Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2010 - Τεύχος 361                              

ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... ΚΡΙΣΗΣ


από τον Γιώργο Καλούμενο


Οι τράπεζες ενσωμάτωσαν ζημιές τόσο από την καταβολή της έκτακτης εισφοράς όσο και από την έκθεσή τους στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (όσες έχουν δραστηριότητα εκεί,) στις οποίες οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν εντονότερες το 2009


 


Σημαντικά επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα των τραπεζών για τη χρήση του 2009 από το γενικότερο αρνητικό οικονομικό κλίμα που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς. Από τις αρνητικές συνέπειες της κατάστασης που επικράτησε το 2009 ήταν να μειωθεί δραστικά ο όγκος των χορηγούμενων δανείων, να αυξηθούν οι ζημιές από επισφάλειες και να φτάσουν μέχρι και το 9%, ενώ περιορίστηκε δραστικά το καθαρό περιθώριο δανεισμού, εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων στις καταθέσεις ιδιαίτερα στο πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο.
Επίσης, οι τράπεζες ενσωμάτωσαν ζημιές από την καταβολή της έκτακτης εισφοράς αλλά και από την έκθεση τους στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (όσες έχουν δραστηριότητα εκεί)  στις οποίες οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν εντονότερες το 2009. Αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικές είναι για το μέλλον των τραπεζών οι εξελίξεις από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων για την τελική μορφή του σχεδίου χρηματοδότησης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή ποιοι θα είναι οι όροι και του ενδεχόμενου δανεισμού μας από τις χώρες της ΕΕ, και ποιο θα είναι το ύψος του ποσού στο οποίο θα έχει πρόσβαση η Ελλάδα εάν και εφ’ όσον το χρειαστεί.  Οι όροι δανεισμού που θα θέσουν οι εταίροι μας στην ουσία θα καθορίσουν και τη στάση των κεφαλαιαγορών έναντι της Ελλάδας, καθώς μέχρι στιγμής τα κερδοσκοπικά παιχνίδια έχουν εκτινάξει τα spread σε επίπεδα ρεκόρ, δημιουργώντας ισχυρούς πονοκεφάλους στις διοικήσεις των τραπεζών που βλέπουν το κόστος χρήματος να ακριβαίνει επικίνδυνα. 


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
“ΟΑΣΗ” Η FINANSBANK

Στα 971 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας για τη χρήση του 2009, παρουσιάζοντας πτώση κατά 37%. Αν υπολογιστεί η έκτακτη εισφορά που επιβάρυνε την τράπεζα με 48 εκατ. τότε η κερδοφορία διαμορφώνεται στα 923 εκατ. (-40%). Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται στη σημαντική αύξηση των προβλέψεων για την αντιμετώπιση της αντίξοης οικονομικής κατάστασης. Οι προβλέψεις το 2009 ανήλθαν στα 1,06 δισ. ευρώ, ενώ οι συσσωρευμένες προβλέψεις προσεγγίζουν τα 2,5 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 3,4% των συνολικών χορηγήσεων του ομίλου. Παράλληλα η τράπεζα προχώρησε στην απομείωση του χαρτοφυλακίου ομολόγων και μετοχών κατά 238 εκατ. ευρώ, μεταβολή που οφείλεται κυρίως στη μείωση της αξίας εταιρικών ομολόγων.
Παρά τη ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, η Εθνική το 2009 πέτυχε την αύξηση της οργανικής κερδοφορίας κατά 2%, γεγονός που σύμφωνα με στελέχη του ομίλου υπογραμμίζει τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και σε περιόδους κρίσεων. Στο τελικό αποτέλεσμα, καθοριστική ήταν η συμβολή της Finansbank. Τα κέρδη της τουρκικής τράπεζας ανήλθαν στα 425 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 46% των συνολικών κερδών του ομίλου. Σημειώνεται ότι τα κέρδη της Finansbank ξεπέρασαν τα κέρδη της Εθνικής στην Ελλάδα, τα οποία περιορίστηκαν στα 398 εκατ. ευρώ (-57%). Κατά 51% υποχώρησαν τα κέρδη από τις δραστηριότητες στη ΝΑ Ευρώπη και διαμορφώθηκαν στα 100 εκατ. ευρώ. Παρά τη μεγάλη υποχώρηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης το 2009, η Εθνική Τράπεζα πέτυχε αύξηση χορηγήσεων κατά 10%.


