Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2010-Τεύχος 360                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ



ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ,
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Την πλέον ενδεδειγμένη μορφή δανεισμού αποτελούν οι πιστωτικές κάρτες σύμφωνα με τα στελέχη της τραπεζικής αγοράς, εφ' όσον χρησιμοποιούνται λελογισμένα, δηλαδή εξοφλούνται με τις δυνατόν λιγότερες δόσεις.


 


Ένα... χιλιάρικο χρωστάει κατά μέσο όρο ο Έλληνας καταναλωτής για τις  συναλλαγές που πραγματοποιεί μέσω πιστωτικών καρτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι οφειλές των Ελλήνων σε κάρτες αγγίζουν τα 10 δισ. ευρώ εκ των οποίων σε καθυστέρηση βρίσκονται τα 2 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου οι κάρτες που έχουν εκδοθεί από τις τράπεζες φτάνουν τα 11 εκατομμύρια. Παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με τα τραπεζικά στελέχη, οι πιστωτικές κάρτες, εφόσον χρησιμοποιούνται συνετά δηλαδή με λίγους μήνες αποπληρωμής και χωρίς τόκο, αποτελούν την πλέον ενδεδειγμένη λύση για τα νοικοκυριά.
Σε γενικές γραμμές, ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής της πιστωτικής κάρτας, είναι το βασικό επιτόκιο το οποίο σας παρέχεται. Ένας ακόμη πιο ακριβής δείκτης του κόστους που συνεπάγεται η κάθε πιστωτική κάρτα είναι το ΣΕΠΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης) στο οποίο έχουν συνυπολογιστεί και επιπρόσθετες χρεώσεις και έξοδα πέραν του βασικού επιτοκίου.
Τέλος, υπάρχει πλήθος επί πλέον χαρακτηριστικών, τα οποία προσφέρονται ανάλογα με την κατηγορία ή τον τύπο κάρτας, όπως π.χ. η κάρτα μεταφοράς υπολοίπου, που παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης των οφειλών από όλες τις πιστωτικές κάρτες σε μία, η φοιτητική η οποία παρέχει ευνοϊκότερο επιτόκιο και όρους στους φοιτητές, η αθλητική η οποία συνδέεται με έναν σύλλογο και προσφέρει π.χ. εισιτήρια για αγώνες ως ανταμοιβή της χρήσης της κάρτας στις καθημερινές συναλλαγές του πελάτη ή απαλλαγή της ετήσιας συνδρομής αν είστε κάτοχος εισιτηρίων διαρκείας κ.ο.κ.


ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 35-44
Σύμφωνα με την 2η έρευνα MasterCard Barometer που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, η χρήση των καρτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική συγκυρία, το επιθυμητό ύψος των δαπανών κατά περίπτωση αλλά και με το προσδοκώμενο όφελος.
Δύο στους πέντε Έλληνες δηλώνουν ότι ξοδεύουν περισσότερα χρήματα σε σχέση με παλαιότερα ενώ ένας στους 3 συμμετέχοντες, κυρίως μεγαλύτερων ηλικιών, δηλώνει ότι κινείται στα ίδια επίπεδα. Ένας στους τέσσερις και κυρίως στις ηλικίες 45-54 δηλώνει ότι ξοδεύει λιγότερα.
Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι ξοδεύουν περισσότερα χρήματα είναι η «ακρίβεια» και η «αύξηση των τιμών». Αντίθετα, οι νεαρότερες ηλικίες, για τις οποίες διαμορφώνονται νέες συνθήκες ζωής (φοιτητές, νιόπαντροι, νέοι γονείς κλπ) είναι αυτές που αναφέρουν περισσότερο λόγους «αύξησης αναγκών και υποχρεώσεων».
Ένας στους τέσσερις από όσους δήλωσαν ότι ξοδεύουν λιγότερα σε σχέση με πέρυσι, αναφέρει ως κύριο λόγο τη «μείωση του εισοδήματος» και την «ύπαρξη οικονομικής δυσχέρειας».
Κυριότερο λόγο μείωσης των δαπανών αποτελεί η «κρίση» και η «μη ύπαρξη συγκεκριμένου λόγου» (συνολικά 48% των ερωτηθέντων) από όπου διαφαίνεται η πρόληψη ή / και η ανησυχία λόγω της πρόσφατης οικονομικής συγκυρίας.
Η «οικονομική δυσχέρεια» και η «μείωση του εισοδήματος» αναφέρεται περισσότερο από τις παραγωγικές ηλικίες των 35-54 χρόνων, ενώ λόγους «αποταμίευσης» και «καλύτερης διαχείρισης» αναφέρουν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες (άνω των 55 ετών).


ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ
Από το σύνολο των ερωτηθέντων, 21% δήλωσαν κάτοχοι καρτών. Οι άντρες, περισσότερο από τις γυναίκες, και οι ηλικίες 35-44 είναι αυτοί που χρησιμοποιούν κυρίως κάρτες για τις αγορές τους. Ως κυριότερο λόγο χρήσης της κάρτας αναφέρουν την «δυνατότητα καταβολής άτοκων δόσεων». Άλλοι λόγοι είναι:
* Ευκολία - Δεν χρειάζεται να έχουν οι κάτοχοι μαζί τους μετρητά
* Ειδικές προσφορές μέσω της χρήσης καρτών
* Προγράμματα επιβράβευσης μέσω της χρήσης καρτών
* Έλλειψη μετρητών
* Διευκόλυνση στις ηλεκτρονικές αγορές
Οι γυναίκες και ηλικίες έως 44 χρονών θεωρούν ως βασικότερο λόγο χρήσης τις άτοκες δόσεις που τους προσφέρουν οι έμποροι σε συνεργασία με τις τράπεζες, ενώ οι συμμετέχοντες ηλικιών 18 - 44 αναφέρουν επίσης την ευκολία - καθώς δεν χρειάζονται μετρητά - τα προγράμματα επιβράβευσης και τις αγορές μέσω internet.
Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους όσοι έχουν κάρτα δεν την χρησιμοποιούν, είναι η ανάγκη για «καλύτερο έλεγχο των δαπανών τους» (αναφέρεται κυρίως από γυναίκες και μεγαλύτερες ηλικίες) και επειδή θεωρούν ότι τα «μετρητά είναι πιο ασφαλή» (αναφέρεται σε μεγαλύτερο βαθμό από άντρες και ηλικίες κάτω των 45 χρονών).


ΠΡΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Ένας στους πέντε Έλληνες δηλώνει πρόθεση να πραγματοποιήσει μία μεγάλη αγορά στους επόμενους 12 μήνες. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο μεταξύ των αντρών και των νεαρότερων ηλικιών.
Η μεγάλη πλειονότητα όσων δηλώνουν πρόθεση να πραγματοποιήσουν μία μεγάλη αγορά στους επόμενους 12 μήνες, θέτει σαν προϋπόθεση δύο παράγοντες:
α) την συμφέρουσα τιμή και β) τους ευνοϊκούς όρους πληρωμής
Η ταυτόχρονη ισχύς και των δύο παραπάνω όρων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για όλες τις υπο-ομάδες του κοινού της έρευνας, ενώ αποκλειστικά τον παράγοντα της συμφέρουσας τιμής αναφέρουν οριακά περισσότερο οι άντρες και οι ηλικίες άνω των 45 χρονών.


ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ GENIKI BANK
ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
Η Geniki Bank, μέλος του Ομίλου Société Générale, μείωσε το επιτόκιο αγορών των πιστωτικών της καρτών μόλις στο 4,9%, για αγορές που πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2010.
Συγκεκριμένα, προσφέρει τη δυνατότητα σε υφιστάμενους και νέους κατόχους των πιστωτικών της καρτών Geniki Visa Electron/Classic, Geniki Visa Gold και Geniki MasterCard να πραγματοποιήσουν τις αγορές που επιθυμούν κατά το διάστημα 1/02/2010 - 31/03/2010 και να επωφεληθούν από:
* Προνομιακό επιτόκιο αγορών 4,9%, το χαμηλότερο της αγοράς!
* Άνετη αποπληρωμή, εφόσον το επιτόκιο 4,9% θα ισχύει μέχρι και 15/5/10 για την αποπληρωμή των αγορών που θα έχουν πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 1/02/2010 - 31/03/2010.
* Δωρεάν συνδρομή για ένα χρόνο σε όλες τις νέες πιστωτικές κάρτες από τη Geniki Bank.


 


ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


Οι τράπεζες διαθέτουν στο καταναλωτικό - συναλλακτικό κοινό ευρεία ποικιλία πιστωτικών καρτών, προκειμένου οι διαφορετικοί τύποι τους να συνδυάζονται καλύτερα με τις διαφορετικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τους. Οι κάρτες παρέχουν στους χρήστες διαφόρων μορφών ανταμοιβή αναλόγως του όγκου των συναλλαγών που πραγματοποιούν. Αυτή μπορεί να συνίσταται σε επιστροφή μετρητών, σε προσφορά δώρων και παροχή διευκολύνσεων, στη συμμετοχή σε πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης κ.λπ.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει μία σειρά πιστωτικών καρτών για να επιλέξετε αυτή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μία γκάμα κλασσικών πιστωτικών καρτών (Go Visa,Go MasterCard, Gold MasterCard, Platinum MasterCard, Visa Electron), αλλά και καρτών εκδιδόμενων σε συνεργασία με εμπορικές επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς, παρέχοντας προνόμια κατα τις συναλλαγές με τις επιχειρήσεις αυτές (AB Visa, My club card, Easy Buy, Electronet Deal, Be expert, ΑΚΗΣ Extra). Ακόμη, η Αγαπώ τα Παιδιά MasterCard είναι μια κάρτα που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Welfare Action Hellas για να στηρίξει το πρόγραμα «αγαπώ τα παιδιά». Με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας, ο κάτοχός της συνεισφέρει το 50% της ετήσιας συνδρομής και το 1% κάθε αγοράς που πραγματοποιεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τέλος, η κάρτα Eurocard είναι σχεδιασμένη είδικά για συναλλαγές σε Ελλάδα και εσωτερικό.


ALPHA BANK
Η Alpha Bank διαθέτει μία ευρεία γκάμα πιστωτικών καρτών με πολλαπλά προνόμια τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.
Οι κάρτες Alpha Bank Bonus Visa, Alpha Bank Bonus MasterCard και Alpha Bank Bonus American Express είναι σύγχρονες πιστωτικές κάρτες με ενσωματωμένο smart chip το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές, αλλα και τη δυνατότητα επιβράβευσης του κατόχου για τις συναλλαγές του. Στην ίδια κατηγορία Bonus, διατείθεται μία σειρά πιστωτικών καρτών συνεργασίας με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Wind (WIND Bonus American Express, WIND Bonus Visa,), την αεροπορική Aegean Airlines (Aegean Bonus Visa) και τα καταστήματα Fokas (Fokas Bonus American Express). Η Χρυσή Alpha Bank Visa απευθύνεται σε επίλεκτους πελάτες και παρέχει μία σειρά "χρυσών προνομίων" όπως επιβράβευση αγορών.
Άλλες πιστωτικές κάρτες της Alpha Bank περιλαμβάνουν προγράμματα επιστροφής μετρητών (Dynamic American Express), αυξημένη ασφάλεια για συναλλαγές μέσω διαδικτύου (Κάρτα Blue απο την American Express) και επιστροφή για όλες τις αγορές στα πολυκαταστήματα Notos Galleries (notosplus Visa). Η Πράσινη Κάρτα American Express και η Χρυσή American Express είναι κάρτες διεθνούς κύρους που διευκολύνουν τις συναλλαγές σας σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τέλος, η χρεωστική κάρτα Alpha Bank Enter Visa δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών με απευθείας χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού. Οι εταιρικοί πελάτες μπρούν να επωφεληθούν απο τα προνόμια που παρέχουν οι εταιρικές κάρτες της Alpha Bank (Χρυσή και Αργυρή Alpha Bank Visa Business, Πράσινη και Χρυσή Κάρτα Corporate American Express).


