Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2010-Τεύχος 359                              

ΑΡΘΡΟ


ΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ «ΦΩΣ» ΣΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ


Το πρόγραμμα σταθεροποίησης της ελληνικής κυβέρνησης, αν και σε κάποιο τμήμα του είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, στο  σύνολό του λογικά θα υλοποιηθεί με επιτυχία. Όταν υπάρξουν ενδείξεις επιτυχούς υλοποίησής του, θα υπάρξει και ταχεία ανακούφιση των αγορών ομολόγων και μετοχών.


 


από τον Κωνσταντίνο Βέργο, PhD*


Βλέποντας την αγορά σφαιρικά και αν θα μπορούσαμε γενικά να περιγράψουμε την φάση του οικονομικού-χρηματιστηριακού κύκλου παγκοσμίως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά το 2010 βρισκόμαστε στην τρίτη φάση που διακρίνεται από συνέχιση της ανόδου των τιμών των μετοχών, σταδιακή πτώση του ενδιαφέροντος σε ομόλογα, άνοδο της τιμής του χρυσού και προϋποθέσεις ανόδου της τιμής των μετάλλων. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαμε να περιμένουμε παγκοσμίως σημαντικά υψηλότερες αποτιμήσεις, ενώ καθώς κατά το α΄ εξάμηνο του 2010 περνάμε σε φάση αλλαγής των δεδομένων των επιτοκίων και των εμπορευμάτων, θα υπάρξουν κάποιες αξιόλογες αναταράξεις στις τιμές των μετοχών, επιτρέποντας όμως σημαντικές ανατιμήσεις μετοχικών αξιών σε ετήσια βάση.
Στην Ελλάδα, η αλλαγή κυβέρνησης άργησε να συνοδευτεί από ένα συμπαγές πακέτο αντιμετώπισης του δημόσιου χρέους και ελλείμματος, κάτι που πλέον αρχίζει να έχει μεγάλες συνέπειες στο κόστος δανεισμού της χώρας και των εταιρειών, ιδιαίτερα τραπεζών, καθώς το επασφάλιστρο κινδύνου (spread) των δεκαετούς διάρκειας ομολόγων του δημοσίου έναντι των Γερμανικών κατά το τελευταίο δίμηνο αυξήθηκε σημαντικά.
Να σημειωθεί εδώ, ότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, φέτος η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα χρήσης του λεγόμενου αποτελέσματος χιονόμπαλας (snowball effect), δηλαδή να μειώνει το χρέος ως αποτέλεσμα του ότι το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο δανεισμού, διότι απλά το ΑΕΠ θα μειωθεί τόσο το 2009 όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2010, ενώ επίσης το ετήσιο κρατικό έλλειμμα κατά το 2009 φαίνεται ότι θα είναι σημαντικά (75%) αυξημένο. Το πρόγραμμα σταθεροποίησης της ελληνικής κυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκε, αν και σε κάποιο μικρό τμήμα του (φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή) είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, στο  συνολό του λογικά θα υλοποιηθεί με επιτυχία. Όταν υπάρξουν ενδείξεις επιτυχούς υλοποίησης του προγράμματος σταθεροποίησης, θα υπάρξει ταχεία ανακούφιση των αγορών ομολόγων και μετοχών.


ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Στις επόμενες εβδομάδες, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα για το «χρονοδιάγραμμα δημοσίου δανεισμού», θα υπάρχει κάποια κερδοσκοπία. Βραχυπρόθεσμα θα συνεχιστούν για λίγο οι πιέσεις σε τραπεζικούς τίτλους, που θα επανεμφανιστούν κατά τον Απρίλιο, καθώς στα τέλη Απριλίου λήγουν μεγάλου ύψους πολυετή ομόλογα του κράτους, όμως γενικά οι πιέσεις θα αποκλιμακώνονται. Καθώς οι ξένες αγορές κινούνται συμπαγώς προς νέα υψηλά και καθώς οι αγορές σε βάθος τριών - τεσσάρων μηνών συγκλίνουν, και οι ισορροπίες αποκαθίστανται, η πορεία του Γενικού Δείκτη, συντομότερα ή αργότερα, θα επανασυνδεθεί με εκείνη των αγορών του εξωτερικού, αγορών που θα βρίσκονται σε καλά επίπεδα και θα συνεχίζουν να ανατιμώνται αν και με σημαντικές διακυμάνσεις.
Από πλευράς κλάδων, οι επενδύσεις διαφοροποιούνται. Ενώ το 2009 το ενδιαφέρον εστιάζονταν σε Τράπεζες, τώρα η σχέση απόδοσης/κινδύνου είναι διαφορετική σε επίπεδο κλάδων. Οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, που σχετίζονται με βαριά βιομηχανία και ιδιαίτερα οι μεταλλουργικές εταιρείες, αναμένεται να σταθούν κερδισμένες από την φάση που διανύουμε, διότι η άνοδος της ζήτησης στην αμερικανική αγορά και στη συνέχεια στην ευρωπαϊκή, θα επιτρέψει καλύτερη τιμολόγηση των προϊόντων αυτών παγκοσμίως και στην Ελλάδα και ταχεία επιστροφή σε υψηλή κερδοφορία.
Από την άλλη πλευρά, παρ’ ότι οι ελληνικοί τραπεζικοί τίτλοι είναι εμφανώς υποτιμημένοι, θα επιτραπεί ουσιαστική ανατίμησή τους, αλλά με σημαντικές διακυμάνσεις, καθώς οι τιμές τους θα επηρεάζονται δραματικά τόσο από την εξέλιξη των δεδομένων δημόσιου χρέους όσο και από την εκδήλωση ή μη δημοσιονομικών προβλημάτων σε άλλα κράτη, προβλήματα που είναι εξαιρετικά πιθανό να εκδηλωθούν στη  φάση του οικονομικού κύκλου που διανύουμε.
Από πλευράς εθνικών αγορών, εκτιμάμε ότι η αμερικανική αγορά μετοχών θα συνεχίσει να υπεραποδίδει στις αρχές του 2010 έναντι των άλλων μετοχικών αγορών, αλλά σταδιακά το ενδιαφέρον θα ενδυναμωθεί στις άλλες αγορές, που θα πάρουν τη σκυτάλη στο δεύτερο εξάμηνο.
Σε ό,τι αφορά στην απόδοση εταιρειών μικρής έναντι εκείνων της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, εκτιμάμε ότι στο επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο, θα ήταν δύσκολο οι ελληνικές εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης να μπουν στο προσκήνιο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, παρά το γεγονός ότι δύνανται να βελτιώσουν τις αποτιμήσεις τους, επομένως το ενδιαφέρον θα συνεχίσει να εστιάζεται σε τίτλους μεγάλης κεφαλαιοποίησης.


* Διευθυντής Τμήματος Ανάλυσης ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ,
Πρόεδρος Ένωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών (ΕΕΠΑΜΑ)
· Το παρόν δεν  αποτελεί οδηγό  για επενδύσεις  σε μετοχές ή  άλλους τίτλους.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΑΜΚ 4,6 ΔΙΣ. ΤΟ 2009 ΣΤΟ Χ.Α.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΟ Χ.Α.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ: ΦΑΙΝΕΤΑΙ «ΦΩΣ» ΣΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS
ΡΕΠΟΡΤΑΖ EUROBANK TRADER’S EYE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ AEGEAN AIRLINES
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΞΑΦΝΙΚΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site