Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2009-Τεύχος 357                              

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ


Περίπου 11 εκατομμύρια πιστωτικές κάρτες βρίσκονται σε χρήση στην Ελλάδα, ενώ στοιχεία της κεντρικής τράπεζας δείχνουν ότι οι συνολικές σχετικές οφειλές άγγιξαν τα 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι καθυστερούμενες αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος τα 2 δισ. ευρώ.


 


από τον Μάκη Αποστόλου


Μία πιστωτική κάρτα αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε κάθε κάτοικο της χώρας μας (περίπου 11.000.000) σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διενήργησε το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της εξάπλωσης των καρτών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Σεπτέμβριο δείχνουν ότι οι οφειλές στις πιστωτικές κάρτες αγγίζουν τα 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι καθυστερούμενες οφειλές αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος τα 2 δισ. ευρώ (20%).
Σύμφωνα με στελέχη της τραπεζικής αγοράς, η γενικότερη οικονομική κρίση δημιουργεί πιέσεις σε χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις απαιτήσεις μιας πιστωτικής κάρτας, ενώ θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα το πρόβλημα θα γίνει πιο έντονο και στα καταναλωτικά δάνεια, τα περισσότερα εκ των οποίων αποτελούν ουσιαστικά συγκέντρωση οφειλών από πιστωτικές κάρτες. Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο, οι συνολικές οφειλές των νοικοκυριών στα καταναλωτικά δάνεια ξεπερνούσαν τα 36 δισ. ευρώ.
Για όσους πάντως κάνουν συνετή χρήση των πιστωτικών καρτών, η χρήση του «πλαστικού χρήματος», εφ’ όσον μάλιστα επιλέγονται λίγοι μήνες αποπληρωμής και χωρίς τόκο, για πολλούς λόγους θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
Το βασικό πλεονέκτημα το οποίο προσφέρει η πιστωτική κάρτα είναι η δυνατότητα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών χωρίς να απαιτείται η άμεση καταβολή της αξίας τους. Η πληρωμή των αγορών πραγματοποιείται μέσω της εξόφλησης του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας, σε μηνιαία βάση, ωστόσο προκειμένου να αποφεύγονται επί πλέον χρεώσεις, είναι προτιμότερο να τακτοποιούνται οι οφειλές εμπρόθεσμα. Οι περισσότερες κάρτες παρέχουν μια περίοδο χάριτος, μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού έως την ημερομηνία πληρωμής (25-40 ημέρες), κατά τη διάρκεια της οποίας οι αγορές δεν επιβαρύνονται με τόκους.
Επί πλέον, όλο και περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρέχουν την δυνατότητα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου ή τηλεφωνικά, συνήθως σε τιμές αρκετά ευνοϊκότερες από τις τιμές της αγοράς. Ωστόσο, καλό είναι ο κάτοχος, όταν πραγματοποιεί αγορές μέσω Internet, να είναι ενήμερος για την αξιοπιστία της αντίστοιχης εταιρείας και να μην εκθέτει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας σε αγνώστου κύρους εταιρείες. Τέλος, οι τράπεζες έχουν εκδώσει πιστωτικές κάρτες σε συνεργασία με διάφορες εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν επί πλέον προνόμια (π.χ. εκπτώσεις σε προϊόντα) στους κατόχους των καρτών.
Σε μία αγορά, ωστόσο, στην οποία κυκλοφορούν ουκ ολίγες πιστωτικές κάρτες, η επιλογή φαντάζει αρκετά δύσκολη για τον μέσο Έλληνα ιδιώτη ή επιχειρηματία. Αυτή εξαρτάται από τις ατομικές ανάγκες του κάθε καταναλωτή ο οποίος θα πρέπει να συγκρίνει όλες τις παραμέτρους κάθε πιστωτικής κάρτας ώστε να διαλέξει την ιδανική για τις ανάγκες του. Σε γενικές γραμμές, ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής της πιστωτικής σας κάρτας, είναι το βασικό επιτόκιο το οποίο σας παρέχεται. Ένας ακόμη πιο ακριβής δείκτης του κόστους που συνεπάγεται η κάθε πιστωτική κάρτα είναι το ΣΕΠΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης) στο οποίο έχουν συνυπολογιστεί και επιπρόσθετες χρεώσεις και έξοδα πέραν του βασικού επιτοκίου.
Τέλος, υπάρχει πλήθος επί πλέον χαρακτηριστικών, τα οποία προσφέρονται ανάλογα με την κατηγορία ή τον τύπο κάρτας, όπως π.χ. η κάρτα μεταφοράς υπολοίπου, που παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης των οφειλών από όλες τις πιστωτικές κάρτες σε μία, η φοιτητική η οποία παρέχει ευνοϊκότερο επιτόκιο και όρους στους φοιτητές, η αθλητική η οποία συνδέεται με έναν σύλλογο και προσφέρει π.χ. εισιτήρια για αγώνες ως ανταμοιβή της χρήσης της κάρτας στις καθημερινές συναλλαγές του πελάτη ή απαλλαγή της ετήσιας συνδρομής αν είστε κάτοχος εισιτηρίων διαρκείας κ.ο.κ.


ΤΥΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
Όπως επισημαίνεται στο site
www.moneyexpert.gr, σε μερικές περιπτώσεις, η πιο συμφέρουσα λύση είναι να καταφύγει στη χρήση περισσότερων της μιας πιστωτικών καρτών, διαλέγοντας την καταλληλότερη κάρτα για κάθε τύπο χρήσης. Σε γενικές γραμμές, οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να βοηθήσουν τον καταναλωτή στην επιλογή της πιο συμφέρουσας πιστωτικής κάρτας:


~ Εάν εξοφλείτε εμπρόθεσμα το σύνολο του μηνιαίου οφειλομένου υπολοίπου
Στην περίπτωση αυτή, το βασικό επιτόκιο της κάρτας δεν είναι το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής. Ο καταναλωτής θα πρέπει να συγκρίνει πιστωτικές κάρτες με βάση άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως η διάρκεια της περιόδου χάριτος, το ύψος της ετήσιας συνδρομής, και τα διάφορα προνόμια / ανταμοιβές που προσφέρουν για την πραγματοποίηση αγορών.


~ Εάν δεν εξοφλείτε το σύνολο των μηνιαίων οφειλομένων υπολοίπων
Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής θα πρέπει να αναζητήσει την κάρτα με το χαμηλότερο βασικό επιτόκιο. Επίσης, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει μία κάρτα με πολύ χαμηλό ή και μηδενικό επιτόκιο αγορών για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μετά το πέρας της περιόδου αυτής να μεταφέρει το συσσωρευμένο υπόλοιπό του σε μία άλλη κάρτα με ευνοϊκούς όρους μεταφοράς υπολοίπου.


~ Εάν θέλετε να απαλλαγείτε από ένα συσσωρευμένο υπόλοιπο
Ο καταναλωτής θα πρέπει να μεταφέρει το υπόλοιπό του σε μία κάρτα που προσφέρει ευνοϊκό ή και μηδενικό επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπων για μία αρχική περίοδο. Στη συνέχεια, ο καταναλωτής θα πρέπει να εξοφλήσει το υπόλοιπο πριν τη λήξη της αρχικής αυτής περιόδου, με το να εξοφλεί ποσά μεγαλύτερα της ελάχιστης μηνιαίας δόσης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ο καταναλωτής μπορεί μετά το πέρας της αρχικής περιόδου να μεταφέρει ξανά το υπόλοιπό του σε άλλη κάρτα με ευνοϊκή αρχική περίοδο μεταφοράς υπολοίπου. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής θα πρέπει επιπλέον να συγκρίνει πιστωτικές κάρτες με βάση το ύψος της προμήθειας που χρεώνουν επί του μεταφερόμενου ποσού.


~ Εάν επιθυμείτε να κάνετε συχνή χρήση της κάρτας στο εξωτερικό
Ο καταναλωτής θα πρέπει να επιλέξει την κάρτα με τις χαμηλότερες χρεώσεις για χρήση στο εξωτερικό.


~ Εάν θέλετε να τη χρησιμοποιείτε για ανάληψη μετρητών
Η ανάληψη μετρητών με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς είναι ακριβότερη από οποιαδήποτε άλλη μορφή δανεισμού. Επί πλέον, λόγω του ότι οι αναλήψεις μετρητών είναι το τελευταίο είδος οφειλής που εξοφλείται, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια συσσώρευση υψηλών τόκων.


ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


Οι τράπεζες διαθέτουν στο καταναλωτικό - συναλλακτικό κοινό ευρεία ποικιλία πιστωτικών καρτών, προκειμένου οι διαφορετικοί τύποι τους να συνδυάζονται καλύτερα με τις διαφορετικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τους. Οι κάρτες παρέχουν στους χρήστες διαφόρων μορφών ανταμοιβή αναλόγως του όγκου των συναλλαγών που πραγματοποιούν. Αυτή μπορεί να συνίσταται σε επιστροφή μετρητών, σε προσφορά δώρων και παροχή διευκολύνσεων, στη συμμετοχή σε πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης κ.λπ.


 


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει μία σειρά πιστωτικών καρτών για να επιλέξετε αυτή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μία γκάμα κλασσικών πιστωτικών καρτών (Go Visa,Go MasterCard, Gold MasterCard, Platinum MasterCard, Visa Electron), αλλά και καρτών εκδιδόμενων σε συνεργασία με εμπορικές επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς, παρέχοντας προνόμια κατα τις συναλλαγές με τις επιχειρήσεις αυτές (AB Visa, My club card, Easy Buy, Electronet Deal, Be expert, ΑΚΗΣ Extra). Ακόμη, η Αγαπώ τα Παιδιά MasterCard είναι μια κάρτα που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Welfare Action Hellas για να στηρίξει το πρόγραμα «αγαπώ τα παιδιά». Με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας, ο κάτοχός της συνεισφέρει το 50% της ετήσιας συνδρομής και το 1% κάθε αγοράς που πραγματοποιεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τέλος, η κάρτα Eurocard είναι σχεδιασμένη είδικά για συναλλαγές σε Ελλάδα και εσωτερικό.


ALPHA BANK
Η Alpha Bank διαθέτει μία ευρεία γκάμα πιστωτικών καρτών με πολλαπλά προνόμια τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.
Οι κάρτες Alpha Bank Bonus Visa, Alpha Bank Bonus MasterCard και Alpha Bank Bonus American Express είναι σύγχρονες πιστωτικές κάρτες με ενσωματωμένο smart chip το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές, αλλα και τη δυνατότητα επιβράβευσης του κατόχου για τις συναλλαγές του. Στην ίδια κατηγορία Bonus, διατείθεται μία σειρά πιστωτικών καρτών συνεργασίας με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Wind (WIND Bonus American Express, WIND Bonus Visa,), την αεροπορική Aegean Airlines (Aegean Bonus Visa) και τα καταστήματα Fokas (Fokas Bonus American Express). Η Χρυσή Alpha Bank Visa απευθύνεται σε επίλεκτους πελάτες και παρέχει μία σειρά "χρυσών προνομίων" όπως επιβράβευση αγορών.
Άλλες πιστωτικές κάρτες της Alpha Bank περιλαμβάνουν προγράμματα επιστροφής μετρητών (Dynamic American Express), αυξημένη ασφάλεια για συναλλαγές μέσω διαδικτύου (Κάρτα Blue απο την American Express) και επιστροφή για όλες τις αγορές στα πολυκαταστήματα Notos Galleries (notosplus Visa). Η Πράσινη Κάρτα American Express και η Χρυσή American Express είναι κάρτες διεθνούς κύρους που διευκολύνουν τις συναλλαγές σας σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τέλος, η χρεωστική κάρτα Alpha Bank Enter Visa δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών με απευθείας χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού. Οι εταιρικοί πελάτες μπρούν να επωφεληθούν απο τα προνόμια που παρέχουν οι εταιρικές κάρτες της Alpha Bank (Χρυσή και Αργυρή Alpha Bank Visa Business, Πράσινη και Χρυσή Κάρτα Corporate American Express).


