Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2010-Τεύχος 359                              

ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ERNST & YOUNG
ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ «ΣΤΟΧΩΝ»
ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ


Το ένα τρίτο των ανά τον κόσμο επιχειρήσεων εξετάζει περιπτώσεις εταιρειών, που μπορεί να προσφέρονται για απορρόφηση ή συνένωση μέσα στο τρέχον έτος.


 


Αυξανόμενη αίσθηση προσμονής επικρατεί σχετικά με τις παγκόσμιες συνθήκες για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, καθώς το 33% των επιχειρήσεων είναι πιθανό ή πολύ πιθανό να εξαγοράσουν άλλες εταιρείες τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με μια νέα μελέτη στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 500 ανώτατα στελέχη απ’ όλο τον κόσμο και την οποία διεξήγαγε το τμήμα Transaction Advisory Services της Ernst & Young. Μάλιστα, το 25% εκτιμά ότι θα προβεί σε μια τέτοια κίνηση το επόμενο εξάμηνο.
Η μελέτη Γιατί το κεφάλαιο είναι σημαντικό – δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε δύσκολες εποχές (Why capital matters – building competitive advantage in uncertain times), βασίζεται στην πρώτη από μια σειρά τακτικών ερευνών με γενικό τίτλο Βαρόμετρο κεφαλαιακής εμπιστοσύνης (Capital confidence barometer), η οποία διεξήχθη τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, παρότι συνειδητοποιούν τις ευκαιρίες για συναλλαγές, το 62% των επιχειρήσεων νιώθουν ότι η ικανότητά τους να ενεργήσουν περιορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η έλλειψη διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.
Η Pip McCrostie, Παγκόσμια Αντιπρόεδρος του τμήματος Transaction Advisory Services της Ernst & Young, αναφέρει: «Τους ερχόμενους μήνες, είναι πολύ πιθανή η αύξηση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς οι εταιρείες πωλούν στοιχεία ενεργητικού που είναι μη λειτουργικά, δεν καταγράφουν ικανοποιητικές αποδόσεις ή βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση. Οι εταιρείες που είναι σε θέση να αγοράσουν, θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν μερίδιο αγοράς και να αυξήσουν τα έσοδά τους με τρόπους που πριν από δύο χρόνια ήταν ανέφικτοι.
«Η εξαγορά δεν θα αποτελεί επιλογή για όλους. Το κεφάλαιο δεν είναι πλέον φθηνό ούτε είναι άμεσα διαθέσιμο. Οι σκληρές νέες πραγματικότητες θα ωθήσουν ορισμένα ανώτατα στελέχη να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο αναθεώρησης της στρατηγικής τους. Πολλές εταιρείες αντιμετώπισαν την ύφεση με βραχυπρόθεσμα μέτρα σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα και τα έξοδα. Μολονότι τα μέτρα αυτά ήταν εύλογα, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό προσωρινή λύση, εξασφαλίζοντας πολύτιμο χρόνο. Για να μπορέσουν να αναπτυχθούν, οι εταιρείες πρέπει να είναι ανθεκτικές και να προσαρμόζονται γρήγορα. Αυτό μεταφράζεται σε ικανότητα έντονου ανταγωνισμού για νέες χρηματοδοτικές επιλογές σε καιρούς που τα κεφάλαια είναι  περιορισμένα, ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων τους και ικανότητα λήψης καιροσκοπικών αποφάσεων».
Η έρευνα κατέδειξε ότι η ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων αποτελεί τον κύριο παράγοντα προώθησης των συναλλαγών, καθώς το 64% εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγορών για αυτό το λόγο και το 50% των ανώτατων στελεχών επιδιώκει εξαγορές προκειμένου να επεκταθεί σε νέες γεωγραφικές αγορές – σχεδόν οι μισοί αναφέρουν τις ΗΠΑ ως τον πλέον ελκυστικό προορισμό μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών, ενώ στις αναδυόμενες αγορές επικράτησαν η Ινδία (30%) και η Κίνα (27%).
Το 63% των ερωτηθέντων αναμένει επιτάχυνση των ενοποιήσεων στον κλάδο τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 61% εκτιμά ότι η ύφεση θα αναδείξει τους λιγοστούς «νικητές» του κλάδου οι οποίοι θα βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση για να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες εξαγορών.


