Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2009-Τεύχος 358                              

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
«ΚΡΥΒΕΙ» ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ


Οι δράσεις από πλευράς επιχειρήσεων, που αφορούν στην κοινωνική ευθύνη συνεχώς αυξάνονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η ανάγκη των εταιρειών να δείχνουν (και να είναι) περισσότερο ευαίσθητες σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά αλλά και εργασιακά θέματα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, καθώς η σημασία που δίνουν οι Έλληνες καταναλωτές στα ζητήματα αυτά δείχνει να ενισχύεται σημαντικά.Οι επιχειρήσεις στη χώρα μας ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις που έχουν από καιρού επικρατήσει στο πεδίο της εταιρικής υπευθυνότητας, αφού -όπως έχει αποδειχθεί στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία- κυρίαρχο ρόλο έχουν εκείνες οι εταιρείες οι οποίες όχι μόνο παρουσιάζουν εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά παράλληλα διαθέτουν και υψηλή ευαισθησία σε θέματα ηθικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Σήμερα, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο ευρωπαϊκό δείκτη FTSE 100 «επενδύουν» σε διάφορες δράσεις που έχουν σχέση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Μία εταιρεία θεωρείται κοινωνικά υπεύθυνη όταν, όχι μόνο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που της επιβάλλουν οι νόμοι, αλλά και προχωρεί εθελοντικά σε δράσεις και ενέργειες που υπερβαίνουν αυτές τις υποχρεώσεις της και έχουν σχέση με τους υπαλλήλους, συνεργάτες, προμηθευτές, μετόχους και πελάτες της, τις κοινότητες μέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιημένη και την κοινωνία σαν σύνολο. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται κυρίως σε τρεις άξονες: την περιβαλλοντική ευθύνη (π.χ. περιορισμός ρύπων ή θορύβου, επεξεργασία λυμάτων και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος), την κοινωνική (ενέργειες που γίνονται για την ισότητα των δύο φύλων, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας) και την οικονομική (διαφάνεια οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης).
Ωστόσο τα ερωτήματα για τη χρησιμότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους καταναλωτές είναι αρκετά. Δεν είναι λίγοι αυτοί που διατυπώνουν την άποψη ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχετίζεται συχνά με την «αποενοχοποίηση» της επιχείρησης από οτιδήποτε καταστρέφει την εικόνα της προς τους καταναλωτές ή τους μετόχους της, στερώντας την με αυτό τον τρόπο, τη στρατηγική διάσταση και τη σύνδεσή της με την ανάπτυξη μιας τοπικής κοινωνίας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι μεγάλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανησυχίες και προσδοκίες στους καταναλωτές αλλά και τους επενδυτές για περισσότερες υπεύθυνες ενέργειες από πλευράς επιχειρήσεων αναφορικά με το περιβάλλον, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για διαφάνεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ δημιουργούνται όλο και περισσότερα κοινωνικά κριτήρια που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις ανθρώπων (καταναλωτών και επενδυτών) και οργανισμών. Μία εταιρεία δηλαδή που είναι κοινωνικά υπεύθυνη και το προβάλλει παράλληλα, αυτό μπορεί να έχει οφέλη από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν τέτοιες ανησυχίες.


 


ΜΑΡΙΑ ΚΥΜΗΝΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ EUROCHARITY
ΤΟ CSR 2.0 ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ;


Παρουσιάζοντας ό,τι πιο καινοτομικό στο χώρο της ΕΚΕ και της βιώσιμης ανάπτυξης, η Money Conferences και η EuroCharity θέτουν το CSR 2.0 ως κεντρικό θέμα του συνεδρίου τους CEO & CSR 2010. Το συνέδριο της χρονιάς που έρχεται, συνέχεια των συνεδρίων CEO & CSR 2007, 2008 και 2009, θα έχει γενικό θέμα «CSR 2.0: Η εποχή της εταιρικής αειφορίας και υπευθυνότητας».


Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μια έννοια που έχει περάσει από πολλά κύματα και έχει στη διάρκεια των χρόνων βρει πολλούς υπέρμαχους αλλά και αρκετούς επικριτές. Παρά τις μακροσκελείς συζητήσεις όμως, η ΕΚΕ βρήκε σιγά-σιγά το ρόλο και το χώρο της στον επιχειρηματικό κόσμο. Είτε την ενστερνίστηκαν από ανάγκη (ακολουθώντας τους ηγέτες της αγοράς), είτε επειδή μπορούσε εν δυνάμει να αποτελέσει ένα δυνατό εργαλείο επικοινωνίας και μάρκετινγκ, είτε επειδή οι πρακτικές που συμπεριλαμβάνει ήταν συμβατές με την ήδη υπάρχουσα εταιρική κουλτούρα, ένα είναι σίγουρο: ότι η ΕΚΕ έχει παρεισφρήσει τον κλοιό της επιχείρησης και είναι εδώ για να μείνει. Όπως κάθε τι νέο όμως, έτσι και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, υπόκειται σε μια σειρά αλλαγών που επιφέρουν οι εξελίξεις τόσο στον ίδιο το χώρο όσο και στο γενικότερο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον. Μια διαδοχική αλυσίδα τροποποιήσεων που μεταλλάσσει την αρχική έννοια με τρόπο τέτοιο ώστε να αποφευχθεί η απαρχαίωσή της και να επιτευχθεί ο επιτυχής της προσδιορισμός σε ένα πλαίσιο νέων δεδομένων.
Ο όρος CSR 2.0 δημιουργήθηκε για να περιγράψει την ανάγκη της προσαρμογής του μοντέλου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την αναπόφευκτη εξέλιξη του σε μια συνεχώς εξελισσόμενη κοινωνία. Συγκρίνει δε τη μετάβαση από την παλαιότερη αντίληψη της ΕΚΕ (CSR 1.0) στη νέα εποχή (CSR 2.0) με την μετάβαση της τεχνολογίας από Web 1.0 σε Web 2.0 συνδέοντας την κοινή πορεία μεταξύ αυτών. Ο όρος Web 2.0 χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Αποτελεί μία δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. Χαρακτηριστικές εφαρμογές του Web 2.0 είναι τα κοινωνικά μέσα (social media), τα wiki και τα blog.
Οι επιχειρήσεις στις μέρες μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό περνούν μια μεταβατική περίοδο αλλαγών όπου επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους ως μέρος του γενικότερου κοινωνικού συνόλου. Το ως το τώρα μοντέλο της ΕΚΕ όπως είχε γίνει αντιληπτό και εφαρμοστεί έχει αρχίσει ιδίως στις ΗΠΑ (τάση που έχει έρθει και στην Ευρώπη) να μετακινείται πέρα την κλασική προσέγγιση της φιλανθρωπίας και του εργαλείου των Δημοσίων Σχέσεων και του Μάρκετινγκ, προς ένα περισσότερο διαδραστικό μοντέλο που επικεντρώνεται στη σχέση με τους συμμετόχους (stakeholders) της επιχείρησης. Το πεδίο επομένως που ως τώρα αναφερόταν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την αειφορία και την επιχειρηματική ηθική υποδέχεται μια νέα εποχή όσον αφορά στη σχέση επιχείρησης-κοινωνίας.
Το βασικό μήνυμα του μοντέλου του CSR 2.0 είναι ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη χρήζει προσαρμογής και αυτό που χρειάζεται και στο οποίο σιγά-σιγά γινόμαστε μάρτυρες είναι η μετάβαση προς μια περισσότερο ευφυή και εξελιγμένη μορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η οποία μετονομάζεται πλέον σε Εταιρική Αειφορία και Υπευθυνότητα και χρησιμοποιεί τη δύναμη των συνεργαζόμενων δικτύων προκειμένου να μεγεθύνει τις λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις, χαρακτηρίζεται δε από τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και την επικοινωνία πολλών προς πολλούς.
Αλλαγές της αντίληψης των καταναλωτών, νέα επείγοντα ζητήματα στην κοινωνικό-οικονομική ατζέντα και η επιθυμία των επιχειρήσεων να αποτελέσουν «ηθικούς πολίτες», βοήθησαν στο παρελθόν την ανάπτυξη και εξάπλωση του αρχικού μοντέλου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αλλά η εμφάνιση του Web 2.0 αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα μέσα από τον οποίο μια δίχως προηγούμενο εμπλοκή του κοινού θα εξαπλωθεί επηρεάζοντας μεταξύ άλλων την αλληλεπίδραση μεταξύ κοινού και επιχειρήσεων.


ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ
Η εποχή του CSR 2.0 με την ταυτόχρονη εμπλοκή του Web 2.0 βρίσκει το κοινό τεχνολογικά, κοινωνικά και  ψυχολογικά ενδυναμωμένο και ηθικά ενήμερο. Παραδοσιακά οι καταναλωτές έχουν αποτελέσει σ’ ένα μεγάλο βαθμό μία ανοργάνωτη και μη δομημένη ομάδα συμμετόχων αφημένη στις δικές της καταναλωτικές συνήθειες. Ο ερχομός του Web 2.0 έχει επιφέρει δραστικές αλλαγές σ’ αυτό. Οι καταναλωτές είναι περισσότερο ενημερωμένοι, αποφασιστικοί, περισσότερο συνηθισμένοι στο να ακούγεται η γνώμη τους και πλέον μέσω των δυνατοτήτων του νέας γενιά Διαδικτύου έχουν ένα εν δυνάμει κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο. Ακόμα και περισσότερο απομακρυσμένες ή ακόμα και περιθωριοποιημένες φωνές βρίσκουν βήμα και κοινό.
Είναι προφανές ότι μια επιχείρηση οφείλει για τη βιωσιμότητα της να μην παραβλέψει αυτή τη μεταστροφή και την ανάγκη για επαναπροσέγγιση του μοντέλου ΕΚΕ που εφαρμόζει. Άλλωστε ποτέ πριν δεν είχε ο επιχειρηματικός κόσμος και τα στελέχη πρόσβαση σε τόση πολυφωνία η οποία αν χρησιμοποιηθεί δημιουργικά μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερα επικερδή αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιχειρηματολογία για να πεισθεί κανείς ότι οι ετήσιοι απολογισμοί ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι εκείνοι που τελικά διαμορφώνουν την αντίληψη των καταναλωτών αλλά και των λοιπών συμμετόχων προς μια επιχείρηση. Είναι σίγουρα ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των μετόχων, του ανταγωνισμού, των συμβούλων, των εταιρειών επικοινωνίας και των επενδυτών. Η αντίληψη του ευρύτερου κοινού όμως διαμορφώνεται από περισσότερο σύνθετους παράγοντες που συμπεριλαμβάνουν την αλληλεπίδραση με την επιχείρηση, τους υπαλλήλους της, τον τρόπο που επιλέγει να προβληθεί και πολλά ακόμα. Και εφόσον είναι συνήθως το ευρύ κοινό του οποίου οι καταναλωτικές συνήθειες παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην κερδοφορία ή μη μιας επιχείρησης, το κοινό αυτό επιθυμεί να εισακούγεται από τις εταιρείες τουλάχιστον τόσο όσο και ο ειδικός σύμβουλος που η εταιρεία χρησιμοποιεί ή όσο μια ΜΚΟ, που μέσα από πίεση επιδιώκει την επιτυχία της δικής της ατζέντας.
Η αλλαγή αντίληψης και η υιοθέτηση του μοντέλου του CSR 2.0 θα μεταβάλει τη σημασία κάποιων εννοιών.
· Συμμετοχή - Εμπλοκή των συμμετόχων (stakeholders) σε όλα τα στάδια και όλα τα επίπεδα από την αρχή ως το τέλος.
· Το κέντρο είναι η ίδια η αγορά.
· Καινοτομία - Οι έξυπνες επιχειρήσεις μετατρέπουν την πίεση της αγοράς σε καινοτομία.
· Εντιμότητα - Καθίσταται δυσκολότερη η διατήρηση μιας εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
· Συνιδιοκτησία - Μια πραγματικά ενσωματωμένη κουλτούρα κοινά αποδεκτών αξιών δημιουργείται μέσα από την εμπλοκή και τη συνεργασία.
· Δυναμική - Τα πρότυπα (CSR Standards) και οι ετήσιοι έλεγχοι (CSR Audits) αντικαθιστούνται σε μεγάλο βαθμό από συνεχή εμπλοκή των συμμέτοχων.
· Εμπιστοσύνη στις εταιρικές αξίες - Κινούμαστε πρώτοι κι ας κινούμαστε μόνοι.
· Ποιότητα - Η ΕΚΕ ως καθολική στρατηγική.
· Πλήθος - Η φύση και ο αριθμός των έργων ΕΚΕ θα αυξηθεί δραματικά.
· Εγγύτητα - Το τοπικό είναι παγκόσμιο.
Παρουσιάζοντας πάντα ό,τι πιο καινοτομικό στο χώρο της ΕΚΕ και της βιώσιμης ανάπτυξης και επιθυμώντας να εισαγάγουν το κοινό στη νέα έννοια του CSR 2.0, η Money Conferences και η EuroCharity βάζουν το CSR 2.0 ως κεντρικό θέμα του συνεδρίου CEO & CSR 2010. Το συνέδριο της χρονιάς που έρχεται, τέταρτο σε σειρά, αποτελεί τη συνέχεια των συνεδρίων CEO & CSR 2007, 2008 και 2009, τα οποία ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου, ειδικών του χώρου και εκπροσώπων μέσων μαζικής ενημέρωσης τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. Το συνέδριο CEO & CSR 2010 με τίτλο «CSR 2.0: Η εποχή της εταιρικής αειφορίας και υπευθυνότητας» θα δώσει μια μοναδική ευκαιρία σε πρωτοπόρες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συναντηθούν με ομότιμούς τους και να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναλύοντας τη θέση που μπορούν να καταλάβουν τα κοινωνικά μέσα σε μια νέα εποχή Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Όπως κάθε χρόνο το συνέδριο θα κορυφωθεί με την τελετή για τα «Βραβεία CEO & CSR 2010».


