Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2010-Τεύχος 359                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICSΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS & COURIER
ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΒΑΛΑΝ
«ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ» ΤΟ 2009


H κάμψη της περυσινής χρονιάς δεν συναντάται σε όλα τα επίπεδα της αγοράς, καθώς αρκετές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων, εκχωρούν τη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας σε 3PL providers μεγάλου μεγέθους.


 


Πτώση 12%-15% είχε ο κλάδος των logistics το 2009 αν και μέχρι το 2008 είχε ανοδική πορεία  καθώς τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν σταδιακά τα οφέλη από την εκχώρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρίτους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Hellastat, η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε κατά τους τελευταίους μήνες του 2008 έχει αρνητικές συνέπειες στη διεθνή και εγχώρια εμπορευματική κίνηση. Συγκεκριμένα, τους πρώτους 4 μήνες του 2009 η πτώση του όγκου των εμπορευματικών ροών που εισάγονται διαμορφώνεται σε 35% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2008 ενώ η υποχώρηση του διακινηθέντος όγκου στον τομέα της εσωτερικής μεταφοράς εκτιμάται σε 40% για το εν λόγω διάστημα.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω ο κλάδος υπέστη κάμψη το 2009 της τάξης του 12%-15%. Ωστόσο η μείωση αυτή δεν συναντάται σε όλα τα επίπεδα της αγοράς, καθώς αρκετές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων, εκχωρούν τη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας σε 3PL providers μεγάλου μεγέθους.


ΚΛΑΔΟΣ 3PL
Οι εταιρείες 3PL λειτουργούν σε μια αγορά διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, τόσο σε επίπεδο τιμολόγησης όσο και ποιότητας υπηρεσιών, όπου καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία αποτελεί η ικανότητα προσφοράς εξειδικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη.
Η διείσδυση του τομέα των 3PL στην Ελλάδα -αν και έχει ενισχυθεί σημαντικά- εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε σαφώς μικρότερα επίπεδα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μόλις το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν πελάτες του κλάδου (ποσοστό που διαμορφώνεται σε 50%-70% στην ΕΕ).
Στον τομέα των επενδύσεων, οι εταιρείες της αγοράς τα τελευταία χρόνια έχουν διαθέσει σημαντικά κονδύλια τόσο για την επέκταση και δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων, όσο και για την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογικών εργαλείων, όπως συστήματα ευφυών μεταφορών, ρομποτικά συστήματα αποθήκης κ.ά.
Η ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εκδηλώνεται για περιοχές που βρίσκονται πλησίον των κεντρικών οδικών αξόνων (Αττική Οδός και Εθνική Οδός). Οι εταιρείες ενδιαφέρονται για αναπτύξεις ακινήτων στο Θριάσιο Πεδίο (αν και τα διαθέσιμα οικόπεδα είναι λίγα), τα Οινόφυτα, τα Σπάτα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης προτιμώνται η Σίνδος και το Καλοχώρι.
Ωστόσο η προσφορά κατάλληλων χώρων διαμορφώνεται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα έναντι της ζήτησης ενώ τα περισσότερα ακίνητα που διατίθενται για εκμετάλλευση είναι κατά κανόνα παλαιά και χαμηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον έντονο κατακερματισμό αρκετών εκτάσεων, διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, τα οποία ωστόσο θεωρούνται πλέον σταθερά.
Πάντως, οι αποδόσεις των βιομηχανικών ακινήτων παραμένουν υψηλότερες συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων, κυμαινόμενες περίπου στο 7,5%-8,5%.


