Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2010-Τεύχος 360                              

ΦΑΚΕΛΟΣ MOTOR OILΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΕΤΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟ 2009


Βελτιωμένα αποτελέσματα παρουσίασε η Motor Oil το 2009, μία χρονιά που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από την διοίκηση της εταιρείας καθώς κατά τη διάρκεια της πραγματοποιήθηκαν κρίσιμες επενδύσεις και εξαγορές εκατοντάδων εκατ. ευρώ.


από τον Γιώργο Καλούμενο


Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 συνεχίστηκε το πρόγραμμα επέκτασης του Διϋλιστηρίου της Motor Oil (Refinery Expansion Program) με την επενδυτική δαπάνη να διαμορφώνεται στα 190 εκατ. ευρώ περίπου.
Το μεγαλύτερο μέρος της παραπάνω επενδυτικής δαπάνης, και συγκεκριμένα ποσό 130 εκατ. ευρώ περίπου, αφορούσε τη φάση κατασκευής (construction) της νέας Μονάδας Απόσταξης Αργού (Crude Distillation Unit) η οποία υλοποιείται με επιταχυνόμενο ρυθμό προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατό εντός του 2010. Η συνολική δαπάνη της νέας CDU, δυναμικότητος περίπου 60.000 βαρελιών την ημέρα (bbl/d), θα ανέλθει σε 180 εκατ. ευρώ και με την προσθήκη της η παραγωγική δυναμικότητα του Διϋλιστηρίου θα αυξηθεί κατά 25% ξεπερνώντας τα 170.000 bbl/d ή τα 9 εκατ. μετρικούς τόννους ετησίως. Πρόσθετα οφέλη αναμένονται από την υποκατάσταση εισαγωγών μαζούτ (Straight Run Fuel Oil) από ιδιοπαραγόμενο, από τη βελτιστοποίηση προμηθειών αργού και από τη δυνατότητα κατεργασίας νέων τύπων αργού.


ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Το Μάϊο 2009 ολοκληρώθηκε από τον Όμιλο της Motor Oil η εξαγορά πρόσθετου ποσοστού 64,06% στην OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου ΑΕ, η οποία κατέστη πλέον θυγατρική. Η μητρική Motor Oil και η θυγατρική Avin Oil συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της OFC AE με συνολικό ποσοστό 92.06%.
Το Σεπτέμβριο 2009 η Motor Oil ήρθε σε συμφωνία με τις Shell Overseas Holdings Ltd και Shell Gas (LPG) Holdings BV, προκειμένου να αποκτήσει τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα και ειδικότερα την εμπορία καυσίμων που πραγματοποιείται μέσω των 700 περίπου πρατηρίων που φέρουν το σήμα Shell, την ανάμιξη και παρασκευή λιπαντικών, το 49% της εμπορίας αεροπορικών καυσίμων, την αποθήκευση και διανομή χημικών και τις δραστηριότητες υγροποιημένου αερίου (LPG). Στη συμφωνία περιλαμβάνεται η απόκτηση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων καυσίμων συνολικής χωρητικότητας 137.000 κ.μ. Η Motor Oil προβλέπεται ότι θα αποκτήσει το 100% των μετοχών των Shell Hellas AE και Shell Gas ΑΕΒΕ Υγραερίων στις οποίες θα μεταβιβαστούν οι παραπάνω δραστηριότητες και οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Η συνολική αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε 245,6 εκατ. ευρώ και τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού. Το δίκτυο πρατηρίων της Shell είναι το πλέον αποδοτικό στην εγχώρια αγορά και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου Motor Oil.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κατά τη χρήση 2009 οι πωλήσεις της Motor Oil ξεπέρασαν για δεύτερη  συνεχή χρονιά το επίπεδο των 9 εκατ. μετρικών τόνων.
Τα προϊόντα της Motor Oil συνέχισαν να διοχετεύονται και στις τρεις κύριες αγορές: εσωτερική, εξαγωγές, ναυτιλία μέσω ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της.
Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα του έτους της μητρικής και του Ομίλου κρίνονται ικανοποιητικά συνεκτιμώντας τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν για τον κλάδο διύλισης κατά τη διάρκεια της χρήσης, και ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο, καθώς και την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνσή τους με την έκτακτη εισφορά του Νόμου 3808/2009 και τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2005 - 2008.
Η Εταιρεία συνεπής προς τους μετόχους της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης θα προτείνει για το 2009 συνολικό μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή, που με βάση τη μέση τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια του έτους δίνει μερισματική απόδοση στα επίπεδα του 7,5%.  
Οι πωλήσεις σε όγκο ανήλθαν σε 9,51 εκατ. μετρικούς τόνους έναντι 9,32 εκατ. μετρικούς τόνους το 2008. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής για το 2009 ανήλθε σε 3.493 εκατ. ευρώ έναντι 5.058 εκατ. για το 2008.
Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) του Ομίλου για το 2009 ήταν 212,1 εκατ. ευρώ έναντι 191 εκατ. ευρώ για το 2008. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 155,6 εκατ. ευρώ έναντι 102,4 εκατ. ευρώ για το 2008.
Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 107,9 εκατ. ευρώ έναντι 78,4 εκατ. ευρώ Τα αντίστοιχα κέρδη μετά από φόρους για την εταιρεία ανήλθαν σε 84,9 εκατ. ευρώ έναντι 75,8 εκατ. ευρώ.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ
ΘΕΜΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: "ΒΑΡΙΔΙ" ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ...
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΩΡΑ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΡΘΡΟ: ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ MOTOR OIL
ΦΑΚΕΛΟΣ FOURLIS
ΕΤΕΠ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΡΕΚΟΡ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site