Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2010-Τεύχος 360                              

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΤΟ Χ.Α.


Η Saxo Bank ξεχωρίζει οκτώ μετοχές από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών: ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Coca-Cola 3Ε, Ελληνικά Πετρέλαια, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, ΔΕΗ.


Η Saxo Bank, σε έκθεσή της για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, εκτιμά ότι ο Γενικός Δείκτης (ASE Index) ενδέχεται σύντομα να αποφέρει καλές αποδόσεις στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αναμένοντας ωστόσο πρώτα να διανύσει περίοδο «πανικού».
Η ομάδα αναλυτών της Saxo Bank, με επικεφαλής τον David Karsbøl, Chief Economist της διεθνούς επενδυτικής Τράπεζας, επισημαίνει ότι τις ημέρες αυτές το ενδιαφέρον των παγκόσμιων αγορών επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, ενώ οι φήμες που κυκλοφορούν τελευταία σχετικά με μέτρα λιτότητας (όπως για παράδειγμα η φορολόγηση καταθέσεων), αλλαγές στη φορολόγηση μερισμάτων, καθώς και σχετικά με μια γενικότερη σκληρή ρυθμιστική στάση κατά της τεράστιας παραοικονομίας της Ελλάδας, επηρεάζουν αρνητικά το γενικότερο κλίμα. Ωστόσο, ενώ οι αλλαγές στη φορολόγηση των μερισμάτων καθιστούν περισσότερο ελκυστική για τους Έλληνες την επιλογή να πουλήσουν τις μετοχές που διαθέτουν στο εσωτερικό και να αποκτήσουν υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία, αυτό μεσοπρόθεσμα αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία πιέσεων για πωλήσεις και σε ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών βραχυπρόθεσμα.
Η Saxo Bank σημειώνει ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει πτώση της τάξεως του 36% από το υψηλότερο σημείο του τον Οκτώβριο του 2009, ενώ ο δείκτης MSCI World καταγράφει απώλειες μόλις περίπου 5%. Με άλλα λόγια, εκτιμάται ότι στην κατάσταση αυτή διακρίνονται χαρακτηριστικά «πανικού» που εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς στη χώρα, ο οποίος ωστόσο ενδέχεται να αποτελέσει απειλή με το να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Και φυσικά, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της Saxo Bank, «όπου επικρατεί πανικός, υπάρχουν συνήθως και πολλές ευκαιρίες».
Προκειμένου, λοιπόν, να εντοπισθούν μετοχές με αξία για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, οι τιμές των οποίων ενδέχεται να μειωθούν ακόμα περισσότερο αν εμφανιστούν περισσότερες φήμες ή αν αναληφθεί πραγματική πολιτική δράση, η Saxo Bank μελέτησε το ελληνικό χρηματιστήριο.


ΤΙΜΕΣ “ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ”
Πρώτα από όλα, όπου είναι εφικτό οι αναλυτές της Saxo Bank υπολόγισαν το “CAPE” (Κυκλικά Προσαρμοσμένος Λόγος Τιμής/Κέρδους-Cyclically Adjusted Price Earning), ο οποίος πρόκειται για έναν λόγο τιμής/κέρδους (P/E ratio), με το κέρδος να αντιπροσωπεύει το μέσο όρο κερδών της δεκαετίας. Γενικά, ο υπολογισμός αυτός οδηγεί σε αποδόσεις που ποικίλουν από μικρούς διψήφιους αριθμούς και φτάνουν τις μερικές εκατοντάδες, ενώ συστήνεται στους επενδυτές να μην λαμβάνουν υπόψη μετοχές με “CAPE” πάνω από 14. Με αυτή τη στρατηγική ταξινόμησης του P/E, η Saxo Bank διαχωρίζει περισσότερο από το 80% των μετοχών (δηλαδή 41 μετοχές) του Δείκτη, αφήνοντας για περαιτέρω ανάλυση 8 μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, και συγκεκριμένα τις εξής: ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Coca-Cola 3Ε, Ελληνικά Πετρέλαια, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και ΔΕΗ.
Έτσι η «τιμή πυροδότησης» (“trigger price”) – τιμή στην οποία προτείνει η ομάδα αναλυτών να γίνει η προσφορά για αγορά και η οποία ενδέχεται να ενεργοποιηθεί σε περίοδο «πανικού» – αντιστοιχεί σε έναν μέγιστο “CAPE” της τάξης του 14 και σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά χαμηλότερο. Μειώνοντας αυτή την αξία, επιτρέπεται η αύξηση του περιθωρίου ασφαλείας, το οποίο βασίζεται στο ότι οι παρούσες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα παραμένουν ασταθείς. Σε περιπτώσεις όπου ο τρέχων “CAPE” είναι πάνω από 14 και άρα προσφέρει οριακή ασφάλεια (ισχύει σε τρεις περιπτώσεις), ορίζεται η «τιμή πυροδότησης» ίση με εκείνη που θα ισχύει όταν η μετοχή προσεγγίσει αυτό το κρίσιμο επίπεδο, το οποίο σηματοδοτεί ότι πρόκειται για καλή αγορά.
Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι μετοχές των οκτώ εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, τις οποίες ξεχωρίζει η Saxo Bank για αναμενόμενες υψηλότερες αποδόσεις (ταξινομημένες βάσει του λόγου P/E, ξεκινώντας από την υψηλότερη), καταγράφοντας και την «τιμή πυροδότησης» (“trigger price”) στην οποία οι επενδυτές θα μπορούσαν να τοποθετήσουν προσφορές για αγορά.


