Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2006                               Τεύχος 320

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - Ανασκόπηση για το Μήνα Μάρτιο του 2006


Στη διάρκεια του τρίτου μήνα του έτους 2006, η διεθνής αγορά των εμπορευμάτων χαρακτηρίστηκε από σημαντική άνοδο, υψηλή μεταβλητότητα, και αυξημένο όγκο συναλλαγών, κυρίως λόγω της κίνησης των ενεργειακών εμπορευμάτων αλλά και των πολύτιμων μετάλλων. Η πορεία του δείκτη Commodities Research Bureau ήταν έντονα πτωτική στο πρώτο 10ήμερο του μήνα, στη συνέχεια έλαβε χώρα μια έντονη αύξηση στις long θέσεις από τους επενδυτές και τελικά σταθεροποίηση σε ανώτερα επίπεδα σε σύγκριση με το Φεβρουάριο. Η τιμή του δείκτη εμπορευμάτων CRB στη διάρκεια της αρχικής πτωτικής κίνησης προσέγγισε τις 317,50 μονάδες, κλείνοντας τελικά στις 335,24 μονάδες εν συγκρίσει με τις 324,84 μονάδες για το μήνα Φεβρουάριο. Η ανοδική πορεία και η εκ νέου διάσπαση του κρίσιμου επιπέδου των 320 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Μαρτίου αποτελεί θετικό νέο για την αγορά, η οποία έπειτα από την ισχυρή αποκομιδή κερδών, δείχνει ότι διαθέτει επιπρόσθετη δυναμική για ανάλογη συνέχεια. Η μεταβλητότητα στην αγορά των εμπορευμάτων εξακολουθεί να κινείται σε ανώτερα επίπεδα, συγκρινόμενη με τους ιστορικούς μέσους όρους, γεγονός το οποίο λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους επενδυτές αν και βραχυχρόνια ευνοεί τις long θέσεις. Η διατήρηση του ψυχολογικού ορίου των 320 μονάδων στη διάρκεια του μηνός Μαρτίου ενίσχυσε το ενδιαφέρον για την αγορά, αν και πλέον, το κρίσιμο επίπεδο ανοδικής διάσπασης τοποθετείται στις 350 μονάδες. Σε τεχνικούς όρους, βραχυπρόθεσμα, ο CRB πιθανότατα θα δοκιμάσει να διασπάσει δυναμικά τα επίπεδα των 340 μονάδων, ενώ στον αντίποδα οι στηρίξεις των 320 μονάδων και 315 μονάδων θα δοκιμασθούν σε περίπτωση πλάγιας τάσης.
Στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τα πολύτιμα μέταλλα χρυσό, άργυρο, πλατίνα και παλλάδιο, ο δείκτης της πολύτιμων μετάλλων της Goldman Sachs, από τις πρώτες συνεδριάσεις του μήνα Μαρτίου έδειξε τις διαθέσεις του. Η τάση αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο δείκτης των πολύτιμων μετάλλων να κινηθεί πάνω από τις 800 μονάδες. Οι τιμές του χρυσού και του αργύρου, οι οποίες κινήθηκαν έντονα ανοδικά, έδωσαν ισχυρό ανοδικό τόνο στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, με  το παλλάδιο και την πλατίνα να ακολουθούν πιο «διακριτικά». Έπειτα από την πλάγια κίνηση στις πρώτες συνεδριάσεις του μήνα, ο δείκτης των βιομηχανικών μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο, χάλυβας, κ.ά.), κινήθηκε σε υψηλότερες περιοχές, πάνω από τα επίπεδα των 350 μονάδων. Τελικά, ο δείκτης έκλεισε στις 353,54 μονάδες έναντι 318,27 μονάδων για το μήνα Φεβρουάριο, με την ανοδική ορμή να ενισχύεται για έναν ακόμη μήνα. Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων της Goldman Sachs στην εξεταζόμενη περίοδο, κινήθηκε χαμηλότερα, με την προσπάθεια διάσωσης των 225 μονάδων να αποτυγχάνει, κλείνοντας τελικά στις 220,21 μονάδες έναντι 225,22 μονάδων. Η πορεία του δείκτη θα εξαρτηθεί πλέον από τη διάσπαση ή μη του σημείου στήριξης των 225 μονάδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ο δείκτης των ζώντων εμπορευμάτων κινήθηκε με υψηλή μεταβλητότητα για ακόμα ένα μήνα, συγκριτικά με τους υπόλοιπους δείκτες, συνεχίζοντας την πτωτική τάση των τελευταίων μηνών. Ο δείκτης τελικά έκλεισε κάτω από τα επίπεδα των 200 μονάδων. Η αγορά δεν διατηρεί πλέον την ισχυρή στήριξη στα επίπεδα των 200 μονάδων και μόνο η πιθανή προσέγγιση σε αυτά τα επίπεδα θα προκαλέσει ενδεχομένως κάποια αντιστροφή. Τέλος, ο δείκτης ενεργειακών πρώτων υλών κινήθηκε έντονα ανοδικά, με την τιμή του πετρελαίου να προσφέρει τον τόνο για την ευρύτερη αγορά για έναν ακόμα μήνα. Σε επίπεδο συνολικής αγοράς, ο δείκτης έκλεισε στα τα επίπεδα των 235,64 μονάδων έναντι 219,24 μονάδων περίπου για το μήνα Φεβρουάριο 2006.


Ανάλυση: Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης,  Γεώργιος Α.  Σαββάκης

  Περιεχόμενα
Editorial: Από «Ψωροκώσταινα» περιφερειακή δύναμη στην Ανατολική Ευρώπη
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: Αξιολογώντας την άνοδο
Επενδύσεις: Υπό δοκιμασία η ανοδική τάση των μετοχών
Θέμα: ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ MANAGERS ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Αφιέρωμα: Τουρισμός: Το νέο πεδίο, μετά το 2004. Τα στοιχεία, οι στόχοι, οι τάσεις και οι προοπτικές
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - Ανασκόπηση για το Μήνα Μάρτιο του 2006
Άρθρο: Οι ξένες άμεσες επενδύσεις ως μοχλός ανάπτυξης της σύγχρονης οικονομίας
Άρθρο: Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ
Άρθρο: CROWN HELLAS CAN: ΤΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ»... ΠΟΥ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ

 Όροι και προϋποθέσεις του site