Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2009-Τεύχος 357                              

ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ


Τα επιτοκιακά έσοδα αναμένεται να κυμανθούν στα επίπεδα του 2ου τριμήνου, καθώς ο όγκος τραπεζικών εργασιών παραμένει καθηλωμένος, ενώ ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνεται.


 


από τον Γιάννη Παπαδογιάννη


Συγκρατημένες είναι οι προσδοκίες για την πορεία των οικονομικών μεγεθών των εμπορικών τραπεζών στο τρίτο τρίμηνο της εφετινής χρήσης. Σε γενικές γραμμές η εικόνα, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις μεγάλες τράπεζες, θα είναι ουδέτερη προς θετική και οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο θα είναι μικρές.
Το μεγάλο «βαρίδι» για τις τράπεζες είναι η χαμηλή πτήση της τραπεζικής αγοράς: σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση το Σεπτέμβριο και συρρικνώθηκε στο 5,4% από 6,0% τον Αύγουστο και 15,9% που ήταν στο τέλος του 2008.
Έτσι, τα επιτοκιακά έσοδα αναμένεται να είναι στάσιμα, σε σχέση με αυτά του δεύτερου τριμήνου, καθώς καθηλωμένος παραμένει ο όγκος τραπεζικών εργασιών με το ρυθμό πιστωτικής επέκτασης να συρρικνώνεται σε ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα. Στελέχη τραπεζών εκτιμούν στο γ’ τρίμηνο δεν θα επαναληφθούν τα αυξημένα έσοδα που επιτεύχθηκαν στο δεύτερο τρίμηνο από τις αγορές ομολόγων, η καλή πορεία των οποίων είχε συμβάλει καθοριστικά στα κέρδη του κλάδου. Θετική θα είναι η εικόνα των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, ωστόσο και εδώ δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.


ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Οι προβλέψεις για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, για άλλη μια περίοδο θα είναι αυτές που θα κάνουν τη διαφορά στην κερδοφορία των τραπεζών. Παρά τις ενδείξεις βελτίωσης του διεθνούς περιβάλλοντος, η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα δεν αφήνει περιθώρια για χαλάρωση της πολιτικής προβλέψεων. Στο τέλος Ιουνίου ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων στην Ελλάδα ανήλθε στο  6,8% έναντι 6% στο πρώτο τρίμηνο και 5% που ήταν στο τέλος του 2008.
Ο δείκτης καθυστερήσεων στα στεγαστικά δάνεια ανήλθε στο τέλος Ιουνίου στο 6,8% από 5,3% στο τέλος του 2008 ενώ οι καθυστερήσεις στα καταναλωτικά δάνεια ανήλθαν σε διψήφιο νούμερο, διαμορφώθηκαν στο 10,7%, έναντι 8,2% που ήταν στο τέλος του 2008. Σε χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώνονται οι καθυστερήσεις στα επιχειρηματικά δάνεια, οι οποίες ανήλθαν στο 5,9% στο τέλος Ιουνίου από 4,3% το 2008.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ενδιάμεση Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος, υπογραμμίζεται ως αρνητική εξέλιξη, η μείωση του ποσοστού κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις σε 41,1% τον Ιούνιο από 48,9% τον περασμένο Δεκέμβριο και 53,4% που ήταν στο τέλος του 2007.


ΓΕΥΣΗ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ALPHA BANK

Τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank στο εννεάμηνο ανήλθαν στα 344,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, πτώση κατά 39,3%. Ωστόσο, η εικόνα του τρίτου τριμήνου ήταν σημαντικά βελτιωμένη: τα κέρδη της Alpha Bank στο τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας αισθητά τις εκτιμήσεις αναλυτών που προέβλεπαν κέρδη 111 εκατ. ευρώ. Όπως τονίζουν στελέχη της σε μια δύσκολη συγκυρία για την εγχώρια οικονομία, η Alpha Bank κατόρθωσε να διατηρήσει την κερδοφορία στα ικανοποιητικά επίπεδα του β' τριμήνου ενώ παράλληλα ενίσχυσε περαιτέρω την ποιότητα του ισολογισμού.


EMPORIKI BANK
H Emporiki Bank παρουσίασε ζημιές στο τέλος Σεπτεμβρίου ύψους 472,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 121,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008. Η αύξηση των ζημιών οφείλεται κυρίως στις υψηλές προβλέψεις οι οποίες στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν στα 163,3 εκατ. ευρώ έναντι 176,3 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο και 156,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. Στα θετικά της περιόδου καταγράφεται η ανάκαμψη των επιτοκιακών εσόδων αλλά και η περιστολή των δαπανών στο τρίτο τρίμηνο.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Στα 265 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Κύπρου στο παρουσιάζοντας σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008 πτώση κατά 29%. Οι επιδόσεις της τράπεζας στο γ' τρίμηνο ξεπέρασαν σημαντικά τις προσδοκίες της αγοράς και είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκτιμήσεις των αναλυτών προέβλεπαν ότι τα κέρδη στο εννεάμηνο θα διαμορφώνονταν στα 230 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κέρδη του γ' τριμήνου ανήλθαν στα 117 εκατ. ευρώ έναντι 85 εκατ. κερδών στο β' τρίμηνο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 38%. Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί το Συγκρότημα, αποφάσισε την καταβολή προμερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή.


ASPIS BANK
Η Aspis Bank στο εννεάμηνο παρουσίασε ζημιές ύψους 41,95 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 27,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Στο γ΄ τρίμηνο τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με έκτακτες ζημίες  ύψους 17,4 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εταιριών του ομίλου Ασπίς Πρόνοια. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν σε 37,3 εκατ. έναντι 13,1 εκατ. το εννεάμηνο 2008, αποτέλεσμα της αναπροσαρμοσμένης πολιτικής περί προβλέψεων λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος και του σχηματισμού πρόσθετων προβλέψεων για δάνεια που είχε χορηγήσει η Τράπεζα στην Ασπίς Πρόνοια.


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΕΕ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ: «ΣΟΒΑΡΕΥΘΕΙΤΕ...»
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΗΡΘΕ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΔΑΣ
ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΛΑΙΣΙΟ, FG EUROPE
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: GEORGE W. GREER
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΡΘΡΟ: Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ BRANDS
ΑΝΑΛΥΣΗ BLACKROCK
ΑΡΘΡΟ: ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΘΕΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site