EUROBANK
H Eurobank διαθέτει περισσότερες από 30 πιστωτικές κάρτες, οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε καταναλτή. Οι κλασσικές πιστωτικές κάρτες της Eurobank παρέχουν διαφορετικούς όρους όσον αφορά τα επιτόκια, την εισφορά και τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών (Euroline, Euroline style, Eurobank Visa Classic, Eurobank Visa Gold, Eurobank Visa Business, Eurobank MasterCard, Gold Eurobank MasterCard, Student Eurobank Visa, Platinum Eurobank MasterCard, Euroline Home).
Ταυτόχρονα προσφέρει διαφορετικές πιστωτικές κάρτες με προνομιακούς όρους για αγορές απο συγκεκριμένα καταστήματα αλλά και για εξασφάλιση προνομιακών όρων αναφορικά με την συνεργαζόμενη επιχείρηση ή οργανισμό (Ηλεκτρονική Αθηνών Visa, Expert Visa, PAO BC Eurobank MasterCard, WWF Eurobank Visa, Reward Visa με τα πολυκαταστήματα Attica,  Miitary Club VisaΕθνική Ελλάδος Μπάσκετ Visa, Dama Visa, Allianz Visa, Must MasterCard, Ευρωπαϊκή Πίστη MasterCard, Cosmote Visa, ΕΛΠΑ Visa, Sider Visa, Smart MasterCard, Electronet Family, Longchamp Card, Le Club Danos, Magna Gold Γερμανός, Pontos Visa). Επίσης διατίθεται η προπληρωμένη κάρτα Eurobank Visa για ασφαλείς διαδικτυακές συναλλαγές, καθώς και η χρεωστική κάρτα Euroline Debit.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει μία ευρεία ποικιλία καρτών απο τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στις δικές σας ανάγκες. Εκτός απο τις κλασσικές πιστωτικές κάρτες που παρέχονται (Πειραιώς Visa Classic, Πειραιώς Visa Gold, Πειραιώς Visa MasterCard, Πειραιώς Visa Electron, Πειραιώς MasterCard), διατίθεται και μία σειρά απο πιστωτικές κάρτες οι οποίες έχουν εκδοθεί σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και εμπορικές επιχειρήσεις και οι οποίες παρέχουν επιπλέον προνόμια για συναλλαγές με τους συγκεκριμένους οργανισμούς (Development & Work Visa, Development & Work MasterCard, V.D.V Leben Intl AEAZ Visa, Panathinaikos FC Visa Classic, Panathinaikos Visa Gold, Miles and More MasterCard, Miles and More MasterCard Gold, Ευρωπαϊκή Life Card Visa, Champions Card MasterCard).
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει εξειδικευμένες πιστωτικές κάρτες για φοιτητές (Πειραιώς Visa University), οικονομικούς μετανάστες (Πειραιώς Visa Classic For Immigrants, Πειραιώς MasterCard Standard for Immigrants) και ειδικό πρόγραμμα με εισφορά σε κοινωφελείς οργανώσεις (winlife Visa), καθώς και προπληρωμένες (webuy) και χρεωστικές κάρτες (visa debit). Όλες οι κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτουν smart chip για μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει μια σειρά πιστωτικών καρτών Visa και MasterCard. Όλες οι πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Κύπρου διαθέτουν χαμηλό επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου και δυνατότητα επιλογής ελάχιστης καταβολής δόσης (Κυπρου Visa Classic, Κυπρου MasterCard Standard). Ταυτόχρονα, οι προνομιακές κάρτες της Τράπεζας Κύπρου προσφέρουν δωρεάν συμβουλευτική νομική και ιατρική υπηρεσία όλο το 24ωρο (Κύπρου Visa Gold, Κυπρου MasterCard Gold). Η τράπεζα προσφ΄ρει ακόμη τις προπληρωμένες κάρτες (Κύπρου Prepaid Card και Κύπρου Prepaid Gift Card), καθώς επίσης και τη χρεωστική κάρτα Debit card. Αντίστοιχα, πιστωτικές κάρτες διατίθενται και για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.


MARFIN EGNATIA BANK
Η Marfin Egnatia Bank προσφέρει μία σειρά απο πιστωτικές κάρτες με διαφορετικά προνόμια και όρους προκειμένου να καλύψει όλες τις ανάγκες του καταναλωτή. Σε συνεργασία με τον οργανισμο Visa, παρέχει πιστωτικές κάρτες με πρόγραμμα επιβράβευσης και επιπλέον προνόμια (Marfin Blue Visa, Marfin Gold Visa), πιστωτική κάρτα ειδικά για φοιτητές (Cool Visa Electron), πιστωτική κάρτα με ποσοστό συνεισφοράς σε κοινωφελείς οργανισμούς (Marfin Προσφέρω Visa), καθώς και πιστωτικές κάρτες σε συνεργασία με εμπορικές επιχειρήσεις και οργανισμούς με επιπλέον προνόμια (ΑΕΛ Visa, e-shop.gr Visa). Τέλος, με την κάρτα moneymoney παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης μετρητών με χαμηλό επιτόκιο. Για επιχειρήσεις, διατίθεται η πιστωτική κάρτα Marfin Visa Business.