EUROBANK
H Eurobank διαθέτει περισσότερες από 30 πιστωτικές κάρτες, οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε καταναλτή. Οι κλασσικές πιστωτικές κάρτες της Eurobank παρέχουν διαφορετικούς όρους όσον αφορά τα επιτόκια, την εισφορά και τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών (Euroline, Euroline style, Eurobank Visa Classic, Eurobank Visa Gold, Eurobank Visa Business, Eurobank MasterCard, Gold Eurobank MasterCard, Student Eurobank Visa, Platinum Eurobank MasterCard, Euroline Home).
Ταυτόχρονα προσφέρει διαφορετικές πιστωτικές κάρτες με προνομιακούς όρους για αγορές απο συγκεκριμένα καταστήματα αλλά και για εξασφάλιση προνομιακών όρων αναφορικά με την συνεργαζόμενη επιχείρηση ή οργανισμό (Ηλεκτρονική Αθηνών Visa, Expert Visa, PAO BC Eurobank MasterCard, WWF Eurobank Visa, Reward Visa με τα πολυκαταστήματα Attica,  Miitary Club VisaΕθνική Ελλάδος Μπάσκετ Visa, Dama Visa, Allianz Visa, Must MasterCard, Ευρωπαϊκή Πίστη MasterCard, Cosmote Visa, ΕΛΠΑ Visa, Sider Visa, Smart MasterCard, Electronet Family, Longchamp Card, Le Club Danos, Magna Gold Γερμανός, Pontos Visa). Επίσης διατίθεται η προπληρωμένη κάρτα Eurobank Visa για ασφαλείς διαδικτυακές συναλλαγές, καθώς και η χρεωστική κάρτα Euroline Debit.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει μία ευρεία ποικιλία καρτών απο τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στις δικές σας ανάγκες. Εκτός απο τις κλασσικές πιστωτικές κάρτες που παρέχονται (Πειραιώς Visa Classic, Πειραιώς Visa Gold, Πειραιώς Visa MasterCard, Πειραιώς Visa Electron, Πειραιώς MasterCard), διατίθεται και μία σειρά απο πιστωτικές κάρτες οι οποίες έχουν εκδοθεί σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και εμπορικές επιχειρήσεις και οι οποίες παρέχουν επιπλέον προνόμια για συναλλαγές με τους συγκεκριμένους οργανισμούς (Development & Work Visa, Development & Work MasterCard, V.D.V Leben Intl AEAZ Visa, Panathinaikos FC Visa Classic, Panathinaikos Visa Gold, Miles and More MasterCard, Miles and More MasterCard Gold, Ευρωπαϊκή Life Card Visa, Champions Card MasterCard).
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εξειδικευμένες πιστωτικές κάρτες για φοιτητές (Πειραιώς Visa University), οικονομικούς μετανάστες (Πειραιώς Visa Classic For Immigrants, Πειραιώς MasterCard Standard for Immigrants) και ειδικό πρόγραμμα με εισφορά σε κοινωφελείς οργανώσεις (winlife Visa), καθώς και προπληρωμένες (webuy) και χρεωστικές κάρτες (visa debit). Όλες οι κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτουν smart chip για μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει μια σειρά πιστωτικών καρτών Visa και MasterCard. Όλες οι πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Κύπρου διαθέτουν χαμηλό επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου και δυνατότητα επιλογής ελάχιστης καταβολής δόσης (Κυπρου Visa Classic, Κυπρου MasterCard Standard). Ταυτόχρονα, οι προνομιακές κάρτες της Τράπεζας Κύπρου προσφέρουν δωρεάν συμβουλευτική νομική και ιατρική υπηρεσία όλο το 24ωρο (Κύπρου Visa Gold, Κυπρου MasterCard Gold). Η τράπεζα προσφ΄ρει ακόμη τις προπληρωμένες κάρτες (Κύπρου Prepaid Card και Κύπρου Prepaid Gift Card), καθώς επίσης και τη χρεωστική κάρτα Debit card. Αντίστοιχα, πιστωτικές κάρτες διατίθενται και για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.


