Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2009-Τεύχος 358                              

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΡΔΗ
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ


Τριάντα δύο σημαίνουσες προσωπικότητες των ΗΠΑ, από τους χώρους του επιχειρείν, των επενδύσεων, της πολιτικής, της ακαδημαϊκής ζωής και της εργασίας, από κοινού με το Ινστιτούτο Άσπεν, απευθύνουν δημόσια έκκληση να πάψει να επικρατεί η -καταστροφική για τις εταιρικές αξίες- επενδυτική έμφαση στο βραχυπρόθεσμο κέρδος, με την καθιέρωση κανόνων, οι οποίοι θα επιβραβεύουν την μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, προς όφελος των ίδιων των επενδυτών, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.


 


Μία υγιής κοινωνία απαιτεί υγιείς και υπεύθυνες εταιρείες, οι οποίες θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους. Τα τελευταία χρόνια, διοικητικά συμβούλια, στελέχη,  μέτοχοι και νομοθέτες έχουν θυσιάσει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στο βωμό του βραχυπρόθεσμου κέρδους. Πιστεύουμε ότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να είναι η βάση της ελεύθερης αμερικανικής οικονομίας. Για να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη, πρέπει να επανέλθει η επικέντρωση σε μακροπρόθεσμους στόχους από συμβούλια και διοικήσεις και κυρίως από επενδυτές και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει εθελοντικά τότε ας γίνει με την επιβολή  των κατάλληλων κανόνων.
Σχετική συζήτηση έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια, αναφορικά με το τι μπορεί να κάνουν επιχειρήσεις και επενδυτές στο θέμα της βραχυπρόθεσμης οπτικής τους, συμπεριλαμβανομένης και της  παροχής κινήτρων στα στελέχη ώστε να επικεντρώνονται σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα. Η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά και το πρωτοφανές δημόσιο ενδιαφέρον για τη λειτουργία επιχειρήσεων και  αγορών, δίνουν μία σπάνια ευκαιρία για τη δημιουργία γενικών κανόνων-υποδείξεων προς την κατεύθυνση δημιουργίας μακροπρόθεσμου πλούτου με περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερες ηθικές αντιστάσεις.


ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ»
Η λέξη επενδυτής πρέπει να φέρνει στο μυαλό εικόνες μαμάδων και μπαμπάδων που αποταμιεύουν για τα συντάξιμα χρόνια ή για τις σπουδές των παιδιών τους. Οι επενδυτές όταν συμμετέχουν μόνοι τους στην αγορά είναι παθητικοί και ανοργάνωτοι, με αποτέλεσμα ο ρόλος τους να είναι υποβαθμισμένος τα τελευταία χρόνια. Οι μεγαλύτεροι επενδυτές, που επηρεάζουν την αγορά σήμερα είναι τα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων, των αμοιβαίων κεφαλαίων και των funds. Η ποικιλία των επενδυτικών σχημάτων συμβάλλει στον υγιή ανταγωνισμό και είναι μέρος της δύναμης των κεφαλαιαγορών. Αν τα σχήματα αυτά έχουν σωστά κίνητρα, μπορούν να συνεισφέρουν στην δημιουργία μακροπρόθεσμων κερδών. Ωστόσο, η επιρροή των μάνατζερ, των επιχειρήσεων, των funds κ.λπ., οι οποίοι προσβλέπουν σε βραχυπρόθεσμα κέρδη από μετοχές δημιουργεί τρία βασικά προβλήματα:
1. Τα τελικά κέρδη των επενδυτών, πλήττονται, από τη στιγμή που το κόστος αυξάνεται εξ αιτίας  των συχνών συναλλαγών.
2. Οι μάνατζερ, που έχουν πρωτίστως το μυαλό τους στα βραχυπρόθεσμα κέρδη, δεν ενδιαφέρονται για την μακροπρόθεσμη κερδοφορία και δεν λαμβάνουν αποφάσεις για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους.
3. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές χάνουν το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις σε επιχειρήσεις που βάζουν βραχυπρόθεσμους στόχους. κάτι που θέτει την μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους σε κίνδυνο.
Αν ενθαρρύνουμε επενδυτές και εκπροσώπους τους να υιοθετήσουν μακροπρόθεσμη προοπτική, αυτόματα ενθαρρύνουμε και τα διοικητικά συμβούλια να υιοθετούν ανάλογες στρατηγικές για ανάπτυξη και βιώσιμα κέρδη και να στηρίζονται στη μελέτη μακροοικονομικών μεγεθών όταν λαμβάνουν αποφάσεις.


Οι βραχυπρόθεσμες πρακτικές δεν περιορίζονται στη συμπεριφορά μερικών επενδυτών ή εκπροσώπων τους. Είναι πολύ πιο διαδεδομένες και ενταγμένες στο χρηματοοικονομικό σύστημα, καθώς υπάρχει μεγάλη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ διευθυντών, διοικητικών συμβουλίων, επενδυτικών συμβούλων και κυβερνήσεων. Συνεπώς μεγαλύτερο αποτέλεσμα έχει η σφαιρική παρά η αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Παρουσιάζουμε τις παρακάτω υποδείξεις για να εστιάσουμε την προσοχή και τον διάλογο στα πολλαπλά προβλήματα των βραχυπρόθεσμων επιδιώξεων, καθώς και για να δηλώσουμε ποια πιστεύουμε ότι είναι τα κρίσιμα σημεία που θα μας επιτρέψουν να επιστρέψουμε σε μία υπεύθυνη και ισορροπημένη προσέγγιση στις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα.


