Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2010-Τεύχος 359                              

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝΕΛΑΣΤΡΟΝ:
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ


Η πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, ακολούθησε την γενικότερη τάση του κλάδου, με υποχώρηση της δραστηριότητας και συμπίεση των περιθωρίων κέρδους για το σύνολο του εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Στη βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, του λειτουργικού κόστους και του πιστωτικού κινδύνου, με σημαντική ενίσχυση των θετικών ταμειακών ροών επικεντρώθηκαν οι ενέργειες της διοίκησης για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη θωράκιση του Ομίλου από  τις δυσμενείς της επιπτώσεις μέσα στο 2009. Συγκεκριμένα οι θετικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι λειτουργικές σε 44 εκατ. ευρώ,  έναντι αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών12,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αντίστοιχα μείωση κατά 40% παρουσίασαν οι συνολικές υποχρεώσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 62,6 εκατ. ευρώ έναντι 104,7 εκατ. ευρώ την 31η/12/2008,  ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια – διαθέσιμα) μειώθηκε κατά 62,5% και ανήλθε σε 27,7 εκατ. ευρώ τη 30η/9/2009 έναντι 73,9 εκατ. ευρώ τη 31η/12/2008. Με τις ενέργειες αυτές, ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (ξένα/ίδια κεφάλαια) βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στο 0,76 έναντι 1,19 την 31η/12/2008.
Όσον αφορά στην πορεία των υπόλοιπων οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, ακολούθησε την πορεία του κλάδου γενικότερα, με υποχώρηση της δραστηριότητας και συμπίεση των περιθωρίων κέρδους για το σύνολο του εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης. Συνοπτικά ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Έλαστρον στο εννεάμηνο του 2009 διαμορφώθηκε στα 69,6 εκατ. ευρώ έναντι 155,3 εκατ. ευρώ το 2008 ενώ το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 25,1 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15,7 εκατ. ευρώ το 2008. Τέλος τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν σε ζημιές 4,0 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 8,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
Θετική νότα αποτέλεσε η βελτίωση των μεγεθών του 3ου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης έναντι του 2ου τριμήνου, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 23,2 εκατ. ευρώ έναντι 22,1 εκατ. ευρώ , καταγράφοντας αύξηση κατά 5% περίπου και το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε  1,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,6 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2009.  Επισημαίνεται ότι  οι πρωτόγνωρα έντονες διακυμάνσεις των τιμών του χάλυβα διεθνώς, οι οποίες στο 2008 ακολούθησαν έντονα ανοδική πορεία με κατακόρυφη πτώση στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τη σφιχτή πολιτική των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οδήγησαν αναπόφευκτα στη συρρίκνωση των επενδύσεων και της ζήτησης με σημαντικές επιπτώσεις στην κατασκευαστική δραστηριότητα και σε όλους σχεδόν τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Αν και υπάρχουν σημάδια σταθεροποίησης παγκοσμίως και η ανάκαμψη αναμένεται, επικρατεί ακόμη αβεβαιότητα στην αγορά διεθνώς. 
Η Έλαστρον είναι ένας από τους κυριότερους επεξεργαστές και μεταπωλητές προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα με πάνω από 50 έτη παρουσίας στον τομέα διαχείρισης της μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων χάλυβα στην αγορά (πάνω από 300 είδη). Τα προϊόντα του Ομίλου, απευθύνονται σε εφαρμογές στον τομέα της βιομηχανίας, στους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας καθώς και της ναυτιλίας. Επίσης, βάσει της πολυετούς του εμπειρίας, ο Όμιλος Έλαστρον διατηρεί τη μέγιστη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων, αξιοποιώντας τις μακροχρόνιες σχέσεις με μεγάλους προμηθευτές από όλο τον κόσμο, όπως η Tata Group (πάνω από 35 προμηθευτές σε 24 χώρες). Μέσω ενός ανεπτυγμένου δικτύου διανομής, διαθέτει τα προϊόντα του σε ένα ευρύ πελατολόγιο (πάνω από 2.900 πελάτες) προσανατολισμένο κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγορά.
Όσον αφορά στις προοπτικές ανάπτυξης, ο όμιλος με εφαλτήριο την αλλαγή της ονομασίας το 2008 από Α. Καλπίνης – Ν. Σίμος ΑΕΒΕ σε Έλαστρον ΑΕΒΕ, χάραξε την νέα του στρατηγική επέκτασης και εκτός των ελληνικών συνόρων. Εφαρμόζει  επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 44 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων στον Ασπρόπυργο, τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου χαλύβων στη Β. Ελλάδα σε κοινοπραξία (50-50) με την παγκοσμίου φήμης Tata Steel (Τata Έλαστρον), το οποίο ολοκληρώθηκε και τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου χαλύβων στην περιοχή του Βουκουρεστίου της Ρουμανίας, σε κοινοπραξία (1/3) με τη Χαλυβουργία Ελλάδος και την Αφοί Τριγώνη (B.I.G. SRL). 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΑΜΚ 4,6 ΔΙΣ. ΤΟ 2009 ΣΤΟ Χ.Α.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΟ Χ.Α.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ: ΦΑΙΝΕΤΑΙ «ΦΩΣ» ΣΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS
ΡΕΠΟΡΤΑΖ EUROBANK TRADER’S EYE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ AEGEAN AIRLINES
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΞΑΦΝΙΚΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site