MARFIN EGNATIA BANK
Η Marfin Egnatia Bank προσφέρει μία σειρά απο πιστωτικές κάρτες με διαφορετικά προνόμια και όρους προκειμένου να καλύψει όλες τις ανάγκες του καταναλωτή. Σε συνεργασία με τον οργανισμο Visa, παρέχει πιστωτικές κάρτες με πρόγραμμα επιβράβευσης και επιπλέον προνόμια (Marfin Blue Visa, Marfin Gold Visa), πιστωτική κάρτα ειδικά για φοιτητές (Cool Visa Electron), πιστωτική κάρτα με ποσοστό συνεισφοράς σε κοινωφελείς οργανισμούς (Marfin ΠΡΟΣΦΕΡΩ Visa), καθώς και πιστωτικές κάρτες σε συνεργασία με εμπορικές επιχειρήσεις και οργανισμούς με επιπλέον προνόμια (ΑΕΛ Visa, e-shop.gr Visa). Τέλος, με την κάρτα moneymoney παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης μετρητών με χαμηλό επιτόκιο. Για επιχειρήσεις, διατίθεται η πιστωτική κάρτα Marfin Visa Business.


EMPORIKI BANK
Οι πιστωτικές κάρτες της Εμπορικής Τράπεζας (Emporiki Bank Visa Προνόμιο Υγείας, Emporiki Bank Visa Classic Προνόμιο Υγείας, Emporiki Bank Visa Gold Προνόμιο Υγείας, Emporiki Bank MasterCard Προνόμιο Υγείας) παρέχουν παράλληλα διάφορα προνόμια υγείας (π.χ. δωρεάν check up, έκπτωση σε διαγνωστικές εξετάσεις και νοσήλια), ασφαλιστικές καλύψεις ταξιδιών και ζωής κ.α. Ακόμη, σε συνεργασία με τον όμιλο Antenna παρέχει την πιστωτική κάρτα ANT1 Visa η οποία δίνει επί πλέον διάφορες προσφορές, δώρα, διαγωνισμούς και ψυχαγωγικά παιχνίδια του καναλιού. Για εταιρικούς πελάτες η Emporiki Bank Visa Business απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να εκδώσουν στα στελέχη τους πιστωτικές κάρτες.


ATE BANK
Οι πιστωτικές κάρτες που διαθέτει η ATEBank ξεκινούν απο τις απλές και ευέλικτες πιστωτικές κάρτες, με δωρεάν συνδρομή για τον 1ο χρόνο και δυνατότητα έκδοσης μέχρι και 2 πρόσθετων πιστωτικών καρτών για άτομα της επιλογής σας (ATEBank Visa, ATEBank MasterCard). Επίσης διατίθενται κάρτες με αυξημένο πιστωτικο όριο και επιπλέον προνόμια (ATEBank Visa Gold, ATEBank MasterCard Gold), με χαμηλό πιστωτικό όριο και χαμηλή συνδρομή για μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγες (ATEBank Visa Electron), καθώς και εξειδικευμένες κάρτες για φοιτητές (Φοιτητική ATEBank Visa Elctron) και για επαγγελματίες (ATEBank Visa Business). Οι δύο νέες πιστωτικές κάρτες της τράπεζας είναι η Portofoli Visa και η ATEClub Visa.
Η πρώτη δίνει τον «απόλυτο έλεγχο» στους κατόχους της με πιστωτικό όριο έως 2.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη προσφέρεται με δωρεάν συνδρομή για όλο το διάστημα μισθοδοσίας μέσω της τράπεζας. Η ATEnet Visa Debit είναι η χρεωστική κάρτα της τράπεζας και η ATEBank Prepaid Card η προπληρωμένη.


HELLENIC POSTBANK
To Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διαθέτει πιστωτικές κάρτες που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών. Έτσι, διατίθεται η ΤΤ Visa ανταγωνιστικό επιτόκιο εξόφλησης, η ΤΤ MasterCard με επιστροφή 1% για κάθε αγορά, η ΤΤ Philatelic Visa (την οποία προσφέρουν τα ΕΛΤΑ με την εγγυηση του ΤΤ) καθώς και η χρεωστική κάρτα ΤΤ Visa Electron.