ALPHA BANK:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Στα 392 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank το 2009, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.  Σημειώνεται ότι εάν συνυπολογιστεί η έκτακτη εισφορά ύψους 42,4 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώνονται στα 349,8 εκατ. ευρώ. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για καθαρά κέρδη ύψους 341,5 εκατ. ευρώ το 2009. Στο σύνολο της χρήσης, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στο 1,76 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα προ προβλέψεων της τράπεζας αυξήθηκαν στο 1,2 δισ. ευρώ. Στο δ΄ τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ εξαιρουμένης της έκτακτης εισφοράς, ύψους 42,4 εκατ., ανέρχονται στα 47,7 εκατ. ευρώ.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της τράπεζας, κ. Γιάννης Κωστόπουλος: "To 2009, αντιμετωπίσαμε τις αντιξοότητες του οικονομικού περιβάλλοντος με διορατικότητα και υπευθυνότητα. Η επιτυχία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου μας κατά 986 εκατ. ευρώ ενίσχυσε τον ισολογισμό μας αλλά και την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία στις επιπτώσεις που θα έχουν οι τρέχουσες μακροοικονομικές ανισορροπίες στην ελληνική αγορά. Είναι γεγονός ότι βραχυπρόθεσμα η εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγιάνσεως θα επηρεάσει την πορεία των εργασιών μας. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι μεσοπρόθεσμα θα επιφέρει σημαντικά μόνιμα οφέλη στην ελληνική οικονομία και στις επιχειρηματικές προοπτικές μας στη νοτιοανατολική Ευρώπη".


EUROBANK EFG:
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ
Στα 362 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank για το σύνολο του 2009 ενώ στο δ' τρίμηνο ανήλθαν στα 82 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώνονται στα 25 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο, αφαιρουμένης της έκτακτης φορολόγησης, ύψους 57 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ προβλέψεων της τράπεζας παρέμειναν σταθερά για το σύνολο της χρήσης, στα 1,6 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια της Eurobank ενισχύθηκαν κατά 712 εκατ. ευρώ στο έτος, στα 4,3 δισ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 2,3 δισ. ευρώ το 2009, σημειώνοντας μικρή μείωση 1,8% έναντι του 2008 ενώ οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 1,18 δισ. ευρώ στο έτος, με το ρυθμό αύξησης των δανείων σε καθυυστέρηση να μειώνεται σημαντικά στα δυο τελευταία τρίμηνα του έτους. Στις αγορές της Νέας Ευρώπης, όπου δραστηριοποιείται η Eurobank, οι αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και το υψηλό κόστους άντλησης καταθέσεων επηρέασαν σημαντικά το καθαρό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν αρνητικό κατά 44εκ. Ευρώ.


GENIKI BANK:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

Επιδείνωση παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Geniki Bank για τη χρήση του 2009, καθώς οι ζημίες του ομίλου ανήλθαν στα 109,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις ζημίες ύψους 37,5 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιδείνωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση των προβλέψεων. Η σημαντική επιδείνωση της οικονομίας είχε αρνητική επίδραση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων, με αποτέλεσμα οι προβλέψεις για τη χρήση να ανέλθουν στα 139,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 165,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009 τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 189,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 2,1% σε σχέση με το 2008. Όμως σε συγκρίσιμη βάση τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,9%, μη συμπεριλαμβανομένου του εφάπαξ κέρδους από την πώληση ακινήτου που πραγματοποιήθηκε το 2008. Αυτή η αύξηση κατά 4,9% οφείλεται στον συνδυασμό της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 5,8% και της μείωσης των εσόδων από προμήθειες κατά 3,2%. Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρώντας τις προβλέψεις) ανήλθαν στα 156,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 4,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Ο όμιλος διατήρησε τον αυστηρό έλεγχο του κόστους του. Σημειώνεται ότι η μείωση κόστους κατά 4,2% (το 2009 σε σχέση με το 2008) είναι υψηλότερη από το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης χρήσης, όπου η μείωση κόστους το 2008 σε σχέση με το 2007 έφτασε το 3,1%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (πριν από προβλέψεις) ανήλθε στα 33 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 9,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων (μετά από προβλέψεις) ανήλθε στα 4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 3,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2008, ενώ οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν στα 2,7 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 4,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2008.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ;
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ PHARMA MONEY CONFERENCE 2010
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... ΚΡΙΣΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008-2013
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ STAT BANK
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΝΑΛΥΣΗ JPMORGAN
ΑΡΘΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, FASHION BOX
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site