THIRD-PARTY LOGISTICS
Με τον όρο Third-Party Logistics αναφέρεται η ανάληψη, από εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών logistics, για λογαριασμό βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων και σε μέσο-μακροπρόθεσμη βάση, της διεκπεραίωσης του συνδυασμού τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω υπηρεσίες logistics:
* οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς (απλής ή συνδυασμένης) / μεταφόρτωση
* αποθήκευση
* παραγγελιοληψία και εκτέλεση παραγγελιών
* διαχείριση αποθεμάτων
* συσκευασία, αποσυσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση
* άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως παροχή πρόσβασης σε προηγμένα πληροφορικά συστήματα, είσπραξη αξίας τιμολογίων, τελική προσαρμογή προϊόντων, κ.λπ.
Εκτιμήσεις πανευρωπαϊκών μελετών (MarketLine Inc), φέρουν το ποσοστό της αγοράς υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα που καλύπτεται από εξειδικευμένες εταιρείες (παρόχους υπηρεσιών 3rd Party Logistics), μόλις στο 11%. Όπως έχει αποδείξει η εμπειρία όμως, το σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης του κλάδου δεν μεταφράζεται αυτόματα και σε επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης θελήσει να μπει στον κλάδο αυτό.
Οι πιθανότητες και η στρατηγική επιτυχίας, διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή παροχής υπηρεσιών 3rd Party Logistics (3PL), τις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες πρόκειται να επικεντρωθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση, τους υφιστάμενους και δυνητικούς ανταγωνιστές της, την τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει, κ.λπ.
Η αποτίμηση της δυνατότητας επιτυχίας μιας επιχείρησης που είτε πρωτο-εισέρχεται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών 3PL είτε αναρωτιέται όσον αφορά την επέκταση των υπηρεσιών της, μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο μέσα από την τεκμηριωμένη και πρακτική ανάλυση μίας μελέτης σκοπιμότητας. Η μελέτη αυτή, θα σταθμίσει όλους τους παραπάνω παράγοντες και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις, όσον αφορά τη δυνατότητα ή όχι της συγκεκριμένης επιχείρησης να προχωρήσει στον κλάδο των 3PL και την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει.


ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 370 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής:
- Ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2008 αυξήθηκε κατά περίπου 13%, σε 1,64 δισ. ευρώ. Τα 2/3 των επιχειρήσεων βελτίωσαν τις πωλήσεις του 2007, ενώ η μέση μεταβολή 08/07 διαμορφώθηκε σε 7,1%.
- Ωστόσο, παρά τη σταθερότητα του μικτού περιθωρίου στο 20%, τα λειτουργικά αποτελέσματα υποχώρησαν κατά 5,6% σε 108,13 εκατ. ευρώ λόγω της σημαντικής ανόδου των εξόδων διάθεσης. Επιπλέον, τα ΚΠΦ του κλάδου, υποδιπλασιάστηκαν σε 29,49 εκατ. ευρώ με την αντίστοιχη μέση μεταβολή να σχηματίζεται σε -1,5%.
- Η υποχώρηση της λειτουργικής και προ φόρων κερδοφορίας συνοδεύτηκε από κάμψη των περιθωρίων ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 5,8% και 1,7% αντίστοιχα.
- Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2008 βελτιώθηκε σε 1,9 προς 1, από 2,6 προς 1 το 2007, λόγω της συγκρατημένης ανόδου των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων.
- Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων υποχώρησε περαιτέρω για δεύτερη διαδοχική χρονιά σε 7%, με τις αιτίες της κάμψης να εντοπίζονται στη βελτίωση της κεφαλαιακής μόχλευσης και στην υποχώρηση των περιθωρίων κερδοφορίας.
Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των μεταφορών κατέχει ο υποκλάδος των οδικών μεταφορών. Στα αρχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Μεταφορών υπάρχουν δηλωμένα 3.840.000 αυτοκίνητα, 1.131.000 φορτηγά, 28 χιλιάδες ταξί, 3.100 λεωφορεία και 969.000 δίκυκλα όλων των τύπων. Από αυτά το 40% των αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση ενώ στα φορτηγά το ποσοστό ανεβαίνει στο 95%.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με την Icap η εξεταζόμενη αγορά τροφοδοτείται κυρίως από τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου για μεταφορά εγγράφων και δεμάτων, γεγονός που καθιστά τις ιδιωτικές εταιρείες τη σημαντικότερη κατηγορία πελατών για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.
Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα κατηγοριών επιχειρήσεων που εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς μπορούν να αναφερθούν οι θυγατρικές ομίλων εταιρειών, οι αντιπροσωπείες και τα υποκαταστήματα ξένων εταιρειών, επιχειρήσεις ελληνικών ή ξένων συμφερόντων οι οποίες διατηρούν γραφεία στην Ελλάδα και οι δραστηριότητές τους είναι στο εξωτερικό (λ.χ. ναυτιλιακά γραφεία), διαφημιστικές εταιρείες και γενικότερα επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν μεγάλο όγκο εγγράφων μεταξύ της έδρας και των υποκαταστημάτων τους σε όλη τη χώρα.
Μικρότερη συμμετοχή στην αγορά των ταχυμεταφορών έχει ο δημόσιος τομέας, αν και οι συγκεκριμένοι φορείς (υπηρεσίες, οργανισμοί, επιχειρήσεις) χρησιμοποιούν τις εξεταζόμενες υπηρεσίες σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν.
Όσον αφορά τους ιδιώτες, η συγκεκριμένη κατηγορία πελατών χαρακτηρίζεται από παράγοντες του εξεταζόμενου κλάδου σαν περιστασιακή, καθώς αυτοί χρησιμοποιούν τις ταχυμεταφορές σε ιδιαίτερα έκτακτες περιπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια άνοδο παρουσιάζει ο όγκος των αποστολών από επιχειρήσεις προς ιδιώτες, λόγω κυρίως της σταδιακής διάδοσης στη χώρα μας των αγορών από απόσταση (internet, «τηλεαγορές», κατάλογοι).


ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών και διαθέτουν γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανέρχονται σε 337 (στοιχεία 16/11/2007). Οι επιχειρήσεις του κλάδου διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθός τους, την υποδομή και  τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουν.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι διεθνείς εταιρείες (συνήθως πρόκειται για θυγατρικές ή υποκαταστήματα πολυεθνικών), οι οποίες πραγματοποιούν κυρίως αποστολές εξωτερικού. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι εθνικοί ταχυμεταφορείς που διατηρούν δίκτυα υποκαταστημάτων ή / και αντιπροσώπων τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλη την επικράτεια, εστιάζονται δε σε αποστολές εσωτερικού. Τέλος, στον κλάδο δραστηριοποιούνται και οι επιχειρήσεις τοπικής εμβέλειας (αφορούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στη χώρα μας), οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες συγκεκριμένων αγορών του εσωτερικού, όπως είναι κάποιο αστικό κέντρο ή ένας νομός.
Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κλάδου, είναι η συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ εταιρειών με σκοπό την «αλληλοκάλυψη» τυχόν «κενών» που υπάρχουν στα δίκτυά τους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο εκτός Ελλάδας καλύπτει τις συγκεκριμένες αποστολές της συνεργαζόμενης εταιρείας, ταυτόχρονα δε η τελευταία την καλύπτει σε περιοχές της χώρας μας που δεν έχει παρουσία.