1. Κίνητρα αγορών: Ενθάρρυνση για περισσότερη υπομονή 
2. Καθήκοντα κανονιστικών αρχών: Ευθυγράμμιση συμφερόντων των funds με τους επενδυτές τους      
3. Διαφάνεια: Ενδυνάμωση  των αποκαλύψεων σε ό,τι αφορά επενδυτικές πρακτικές


ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΥΠΟΜΟΝΗΣ
Η πρώτη υπόδειξη που σχετίζεται με τα κίνητρα της αγοράς ώστε να έχει υπομονή, είναι ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός για να ενθαρρύνει τους επενδυτές να επικεντρωθούν σε μακροπρόθεσμους στόχους. Ο καπιταλισμός έχει μεγάλη δύναμη οικονομικά και κοινωνικά, και αν η δύναμη του αυτή κατευθυνθεί σωστά μπορεί να έχει τεράστιες θετικές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα. Επιστρατεύοντας τις υγιείς δυνάμεις της αγοράς και επανακαθορίζοντας τα κίνητρα των συνιστωσών της, οι παρακάτω προτάσεις ενθαρρύνουν την υπομονή των επενδυτών, και ενισχύουν τους μακροπρόθεσμους κοινωνικούς στόχους:
· Αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής ώστε αυτή να αποτρέπει τις «έντονες» συναλλαγές. Οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να έχουν καθοδική κλιμάκωση ανάλογα με το πόσο μακροπρόθεσμη είναι η επένδυση.
· Κατάργηση του ορίου στην αναγνώριση ζημιών από μακροπρόθεσμες επενδύσεις, που τώρα βρίσκεται στα 3.000 δολάρια για κάθε είδους επένδυση.
· Υιοθέτηση κανόνων για μίνιμουμ χρόνο στην απόδοση κερδών από μία  επένδυση


ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Η δεύτερη πρόταση σχετίζεται με τη διαβεβαίωση ότι τα επενδυτικά funds λειτουργούν με ξεκάθαρους κανόνες στην κατεύθυνση ότι τα συμφέροντα τους ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα των επενδυτών που εκπροσωπούν.
Οι κανόνες αυτοί βοηθούν τους αμερικανούς επενδυτές να κάνουν οικονομία για σκοπούς ζωτικής σημασίας όπως για τη σύνταξη και τα πανεπιστημιακά δίδακτρα. Αυτές οι πολιτικές δημιουργούν ζήτηση για την αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, μία ζήτηση που αυξάνει λόγω των μειώσεων που σταδιακά επιβάλλονται στις συντάξεις.
Όλα αυτά τα μακροπρόθεσμα funds, ενδεχομένως να χρειάζονται ριζικές αλλαγές στη λειτουργία τους, και πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνουν αντικείμενο ελέγχου στο κατά πόσο το συμφέρον των διαχειριστών ταυτίζεται με αυτό των επενδυτών που εκπροσωπούν.
Η πρόκληση της αντιμετώπισης της λάθος ευθυγράμμισης συμφερόντων μεταξύ διαχειριστών και κοινωνίας είναι πολύ μεγάλη και η βελτίωση της μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την επιβολή νέων νόμων και κανονισμών.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Η τρίτη και τελευταία υπόδειξη για μεγαλύτερη διαφάνεια στις επενδυτικές συναλλαγές, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν μακροπρόθεσμο προσανατολισμό.
Το τυχαίο αποτέλεσμα που προκύπτει από την αυξανόμενη πολυπλοκότητα δομημένων και παράγωγων επενδυτικών προϊόντων έχει δώσει τη δύναμη σε κάποιους επενδυτές να επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις, χωρίς αυτή η επιρροή να μπορεί να ελεγχθεί από τις κρατικές αρχές. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας δημιουργεί ευκαιρίες για τους επενδυτές να χρησιμοποιήσουν αυτή την επιρροή για να αποκομίσουν βραχυπρόθεσμα οφέλη σε βάρος μακροπρόθεσμων κερδών και αξιών.
Οι ευκαιρίες αυτές έχουν πολλές μορφές. Για να δοθεί ένα ακραίο παράδειγμα, οι ευκαιρίες αυτές έχουν εύρος, από κάποιον που γίνεται επίσημος μέτοχος με δύναμη ψήφου σε μία επιχείρηση ενώ ταυτόχρονα κερδοσκοπεί βραχυπρόθεσμα με τις μετοχές της, μέχρι έναν επενδυτή που έχει στην κατοχή του μετοχές από μία εταιρεία και εκμεταλλεύεται αυτή τη θέση του για να αυξήσει την αξία της περιουσίας του σε μία άλλη επιχείρηση. Και υπάρχουν και άλλες πιο «έξυπνες» τεχνικές. Ο εκσυγχρονισμός των κανόνων διαφάνειας οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη την ισχύουσα πολυπλοκότητα αλλά θα την μεταφράζουν σε απλούς κανονισμούς μπορεί να παίξει σημαντικό και συγκεκριμένο ρόλο στο να βοηθήσει τις εταιρείες να έχουν μακρά οπτική. Αυτό θα συμβεί μέσω της ενθάρρυνσης της επενδυτικής συμπεριφοράς ώστε αυτή να έχει στόχο την δημιουργία αξιών μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και  εξασφαλίζοντας σε αυτούς που παίρνουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις περισσότερη κατανόηση για ποια είναι τα κίνητρα των μετόχων τους.


  

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ...ΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΦΘΗΝΟ ΧΡΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΕΣ;
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2010: ΕΤΟΣ... ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΡΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ ALPHA BANK
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ: S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ SPRIDER STORES
ΦΑΚΕΛΟΙ FOURLIS-ΚΟΡΡΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ «ΠΟΛΕΜΟΣ» FNAC - PUBLIC
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: CNP - MARFIN INSURANCE
ΡΕΠΟΡΤΑΖ CYTA
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ... ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ LEASING
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ MEANDROS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site