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Μολονότι η εμπιστοσύνη σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές είναι αυξημένη, η έρευνα αντικατοπτρίζει επίσης ένα ισχυρό ποσοστό επιφυλακτικότητας, καθώς το 70% των εταιρειών εκτιμά ότι η ύφεση στην ευρύτερη οικονομία θα επιμείνει πέραν των επόμενων 12 μηνών. Από αυτές τις εταιρείες, το 40% πιστεύει ότι η ύφεση θα συνεχιστεί για περισσότερο από δύο έτη.
Επί πλέον, το 53% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι όροι χρηματοδότησης δεν θα επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν στα μέσα του 2007 για τουλάχιστον τρία ακόμα έτη, ενώ το 19% πιστεύει ότι θα χρειαστούν περισσότερα από πέντε έτη ή ότι πιθανώς να μην επιστρέψουν ποτέ σε εκείνα τα επίπεδα.
Η McCrostie συνεχίζει: «Το 2010 η διασφάλιση χρηματοδότησης θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολη. Θα χρειαστεί να διερευνηθούν νέες επιλογές, από κοινοπραξίες (joint ventures) έως εισαγωγή μετοχών στο χρηματιστήριο (ΙΡΟ). Υπό αυτές τις περίπλοκες και αβέβαιες συνθήκες, η εξασφάλιση κεφαλαίων θα αποτελεί κεντρικό θέμα στο σχεδιασμό και τη στρατηγική που καταστρώνουν τα διοικητικά συμβούλια. Τα διοικητικά συμβούλια χρειάζονται νέα εργαλεία για τη μέτρηση της αποδοτικότητας, την κατάρτιση προϋπολογισμών και τη δημιουργία χρηματοοικονομικών μοντέλων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων αναφορικά με τα  κεφάλαιά τους, οι οποίες –με την πάροδο του χρόνου– θα καταστούν συνήθεις επιχειρησιακές πρακτικές. Κορυφαίες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι εν μέσω των νέων κινδύνων υπάρχουν επίσης ευκαιρίες – η ανθεκτικότητα πρέπει να ενισχυθεί παράλληλα με τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης στις μεταβολές της αγοράς».


ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Παρ’ ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τις αποτιμήσεις, η ανεπαρκής χρηματοδότηση, η επιφυλακτικότητα των επενδυτών και η σχολαστικότητα των διοικητικών συμβουλίων αναφέρονται ως υφιστάμενα εμπόδια στο κλείσιμο συμφωνιών, η συγκέντρωση κεφαλαίων αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας, καθώς το 46% είναι έτοιμο να εξετάσει εναλλακτικές δομές συμφωνιών με μικρότερο βαθμό εξάρτησης από πιστώσεις και νέα κεφάλαια.
Η McCrostie προσθέτει: «Βλέπουμε ήδη διοικητικά συμβούλια κορυφαίων επιχειρήσεων να ακολουθούν μια πιο εστιασμένη, πιο πειθαρχημένη και πιο αυστηρή διαχείριση των κεφαλαίων τους. Διαφορετικές επιλογές θα καλύψουν διαφορετικές ανάγκες – ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για οργανωτικές αναδιαρθρώσεις, αποεπενδύσεις ή καιροσκοπικές εξαγορές. Αντίθετα, η παντελής αδράνεια και η προσπάθεια αποφυγής της θύελλας δεν αποτελεί συνταγή επιτυχίας».


Ο ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ
Σε ένα περιβάλλον όπου τα αυξανόμενα προβλήματα οδηγούν σε επιτάχυνση των σχεδίων δράσης, η ετοιμότητα και η ευελιξία για άμεση δράση θα είναι καθοριστικές για την επιτυχία. Το 45% των ανώτατων στελεχών αναμένει αύξηση των προβληματικών επιχειρήσεων που θα εμφανιστούν στην αγορά, αλλά τα δύο τρίτα δεν εμπιστεύονται την ικανότητά τους να αντιδράσουν άμεσα σε τέτοιες ευκαιρίες. Μόνο το 36% δηλώνει έτοιμο να ανταποκριθεί γρήγορα, εάν εμφανιστεί η κατάλληλη ευκαιρία.
«Οι Διοικήσεις θα πρέπει πλέον να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι υφιστάμενες συνθήκες. Θα πρέπει να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, να κερδίσουν την ‘κούρσα’ για τα λιγοστά κεφάλαια, να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι νικητές θα αποφύγουν τον πειρασμό της αδράνειας και θα έχουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαιά τους σε μια περίοδο όπου οι γρήγορες αποφάσεις κρίνουν την επιτυχία ή την αποτυχία» επισημαίνει η McCrostie.
«Η αγορά θα χωριστεί σε εκείνους που προσαρμόζονται γρήγορα και προοδεύουν και σε εκείνους που παίζουν με τους παλιούς κανόνες παρά τις παντελώς νέες συνθήκες της αγοράς. Χρειάζονται ταχύτατες αντιδράσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Όπως ακριβώς ο χρόνος και η παλίρροια, έτσι και το μερίδιο της αγοράς: δεν περιμένει κανέναν».ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Το βαρόμετρο της κεφαλαιακής εμπιστοσύνης (Capital confidence barometer) της Ernst & Young είναι μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 490 ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιρειών απ' όλο τον κόσμο και από διαφορετικούς κλάδους. Το Βαρόμετρο θα διεξάγεται κατά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010, προκειμένου να υπολογίσει τυχόν μεταβολές στο κλίμα, την εμπιστοσύνη, την εστίαση και τις δραστηριότητες των διοικητικών συμβουλίων, καθώς η δυναμική των συνθηκών μετά την ύφεση θα γίνεται σαφέστερη.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΑΜΚ 4,6 ΔΙΣ. ΤΟ 2009 ΣΤΟ Χ.Α.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΟ Χ.Α.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ: ΦΑΙΝΕΤΑΙ «ΦΩΣ» ΣΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS
ΡΕΠΟΡΤΑΖ EUROBANK TRADER’S EYE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ AEGEAN AIRLINES
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΞΑΦΝΙΚΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site