EMPORIKI BANK
Οι πιστωτικές κάρτες της Εμπορικής Τράπεζας (Emporiki Bank Visa Προνόμιο Υγείας, Emporiki Bank Visa Classic Προνόμιο Υγείας, Emporiki Bank Visa Gold Προνόμιο Υγείας, Emporiki Bank MasterCard Προνόμιο Υγείας) παρέχουν παράλληλα διάφορα προνόμια υγείας (π.χ. δωρεάν check up, έκπτωση σε διαγνωστικές εξετάσεις και νοσήλια), ασφαλιστικές καλύψεις ταξιδιών και ζωής κ.α. Ακόμη, σε συνεργασία με τον όμιλο Antenna παρέχει την πιστωτική κάρτα ANT1 Visa η οποία δίνει επί πλέον διάφορες προσφορές, δώρα, διαγωνισμούς και ψυχαγωγικά παιχνίδια του καναλιού. Για εταιρικούς πελάτες η Emporiki Bank Visa Business απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να εκδώσουν στα στελέχη τους πιστωτικές κάρτες.


ATE BANK
Οι πιστωτικές κάρτες που διαθέτει η ATEBank ξεκινούν απο τις απλές και ευέλικτες πιστωτικές κάρτες, με δωρεάν συνδρομή για τον 1ο χρόνο και δυνατότητα έκδοσης μέχρι και 2 πρόσθετων πιστωτικών καρτών για άτομα της επιλογής σας (ATEBank Visa, ATEBank MasterCard). Επίσης διατίθενται κάρτες με αυξημένο πιστωτικο όριο και επιπλέον προνόμια (ATEBank Visa Gold, ATEBank MasterCard Gold), με χαμηλό πιστωτικό όριο και χαμηλή συνδρομή για μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγες (ATEBank Visa Electron), καθώς και εξειδικευμένες κάρτες για φοιτητές (Φοιτητική ATEBank Visa Elctron) και για επαγγελματίες (ATEBank Visa Business). Οι δύο νέες πιστωτικές κάρτες της τράπεζας είναι η Portofoli Visa και η ATEClub Visa.
Η πρώτη δίνει τον «απόλυτο έλεγχο» στους κατόχους της με πιστωτικό όριο έως 2.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη προσφέρεται με δωρεάν συνδρομή για όλο το διάστημα μισθοδοσίας μέσω της τράπεζας. Η ATEnet Visa Debit είναι η χρεωστική κάρτα της τράπεζας και η ATEBank Prepaid Card η προπληρωμένη.


HELLENIC POSTBANK
To Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διαθέτει πιστωτικές κάρτες που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών. Έτσι, διατίθεται η ΤΤ Visa ανταγωνιστικό επιτόκιο εξόφλησης, η ΤΤ MasterCard με επιστροφή 1% για κάθε αγορά, η ΤΤ Philatelic Visa (την οποία προσφέρουν τα ΕΛΤΑ με την εγγυηση του ΤΤ) καθώς και η χρεωστική κάρτα ΤΤ Visa Electron.


ATTICA BANK
Η Attica Bank προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία απο πιστωτικές κάρτες που αναφέρονται σε διαφορετικές απαιτήσεις πελατών. H Attica Bank διαθέτει τις απλές πιστωτικές κάρτες (Attica Card Visa Classic, Attica Card MasterCard Standard, Attica Bank MasterCard Unembossed), πιστωτικές κάρτες με αυξημένο πιστωτικό όριο και προνομιακούς όρους (Attica Card Visa Gold, Attica Card MasterCard Platinum) καθώς και κάρτα για αυξημένη ασφάλεια συναλλαγών μέσω Internet (Attica Card Visa Electron). Επιπλέον διατίθεται πιστωτικές κάρτες με προνομιακούς όρους αποκλειστικά για τα μέλη του ΕΤΑΑ (TechnoCard Visa - TechnoCard MasterCard, LEXCard Visa – LEXCard MasterCard, MDCard Visa – MDCard MasterCard). Τέλος, διατίθενται πιστωτικές κάρτες σε συνεργασία με επιχειρήσεις για παροχή προνομίων κατα τις συναλλαγές με τις επιχειρήσεις αυτές (MIKA Visa, Πολιτικός VISA, Π.ΣΥ.Π ΔΕΗ Visa, ΚΟΜΒΟΣ Visa, Περιηγητής Visa, Robocard Visa, CEL Tours Visa, Beautycom Visa, Diathermiki Visa, ΗΡΑΚΛΗΣ Visa).


GENIKI BANK
Η Geniki Bank διαθέτει μία σειρά πιστωτικών καρτών συνεργαζόμενη με τους οργανισμούς Visa και MasterCard. Έτσι, προσφέρονται οι πιστωτικές κάρτες Geniki Visa & Visa Electron και Geniki MasterCard για διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών, Geniki Visa Gold με προνομιακούς όρους και αυξημένο πιστωτικό όριο. Τέλος έχει και τη χρεωστική κάρτα CASH 365 Maestro χωρίς επιβάρυνση τόκων και ετήσια συνδρομή.