 


SUSTAINABLE DEVELOPMENT - EUROCERT
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ


Για τη συστηματική και στρατηγική διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων σε μία επιχείρηση, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν όσοι παρακολούθησαν την «Εσπερίδα Ποιότητας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».
Η εσπερίδα διοργανώθηκε από την Sustainable Development και την Eurocert στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας, που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ, ως Εθνικός Εκπρόσωπος του EOQ (Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας) και σε μία προσπάθεια ενημέρωσης του επιχειρηματικού κοινού αναφορικά με την ποιότητα της κοινωνικής υπευθυνότητας και πως αυτή μπορεί να επιτευχθεί στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις απαιτήσεις που αυτό δημιουργεί, με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων που ενισχύουν την προσπάθεια διαχείρισής της.
Ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ της ΕΔΕΕ και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας, κ. Μ. Κοζάνης, χαιρετίζοντας τις εργασίες της εσπερίδας, τόνισε την αξία της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας επιχείρησης, ενώ από την πλευρά του ο κ. Νίκος Αναλυτής, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του στην αξία της ποιότητας των στοιχείων που δημοσιεύονται σ’ έναν απολογισμό.
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν και οι τοποθετήσεις των ομιλητών σε σημαντικά ζητήματα της παραπάνω θεματικής. Η Managing Director της Sustainable Development, κα Κ. Κατσούλη, αναφέρθηκε στα πρότυπα αναφοράς για την ΕΚΕ που ακολουθούνται διεθνώς, δίνοντας παράλληλα βασικά στοιχεία ερευνών σχετικά με τα ποσοστά των εταιρειών που σε παγκόσμιο αλλά και τοπικό επίπεδο δημοσιεύουν απολογισμό ΕΚΕ (περισσότερο από το 75% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και την Αμερική).
Ο κ. Γ. Νικολόπουλος, Certification Manager της Eurocert, αναφέρθηκε στη μεθοδολογία επαλήθευσης των στοιχείων που παρουσιάζονται σ’ έναν απολογισμό, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία αυτών που δημοσιεύονται.
Ο Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Κ. Ευαγγελινός, παρουσίασε τη μεθοδολογία που έχει ειδικά αναπτυχθεί για την αξιολόγηση (benchmarking) των ελληνικών απολογισμών ΕΚΕ, εκθέτοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 2007, ενώ ο κ. Φ. Κουρμούσης, πρόεδρος της Ένωσης Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας, αναφέρθηκε τόσο στο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με την ΕΚΕ, όσο και στα εργαλεία που αναπτύσσονται για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της.
Ως επιτυχημένο παράδειγμα διεθνούς ανάπτυξης μίας εταιρίας που έχει βασιστεί στην ποιότητα και την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης, σημαντική ήταν και η τοποθέτηση του κ. Stefano Gardi, Sustainable Development Director του Ομίλου Italcementi, ο οποίος μετέφερε τη διεθνή εμπειρία του χωρίς να περιοριστεί στο θεωρητικό κομμάτι, αλλά καταθέτοντας στους συμμετέχοντες παραδείγματα ευρωπαϊκών τάσεων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας.
Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας και του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και την υποστήριξη της Connective WGSE. Χορηγός Επικοινωνίας της εσπερίδας ήταν το περιοδικό Περιβάλλον21.


 


ORIFLAME
ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


Η σουηδική εταιρεία φυσικών καλλυντικών απευθείας πώλησης Oriflame, αντιλαμβάνεται την ευθύνη του επιχειρηματικού κόσμου απέναντι στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται και στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει ενεργά και στηρίζει ουσιαστικά και με συνέπεια, οργανισμούς που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο επιτελώντας σημαντικό έργο.


MDA ΕΛΛΑΣ
Στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης του έργου σημαντικών φιλανθρωπικών οργανώσεων η Oriflame ενισχύει με συνέπεια το έργο του σωματείου MDA Ελλάς, το οποίο επικεντρώνεται στη δημιουργία του ιδανικού περιβάλλοντος για άτομα που πάσχουν από νευρομϋικές παθήσεις. Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει να κάνει με την προσφορά 1€ για κάθε χριστουγεννιάτικο αρκουδάκι που δημιούργησε η εταιρεία για το σκοπό αυτό, και διατίθεται αποκλειστικά μέσω του δικτύου της εταιρείας. Βασική πεποίθηση του σωματείου είναι ότι «Δεν υπάρχει ασθένεια που δεν θεραπεύεται, μόνο ασθένεια για την οποία δεν έχει βρεθεί ακόμα θεραπεία!», αρχή που είναι πολύ κοντά στη φιλοσοφία και τις βασικές αξίες της Oriflame, σύμφωνα με τις οποίες όλοι μπορούν να καταφέρουν τους στόχους τους, μέσα από το motto «Yes You Can!»


ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Το Δεκέμβριο του 2008, η Oriflame Hellas ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και στηρίζει τους στόχους του Χαμόγελου του Παιδιού μέσα από την κινητοποίηση των 60.000 συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα Χριστούγεννα του 2008, το Πάσχα και τον Αύγουστο του 2009 υλοποιήθηκαν ενέργειες με εντυπωσιακά αποτελέσματα, οι οποίες προέβλεπαν ότι με κάθε αγορά συγκεκριμένων προϊόντων από τον κατάλογο της Oriflame εξασφαλίζεται ένα ευρώ για την ενίσχυση του Χαμόγελου του Παιδιού. Ωστόσο, η ανάληψη δράσεων αυτού του είδους αποτελούν μια συνεχή διαδικασία, βάσει συγκεκριμένου προγραμματισμού της εταιρείας, με σαφή προσανατολισμό και στόχους.


WOMEN IN NEED HELLAS
Ανάλογη είναι και η συνεργασία της Oriflame Hellas με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Women In Need Hellas (W.I.N.). Αποστολή της W.I.N., που δραστηριοποιείται διεθνώς, είναι η παροχή κάθε αναγκαίας ψυχολογικής και ηθικής υποστήριξης σε γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί ψυχολογικά και συναισθηματικά. Το μήνυμα της W.I.N. είναι «Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου» και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό σημείο επαφής με την Oriflame, η οποία μέσα από την παροχή ενός ευέλικτου και κερδοφόρου συστήματος εργασίας βοηθάει τους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους και να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα. Κατέχοντας τον ρόλο του επίσημου ετήσιου χορηγού, η Oriflame Hellas ενισχύει οικονομικά τη W.I.N. Hellas, προσφέροντας σε πολλές γυναίκες την ευκαιρία για μια καινούργια, καλύτερη ζωή.PUBLIC
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ


Η Public εκτός από τη δέσμευση της για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και πλήρους ενημέρωσης σε ότι αφορά στα προϊόντα πολιτισμού και τεχνολογίας, έχει επίσης δεσμευτεί και για την ανάληψη δράσεων που αναδεικνύουν την αλυσίδα καταστημάτων μας σε έναν κοινωνικά υπεύθυνο πολίτη.  Σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το ρόλο οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία των πολιτών. Συγκεκριμένα,  τη χρονιά που πέρασε τα καταστήματα Public επέδειξαν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους την ευαισθητοποίησή τους σε διάφορα κοινωνικά θέματα.
Έτσι, στο πλαίσιο, της ευαισθητοποίησης και αφύπνισης του κοινωνικού συνόλου, τα δυο τελευταία χρόνια το Public του Συντάγματος, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, ανέλαβε σημαντική πρωτοβουλία και σε συνεργασία με μεγάλους Ιατρικούς Ομίλους της χώρας χορήγησε δωρεάν μαστογραφίες και Test Pap σε εκατοντάδες επισκέπτριές του. Με την κίνηση αυτή στοχεύει στην ευαισθητοποίηση όλων των γυναικών πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη. Μια παρόμοια ενέργεια για την πρόληψη, πραγματοποιήθηκε στο Public Συντάγματος στις 23 Οκτωβρίου, όταν σε συνεργασία με το ΝΟΥΝΟΥ CalciPlus διοργανώθηκε ημερίδα ενημέρωσης, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα οστεοπόρωσης, ενώ προσφέρθηκαν και 125 τεστ οστικής πυκνότητας σε επισκέπτριες του καταστήματος.
Εκτός όμως από τις δράσεις για την ενημέρωση του κοινού πολλές είναι και οι ενέργειες των Public που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και εμπλοκή του κοινού. Έτσι, τα έσοδα από τα στολίδια που πωλούνταν από τα καταστήματα Public κατά τη διάρκεια των περσινών Χριστουγέννων, δόθηκαν σε Ιδρύματα Αστέγων. Οι επισκέπτες των Public, συνειδητοποιώντας  την ανάγκη που έχουν οι άστεγοι  για φροντίδα, αγκάλιασαν τη συγκεκριμένη ενέργεια με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση ενός σημαντικού ποσού που προσφέρθηκε σε συγκεκριμένα ιδρύματα.  Με την ίδια ευαισθησία που αντιμετωπίζει η Public τα κοινωνικά προβλήματα, επιδίδεται και σε ενέργειες που αφορούν το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό το Public Συντάγματος συμμετείχε στις 28 Μαρτίου στην «Ώρα της Γης», με μια πρωτότυπη ενέργεια στην οποία συμμετείχε και το κοινό. 1000 φανάρια, τα οποία «άναψαν» όταν τα φώτα έσβησαν συμβολικά για μια ώρα,  μοιράστηκαν στους επισκέπτες του καταστήματος κατά τη διάρκεια της ημέρας, μεταφέροντας το μήνυμα για τη σημασία της προστασίας του πλανήτη.
Τα καταστήματα Public, έχοντας αντιληφθεί ότι η κοινωνική δράση δεν πρέπει να αποτελεί απλά έναν άξονα στρατηγικής, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους λειτουργίας, προγραμματίζουν ακόμη περισσότερες δράσεις για το κοινωνικό σύνολο στο μέλλον.