ATTICA BANK
Η Attica Bank προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία απο πιστωτικές κάρτες που αναφέρονται σε διαφορετικές απαιτήσεις πελατών. H Attica Bank διαθέτει τις απλές πιστωτικές κάρτες (Attica Card Visa Classic, Attica Card MasterCard Standard, Attica Bank MasterCard Unembossed), πιστωτικές κάρτες με αυξημένο πιστωτικό όριο και προνομιακούς όρους (Attica Card Visa Gold, Attica Card MasterCard Platinum) καθώς και κάρτα για αυξημένη ασφάλεια συναλλαγών μέσω Internet (Attica Card Visa Electron). Επιπλέον διατίθεται πιστωτικές κάρτες με προνομιακούς όρους αποκλειστικά για τα μέλη του ΕΤΑΑ (TechnoCard Visa - TechnoCard MasterCard, LEXCard Visa – LEXCard MasterCard, MDCard Visa – MDCard MasterCard). Τέλος, διατίθενται πιστωτικές κάρτες σε συνεργασία με επιχειρήσεις για παροχή προνομίων κατα τις συναλλαγές με τις επιχειρήσεις αυτές (MIKA Visa, Πολιτικός VISA, Π.ΣΥ.Π ΔΕΗ Visa, ΚΟΜΒΟΣ Visa, Περιηγητής Visa, Robocard Visa, CEL Tours Visa, Beautycom Visa, Diathermiki Visa, ΗΡΑΚΛΗΣ Visa).


GENIKI BANK
Η Geniki Bank διαθέτει μία σειρά πιστωτικών καρτών συνεργαζόμενη με τους οργανισμούς Visa και MasterCard. Έτσι, προσφέρονται οι πιστωτικές κάρτες Geniki Visa & Visa Electron και Geniki MasterCard για διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών, Geniki Visa Gold με προνομιακούς όρους και αυξημένο πιστωτικό όριο. Τέλος έχει και τη χρεωστική κάρτα CASH 365 Maestro χωρίς επιβάρυνση τόκων και ετήσια συνδρομή.


MILLENIUM BANK
Η Millenium διαθέτει μία σειρά πιστωτικών καρτών διαφορετικών χαρακτηριστικών  οι οποίες καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες του καταναλωτή. Προσφέρονται οι κλασσικές πιστωτικές κάρτες ( Millenium Bank Visa Classic, Millenium Bank Standard MasterCard) και οι κάρτες με επιπλέον προνόμια και αυξημένο πιστωτικό όριο (Millenium Bank Visa Gold, Millenium Bank MasterCard Platinum, MasterCard Prestige) αλλά και εξειδικευμένες κάρτες για φοιτητές (Millenium Bank Visa Electron για φοιτητές), πιστωτική κάρτα σταθερής δόσης (MasterCard Σταθερής Δόσης), καθώς και εταιρίκή πιστωτική κάρτα (Business Visa). Επιπλέον, παρέχονται κάρτες σε συνεργασία με οργανισμούς και επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν προνόμια για συναλλαγές με τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς αυτούς (Μασούτης Visa, ΣΑΚΑ Visa, Interamerican MasterCard Visa, Interamerican MasterCard Gold, IKEA Card). Τέλος, παρέχεται και η χρεωστική κάρτα Millenium Bank Debit.


PRO BANK
Η ProBank σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Visa παρέχει πέντε διαφορετικές πιστωτικές κάρτες για διαφορετικούς τύπους αναγκών. Εκτός απο την κλασσική πιστωτική κάρτα (ProBank Visa Classic), διατίθεται η ProBank Visa Electron για ασφαλείς αγορές μέσω διαδικτύου, η ProBank Visa Gold με επιπλέον προνόμια στους κατόχους της, η ProBank Visa Platinum με αυξημένο πιστωτικό όριο και, τέλος, η ProBank Visa Business η οποία απαυθύνεται σε εταιρικούς πελάτες. Η χρεωστική κάρτα της τράπεζας είναι η Probank Maestro.


PROTON BANK
Η Proton Bank διαθέτει ένα σύνολο πιστωτικών καρτών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Visa και MasterCard. Πιο συγκεκριμένα, διατίθενται οι πιστωτικές κάρτες Proton Bank Classic Visa, Proton Bank Gold Visa, Proton Bank Platinum Visa, MasterCard Standard, MasterCard Gold και MasterCard Platinum με υψηλά πιστωτικά όρια και ευελιξία στην καταβολή των δόσεων, καθώς και την κάρτα Proton Bank Business Visa ειδικά για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ταυτόχρονα διαθέτει μια σειρά πιστωτικών καρτών σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς (Metropolitan Hospital PROTONBANK Visa, Visa αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής).