MILLENIUM BANK
Η Millenium διαθέτει μία σειρά πιστωτικών καρτών διαφορετικών χαρακτηριστικών  οι οποίες καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες του καταναλωτή. Προσφέρονται οι κλασσικές πιστωτικές κάρτες ( Millenium Bank Visa Classic, Millenium Bank Standard MasterCard) και οι κάρτες με επιπλέον προνόμια και αυξημένο πιστωτικό όριο (Millenium Bank Visa Gold, Millenium Bank MasterCard Platinum, MasterCard Prestige) αλλά και εξειδικευμένες κάρτες για φοιτητές (Millenium Bank Visa Electron για φοιτητές), πιστωτική κάρτα σταθερής δόσης (MasterCard Σταθερής Δόσης), καθώς και εταιρίκή πιστωτική κάρτα (Business Visa). Επιπλέον, παρέχονται κάρτες σε συνεργασία με οργανισμούς και επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν προνόμια για συναλλαγές με τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς αυτούς (Μασούτης Visa, ΣΑΚΑ Visa, Interamerican MasterCard Visa, Interamerican MasterCard Gold, IKEA Card). Τέλος, παρέχεται και η χρεωστική κάρτα Millenium Bank Debit.


PRO BANK
Η ProBank σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Visa παρέχει πέντε διαφορετικές πιστωτικές κάρτες για διαφορετικούς τύπους αναγκών. Εκτός απο την κλασσική πιστωτική κάρτα (ProBank Visa Classic), διατίθεται η ProBank Visa Electron για ασφαλείς αγορές μέσω διαδικτύου, η ProBank Visa Gold με επιπλέον προνόμια στους κατόχους της, η ProBank Visa Platinum με αυξημένο πιστωτικό όριο και, τέλος, η ProBank Visa Business η οποία απαυθύνεται σε εταιρικούς πελάτες. Η χρεωστική κάρτα της τράπεζας είναι η Probank Maestro.


PROTON BANK
Η Proton Bank διαθέτει ένα σύνολο πιστωτικών καρτών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Visa και MasterCard. Πιο συγκεκριμένα, διατίθενται οι πιστωτικές κάρτες Proton Bank Classic Visa, Proton Bank Gold Visa, Proton Bank Platinum Visa, MasterCard Standard, MasterCard Gold και MasterCard Platinum με υψηλά πιστωτικά όρια και ευελιξία στην καταβολή των δόσεων, καθώς και την κάρτα Proton Bank Business Visa ειδικά για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ταυτόχρονα διαθέτει μια σειρά πιστωτικών καρτών σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς (Metropolitan Hospital PROTONBANK Visa, Visa αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής).


ASPIS BANK
Η Aspis Bank διαθέτει μία ευρεία γκάμα πιστωτικών καρτών με πολλαπλά προνόμια τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις. Η Aspis Visa classic είναι μια ευέλικτη πιστωτική κάρτα σχεδιασμένη να σας εξυπηρετήσει σε όλες σας τις ανάγκες και προσαρμοσμένη στο σύγχρονο τρόπο ζωής . H Aspis Gold Visa με ενσωματωμένο chip, είναι το ασφαλές καθημερινό σας εργαλείο ακόμα και για την μικρότερη συναλλαγή. H κάρτα Aspis College σχεδιάστηκε ειδικά για να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών που σπουδάζουν, δίνοντάς τους μια προκαθορισμένη ελευθερία κινήσεων. Σχεδιασμένη για χρήση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον (Electron), ταιριάζει με τον τρόπο ζωής των φοιτητών αλλά δίνει και τη σιγουριά ότι "δεν θα υπερβούν τα όρια". Η τελευταία κάρτα της τράπεζας είναι η Aspis One MasterCard η οποία προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Η Aspis Debit Visa είναι η χρεωστική κάρτα της τράπεζας.


CITIBANK
Οι πιστωτικές κάρτες της Citibank δίνουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών προνομίων και όρων όπως πιστωτικό όριο, επιτόκιο και δυνατότητα ανάληψης μετρητών (Citibank Platinum Visa, Citibank Gold Visa, Citibank Gold MasterCard, Citibank Visa, Citibank MasterCard). Ταυτόχρονα, διατίθεται η Citibank Student Visa μια κάρτα ειδικά σχεδιασμένη για φοιτητές με χαμηλό επιτόκιο και χωρίς συνδρομή όπως επίσης και οι Citibank Visa Vodafone Student και Olympiakos Citibank Visa Student, καθώς και μία σειρά πιστωτικών καρτών με συνεργαζόμενες εταιρίες (Shell Citibank MasterCard, Citibank Visa Vodafone Classic και Gold, Ολυμπιακός Citibank Visa Classic και Gold, PAOK MasterCard και Gold, Alico Citibank Visa Gold, Affinity Card Visa, Glou Citibank MasterCard), παρέχοντας ποικίλα προνόμια κατά τις συναλλαγές με τις εταιρείες αυτές.


HSBC
H HSBC παρέχει μία σειρά πιστωτικών καρτών με διαφορετικά προνόμια που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες που μπορει να έχει ένας καταναλωτής. Ξεκινώντας με την «κλασική» πιστωτική κάρτα Visa Classic και την προνομιακή Visa Gold, η HSBC παρέχει πιστωτικές κάρτες με διεθνή αποδοχή και δυνατότητα αντικατάστασης την επόμενη μέρα σε περίπτωση κλοπής (HSBC Premier MasterCard) αλλά και πιστωτική κάρτα απευθυνόμενη ειδικά σε φοιτητές (HSBC Visa U-Start).