 


ΑΝΤ1
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


Τους τελευταίους μήνες η τηλεόραση του ΑΝΤ1 στηρίζει ενεργά μία πολύ σημαντική προσπάθεια να γίνει η γη μας πιο «φρέσκια» και πιο πλούσια: το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΝΤ1 ήταν χορηγός επικοινωνίας της «2ης Μεγάλης Γιορτής Ανακύκλωσης» που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος από τις 2 έως τις 14 Νοεμβρίου υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος «Aνταποδοτική Ανακύκλωση».
Το Σύστηµα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών έχει γεμίσει την πόλη μας με Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Σαν αποτέλεσμα, ολοένα και περισσότεροι πολίτες αποκτούν τη συνήθεια της ανακύκλωσης, ενώ συνεχώς ανακτώνται μεγαλύτερες ποσότητες υλικών συσκευασίας. Ο ΑΝΤ1 έχει «υιοθετήσει» το Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Γκάζι, καλώντας κατοίκους και περαστικούς να ανακυκλώνουν µμεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες και χάρτινες συσκευασίες, σακούλες, καθώς και μπαταρίες. Το ποσό που θα προκύψει από το κέντρο ανακύκλωσης του ΑΝΤ1, θα δοθεί στην περιβαλλοντική οργάνωση «Ελλάδα Καθαρή». Κατά τη διάρκεια της 2ης Γιορτής Ανακύκλωσης, μαθητές σχολείων από όλη την Αθήνα επισκέφθηκαν την πλατεία Συντάγματος, για να συμβάλουν στο έργο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Μάλιστα, τα σχολεία με τη σημαντικότερη συμμετοχή στο διαγωνισμό ανακύκλωσης κέρδισαν μεγάλα έπαθλα. Παράλληλα, όσοι βρέθηκαν στη γιορτή, απόλαυσαν ξεχωριστά happenings, με αποκορύφωμα τις ζωντανές εμφανίσεις του Μιχάλη Χατζηγιάννη και των Οnirama ως special guests το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2009, το εθνικό συλλογικό σύστηµα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» ανακύκλωσε 87.401.511 συσκευασίες που αντιστοιχούν σε 37.733.745,42 κιλά συσκευασιών.


 


ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ECODRIVING
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ


To ecodriving είναι ένας έξυπνος τρόπος οδήγησης, που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά μέσο όρο 15%, στη μείωση των εκπομπών ρύπων και των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στη μείωση της ηχορύπανσης καθώς και στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.
«Έξυπνες» αλλαγές στην οδηγική σας συμπεριφορά εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την τσέπη σας!
1. Αλλάξτε ταχύτητα στις 2.000 με 2.500 στροφές
2. Οδηγήστε με σταθερή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα στο κιβώτιο.
3. Σταματήστε επιβραδύνοντας ομαλά με τη μεγαλύτερη ταχύτητα στο κιβώτιο
4. Στις στροφές να επιβραδύνετε ομαλά, εάν είναι δυνατόν χωρίς τη χρήση φρένου.
5. Στις ανηφόρες, να κινείστε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα στο κιβώτιο χρησιμοποιώντας σχεδόν όλο το γκάζι.
6. Στις κατηφόρες, εκμεταλλευθείτε την ταχύτητα που αποκτά το όχημα και αποφύγετε να πατάτε το γκάζι.
7. Προβλέψτε  τις συνθήκες  κυκλοφορίας.
8. Σχεδιάστε τη διαδρομή εξαρχής
9. Σβήστε τον κινητήρα σε σύντομες στάσεις (άνω του 1 λεπτού).
10. Κάντε συνετή χρήση του κλιματισμού.
 11. Κάντε σωστή και τακτική συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και ιδιαιτέρως των ελαστικών.
 12. Αποφύγετε τη μεταφορά περιττών φορτίων και τη χρήση σχαρών οροφής.
 13. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό εξοπλισμό του οχήματος (στροφόμετρο, trip computer, cruise control).
 14. Επιλέξτε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης (μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατο, περπάτημα)
15. Επιλέξτε αποδοτικότερο όχημα με γνώμονα την ετικέτα οικονομίας καυσίμου.
16. Ενημερωθείτε για τα πλεονεκτήματα των υβριδικών οχημάτων.
Πηγή: ΚΑΠΕ/Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας


EMPORIKI LEASING
ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Με μεγάλη επιτυχία και σημαντική ανταπόκριση των πολιτών ολοκληρώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009 η «2η Μεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων» στην Πλατεία Συντάγματος. Η Emporiki Leasing ευχαριστεί όλο τον κόσμο που έδωσε το «παρών» στη γιορτή ανακύκλωσης, αποδεικνύοντας ότι όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και πράξη, και καλό αποτέλεσμα με όφελος για όλους. Πραγματικά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της «2ης Μεγάλης Γιορτής Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων» 2-14 Νοεμβρίου 2009, η συμμετοχή του κοινού ήταν τεράστια. Μαζί κατορθώσαμε να ανακυκλώσουμε πολλές χιλιάδες μεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες συσκευασίες, αλλά και πλαστικές σακούλες μέσα από τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Η γιορτή κορυφώθηκε την τελευταία μέρα με τη μοναδική συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη και τους Onirama. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε η απονομή των σημαντικών επάθλων στα σχολικά τμήματα που συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στο «Μεγάλο Διαγωνισμό Ανακύκλωσης».