ASPIS BANK
Η Aspis Bank διαθέτει μία ευρεία γκάμα πιστωτικών καρτών με πολλαπλά προνόμια τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις. Η Aspis Visa classic είναι μια ευέλικτη πιστωτική κάρτα σχεδιασμένη να σας εξυπηρετήσει σε όλες σας τις ανάγκες και προσαρμοσμένη στο σύγχρονο τρόπο ζωής . H Aspis Gold Visa με ενσωματωμένο chip, είναι το ασφαλές καθημερινό σας εργαλείο ακόμα και για την μικρότερη συναλλαγή. H κάρτα Aspis College σχεδιάστηκε ειδικά για να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών που σπουδάζουν, δίνοντάς τους μια προκαθορισμένη ελευθερία κινήσεων. Σχεδιασμένη για χρήση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον (Electron), ταιριάζει με τον τρόπο ζωής των φοιτητών αλλά δίνει και τη σιγουριά ότι "δεν θα υπερβούν τα όρια". Η τελευταία κάρτα της τράπεζας είναι η Aspis One MasterCard η οποία προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Η Aspis Debit Visa είναι η χρεωστική κάρτα της τράπεζας.


CITIBANK
Οι πιστωτικές κάρτες της Citibank δίνουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών προνομίων και όρων όπως πιστωτικό όριο, επιτόκιο και δυνατότητα ανάληψης μετρητών (Citibank Platinum Visa, Citibank Gold Visa, Citibank Gold MasterCard, Citibank Visa, Citibank MasterCard). Ταυτόχρονα, διατίθεται η Citibank Student Visa μια κάρτα ειδικά σχεδιασμένη για φοιτητές με χαμηλό επιτόκιο και χωρίς συνδρομή όπως επίσης και οι Citibank Visa Vodafone Student και Olympiakos Citibank Visa Student, καθώς και μία σειρά πιστωτικών καρτών με συνεργαζόμενες εταιρίες (Shell Citibank MasterCard, Citibank Visa Vodafone Classic και Gold, Ολυμπιακός Citibank Visa Classic και Gold, PAOK MasterCard και Gold, Alico Citibank Visa Gold, Affinity Card Visa, Glou Citibank MasterCard), παρέχοντας ποικίλα προνόμια κατά τις συναλλαγές με τις εταιρείες αυτές.


HSBC
H HSBC παρέχει μία σειρά πιστωτικών καρτών με διαφορετικά προνόμια που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες που μπορει να έχει ένας καταναλωτής. Ξεκινώντας με την «κλασική» πιστωτική κάρτα Visa Classic και την προνομιακή Visa Gold, η HSBC παρέχει πιστωτικές κάρτες με διεθνή αποδοχή και δυνατότητα αντικατάστασης την επόμενη μέρα σε περίπτωση κλοπής (HSBC Premier MasterCard) αλλά και πιστωτική κάρτα απευθυνόμενη ειδικά σε φοιτητές (HSBC Visa U-Start).


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Πανελλήνια Τράπεζα παρέχει δύο τύπους πιστωτικών καρτών συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστωτικών καρτών Visa και MasterCard. Έτσι, διατίθενται η πιστωτική κάρτα Πανελλήνια Visa και Πανελλήνια MasterCard με δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου με επιτόκιο 0%, αγορές με άτοκες δόσης και ελάχιστη καταβολή δόσης ίση με 2% επι του ποσού της οφειλής. Επιπλέον διατίθεται η Πανελλήνια Visa Business Card ειδικά σχεδιασμένη για χρήση απο εταιρικούς πελάτες και επαγγελματίες.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει δύο είδη πιστωτικών καρτών Hellenicard VISA, τη χρυσή Hellenicard Gold Visa και την κλασσική Hellenicard Visa, ενώ η χρεωστική της είναι η Cash Card Electron.


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΕΕ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ: «ΣΟΒΑΡΕΥΘΕΙΤΕ...»
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΗΡΘΕ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΔΑΣ
ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΛΑΙΣΙΟ, FG EUROPE
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: GEORGE W. GREER
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΡΘΡΟ: Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ BRANDS
ΑΝΑΛΥΣΗ BLACKROCK
ΑΡΘΡΟ: ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΘΕΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site