 


ΧΟΥΣΝΟΥ ΟΖΙΕΓΙΝ
ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ FİNANSBANK
Ξανά στην τουρκική
τραπεζική αγορά

Μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη στην τουρκική οικονομική ζωή ήταν η εξαγορά της Millenium Bank Τουρκίας (θυγατρικής της Banco Comercial Portugues) από την Credit Europe Bank (θυγατρική του τουρκικού Ομίλου Fiba, που ελέγχεται από τον Χουσνού Οζιεγίν) έναντι 61,8 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση, πέραν του γεγονότος ότι μία ξένη τράπεζα της τουρκικής αγοράς περιέρχεται υπό τουρκικά συμφέροντα, είναι ότι ο  Χουσνού Οζιεγίν είναι ο πρώην ιδιοκτήτης της Finansbank, την οποία ο ίδιος πούλησε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, διατηρώντας όμως και μετονομάζοντας σε Credit Europe Bank τα εκτός Τουρκίας καταστήματα της Finansbank.
Έχοντας, λοιπόν, το 2006 εισπράξει 2,774 δισ. δολ. από την Εθνική Τράπεζα και έχοντας από τότε επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή κυρίως δραστηριότητα της Credit Europe Bank (Κάτω Χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, Ρωσία, Ρουμανία, Ουκρανία, Μάλτα και Ντουμπάι), ο  Οζιεγίν επανέρχεται ως τραπεζίτης στην Τουρκία, καταβάλλοντας 61,8 εκατ. ευρώ για τα 18 καταστήματα της Millenium, τα οποία είναι πλέον πολύ πιθανό ότι σύντομα θα γίνουν αρκετά περισσότερα.
Ο Οζιεγίν, βεβαίως, δεν έπαψε ποτέ να έχει πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τουρκία, αφού ο Όμιλος Fiba έχει θυγατρικές στους τομείς της διαχείρισης κεφαλαίων, των αερομεταφορών, του λιανικού εμπορίου, των ακινήτων, της ενέργειας, των ναυπηγείων και της διαχείρισης λιμένων.


ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΤΡΙΣΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤ
Πειστικά τα μέτρα

Κρίνουμε πολύ θετικά αυτά που αποφασίστηκαν, τα θεωρούμε πειστικά και αναμένουμε ότι θα θεωρηθούν πειστικά και από άλλους. Η αποχώρηση από την Ευρωζώνη είναι παράλογη υπόθεση. Το είπα πριν και φυσικά θα το ξαναπώ. Δεν θεωρώ ότι το ΔΝΤ ενδείκνυται ως πάροχος οικονομικής βοήθειας για μία χώρα - μέλος του ευρώ.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ανοικτό ενδεχόμενο το ΔΝΤ
Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν μπορεί να κλείνει όλες τις πόρτες. Προφανώς θέλουμε την κοινοτική αλληλεγγύη αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς το θέμα του ΔΝΤ.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δεν ζητάμε δεκάρα

Η Ελλάδα δεν ζητάει δεκάρα από τον Γερμανό φορολογούμενο. Ζητάμε πολιτική υποστήριξη, όχι οικονομική βοήθεια. Σήμερα, η Ελλάδα δανείζεται με επιτόκια σχεδόν διπλάσια εκείνων της Γερμανίας και άλλων χωρών της ΕΕ. Η Ελλάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δανείζεται με επιτόκια μη απαγορευτικά. Ειδάλλως, θα μας είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε τα αυστηρά μέτρα λιτότητας που επιβάλαμε.


ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ
Εάν υπάρξει ανάγκη...

Εάν χρειαστεί, σε περίπτωση ανάγκης δηλαδή, οι εταίροι θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα. Το νόημα είναι αυτό ακριβώς: εάν υπάρξει ανάγκη, θα βρεθεί τρόπος. Δεν υπάρχει όμως τέτοια ανάγκη προς το παρόν.


ΑΜΑΝΤΕΟΥ ΑΛΦΑΤΑΖ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μειώσεις και στους ιδιωτικούς

Τα μέτρα για τους μισθούς του δημοσίου έχουν επίπτωση και στον ιδιωτικό τομέα, με την έννοια ότι στην ίδια αγορά εργασίας είναι φυσικό να υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μισθούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Σε πολλές χώρες έγινε αυτό.


ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Διαφωνείτε... αργότερα

Λαμβάνονται επώδυνα μέτρα, αλλά όταν η χώρα έχει πρόβλημα διάσωσης, ιδεολογικές και άλλες διαφορές πάνε στην άκρη.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Προσδοκάμε αλληλεγγύη
Αυτό που χρειαζόμαστε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας είναι μια ξεκάθαρη, σαφή διακήρυξη αλληλεγγύης και στήριξης προς την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση, ένα σαφές μήνυμα προς τις διεθνείς χρηματαγορές ότι υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη έναντι της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και των μέτρων που αυτή έλαβε.


ΦΡΑΝΚ ΣΕΦΛΕΡ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Πληρωμή σε... είδος
Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα και η Γερμανία βοηθήσει οικονομικά την Ελλάδα, αυτή θα πρέπει να δώσει εγγυήσεις σε αντάλλαγμα. Λίγα νησιά μπορούν να εξυπηρετήσουν την κατάσταση. Το ελληνικό κράτος πρέπει να σταματήσει τη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις και να πουλήσει κτηματική περιουσία. Ακατοίκητα νησιά παραδείγματος χάριν.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ
ΘΕΜΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: "ΒΑΡΙΔΙ" ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΩΡΑ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΡΘΡΟ: ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ MOTOR OIL
ΦΑΚΕΛΟΣ FOURLIS
ΕΤΕΠ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΡΕΚΟΡ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site