 


ΤΟΝΙΑ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
PUBLIC AFFAIRS & COMMUNICATIONS MANAGER, HSBC ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ


H HSBC Ελλάδος, με κύρια επιδίωξή της τη διαχρονική προσφορά συνέχισε και το 2009 με νέες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες κοινωνικής υπευθυνότητας που ανέλαβε, να τονώνει το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης στους εργαζομένους της και να αποδεικνύει έμπρακτα τη βαθύτερη φιλοσοφία του Ομίλου και των αξιών που τον διέπουν. Πιο συγκεκριμένα, το κοινωνικό πρόσωπο της HSBC αναδεικνύεται μέσω των Χορηγιών της σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπως τα Gala Concerts 2009 που διοργάνωσαν τα Παιδικά Χωριά SOS και το Gala που οργάνωσε το Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις, MDA Ελλάς.
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Τράπεζα υποστηρίζει Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς ανθρωπιστικού χαρακτήρα καλλιεργώντας την Εθελοντική Συνείδηση του ανθρώπινου δυναμικού της και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και δράση εθελοντικών ομάδων. Υποστηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια για την προώθηση και συνεχή ανάπτυξη του θεσμού των υποτροφιών, η HSBC συμμετείχε και φέτος, ως Χορηγός, στη βράβευση 52 αριστούχων φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον, σε θέματα που αφορούν στην προστασία του Περιβάλλοντος, η HSBC, μέσω του Προγράμματος Ανακύκλωσης και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών,  μείωσε το συντελεστή carbon footprint, κατά 400% τον αριθμό των servers με αντίστοιχη ενεργειακή μείωση. Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, όλος ο φωτισμός της Τράπεζας αντικαταστάθηκε από λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά σε αναδασώσεις όπως του Κοκκιναρά στην Πεντέλη, της Αιξωνής στους πρόποδες του Υμηττού, και του Αισθητικού Δάσους της Καισαριανής σε συνεργασία με τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος HSBC διακρίνεται διαρκώς για την κοινωνική υπευθυνότητά του και κυρίως για τις δράσεις του για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση. Ενδεικτικά, το κύριο πρόγραμμα του Ομίλου για το Περιβάλλον είναι το “HSBC Climate Partnership” κατά το οποίο συνεργάζεται με Οργανισμούς όπως οι WWF, The Climate Group και Earthwatch, κινητοποιώντας πολίτες, εταιρείες και κυβερνήσεις παγκοσμίως και συνδράμοντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής του πλανήτη. Για την Εκπαίδευση, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει για τα μη προνομιούχα παιδιά του πλανήτη, διάφορα προγράμματα όπως το “Future First” και το JA More than Money, μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται και οργανώνονται δράσεις όπως υποτροφίες, σεμινάρια εκπαιδευτικών, εξοπλισμός σχολείων, συμβουλευτικά προγράμματα οικογενειών και επαγγελματική εκπαίδευση.


 


COCA-COLA TΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
ΝΟΙΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ


Άμεση και διαδραστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα.