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Πανελλήνια Τράπεζα παρέχει δύο τύπους πιστωτικών καρτών συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστωτικών καρτών Visa και MasterCard. Έτσι, διατίθενται η πιστωτική κάρτα Πανελλήνια Visa και Πανελλήνια MasterCard με δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου με επιτόκιο 0%, αγορές με άτοκες δόσης και ελάχιστη καταβολή δόσης ίση με 2% επι του ποσού της οφειλής. Επιπλέον διατίθεται η Πανελλήνια Visa Business Card ειδικά σχεδιασμένη για χρήση απο εταιρικούς πελάτες και επαγγελματίες.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει δύο είδη πιστωτικών καρτών Hellenicard VISA, τη χρυσή Hellenicard Gold Visa και την κλασσική Hellenicard Visa, ενώ η χρεωστική της είναι η Cash Card Electron.


 


ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ, EMPORIKI BANK
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ


Η χρήση των πιστωτικών καρτών ισχυροποιείται, ιδίως όταν συνδέεται με συγκεκριμένη λογική, κίνητρο και απτά οφέλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συστηματική αξιοποίηση των άτοκων δόσεων, ενώ διάφορες κάρτες παρέχουν επί πλέον κίνητρα.


Το 1971 κυκλοφορούν στην Ελλάδα οι πρώτες τραπεζικές πιστωτικές κάρτες, όπου ανάμεσα στους πρωτοπόρους βρίσκεται και η Εμπορική Τράπεζα με την Εμποροκάρτα. Τριάντα-εννέα χρόνια μετά, η αγορά έχει πλέον ωριμάσει, αντιμετωπίζοντας ευκαιρίες, προκλήσεις αλλά και το καίριο ζήτημα της κρίσης, ενώ παράλληλα ο καταναλωτής ωριμάζει, εξελίσσεται και αναθεωρεί συνήθειες και προτεραιότητες. Τι έχει αλλάξει όμως στην πράξη και ποιες είναι οι νέες τάσεις;
Λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, ο μέσος Έλληνας καταναλωτής προσπαθεί να χρησιμοποιεί τις πιστωτικές του κάρτες με πιο ελεγχόμενο και συνετό τρόπο. Ωστόσο, δεν παύει να αναγνωρίζει ότι οι κάρτες αποτελούν μία μεγάλη διευκόλυνση ή κάποιες φορές ακόμη και ανάγκη.
Έτσι, η χρήση των πιστωτικών καρτών ισχυροποιείται, ιδίως όταν συνδέεται με συγκεκριμένη λογική, κίνητρο και απτά οφέλη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, εκτός από τη συστηματική αξιοποίηση των άτοκων δόσεων, αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις:
* Αγορές ή πληρωμές υψηλών ποσών, με αξιοποίηση άτοκης περιόδου έως την αποπληρωμή
* Αγορές μέσω Internet, για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια
* Ταξίδια, για μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια
Ως προς τα αγοραστικά κριτήρια, έρευνες δείχνουν ότι οι πιστωτικές κάρτες παραμένουν ένα όχι και τόσο «τραπεζικό» προϊόν. Σημαντικό ρόλο κατά την επιλογή μιας πιστωτικής κάρτας αποτελούν τόσο το μέγεθος της τράπεζας και η αξιοπιστία της, όσο και τα προνόμια που παρέχει και η ευκολία στην αποπληρωμή.


ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΥΠΩΝ
Η Εμπορική Τράπεζα, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες των πελατών της καθώς και τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς, προσφέρει μία ευρεία γκάμα πιστωτικών καρτών για να επιλέξει ο καταναλωτής εκείνη που του ταιριάζει καλύτερα: VISA Classic, MasterCard, VISA Gold και VISA Younique, μία κάρτα ειδικά για το νεανικό κοινό.
Επί πλέον, από τον Ιούλιο του 2009, με στόχο την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των πελατών, η Τράπεζα δημιούργησε μία νέα σειρά αναβαθμισμένων πιστωτικών καρτών, με το όνομα «Προνόμιο υγείας», που παρέχουν δωρεάν ένα πρόγραμμα κάλυψης αναγκών ιατρικής περίθαλψης και ασφαλιστικών καλύψεων. Συγκεκριμένα, το σημαντικότερο προνόμιο του προγράμματος είναι το δωρεάν check-up που ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε χρόνο σε 650 σημεία σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Όμιλο Euromedica, ενώ το «Προνόμιο υγείας» προσφέρει ακόμα:
* Εκπτώσεις έως 20% σε διαγνωστικές εξετάσεις, πλαστικές επεμβάσεις, νοσήλια και επείγουσα αερομεταφορά
* Δωρεάν πρόσβαση σε τηλεφωνικό κέντρο υγείας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
* Δωρεάν πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης και ασφαλιστικής κάλυψης ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας
Στα επιπλέον προνόμια της κάρτας συμπεριλαμβάνονται:
* Διαφάνεια με εγγυημένη άτοκη περίοδο έως και 30 ημέρες για νέες αγορές καθώς όλες οι νέες αγορές τοκίζονται από την ημερομηνία έκδοσης αντίγραφου λογαριασμού
* Επιστροφή τόκων έως και 30%
* Δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο και δυνατότητα απαλλαγής με βάση την χρήση
* Έκδοση δεύτερης κάρτας χωρίς συνδρομή εφόσον η πρώτη κάρτα είναι σε ισχύ
* Δωρεάν συναλλαγές σε ΑΤΜ της Εμπορικής Τράπεζας
* Υπηρεσία ειδοποίησης μέσω SMS & e-mail σχετικά με συναλλαγές του κατόχου
* Απόλυτη προστασία για αγορές από το Internet, με δωρεάν εγγραφή στην υπηρεσία Emporiki Bank Secure
Επίσης, προσφέρει μεταφορά υπολοίπου από κάρτες άλλων τραπεζών με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο 6,9% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,60%), έως την αποπληρωμή του μεταφερόμενου ποσού.
Η Εμπορική Τράπεζα, στα πλαίσια της νέας πελατοκεντρικής της στρατηγικής και αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και στήριξης που της παρέχει ο Όμιλος Credit Agricole, θα συνεχίσει να προσφέρει ακόμα πιο καινοτόμα προϊόντα πιστωτικών καρτών, συμβαδίζοντας πάντα με τις τάσεις της εποχής και τις καταναλωτικές ανάγκες. Έτσι, στοχεύουμε το 2010 να αποτελέσει μία δημιουργική χρονιά, κατά την οποία η Τράπεζα θα αξιοποιήσει στο μέγιστο τα σημαντικότερα κεφάλαιά της: μέγεθος, αξιοπιστία και πολυετής εμπειρία στην Ελληνική αγορά των πιστωτικών καρτών.



