Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2009-Τεύχος 358                              

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ:
ΣΤΟΧΟΣ ΟΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ


· «Σωστά τοποθετημένη εν αναμονή της ανάκαμψης»
· Σχέδια για επέκταση δραστηριοτήτων εκτός Ευρώπης
· Διεύρυνση εφαρμογών «από το ορυχείο στην αγορά»


από τον Γιώργο Καλούμενο


Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά θα συνεχίσει τη γεωγραφική της εξάπλωση πέρα από την Ευρώπη και θα αναπτύξει καινούργιες βιομηχανικές λύσεις και νέες εφαρμογές των προϊόντων της. Αυτά ανέφερε ο κ. Κρίτων Αναβλαβής, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου σε παρουσίαση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Επιπροσθέτως, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά μέσω πιθανών στοχευμένων εξαγορών, θα εξετάσει νέες αλυσίδες «από το ορυχείο στην αγορά», επιδιώκοντας την περαιτέρω διεύρυνση των εφαρμογών τελικής χρήσης των προϊόντων της.  Σχετικά με άλλες παρεμφερείς με αυτές των βιομηχανικών ορυκτών δραστηριότητες, όπως είναι η γεωθερμία και η ακίνητη περιουσία της Εταιρίας στη Μήλο, θα αναζητηθεί η δημιουργία πρόσθετης αξίας σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Σε σχέση με τα αποτελέσματα εννεαμήνου της εταιρείας ο κ. Αναβλαβής αναφέρθηκε στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε στη διάρκεια του, και στον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή χάλυβα διεθνώς και η κατασκευαστική δραστηριότητα επηρέασαν την οικονομική πορεία του Ομίλου. Οι συνολικές πωλήσεις και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Παρά τη μείωση αυτών των μεγεθών κατά 32% και 46% αντίστοιχα, σε σχέση με την ιστορικά  υψηλότερη απόδοση του εννεαμήνου του 2008, οι πωλήσεις αλλά και το EBITDA του τρίτου τριμήνου επέδειξαν σημαντική διαδοχική βελτίωση συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο, της τάξεως του 8% και 26%, αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου, την τρίτη κατά σειρά βελτίωση από το τέταρτο τρίμηνο του 2008. Η βελτίωση στα περιθώρια κερδοφορίας προκύπτει κυρίως από τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ και τη μείωση στους ναύλους. Σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους όγκους πωλήσεων στο τρίτο τρίμηνο, τα περιθώρια κερδοφορίας οδήγησαν σε καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο 4,2 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια των καθαρών κερδών του Α’ εξαμήνου.


ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ,
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ανέλυσε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στον Όμιλο από το φθινόπωρο του 2008 σχετικά με τη συγκράτηση του κόστους, τη δημιουργία χρηματορροών και τη μείωση του καθαρού δανεισμού. Η εφαρμογή των πρωτοβουλιών αυτών είχε θετικά αποτελέσματα, καθώς μέσα στο εννεάμηνο οι καθαρές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,2 εκατ. ευρώ ή 15%, ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν σημαντικά κατά 43,6 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 63,5 εκατ. ευρώ. Επί πλέον, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 36% ή 73,4 εκατ. ευρώ, σε 129,8 εκατ. ευρώ από 203,1 εκατ. ευρώ στην αρχή του έτους, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση των οργανικών  ταμειακών ροών και την επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους περίπου 41 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών στον τομέα του Περλίτη ανήλθε σε 48 εκατ. ευρώ, περίπου 17% κάτω από το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2008. Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου ήταν στα ίδια επίπεδα με το δεύτερο. Στον τομέα Βωξίτη, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση 36% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υποστηριζόμενος από τις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου, που ήταν οι καλύτερες μέχρι στιγμής και οι οποίες εμφανίζονται αισθητά βελτιωμένες κατά 43% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο. Γενικά οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον σίδηρο και τον χάλυβα εμφανίζουν μικρή αύξηση στη ζήτηση, ενώ οι πωλήσεις στα συλλιπάσματα συνεχούς χύτευσης ήταν 44 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 38% σε σύγκριση με πέρυσι.
Για τον κλάδο της Otavi, οι πωλήσεις ανήλθαν σε περίπου 18 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 42%. Οι πωλήσεις σε ό,τι αφορά στο τρίτο τρίμηνο, περιλαμβάνουν την παραδοσιακά αδύναμη περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά και τις υψηλότερες μηνιαίες πωλήσεις μέχρι στιγμής. Οι πωλήσεις στις αγορές Υαλουργίας και Κεραμικών, αλλά και σε αυτήν των πυριμάχων, εμφάνισαν θετικές ενδείξεις. Με την παράλληλη διατήρηση των τιμών και των θέσεων του Ομίλου στις αγορές που εξυπηρετεί, οι λειτουργικές και οικονομικές προσαρμογές που υλοποιήθηκαν, καθιστούν τον  Όμιλο S&B -σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας- σωστά τοποθετημένο εν αναμονή  της μελλοντικής ανάκαμψης.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ...ΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΦΘΗΝΟ ΧΡΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΕΣ;
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2010: ΕΤΟΣ... ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΡΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ ALPHA BANK
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ: S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ SPRIDER STORES
ΦΑΚΕΛΟΙ FOURLIS-ΚΟΡΡΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ «ΠΟΛΕΜΟΣ» FNAC - PUBLIC
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: CNP - MARFIN INSURANCE
ΡΕΠΟΡΤΑΖ CYTA
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ... ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ LEASING
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ MEANDROS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site