ΑΓΟΡΑ
Η εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών εμφάνισε μια συνολικά ανοδική πορεία κατά την περίοδο 1991-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 24,3%. Ειδικότερα, το 2007 η εγχώρια αγορά εκτιμάται σε €332.000 χιλ. από €306.200 χιλ. το 2006, εμφανίζοντας αύξηση κατά 8,4%. Το 69,6% της συνολικής αγοράς του 2007 προήλθε από τις αποστολές εσωτερικού και το υπόλοιπο από αποστολές εξωτερικού.
Σχετικά με τον όγκο των αποστολών που διακινήθηκαν το 2007, εκτιμάται σε 52 εκατ. τεμάχια.
Στη συνολική αγορά ταχυμεταφορών του 2007 η εταιρεία ACS ΑΕ εκτιμάται ότι κατέλαβε ποσοστό 23,5% η δε Γενική Ταχυδρομική ΑΕΕ με 14,3%. Σημαντική παρουσία στη συνολική αγορά ταχυμεταφορών για το ίδιο έτος είχαν και οι εταιρείες DHL Express (Ελλάς) ΑΕ, ΤΝΤ Σκάιπακ (Ελλάς) ΕΠΕ, Speedex AE Ταχυμεταφορών και ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές ΑΕ.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Στην παρούσα μελέτη αναλύεται ο κλάδος των υπηρεσιών διαμεταφοράς, ο οποίος εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται επιχειρήσεις οι οποίες επιμελούνται της οργάνωσης και της εκτέλεσης του εκάστοτε μεταφορικού έργου, χωρίς να έχουν απαραίτητα την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση των απαιτούμενων μεταφορικών μέσων. Σημειώνεται ότι, το αντικείμενο των διαμεταφορικών εταιρειών συνίσταται στο συντονισμό της εκτέλεσης του μεταφορικού έργου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, το οποίο συχνά απαιτεί το συνδυασμό περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων. Αναλαμβάνουν επομένως την ευθύνη της εξεύρεσης του μεταφορέα, ο οποίος μπορεί να είναι κάποια μεταφορική επιχείρηση με φορτηγά οχήματα, κάποια αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία, σιδηροδρομικός οργανισμός κ.λπ., ανάλογα με τη φύση και το προορισμό των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
Ο κλάδος των διαμεταφορών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού εταιρειών, ο δε ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι έντονος. Η υψηλή διαπραγματευτική δύναμη ορισμένων κατηγοριών αγοραστών και προμηθευτών εντείνει ακόμα περισσότερο των ανταγωνισμό μεταξύ των υφιστάμενων εταιρειών του κλάδου, συμπιέζοντας τα κέρδη τους, καθώς πολλές φορές δεν μπορούν να μετακυλήσουν στους πελάτες την αύξηση των τιμών που τους επιβάλλουν οι προμηθευτές.


ΖΗΤΗΣΗ
Η πορεία των εργασιών των επιχειρήσεων διαμεταφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές. Οι άμεσοι παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης για εμπορευματικές μεταφορές εντοπίζονται στη βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, στο μέγεθος των εισαγωγών και εξαγωγών, στο ύψος των ναύλων και των καυσίμων, στο κόστος και στις διαδικασίες εκτελωνισμού (για τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επιπλέον, οι υποδομές των μεταφορών της χώρας επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όσον αφορά τους παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης που προαναφέρθηκαν, αφ’ ενός μεν ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της μεταποίησης διαμορφώθηκε το 2008 στα χαμηλότερα επίπεδα της τρέχουσας δεκαετίας, αφετέρου δε τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές προϊόντων (σε αξία) ήταν ανοδικές από το 2002 και έπειτα.
Παράλληλα, η ζήτηση για υπηρεσίες διαμεταφοράς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την ύπαρξη ή μη ιδιόκτητου στόλου μεταφορικών οχημάτων από τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στη διεκπεραίωση της μεταφοράς με ίδια μέσα και στην ανάθεση του μεταφορικού έργου σε κάποια διαμεταφορική επιχείρηση.


ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο κλάδος των διαμεταφορών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν είτε ως απλοί διαμεσολαβητές μεταφορικού έργου είτε ως πλήρως καθετοποιημένες επιχειρήσεις. Οι τελευταίες προσφέρουν εκτός από τις υπηρεσίες διαμεταφοράς και υπηρεσίες εκτελωνισμού, αποθήκευσης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και διαχείρισης εμπορευμάτων τρίτων (logistics). Οι περισσότερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις διεθνών και εθνικών διαμεταφορών είναι μέλη των συνδέσμων ΣΥΝΔΔΕ&L και ΠΕΕΔ, οι οποίοι αριθμούν σήμερα συνολικά 216 μέλη.
Ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στο κλάδο των διαμεταφορών έχει ως αποτέλεσμα ο υφιστάμενος ανταγωνισμός να είναι έντονος και σε αρκετές περιπτώσεις να παρατηρείται συγκράτηση ή/και πτώση των τιμών. Σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός παρατηρείται στις οδικές διαμεταφορές, όπου δραστηριοποιούνται και οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία πλήττει πλέον τις περισσότερες χώρες του κόσμου, έχει επηρεάσει σημαντικά τη ζήτηση των υπηρεσιών διαμεταφοράς. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων και προϊόντων. Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στην αγορά και έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη φήμη και πελατεία. Σημειώνεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, μελλοντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων θα μειωθεί σημαντικά, κυρίως μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, αλλά και λόγω της παύσης των λειτουργιών εταιρειών που δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν από την έλλειψη ρευστότητας και τη δυσκολία δανεισμού κεφαλαίων, που οφείλεται στην οικονομική κρίση.


ΜΕΓΕΘΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Το 2008 η αγορά των υπηρεσιών διαμεταφορών στην Ελλάδα ανήλθε σε €1.020 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο οδικός τομέας δεσπόζει στον κλάδο των διαμεταφορών με ποσοστό συμμετοχής που κυμάνθηκε μεταξύ του 58%-64% (βάσει αξίας) την περίοδο 2004-2008. Το μερίδιο του θαλάσσιου τομέα κυμάνθηκε μεταξύ 11%-16% την ίδια περίοδο, ενώ οι σιδηροδρομικές διαμεταφορές κυμάνθηκαν μεταξύ του 10%-12%. Όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές εμφάνισαν μικρή αύξηση του ποσοστού συμμετοχής τους στη συνολική εξεταζόμενη αγορά το 2008 (12%) σε σχέση με το 2007 (11%).
Σχετικά με τα μερίδια επιμέρους εταιρειών στη συνολική αγορά υπηρεσιών διαμεταφοράς για το 2008, στην πρώτη θέση βρίσκεται η εταιρεία Kuehne Nagel ΑΕ με μερίδιο μεταξύ του 6,0%-6,5%. Ακολούθησαν οι εταιρείες Πρόοδος ΑΕ Ελληνικών & Διεθνών Μεταφορών και Schenker ΑΕ με μερίδια που διαμορφώθηκαν σε 6% περίπου και μεταξύ 4,5%-5,0% αντίστοιχα. Οι δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου κάλυψαν από κοινού το 36,1% της συνολικής αγοράς σε αξία, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο βαθμός συγκέντρωσης δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός.
Όσον αφορά την εξέλιξη της εγχώριας αγοράς διαμεταφορών για το 2009, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και βάσει εκτιμήσεων των εταιρειών του κλάδου υπολογίζεται ότι η συνολική αξία της θα παρουσιάσει σημαντική πτώση, που ενδεχόμενα ξεπεράσει το 10%. Σημειώνεται ωστόσο, ότι το ακριβές μέγεθος της πτώσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την έκβαση της κρίσης μέχρι το τέλος του έτους.


ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ LOGISTICS
Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, οι προκλήσεις είναι πολλές και καταγράφονται συνοπτικά ως εξής:
• Η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών
• Η απελευθέρωση των αδειών φορτηγών και του επαγγέλματος του μεταφορέα
• Η οικονομική ανάπτυξη γειτονικών χωρών (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ρωσία)
• Η βελτίωση του νομικού πλαισίου με την θεσμοθέτηση της λειτουργίας των εμπορευματικών κέντρων
• Η επιχορήγηση επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου
• Η σταδιακή αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών logistics
• Η τεχνολογική διείσδυση
• Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού.
Η επίτευξη των προαναφερθέντων προκλήσεων προϋποθέτει ότι ο κλάδος των Μεταφορών & των Logistics θα μπορέσει επίσης να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες διαχρονικές αδυναμίες, όπως:
1. Η έντονη πολυδιάσπαση του κλάδου
2. Η έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου
3. Η έλλειψη κατοχύρωσης και αναγνώρισης του επαγγέλματος του logistician
4. Οι ανεπαρκείς υποδομές του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου και ελλιπής σύνδεση με λιμενικές εγκαταστάσεις
5. Οι περιορισμένοι αποθηκευτικοί χώροι στα λιμάνια
6. Οι εταιρείες 3PL δεν έχουν δικαίωμα να διατηρούν ιδιόκτητο μεταφορικό στόλο
7. Η γήρανση του μεταφορικού στόλου των οδικών μεταφορών και το «κλειστό» επάγγελμα του μεταφορέα.


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ACS COURIER
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ACS Courier, εταιρεία του Ομίλου Info-Quest, λειτουργεί στην Ελληνική αγορά από το 1981 και έχει αναδειχτεί στην ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), εξυπηρετώντας τις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας και μεταφοράς εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και ιδιωτών στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.
Η ACS διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες εταιρείες ταχυμεταφορών, καθώς προχωρά συστηματικά σε σημαντικές επενδύσεις υποδομών για την αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία, αλλά και τη βελτίωση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
H ACS σε αριθμούς - Υποδομές και Οργάνωση:
- 28 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
- Εγκαταστάσεις 30.000 m2.
- Δίκτυο 350 καταστημάτων (300 στην Ελλάδα, 50 σε Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία).
- Επιτυχημένη διακίνηση 15.500.000 αποστολών ετησίως.
- Εξυπηρέτηση 15.000 προορισμών εντός Ελλάδος (όλη η Ελλάδα).
- 1.600 μεταφορικά μέσα ΦΔΧ, ΦΙΧ, Δίκυκλα.
- 3.000 εξειδικευμένα άτομα στελεχιακό δυναμικό.
- 10 Κέντρα διαλογής και διαμεταφόρτωσης σε όλη την Ελλάδα.
- Καθημερινή Διασύνδεση καταστημάτων με 70 συνδυασμένους (Οδικούς, Θαλάσσιους και Αεροπορικούς) Άξονες μεταφοράς.
- Αποκλειστικές πτήσεις Cargo προς κύριους νησιωτικούς προορισμούς.
- Αυτόματα συστήματα διαλογής και ζύγισης αποστολών.
- Σύγχρονες Μηχανογραφικές Υποδομές:
· Online Track & Τrace Αποστολών.
· Αυτόματη Απόδοση Αντικαταβολών και ηλεκτρονική ενημέρωση.
· Αυτόματη διασύνδεση πελατών, μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αποστολών ‘ACS Connect’.
· Online Real-time Διασύνδεση καταστημάτων, Online Τιμολόγηση υπηρεσιών στο κατάστημα, Online υπηρεσίες εισπράξεων στα καταστήματα (εξόφληση λογαριασμών, αγορά εισιτηρίων κλπ).
· Χαρτογράφηση περιοχών – πελατών / Fleet Μanagement – GPS.
- Άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση:
· CS μεγάλων εταιρικών πελατών (Key Accounts) και ιδιωτών πελατών
· CRM  /  Τηλ. εξυπηρέτηση 24x7
· Εξυπηρέτηση περισσότερων από 100.000 τηλεφωνικών συναλλαγών μηνιαίως.
Για το 2010 προγραμματίζεται η επέκταση του Δικτύου Καταστημάτων της ACS εντός Ελλάδος. Παράλληλα συνεχίζεται η αναβάθμιση των υποδομών, ενώ σχεδιάζονται επίσης νέα προϊόντα και υπηρεσίες, με βασικούς άξονες την ποιότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς.


ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
SALES MANAGER DELATOLAS
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο όμιλος DELATOLAS εκτός από την μεγάλη αναγνώριση του ονόματος ως μια από τις μεγαλύτερες μεταφορικές εταιρείες της χώρας. έχει την ιδιαιτερότητα να δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες third party logistics αλλά και στις Ταχυμεταφορές μέσω των εταιρειών Delatolas Express Cargo SA και της Delatolas Courier Ltd.
Το 2009  ήταν ένα δύσκολο έτος, κι όπως όλοι θεωρώ, έτσι κι εμείς αντιμετωπίσαμε ως εταιρεία μια σειρά από αντιξοότητες που δημιουργήθηκαν από την παγκόσμια Ύφεση και τις αγκυλώσεις της Ελληνικής αγοράς.
Το 2010  μαζί με  προσδοκίες , κουβαλά  μια συνεχιζόμενη  μείωση της ζήτησης  και  ένα οικονομικό περιβάλλον αβεβαιότητας και  κινδύνων. Είμαστε όμως σε θέση να αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε τους εταιρικούς στόχους, οι οποίοι είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής μας πορείας, μείωση των λειτουργικών μας εξόδων, ενδυνάμωση της εταιρικής μας ταυτότητας στην αγορά.
Βέβαια σε όλα αυτά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη δύσκολη θέση που βρίσκεται η χώρα μας την παρούσα χρονική περίοδο, σε συνδυασμό με διάφορες κινητοποιήσεις κοινωνικών ομάδων όπως είναι η αγροτική τάξη, τα οποία συμβάλλουν στην επιδείνωση του ήδη πολύ αρνητικού κλίματος της αγοράς και των επενδύσεων. Παρακολουθούμε συζητήσεις για εθνικό σχέδιο δράσης στα Logistics,  παρουσιάζονται προοπτικές να γίνει η Ελλάδα διαμετακομιστικός κόμβος των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, όμως τελικά οι προσωπικές πρωτοβουλίες των Ελλήνων επιχειρηματιών δεν αρκούν αν δεν κινητοποιηθεί και ο κρατικός μηχανισμός με κίνητρα και ανάλογα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ποιες προοπτικές από την άλλη να συζητήσουμε όταν δεν υπάρχουν καν οι βασικές υποδομές (δρόμοι, λιμάνια, τρένα κ.λπ.).
Οι αποθήκες μας βρίσκονται σε κομβικό σημείο στην περιοχή του Ασπροπύργου, στην έξοδο της Αττικής Οδού. Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης, αποθήκευσης και διανομής προς όλη την Ελλάδα, με μεγαλύτερο πλεονέκτημα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τη διανομή, η οποία πραγματοποιείται ανάλογα μέσω του ιδιόκτητου στόλου της εταιρείας, αλλά κι ενός επιλεγμένου δικτύου συνεργατών στην επαρχία. Ιδιαίτερα για την Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα η εταιρεία χρησιμοποιεί δικό της δίκτυο με καθημερινές απευθείας αναχωρήσεις σε όλες τις πόλεις χωρίς μεταφορτώσεις μέσω της θυγατρικής μας εταιρείας ΔΙΜΕΤ.
Επί πλέον για τη διαχείριση των παραγγελιών και την παρακολούθηση των αποθεμάτων, χρησιμοποιούμε  Warehouse Management System (Aberon και e-Aberon της εταιρείας Optimum), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη μας, να παρακολουθεί on-line οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, την εξέλιξη των παραγγελιών του, το απόθεμά του, καρτέλες είδους και ισοζύγια, ακόμα και να καταχωρεί παραγγελίες οποιαδήποτε ώρα και στιγμή ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού κι αν βρίσκεται εφόσον έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο internet.
Η Delatolas Courier διαφοροποιείται ως προς το ότι εξειδικεύεται στην διανομή δεμάτων και σε συγκεκριμένους κλάδους όπως είναι για παράδειγμα το κανάλι διανομής φαρμακείων, καταφέρνοντας να πετύχει μικρούς χρόνους παράδοσης με πολύ μικρό κόστος, το οποίο δεν εξαρτάται από τον όγκο ή το βάρος του δέματος. Η ευελιξία αυτής της εμπορικής πολιτικής με χαμηλό κόστος ακόμα και για δέματα 30 κιλών και μεγάλου όγκου, δημιουργεί νέες προοπτικές για ανάπτυξη. Δεδομένης της τάσης που υπάρχει στην αγορά για διατήρηση μικρού αποθέματος στα καταστήματα, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία που συνδυάζει και για τα μικρά φορτία, χαμηλό κόστος με μικρούς χρόνους παράδοσης.


ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
SALES & MARKETING SCHENKER
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η DB Schenker παρέχει υποστήριξη στο εμπόριο και τη βιομηχανία για τη διεθνή ανταλλαγή προϊόντων μέσω χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και όλες τις σχετικές υπηρεσίες logistics. 91.000 εργαζόμενοι σε περίπου 2.000 σημεία και 130 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο επιτυγχάνουν ένα κύκλο εργασιών της τάξης των 18 δισ. ευρώ το χρόνο.
Ως εταιρεία που εξειδικεύεται στις χερσαίες - οδικές και σιδηροδρομικές- μεταφορές, το προσεκτικά οργανωμένο δίκτυο τακτικών προγραμματισμένων δρομολογίων μας συνδέει τις βασικές οικονομικές περιφέρειες σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η DB Schenker παρέχει επιπλέον λύσεις για αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές,  εξειδικευμένες υπηρεσίες logistics  για εκθέσεις και συνέδρια, καθώς και υπηρεσίες logistics σε παγκόσμια κλίμακα. Τα ολοκληρωμένα κέντρα υπηρεσιών logistics της DB Schenker, τοποθετημένα σε κομβικά σημεία της παγκόσμιας ροής αγαθών εγκαθιδρύουν ένα αποτελεσματικό σύνδεσμο μεταξύ όλων των μεταφορέων, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Οι ειδικοί της εταιρείας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις κατάλληλες για τις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις του κλάδου. Διεθνείς ομάδες, στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχουν τις υπηρεσίες του ομίλου για τη δημιουργία σύνθετων αλυσίδων προστιθέμενης αξίας.
Ομάδα 170 εξειδικευμένων συνεργατών, σε τέσσερα υποκαταστήματα, προσφέρει τις υπηρεσίες της και αναδεικνύει την Schenker AE σε μία από τις ηγέτιδες εταιρίες διεθνών μεταφορών και logistics στην Ελλάδα.
Η DB Schenker προσφέρει στους πελάτες της όλες τις βασικές υπηρεσίες από μια πηγή. Μια επιχειρησιακή αρχή που αποδείχθηκε απαράβατη από τότε που ο Gottfried Schenker ίδρυσε την εταιρεία στη Βιέννη πριν από περίπου 130 χρόνια. Η Schenker AE είναι μέλος του ομίλου της Deutsche Bahn AG.
Η DB Schenker παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες διαμεταφορών & logistics και είναι:
No 1 στην Ευρωπαϊκή Σιδηροδρομική Μεταφορά
No 1 στην Ευρωπαϊκή Οδική Μεταφορά
No 2 στην παγκόσμια Αεροπορική Μεταφορά
No 3 στη παγκόσμια Θαλάσσια Μεταφορά
No 6 στα contract logistics παγκοσμίως.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΑΜΚ 4,6 ΔΙΣ. ΤΟ 2009 ΣΤΟ Χ.Α.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΟ Χ.Α.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ: ΦΑΙΝΕΤΑΙ «ΦΩΣ» ΣΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS
ΡΕΠΟΡΤΑΖ EUROBANK TRADER’S EYE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ AEGEAN AIRLINES
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΞΑΦΝΙΚΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site