Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2009-Τεύχος 357                              

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ
ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ


Καθώς οδεύουμε προς το τέλος του έτους, περισσότερες μετοχές αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην κούρσα των αποδόσεων.


 


από τον James Macmillan
διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων της BlackRock


Τους τελευταίους μήνες οι ευρωπαϊκές μετοχές χαρακτηρίζονται από μια ισχυρή αντίδραση και μια ταυτόχρονη κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα τιμών, καθώς οι δείκτες επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχουν αρχίσει να βελτιώνονται και οι επενδυτές προεξοφλούν την αρχή μια παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης.
Η αισιοδοξία αυτή οφείλεται στην ομαλοποίηση και την επαναδραστηριοποίηση των πιστωτικών αγορών, στην επιθετική πολιτική που εφαρμόζεται από πολλά κράτη για την αναθέρμανση της οικονομίας, καθώς και στα θετικά αποτελέσματα των εταιρειών κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή της κερδοφορίας θα πρέπει να αποδοθεί, εν μέρει, στις έγκαιρες προσπάθειες των διοικήσεων να αναπροσαρμόσουν τα κόστη των εταιρειών τους, γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα να εκπλήξουν με θετικό τρόπο τις αγορές, παρουσιάζοντας κέρδη ισχυρότερα του αναμενόμενου.
Παρ’ όλα αυτά, οι αποτιμήσεις των εταιρειών έχουν σίγουρα πάψει να είναι τόσο ελκυστικές μετά το πρόσφατο ράλι, καθώς πολλές μετοχές διαπραγματεύονται σχεδόν 50 % υψηλότερα από τα χαμηλά του Μαρτίου. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα οι επενδυτές έχουν γίνει πιο προσεκτικοί και προτιμούν να κλειδώσουν μέρος των κερδών τους.  Με δεδομένη την έκταση και το βάθος της παρούσας ύφεσης και λαμβάνοντας υπόψη βασικά δομικά προβλήματα όπως την ανεργία, η οποία ενώ είναι ήδη υψηλή συνεχίζει να αυξάνεται, τη συνεχιζόμενη μείωση του δανεισμού τόσο των καταναλωτών, που αισθάνονται συμπιεσμένοι, όσο και των επιχειρήσεων, καθώς και την προσπάθεια των κυβερνήσεων να αποκαταστήσουν τα δημοσιονομικά τους μεγέθη αυξάνοντας τα επιτόκια και μειώνοντας τις δαπάνες του προϋπολογισμού, η αβεβαιότητα γύρω από την ανάκαμψη παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Ο βασικός παράγοντας που εξακολουθεί να δυσχεραίνει την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας είναι ο μεγάλος όγκος αποθεμάτων που έχει συσσωρευτεί στις επιχειρήσεις. Βέβαια, η επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα θα τείνει να εξαλειφθεί σιγά-σιγά, αν επιστρέψουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Παρά τις μακροοικονομικές αυτές αντιξοότητες και τις περιόδους έντονης διακύμανσης των τιμών, δεν πιστεύουμε ότι οι αγορές θα δοκιμάσουν και πάλι τα χαμηλά του περασμένου Μαρτίου.


ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπαίνουμε σε μια φάση θετικής ανάπτυξης, με ρυθμό που είναι μεν χαμηλότερος του φυσιολογικού, αλλά και με την προσδοκία ότι τα επιτόκια και ο μεσοπρόθεσμος πληθωρισμός θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα.
Με ιστορικούς όρους, αυτό είναι ένα περιβάλλον που ευνοεί τις χρηματιστηριακές αγορές.  Όμως την επόμενη χρονιά, ο βασικός παράγοντας που θα καθορίσει την πορεία των μετοχών σχετίζεται με τον βαθμό στον οποίο η ανάκαμψη που μόλις τώρα φαίνεται να ξεκινά, θα καταφέρει να αποκτήσει βάθος, να γίνει ισχυρότερη και να δημιουργήσει έτσι μεγαλύτερη βεβαιότητα ανάμεσα στους επενδυτές, όσον αφορά στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Είναι πιθανό, λοιπόν, οι επενδυτές να παραμείνουν ευαίσθητοι σε μεταβολές των οικονομικών μεγεθών και των στοιχείων της κερδοφορίας, ενώ η συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτή η διατήρηση μιας μη ισόρροπης ανάκαμψης σε παγκόσμιο επίπεδο, θα συνεχιστεί για αρκετό χρόνο.
Σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον, τα κέρδη θα είναι μάλλον υποτονικά και σίγουρα όχι εντυπωσιακά, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί και για το υπόλοιπο έτος μια στρατηγική που θα χαρακτηρίζεται από τη διασπορά στις επενδυτικές μας επιλογές. Τους τελευταίους έξι μήνες δεν ήταν εύκολο να ξεχωρίσει κάποιος συγκεκριμένος κλάδος ως ο ηγέτης των μετοχικών αποδόσεων, καθώς τόσο οι τραπεζικές μετοχές, όσο κι εκείνες των εταιρειών καταναλωτικών αγαθών και πρώτων υλών κατάφεραν να ανακάμψουν σε σημαντικό βαθμό, από τη στιγμή που οι αγορές θεώρησαν ότι το ρίσκο που ενσωματώνεται στις τιμές τους είναι μειωμένο.
Περιμένουμε ότι οι μετοχές που θα αναδειχτούν σε πρωταγωνιστές στις χρηματιστηριακές αγορές δεν θα είναι οι χαμηλής ποιότητας τίτλοι από κλάδους με κυκλική συμπεριφορά, αλλά οι πιο ποιοτικές μετοχές εταιρειών που διαθέτουν ισχυρό ισολογισμό, αρκετά ρευστά διαθέσιμα και ικανοποιητική χρηματοδότηση. Πιθανότατα θα υπάρξει ένα premium στην τιμή των τίτλων εκείνων των εταιρειών που έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν την κρίση και να αναδυθούν μέσα από αυτήν ισχυρότερες, είτε επειδή θα καταφέρουν να εξαγοράσουν τους ασθενέστερους ανταγωνιστές τους, είτε επειδή θα πετύχουν να διευρύνουν τα μερίδιά τους στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ «ΤΑΥΡΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ «ΑΡΚΟΥΔΩΝ»
· Οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης έχουν ήδη αρχίσει να βγαίνουν από την ύφεση· Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ βελτιώνεται, αλλά η μεσοπρόθεσμη προοπτική για τον πληθωρισμό και για τα επιτόκια είναι να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα.· Οι αποτιμήσεις των εταιρειών υποβοηθούν μια ανοδική πορεία των αγορών. · Ο ρυθμός ανάπτυξης των ανεπτυγμένων οικονομιών είναι χαμηλός.· Οι δυσκολίες από δομικά προβλήματα, όπως η αυξανόμενη ανεργία, και η προσπάθεια καταναλωτών και εταιρειών να μειώσουν το δανεισμό τους. · Το μεγάλο απόθεμα έτοιμων προϊόντων που διαθέτουν πλέον οι εταιρείες.


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΕΕ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ: «ΣΟΒΑΡΕΥΘΕΙΤΕ...»
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΗΡΘΕ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΔΑΣ
ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΛΑΙΣΙΟ, FG EUROPE
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: GEORGE W. GREER
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΡΘΡΟ: Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ BRANDS
ΑΝΑΛΥΣΗ BLACKROCK
ΑΡΘΡΟ: ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΘΕΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site