Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2009-Τεύχος 358                              

SPRIDER STORES
ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ 150 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


Τα 150 καταστήματα έχει στόχο να φτάσει ο Όμιλος Sprider Stores μέχρι το τέλος του 2011 σε Ελλάδα και εξωτερικό. Από αυτά τα 100 από θα είναι εντός της χώρας μας και τα 50 εκτός Ελλάδας.


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου Sprider Stores, μετά την προσθήκη εννέα νέων σημείων πώλησης εντός του 2009, απαριθμεί σήμερα 108 καταστήματα, εκ των οποίων 86 είναι στην Ελλάδα ενώ 22 λειτουργούν σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Κύπρο.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας η πορεία της αγοράς κατά το τρίτο τρίμηνο χαρακτηρίζεται ως μέτρια ενώ για το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται ακόμα χειρότερη.
Οι ιδιαίτερα αντίξοες και πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά απόρροια της διεθνούς οικονομικής ύφεσης, έπληξε σημαντικά την καταναλωτική εμπιστοσύνη με αποτέλεσμα την συμπίεση των περιθωρίων. Με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς καθώς και της ανταγωνιστικότητάς της η Sprider Stores εφάρμοσε συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, και ενίσχυσης του όγκου πωλήσεων. 
Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν ο Όμιλος να ενισχύσει συνολικά τη δραστηριότητα και στο τρίτο  τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης με ιδιαίτερα θετική εικόνα να παρουσιάζουν κυρίως τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας, τα οποία αποτυπώνουν τη δραστηριότητα των Sprider Stores στην ελληνική αγορά. Η τρέχουσα δυσμενής οικονομική συγκυρία έχει επηρεάσει σε σημαντικότερο βαθμό τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, απ’ ότι την Ελλάδα.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ
Τα αποτελέσματα  εννεαμήνου της εταιρείας είχαν μικτή εικόνα ενώ σε επίπεδο μητρικής είχαν θετικό πρόσημο. 
Ειδικότερα όσον αφορά στο εννεάμηνο του 2009 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,2% και ανήλθε σε  114.975 χιλ. ευρώ έναντι 101.550 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 67.922 χιλ. ευρώ έναντι 65.176 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008, αυξημένα κατά 4,2%. Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 59,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 64,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 15.426 χιλ. ευρώ έναντι 14.676 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,1%.
Τέλος, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 6.967 χιλ. ευρώ έναντι 8.015 χιλ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο 2008, μειωμένα κατά 13,1% ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) σημείωσαν μείωση της τάξης του 31,4% και ανήλθαν σε 4.037 χιλ. ευρώ έναντι 5.884 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν και από απομείωση αποθεμάτων, η οποία αποδίδεται τόσο στη ταχεία επιδείνωση των συνθηκών στη αγορά κατά το τρίτο και κυρίως τέταρτο τρίμηνο του 2009 όσο και στα έκτακτα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου, που είχαν ως αποτέλεσμα την καθίζηση της ζήτησης στην Αθήνα και στην περιφέρεια, κατά την κρίσιμη αγοραστική περίοδο των Χριστουγέννων.
Η ιδιαίτερα θετική πορεία του δικτύου Sprider Stores στην ελληνική αγορά αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας να διαμορφώνονται σε 17.424 χιλ. ευρώ έναντι 14.996 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 16,2%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 10.488 χιλ. ευρώ έναντι 9.605 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αυξημένα κατά 9,2%. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 9.810 χιλ. ευρώ έναντι 8.880 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2008, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10,5%. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) αυξήθηκαν κατά 4,5% και ανήλθαν σε 6.804 χιλ. ευρώ έναντι 6.510 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Το μοντέλο Sprider Stores βασίζεται σε έξι κύριους πυλώνες και συγκεκριμένα στην αξιοποίηση ενός ισχυρού επώνυμου προϊόντος «οικονομικής μόδας», στην εφαρμογή του επεκτάσιμου μοντέλου καταστήματος, στην υλοποίηση ενεργειών προώθησης σε τοπικό αλλά και πανεθνικό επίπεδο, στην διαρκή προσφορά ανταγωνιστικών τιμών διατηρώντας τη βέλτιστη σχέση τιμής – μόδας – ποιότητας και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός υπερσύγχρονου συστήματος διαχείρισης της εφοδιαστικής  αλυσίδας.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου για ανάπτυξη, μέχρι το τέλος του 2009 αναμένεται η λειτουργία ακόμη ενός Sprider Store ενώ για το 2010 ο Όμιλος σχεδιάζει την δημιουργία δέκα  έως δεκαπέντε νέων σημείων πώλησης, όλα στην Ελλάδα.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ...ΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΦΘΗΝΟ ΧΡΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΕΣ;
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2010: ΕΤΟΣ... ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΡΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ ALPHA BANK
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ: S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ SPRIDER STORES
ΦΑΚΕΛΟΙ FOURLIS-ΚΟΡΡΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ «ΠΟΛΕΜΟΣ» FNAC - PUBLIC
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: CNP - MARFIN INSURANCE
ΡΕΠΟΡΤΑΖ CYTA
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ... ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ LEASING
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ MEANDROS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site