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
SENIOR CUSTOMER PROPOSITION MANAGER HSBC ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ


Όφελος από τη συμμετοχή τους σε ειδικά προγράμματα επιβράβευσης της χρήσης πιστωτικών καρτών αποκτούν και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτά, καθώς επιτυγχάνουν αύξηση τζίρου και πελατολογίου, αλλά και δωρεάν διαφημιστική προβολή μέσω των οδηγών αγορών που συντάσσουν οι τράπεζες και αποστέλλουν στους κατόχους των καρτών.


Οι πιστωτικές κάρτες, συνδυάζοντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές, αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο το δημοφιλέστερο μέσο πληρωμής. Αντικαθιστώντας τα μετρητά, ο κάτοχος πιστωτικής κάρτας έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μικρής ή μεγάλης αξίας αγορές απαλλαγμένος από το άγχος να έχει στην κατοχή του μετρητά. Συνδυάζοντας δε τις αγορές του με άτοκες δόσεις, έχει στη διάθεσή του ένα έξυπνο εργαλείο πληρωμών που μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελός του.
Ο συνδυασμός της διεθνούς κρίσης και της οικονομικής πίεσης έχει επιφέρει σημαντικές δυσκολίες στα ελληνικά νοικοκυριά, γεγονός που ανέβασε τους δείκτες καθυστέρησης πληρωμών την προηγούμενη χρονιά, ενώ η σταθεροποίησή τους αναμένεται μέσα στο 2010. 
Η πιο αξιόπιστη λύση είναι τα προγράμματα μεταφοράς υπολοίπων, τα οποία προσφέρουν χαμηλότερη μηνιαία δόση προσαρμοσμένη στις οικονομικές ανάγκες και στις δυνατότητες αποπληρωμής οφειλών του κατόχου πιστωτικής κάρτας. Ταυτόχρονα, με την καταβολή μίας ελάχιστης πληρωμής με συγκεκριμένη ημερομηνία, επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση των οικονομικών του καταναλωτή.
Οι περισσότερες τράπεζες επί πλέον προσφέρουν προγράμματα επιβράβευσης χρήσης των πιστωτικών καρτών, εξασφαλίζοντας για τον κάτοχο πιστωτικής κάρτας ειδικές εκπτώσεις και προσφορές στις αγορές που πραγματοποιεί με τις πιστωτικές του κάρτες. Όφελος αποκτούν και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα, καθώς επιτυγχάνουν αύξηση τζίρου και πελατολογίου, αλλά και δωρεάν διαφημιστική προβολή μέσω των οδηγών αγορών που συντάσσουν οι τράπεζες και αποστέλλουν στους κατόχους των καρτών.
Η νέα τάση που διαμορφώνεται στην ελληνική αγορά μέσω της τεχνολογίας Chip, θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές του καταναλωτή. Το Chip είναι ένας μικρο-επεξεργαστής, ο οποίος περιέχει ειδικά κωδικοποιημένα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα της πιστωτικής κάρτας.
Το Chip έχει τη δυνατότητα να «επικοινωνεί» με το τερματικό στο οποίο γίνεται η συναλλαγή , έτσι ώστε:
Να διευκολύνει τις συναλλαγές
Να επιταχύνει το χρόνο έγκρισης της συναλλαγής
Να μειώνει τον κίνδυνο απάτης, διασφαλίζοντας το νόμιμο κάτοχο της κάρτας
Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής είναι καλύτερα προστατευμένος από το ενδεχόμενο απάτης.
Η HSBC επιδιώκει πάντα να δίνει λύσεις στους πελάτες της με βάση όχι μόνο τις ανάγκες και επιθυμίες τους, αλλά και τις οικονομικές τους δυνατότητες.
Το πρόγραμμα μεταφοράς υπολοίπου της Τράπεζας HSBC προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς με επιτόκιο 5,99% μέχρι και την αποπληρωμή του υπολοίπου το οποίο σε συνδυασμό με το ελάχιστο ποσοστό μηνιαίας καταβολής - μόλις 2% - αποτελεί την πλέον ανταγωνιστική πρόταση της αγοράς.  
Ακόμη, σε συνεργασία με επώνυμα καταστήματα και επιλεγμένες επιχειρήσεις έχει εξασφαλίσει, αποκλειστικά για τους κατόχους των πιστωτικών καρτών της HSBC, ειδικές εκπτώσεις και προσφορές με κάθε αγορά. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αγορών My Plus παρέχει ένα πλήθος επιλογών που εμπλουτίζονται συνεχώς. Τέλος, με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Προνομίων Home&Away οι πιστωτικές κάρτες HSBC αποκτούν διεθνή αποδοχή, με τα προνόμια του κατόχου να διευρύνονται σε περισσότερες από 40 χώρες.
Στην HSBC εστιάζουμε πάντα στους πελάτες μας, παρέχοντάς τους μοναδικά προϊόντα σε συνδυασμό με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Η παγκόσμια παρουσία του Ομίλου επιτρέπει στους πελάτες μας να δείχνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους επιλέγοντας για τις προσωπικές τους συναλλαγές τη δική τους Παγκόσμια Τράπεζα.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ FBBANK
ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Η αυξημένη ασφάλεια των συναλλαγών μέσω διαδικτύου, τόσο λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών όσο και της δημιουργίας νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, αναμένεται να επιδράσει θετικά στο ύψος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω των καρτών.


