Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2009-Τεύχος 357                              

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ERNST & YOUNG
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ:
ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΕΡΔΗ


Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων υιοθετούν μία προσέγγιση μεμονωμένων μετρήσεων αντί να εστιάζουν σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από μία ολιστική προσέγγιση.Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Ernst & Young, οι αυξανόμενες δαπάνες της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain)  οδήγησαν τις παγκόσμιες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων σε απώλειες ύψους 6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ κατά τα τελευταία τρία έτη.
Η έρευνα «Πώς θα αυξήσετε την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας σας» (Making your supply chain perform), η οποία συνίσταται στην ανάλυση 32 από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων του δείκτη S&P 1200, αποκαλύπτει ότι η επικέντρωση σε μεμονωμένες μετρήσεις απόδοσης, όπως το κόστος των πωληθέντων αγαθών ή η μειωμένη ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων, ακυρώνει τις σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με άλλους τομείς – όπως για παράδειγμα την περικοπή των γενικών και των διοικητικών εξόδων, καθώς και των εξόδων πωλήσεων.
Ο Μιχάλης Ροδάκης, Εταίρος, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Βελτίωσης της Ernst & Young δηλώνει: «Η εφοδιαστική αλυσίδα αναμφίβολα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για την αύξηση της αξίας, τη βελτιστοποίηση των διαθεσίμων και τη μείωση των δαπανών. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων υιοθετούν μία προσέγγιση μεμονωμένων μετρήσεων αντί να εστιάζουν σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από μία ολιστική προσέγγιση. Η βελτίωση τέτοιων θεμάτων στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει θεμελιώδη επιχειρηματική σημασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων».


ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τόσο το κόστος των πωληθέντων αγαθών (COGS) όσο και η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (DIO) αποτελούν βασικούς δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μόνο το 20% των 32 εταιρειών που αναλύθηκαν παρουσίασαν απόδοση άνω του μέσου όρου και στους δύο δείκτες μέτρησης. Αντιθέτως, άνω των δύο τρίτων (68%) παρουσίασαν απόδοση κάτω του μέσου όρου σε έναν από τους δύο δείκτες, ενώ το υπόλοιπο 12% κατέγραψε χαμηλές τιμές και στους δύο δείκτες.
Υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των επί μέρους τομέων του κλάδου καταναλωτικών προϊόντων. Τα προϊόντα οικιακής χρήσης και ατομικής φροντίδας βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των δεικτών COGS και DIO. Οι εταιρείες ζυθοποιίας, τροφίμων και ποτών παρουσίασαν καλύτερη απόδοση σε ό,τι αφορά τα αποθέματα, ενώ οι οινοποιοί και τα αποστακτήρια είχαν καλύτερη απόδοση σε ό,τι αφορά το κόστος των πωληθέντων αγαθών. Ο κλάδος καπνού σημείωσε τις χαμηλότερες τιμές και στους δύο δείκτες.
Η έκθεση υποδεικνύει ότι οι 32 εταιρείες του δείγματος θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ επί πλέον, μειώνοντας την περίοδο διατήρησης των αποθεμάτων κατά μία ημέρα, 7 δις δολάρια ΗΠΑ μειώνοντας κατά 1% το κόστος των πωληθέντων αγαθών και 2 δισ. δολάρια ΗΠΑ μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης (των πελατών) κατά 1%.
Ο Andrew Caveney, Supply Chain Transformation Leader περιοχής EMEIA στην Ernst & Young δηλώνει: «Καθώς εξερχόμαστε από την ύφεση, αυτού του είδους η εξοικονόμηση θα παρέχει στις εταιρείες μια ευπρόσδεκτη ώθηση στα καθαρά κέρδη. Δεδομένου ότι, κατά μέσο όρο, το 55%-70% των εξόδων και το 45%-60% των κεφαλαίων κίνησης των εταιρειών είναι δεσμευμένο στην εφοδιαστική αλυσίδα, το μέγεθος της επιβράβευσης για τις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων που θα καταφέρουν να βελτιώσουν με βιώσιμο τρόπο την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά».


ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Σύμφωνα με την έκθεση, στους υπόλοιπους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική αποδοτικότητα των εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων, συγκαταλέγεται και η αλλαγή στη φιλοσοφία της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο την παροχή υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες.
Ο Caveney εξηγεί: «Οι κορυφαίες εταιρείες ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους να αναλαμβάνουν συνολικά την ευθύνη στον τομέα τους σε όλο το φάσμα, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πελατών. Με αυτό αποσκοπούν στην υπέρβαση των υφιστάμενων εμποδίων μεταξύ της παραδοσιακής εφοδιαστικής αλυσίδας και της εμπορικής επιχείρησης, στοχεύοντας στη συντονισμένη εναρμόνιση εσωτερικά όλων των διαδικασιών».ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Η έκθεση ανέλυσε τα δημοσιευμένα στοιχεία για την περίοδο 2006-2008, για 32 από τις μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων με παγκόσμιο αντίκτυπο, οι οποίες εντάσσονται στο δείκτη S&P 1200.
Στις υποκατηγορίες των κλάδων που αναλύθηκαν συγκαταλέγονται οι εξής: τρόφιμα και ποτά, κρασιά και οινοπνευματώδη, προϊόντα οικιακής χρήσης και ατομικής φροντίδας, διαρκή καταναλωτικά προϊόντα και καπνός. Οι εταιρείες αγαθών πολυτελείας εξαιρέθηκαν.
Τα δεδομένα ελήφθησαν από ευρύ φάσμα πηγών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι εξής: βάση δεδομένων πόρων One Source, ετήσιες εκθέσεις
εταιρειών, Thomson Financialy (Thomson-Reuters) και έντυπα 8-K και 10-K που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΕΕ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ: «ΣΟΒΑΡΕΥΘΕΙΤΕ...»
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΗΡΘΕ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΔΑΣ
ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΛΑΙΣΙΟ, FG EUROPE
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: GEORGE W. GREER
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΡΘΡΟ: Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ BRANDS
ΑΝΑΛΥΣΗ BLACKROCK
ΑΡΘΡΟ: ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΘΕΜΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site