημιές 245 εκατ. ευρώ το 2008. Σε λειτουργικό επίπεδο (EBITDA) του ομίλου καταγράφηκε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας που έφθασε τα 1,375 εκατ. ευρώ από 281 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008. Το περιθώριο κέρδους (EBITDA) βελτιώθηκε στο 30,6% από 6,4% το εννεάμηνο του 2008. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1,8% στα 4,5 δισ. ευρώ. Οι χαμηλές σε σχέση με το 2008 τιμές του πετρελαίου, οι περιορισμένες σε ετήσια βάση (δαπανηρές) εισαγωγές και η αυξημένη συνεισφορά υδροηλεκτρικής ενέργειας λόγω ικανοποιητικών βροχοπτώσεων περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό το κόστος ενισχύοντας τη λειτουργική αλλά και τη καθαρή κερδοφορία.


ΜΕΤΑΛΛΑ
Οι δύο εταιρείες του κλάδου που περιλαμβάνονται στο δείκτη FTSE ASE 20 (Μυτιληναίος και Βιοχάλκο) έχουν αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Ο όμιλος Μυτιληναίου δημοσίευσε για το εννεάμηνο του 2009 περίπου 20% βελτιωμένη κερδοφορία μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας στα 18 εκατ. ευρώ από 15 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων φόρων & αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν 11,5% στα 78 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2009. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 30% στα 512 εκατ. ευρώ. Παρατηρείται για το εννεάμηνο του 2009 αύξηση του περιθωρίου καθαρού κέρδους στο 3,6% από 2,1% το εννεάμηνο του 2008 αλλά και βελτίωση του περιθωρίου EBITDA στο 15,3% από 9,6% το εννεάμηνο του 2008. Ο κύκλος εργασιών του εξαμήνου του 2009 είχε δεχθεί πλήγμα λόγω καθυστερήσεων σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (EPC) αλλά το 3ο τρίμηνο ο ρυθμός εκτέλεσης έργων επανήλθε.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Βιοχάλκο για το εννεάμηνο 2009 ανήλθε σε 1,728 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 40% έναντι των 2.881 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008. Τα EBITDA ανήλθαν σε μόλις 60 εκατ. ευρώ από 290 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008. Τα αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου επηρεάσθηκαν δυσμενώς από τη διεθνή ύφεση και κατ’ επέκταση μειωμένη ζήτηση. Η μείωση των τιμών των μετάλλων έπληξε εκτός από το κύκλο εργασιών και την αξία των αποθεμάτων άρα και τη λογιστική κερδοφορία.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
O κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν κατά το εννεάμηνο του 2009 ανήλθε σε 1,046 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 11,6% σε σύγκριση με το την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 11,4% ετησίως και έφθασαν τα 258 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 36,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2008. Η συνεχιζόμενη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας σε Ελλάδα και στις ΗΠΑ είχε αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του Ομίλου. Τα μεγαλύτερα οφέλη για τον όμιλο προήλθαν από την αγορά της Αιγύπτου όπου η οικοδομική δραστηριότητα κινείται θετικά.
Ο κατασκευαστικός όμιλος Ελλάκτωρ δημοσίευσε για το εννεάμηνο του 2009 βελτίωση της κερδοφορίας κατά 4,5% σε σχέση με το 9μήνο του 2008 στα 72 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων φόρων & αποσβέσεων του ομίλου αυξήθηκαν 12,2% στα 249 εκατ. ευρώ, με κύκλο εργασιών 32,7% υψηλότερο στα ευρώ1.665 εκατ. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ενισχύεται σημαντικά από τη συμμετοχή εταιρειών παραχωρήσεων που συμμετέχει. Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το εννεάμηνο του 2009 ενοποιημένα έσοδα 243,2 εκατ. ευρώ έναντι 195,7 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 24,3%. Μικρή υποχώρηση παρατηρείται στα περιθώρια κέρδους του ομίλου σε κάθε επίπεδο της κατάστασης αποτελεσμάτων. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων αγγίζει σήμερα τα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 1,2 δισ. ευρώ. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ...ΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΦΘΗΝΟ ΧΡΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΕΣ;
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2010: ΕΤΟΣ... ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΡΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ ALPHA BANK
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ: S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ SPRIDER STORES
ΦΑΚΕΛΟΙ FOURLIS-ΚΟΡΡΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ «ΠΟΛΕΜΟΣ» FNAC - PUBLIC
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: CNP - MARFIN INSURANCE
ΡΕΠΟΡΤΑΖ CYTA
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ... ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ LEASING
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ MEANDROS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site