Η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος υπεύθυνης διαχείρισης υδάτινων πόρων, «Αποστολή Νερό», ανανεώνουν και αναβαθμίζουν τη διαδικτυακή παρουσία του προγράμματος και δημιουργούν το διαδραστικό portal  www.apostolinero.gr
To portal, με ανανεωμένη εμφάνιση, εύκολη και ευχάριστη πλοήγηση, στοχεύει στο να αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για την ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα της λειψυδρίας στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, όσο και για την πληροφόρηση σχετικά με τις ελληνικές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, όπως οι δράσεις του προγράμματος «Αποστολή Νερό». 
Μέσα από τις ενότητες του portal, μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα, να διαβάζουν την επισκόπηση του ελληνικού τύπου σχετικά με το νερό και να ενημερώνονται για όλες τις δράσεις του προγράμματος «Αποστολή Νερό». Για να αποτελέσει κεντρικό σημείο διαλόγου με το κοινό, το portal θα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση, μεταδίδοντας σχετικά νέα.  Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το δικό τους feedback μέσω του συστήματος δημοσκοπήσεων και e-mail, έτσι ώστε το portal να αποτελέσει πραγματικά ένα interactive μέσο επικοινωνίας.
Η ενέργεια ακολουθεί μία σειρά πολλαπλών δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποστολή Νερό», που περιλαμβάνουν καμπάνια ενημέρωσης στα Μ.Μ.Ε., διανομή ενημερωτικών εντύπων, υποστήριξη και συμμετοχή σε συνέδρια, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων για τη σωστή διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων σε τοπικές κοινωνίες.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Συλλογής Όμβριων Υδάτων, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Σκέλος της Διεθνούς Σύμπραξης για το Νερό (GWP: Global Reporting Initiative), στη Σύρο, Τήνο και Νάξο με στόχο την εγκατάσταση υδατοσυλλεκτών και την ορθή αξιοποίηση των όμβριων υδάτων που συλλέγονται.
Σχετικά με το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό»
To Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα, (Coca-Cola Hellas & Coca-Cola Τρία Έψιλον) στο πλαίσιο της δέσμευσης του για υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών για τη διασφάλιση μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης, ξεκίνησε το 2006 το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» που έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζόμενων και όλων των Ελλήνων σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση και τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με σύνθημα «Νοιάσου για το νερό», το πρόγραμμα προτρέπει:
· να μάθουμε περισσότερα για το μοναδικό αυτό αγαθό
· να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία του για τη Ζώη στον πλανήτη
· να ενημερωθούμε για πρακτικούς τρόπους περιορισμού της αλόγιστης κατανάλωσης.
· να αλλάξουμε νοοτροπία σχετικά με την καθημερινή χρήση του.
Το «Αποστολή Νερό» υλοποιείται με την υποστήριξη του Μεσογειακού Σκέλους της Διεθνούς Σύμπραξης για το Νερό (GWP: Global Reporting Initiative).


ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Η συλλογή όμβριων υδάτων είναι μία τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη συλλογή βρόχινου νερού από τις στέγες και επιφάνειες χρησιμοποιώντας απλές τεχνικές -όπως δοχεία- ή τεχνικές περισσότερο σύνθετες, όπως στέρνες ή υπόγεια φράγματα. Αυτές οι τεχνικές έχουν τις ρίζες τους σε πρακτικές αρχαίων πολιτισμών (Ελλάδα, Βόρεια Αφρική) και ακόμη και σήμερα αποτελούν πηγές πόσιμου νερού σε αγροτικές περιοχές.
Η αναβίωση παραδοσιακών τεχνικών συλλογής και διαχείρισης υδάτων που έχουν παραμεριστεί και αντικατασταθεί από σύγχρονες τεχνικές -μερικές φορές λιγότερο βιώσιμες/αειφόρες- είναι μία σίγουρη κίνηση προς την καλή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στα πλαίσια αυτά, η συλλογή όμβριών υδάτων είναι μία πολλά υποσχόμενη εναλλακτική.  Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κατ’ αρχάς στα δημόσια κτίρια πέντε δήμων της Νομαρχίας Κυκλάδων, συγκεκριμένα στα νησιά Σύρο, Τήνο & Νάξο και αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση νερού. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα, πέραν της τοποθέτησης των υδατοσυλλεκτών, αναπτύχθηκε και σε άλλους άξονες οι οποίοι περιελάμβαναν την εκπαίδευση τοπικών τεχνιτών στην κατασκευή και συντήρηση συστημάτων συλλογής όμβριων υδάτων καθώς και την επιμόρφωση μαθητών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νησιών των Κυκλάδων που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, με τη χρήση ειδικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Αποτελέσματα προγράμματος:
· Συλλογή ετησίως, περίπου 290.000 λίτρων νερού για πολλαπλές χρήσεις και στα τρία νησιά
· Συλλογή ετησίως, περίπου 100.000 λίτρων πόσιμου νερού στο νησί της Σύρου
· Κάλυψη αναγκών σε νερό 500 μόνιμων κατοίκων των τριών νησιών
· Εκπαίδευση 28 τεχνικών στη κατασκευή και συντήρηση συστημάτων συλλογής όμβριων υδάτων
· Περιβαλλοντική ενημέρωση σε 206 μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των τριών νησιών
Εφαρμογή σεμιναρίων σχετικά με τη συλλογή όμβριων υδάτων σε 83 καθηγητές και δάσκαλους των τριών νησιών.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ...ΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΦΘΗΝΟ ΧΡΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΕΣ;
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2010: ΕΤΟΣ... ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΡΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ ALPHA BANK
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ: S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ SPRIDER STORES
ΦΑΚΕΛΟΙ FOURLIS-ΚΟΡΡΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ «ΠΟΛΕΜΟΣ» FNAC - PUBLIC
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: CNP - MARFIN INSURANCE
ΡΕΠΟΡΤΑΖ CYTA
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ... ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ LEASING
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ MEANDROS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site