Οι πιστωτικές κάρτες αποτελούν έναν από τους πιο ανεπτυγμένους κλάδους δραστηριοποίησης των τραπεζών στην Ελλάδα, ο οποίος εμφανίζει ήδη σημάδια κορεσμού, αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης σε νέους τομείς. Το 2009, ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, ο αριθμός των καρτών σε κυκλοφορία το 2009 παρέμεινε σταθερός, ενώ οι οφειλές σε πιστωτικές κάρτες παρουσίασαν πτωτική τάση.
Oι συναλλαγές παρουσιάζουν μείωση κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, τόσο λόγω της εξάντλησης του πιστωτικού ορίου από μεγάλο αριθμό καρτούχων, γεγονός που δεν τους επιτρέπει περαιτέρω χρήση της κάρτας τους, όσο και της πολιτικής που ακολούθησαν πολλές τράπεζες για μείωση των πιστωτικών ορίων, ενώ και η οικονομική ύφεση σαφώς διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.
Ο βαθμός διείσδυσης των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στα νοικοκυριά παραμένει χαμηλός σε σχέση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες, καθώς πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 9,8 συναλλαγές ετησίως με πιστωτικές και μόλις μία συναλλαγή με χρεωστικές κάρτες, έναντι 25,7 συνολικά για πιστωτικές και χρεωστικές στην Ισπανία. Αυτό εξηγείται κυρίως από τη μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τα μετρητά, ως μέσου συναλλαγών, το οποίο οφείλεται στην προτίμηση των Ελλήνων για χρήση μετρητών, στην περιορισμένη παρουσία σημείων POS και τη μη ικανοποιητική διασπορά τους, καθώς και στο γεγονός ότι μεγάλος αριθμός βασικών συναλλαγών, όπως αυτές που αφορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, δεν πραγματοποιούνται με κάρτες.
Ωστόσο, από τους χαμηλούς δείκτες χρήσης των καρτών στην Ελλάδα προκύπτει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Η μεγάλη αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και των συναλλαγών μέσω κινητών τηλεφώνων, αναμένεται να επιδράσει θετικά στη χρήση των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Επιπλέον, η αυξημένη ασφάλεια των συναλλαγών μέσω διαδικτύου, τόσο λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών (π.χ. chip & pin) όσο και της δημιουργίας νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών (π.χ. προπληρωμένες κάρτες), αναμένεται να επιδράσει θετικά και στο ύψος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω των καρτών.


ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Επιπρόσθετα, καθοριστικό ρόλο στη χρήση των καρτών θα έχει το μέτρο που προτίθεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση για υποχρεωτική χρήση κάρτας (ή δίγραμμων επιταγών) σε οποιαδήποτε συναλλαγή άνω των 1.500 ευρώ. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της χρήσης των καρτών τα επόμενα χρόνια.
Σε ό,τι αφορά στα δανειακά υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών, εκτιμώ ότι η υφιστάμενη πτωτική τάση θα συνεχισθεί, δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και του ότι τα επιτόκια στις πιστωτικές κάρτες είναι πολύ υψηλά, γεγονός το οποίο οδηγεί πολλούς κατόχους να καταφεύγουν σε αναχρηματοδοτήσεις των υπολοίπων καρτών από πιο χαμηλότοκα καταναλωτικά δάνεια. Ωστόσο, εκτιμώ ότι οι καταναλωτές θα χρησιμοποιούν την κάρτα κυρίως ως μέσο συναλλαγών και διαχείρισης της ρευστότητας και όχι ως μέσο μακροπρόθεσμου δανεισμού, διαμορφώνοντας μία πιο ώριμη συναλλακτική συμπεριφορά.
Λόγω λοιπόν του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει στην αγορά των καρτών,  οι τράπεζες εμπλουτίζουν συνεχώς την γκάμα των προϊόντων τους, προσφέροντας νέες δυνατότητες στους καταναλωτές. Ιδιαίτερη επιτυχία στο καταναλωτικό κοινό – και ειδικότερα σε νεαρές ηλικίες – σημειώνουν οι προπληρωμένες κάρτες.
H FBBank δημιούργησε μια νέα σειρά καρτών που περιλαμβάνει την χρεωστική Visa Debit Card και τις πιστωτικές κάρτες Visa Classic και Visa Gold, προσφέροντας σημαντικά προνόμια για τους κατόχους τους, μεταξύ των οποίων:
* Προνομιακά επιτόκια, από τα χαμηλότερα της αγοράς
* Πρόγραμμα επιβράβευσης με επιστροφή μετρητών 1% για αγορές σε Ελλάδα και Εξωτερικό
* Δωρεάν Συνδρομή για τον 1ο χρόνο
* Δωρεάν Αναλήψεις Μετρητών στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη
* Δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου από άλλες κάρτες με ευνοϊκούς όρους
* Χρήση της πιστωτικής κάρτας ως Cash Card (Κάρτα Αναλήψεων).

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ
ΘΕΜΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: "ΒΑΡΙΔΙ" ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΩΡΑ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΡΘΡΟ: ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ MOTOR OIL
ΦΑΚΕΛΟΣ FOURLIS
ΕΤΕΠ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΡΕΚΟΡ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site