Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2010 - Τεύχος 361                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΣΦΥΖΟΥΝ ΑΠΟ «ΥΓΕΙΑ»


Αύξηση τζίρου και περιορισμένες απώλειες κερδών, σε σύγκριση με τους περισσότερους κλάδους, εμφανίζουν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα επιβεβαιώνοντας πλήρως τη φήμη που τα θέλουν να λειτουργούν «αμυντικά» σε περιόδους οικονομικής ύφεσης όπως η τωρινή


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Διαχρονική αύξηση την τελευταία δεκαετία εμφανίζει η συνολική εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με την Icap. Το δε μέγεθός της εκτιμάται σήμερα σε περίπου 2 δις ευρώ. έναντι 574 εκατ. ευρώ το 1998, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 13,2%. Ειδικότερα κατά κατηγορία, το μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών κλινικών εκτιμάται σε 1.330 εκατ. ευρώ ενώ το μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών υπολογίζεται σε 275 εκατ. ευρώ  Σχετικά με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, η αξία της εν λόγω αγοράς εκτιμάται το ίδιο έτος σε 380 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με την ποσοστιαία συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της υπό εξέτασης αγοράς, οι κλινικές καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο (67%) και ακολουθούν τα διαγνωστικά κέντρα (19,1%) και οι μαιευτικές κλινικές (13,9%).
Στον χώρο των ιδιωτικών κλινικών τον υψηλότερο δείκτη συγκέντρωσης παρουσιάζουν οι μαιευτικές κλινικές καθώς οι τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου κατέχουν το 80,2% της αγοράς. Ακολουθούν οι γενικές κλινικές με δείκτη συγκέντρωσης 75,9% για τις 15 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, ενώ μικρότερος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης στα διαγνωστικά κέντρα καθώς οι 15 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ελέγχουν λίγο πάνω από το ήμισυ της αγοράς. 
Παράγοντες του εξεταζόμενου κλάδου εκτιμούν ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και το 2010. Ειδικότερα ανά τομέα, η άνοδος της αξίας της αγοράς των ιδιωτικών θεραπευτηρίων εκτιμάται στο 10%-12% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, η αγορά των μαιευτηρίων υπολογίζεται ότι θα διευρυνθεί με ετήσιο ρυθμό 10%, ενώ η αύξηση για τα διαγνωστικά κέντρα εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 7%-9%, ετησίως.


ΖΗΤΗΣΗ
Εκτός από τους δημογραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, το επίπεδο των νοσηλευτικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, χαρακτηρίζεται ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας για τη στροφή του κοινού στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Το μερίδιο της ιδιωτικής συμμετοχής στο σύνολο των δαπανών υγείας (βάσει τρεχουσών τιμών) διαμορφώθηκε στο 37,07%.
Από τα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της Ε.Σ.Υ.Ε., κατά την περίοδο 2004/05 βάσει δείγματος σε όλα τα νοικοκυριά της χώρας, προκύπτει ότι οι συνολικές μηνιαίες δαπάνες υγείας σε όλες τις περιοχές της χώρας, ανήλθαν κατά μέσο όρο σε €128,17 ανά νοικοκυριό, καλύπτοντας το 7,2% του συνόλου των μηνιαίων δαπανών για κάθε μορφής αγαθό και υπηρεσία.


ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια της χώρας, διακρίνονται ευρύτερα σε μεγάλες πολυδύναμες κλινικές οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σε κλινικές μικρότερου και μεσαίου μεγέθους ως προς τον αριθμό κλινών και τους ιατρικούς τομείς που καλύπτουν. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα νευροψυχιατρικά θεραπευτήρια καθώς και οι μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Γ.Γ. της Ε.Σ.Υ.Ε., το 2007 σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκαν 14.707 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια επί συνόλου 53.888 κλινών. Όσον αφορά στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατά το 2007 στα ιδιωτικά θεραπευτήρια ήταν εγκατεστημένο το 28,3% του συνόλου των ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας της χώρας.
Τα τελευταία κυρίως χρόνια ο κλάδος χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανακατατάξεις λόγω των εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ εταιρειών των τριών ευρύτερων τομέων δραστηριότητας (γενικές κλινικές, μαιευτικές και γυναικολογικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα). Αποτέλεσμα της τάσης αυτής, είναι η επικράτηση πολυδύναμων επιχειρηματικών ομίλων παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίοι προσφέρουν πλήρες εύρος υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας. 
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων υγείας, καθίσταται ιδιαίτερα έντονος τα τελευταία κυρίως χρόνια και εστιάζεται στην ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στο εύρος, στην αναβάθμιση της ποιότητας, στην ταχύτητα των παρεχομένων υπηρεσιών, στην επέκταση του δικτύου (παρουσία σε περισσότερες περιοχές), αλλά και στη συνεργασία με ασφαλιστικούς φορείς.
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σε διεθνές επίπεδο, η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στηρίζεται σε τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις: α) στα Εθνικά Συστήματα Υγείας, β) στην Κοινωνική Ασφάλιση Υγείας – Ταμεία Υγείας και γ) στην Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας.      
Τα τελευταία χρόνια, σε αρκετές χώρες της Ε.Ε., η ιδιοκτησία των ιδιωτικών θεραπευτηρίων έχει αρχίσει σταδιακά να μεταβιβάζεται από ομάδες ιατρών σε μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους ή ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους εισάγουν σύγχρονες μεθόδους προώθησης πωλήσεων με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.  
Όπως προκύπτει από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  για τις χώρες μέλη της Ε.Ε. των 27, η ιδιωτική δαπάνη υγείας ως ποσοστό στο σύνολο των δαπανών υγείας κυμάνθηκε το 2006 από 9,4% (Λουξεμβούργο) έως 57,5% (Ελλάδα), ενώ η συνολική δαπάνη υγείας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ κυμάνθηκε από 5% (Εσθονία) έως 11,1% (Γαλλία).
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα έντονος. Μετά από μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων και ανακατατάξεων που σηματοδοτήθηκαν από μεγάλες επενδύσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, αλλά και συμφωνίες στρατηγικών συνεργασιών, οι μεγάλοι και οργανωμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχοντας εδραιώσει την παρουσία τους στην αγορά και έχοντας “εξασφαλίσει” την απαραίτητη φήμη και πελατεία, απολαμβάνουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των μικρότερων επιχειρήσεων του κλάδου. Οι εν λόγω όμιλοι παρέχουν σήμερα ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στηρίζοντας τη στρατηγική τους σε τέσσερις βασικούς άξονες και συγκεκριμένα: α) στη γεωγραφική κάλυψη, β) στην παροχή πλήρους φάσματος ιατρικών υπηρεσιών, γ) στην τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη και δ) στην επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Η είσοδος μιας νέας επιχείρησης στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας από τεχνοοικονομικής πλευράς, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Η ίδρυση ενός διαγνωστικού κέντρου και ιδιαίτερα ενός θεραπευτηρίου απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και ενέχει αρκετές δυσκολίες. Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός ως προς τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Επίσης, σημαντικό μέρος μιας επένδυσης στο συγκεκριμένο κλάδο πέραν της υψηλής τεχνολογίας και του εξειδικευμένου προσωπικού που είναι απαραίτητα, αφορά το κόστος της γης στο οποίο εντοπίζονται και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, καθώς το κόστος της κατάλληλης γης στην κατάλληλη τοποθεσία εντός της περιφέρειας Αττικής είναι αρκετά υψηλότερο σε σχέση με αυτό σε άλλες περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η καθιέρωση και εδραίωση της φήμης – ονόματος ενός θεραπευτικού / διαγνωστικού κέντρου καθιστά δύσκολη την είσοδο νέων ανταγωνιστών, καθώς η δημιουργία «καλής φήμης» είναι μακροχρόνια διαδικασία.
Εμπόδια όμως στη δημιουργία νέων εταιρειών στον κλάδο θέτει και το ίδιο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στην περίπτωση των θεραπευτηρίων, οι προϋποθέσεις και ιδιαίτερα οι οικοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν κρίνονται από παράγοντες του κλάδου ως ιδιαίτερα αυστηρές. Στην περίπτωση των διαγνωστικών κέντρων – μέχρι πρότινος τουλάχιστον - η ίδρυση και λειτουργία αυτών ήταν αποκλειστικά προνόμιο των ιατρών. Μετά την κατάργηση του ΠΔ84/01 το 2008, αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά τη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου περί της ίδρυσης και λειτουργίας διαγνωστικών κέντρων.


ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ
Ως υποκατάστατες υπηρεσίες των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας θεωρούνται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης του δημοσίου τομέα.
Στους πρωταρχικούς στόχους της πολιτείας εντάσσεται, μεταξύ άλλων, η βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, ήδη έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το Αττικό Νοσοκομείο στο Χαϊδάρι, ενώ κατασκευάσθηκαν και παραδόθηκαν προς χρήση νέες νοσοκομειακές μονάδες και επεκτάσεις συνολικής επιφάνειας 830 χιλ. τ.μ. Κατά την περίοδο 2004-2006, ολοκληρώθηκαν οι υποδομές νέων νοσοκομείων και επεκτάσεων συνολικού εμβαδού 450 χιλ. τ.μ., καθώς και οι ανακαινίσεις παλαιών νοσοκομείων 200 χιλ. τ.μ., ενώ μέχρι το τέλος του 2008 προστέθηκαν άλλα 200 χιλ. τ.μ. υποδομών σε διάφορα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα πρώτα Αστικά Κέντρα Υγείας στην Αττική τα οποία εντάχθηκαν στο Ε.Σ.Υ., ενώ σύμφωνα με πηγές της αγοράς και άλλα αστικά κέντρα υγείας πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Επίσης, η Πολυκλινική του Ολυμπιακού χωριού θα λειτουργεί όχι μόνον ως κέντρο υγείας αλλά και ως κέντρο αποκατάστασης. Επίσης, σε πρώτη φάση τρεις νοσηλευτικές μονάδες πρόκειται να κατασκευαστούν μέσω της μεθόδου των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Σημαντικοί προμηθευτές των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας είναι οι επιχειρήσεις που τις προμηθεύουν με τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και οι φαρμακοβιομηχανίες / φαρμακαποθήκες και οι επιχειρήσεις παραγωγής / εμπορίας τροφίμων και ποτών στην περίπτωση των νοσοκομειακών μονάδων. Οι μεγάλες και αναγνωρισμένες εταιρείες εμπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με πολλαπλές εφαρμογές στο απαιτητικό περιβάλλον της ιδιωτικής υγείας, είναι αυτές που διατηρούν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Αναφορικά με τους προμηθευτές υγειονομικού υλικού, διαπραγματευτικό πλεονέκτημα διατηρούν εκείνοι οι οποίοι τηρούν αυστηρά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, τα προϊόντα τους διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (CE, ISO κλπ.), είναι εγκεκριμένα από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και εγγυώνται την ασφάλεια εφαρμογής τους στον ασθενή.
Σχετικά με την διαπραγματευτική δύναμη μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών υγείας απέναντι στους προμηθευτές της, αυτή είναι ανάλογη με το ύψος των παραγγελιών που πραγματοποιεί, το μέγεθός της και τη φήμη της στην αγορά.
Στους προμηθευτές του κλάδου συμπεριλαμβάνεται και το εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.


ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
Στον κλάδο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας δραστηριοποιούνται μεγάλες σε μέγεθος εταιρείες, καλά οργανωμένες και με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της υγείας οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις απαρτίζουν ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους. Επιπλέον, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι ίδιοι οι ιατροί πέραν της ιδιότητάς τους να παρέχουν ιατρική φροντίδα, ως μέτοχοι των εταιρειών συμμετέχουν ενεργά και στη διοίκηση αυτών.
Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η ανεπάρκεια του δημοσίου τομέα σε συνδυασμό με τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του Ε.Σ.Υ. που εντοπίζονται κυρίως σε ελλιπείς υποδομές, στην τεχνολογική υστέρηση και στην έλλειψη ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό σημείο για τον εξεταζόμενο κλάδο.
Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η σταδιακή γήρανση του πληθυσμού, η εμφάνιση νέων ασθενειών αλλά και η αύξηση του αριθμού των ατόμων που καλύπτονται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, συντελούν  στη σταδιακή αύξηση της ζήτησης για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας αλλά και προληπτικής ιατρικής. Επιπλέον, η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας, καθιστούν διαρκώς αυξανόμενη τη ζήτηση για άμεση, αποτελεσματικότερη και περισσότερο ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.
Τα τελευταία κυρίως χρόνια η συμβολή του ελληνικού χρηματιστηρίου υπήρξε σημαντική για τον κλάδο, σε συνδυασμό δε με την υψηλή κερδοφορία των ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων βοήθησε στην υλοποίηση των μεγάλων επενδυτικών τους σχεδίων. Επιπλέον, οι μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις του κλάδου, ως μέλη διεθνών οργανισμών διατηρούν συνεργασίες με μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμετοχή τους σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.
Τέλος, δυνατό σημείο για τον κλάδο θεωρείται η “εργασιακή ειρήνη” στον ιδιωτικό τομέα σε αντίθεση με το δημόσιο όπου οι απεργιακές κινητοποιήσεις του ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού είναι πολύ συχνό φαινόμενο.


ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ
Το πολύπλοκο και αυστηρό ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν βοηθάει την ίδρυση νέων και ιδιαίτερα μικρών ιατρικών εταιρειών. Όσον αφορά τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ενώ παλαιότερα απαγορευόταν η ίδρυση νέων νοσοκομειακών μονάδων, με σχετικό Π.Δ. αυτό καταργήθηκε. Ωστόσο, ο νόμος αυτός σε πολλά του σημεία παρέμεινε ανενεργός και οι προϋποθέσεις και ιδιαίτερα οι οικοδομικές προδιαγραφές που θέτει, κρίνονται ως ιδιαιτέρως αυστηρές. Από την πλευρά των διαγνωστικών κέντρων, πρόσφατα κρίθηκε άκυρο σχετικό Π.Δ. το οποίο καθόριζε με αυστηρό τρόπο τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τις προδιαγραφές της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.


ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Οι αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης και η Τουρκία, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές υγείας, συγκεντρώνουν τα τελευταία κυρίως χρόνια το επενδυτικό ενδιαφέρον των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αλλά και στο εσωτερικό, η γεωγραφική ανισοκατανομή των ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων, δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης πέραν της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου σήμερα είναι συγκεντρωμένος ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών. Τούτο ενισχύεται και από το γεγονός ότι, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στην ποιότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας σε περιοχές εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Η επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων υγείας με όλο και περισσότερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και η σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία, έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης του κλάδου μέσω της κάλυψης των νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών.
Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η αύξηση του αριθμού των μεταναστών  η οικονομική επιφάνεια των οποίων δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να γίνουν αποδέκτες των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, έχει ως αποτέλεσμα τη συμφόρηση των μονάδων του δημοσίου, στοιχείο που στρέφει ένα μέρος της ζήτησης προς τον ιδιωτικό τομέα.
Η διάδοση προγραμμάτων πληρωμής μέσω άτοκων δόσεων είναι πραγματικότητα πλέον για τον τομέα της ιδιωτικής υγείας, ενώ γεγονός αποτελεί και η ύπαρξη «κάρτας εξωτερικών ιατρείων» η οποία προσφέρει κλιμακούμενες εκπτώσεις για την πραγματοποίηση σειράς ιατρικών εξετάσεων.
Η κατ’ οίκον νοσηλεία, η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας μιας ημέρας, η τηλεϊατρική και η ρομποτική χειρουργική, τα κέντρα αποκατάστασης, οι ξενώνες νοσηλείας και οι γηριατρικές κλινικές, οι τράπεζες βλαστοκυττάρων, είναι κάποιοι από τους τομείς που παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα μας, ενώ οι παιδιατρικές, ογκολογικές και γυναικολογικές μονάδες, αλλά και κέντρα πλαστικής χειρουργικής, κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ακόμη και κέντρα φυσικής υγιεινής και ευεξίας, συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον των επιχειρηματιών.


ΑΠΕΙΛΕΣ
Ως απειλή για τον κλάδο μπορεί να εκληφθεί ο θεσμός των Σ.Δ.Ι.Τ. (συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), μέσω του οποίου θα κατασκευασθούν νέες σύγχρονες δημόσιες μονάδες υγείας ανταγωνιστικές των ιδιωτικών μονάδων. Ήδη έχει αποφασισθεί από τη ΔΕΠΑΝΟΜ (Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων) η κατασκευή παιδιατρικού νοσοκομείου και ογκολογικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη (συνολικής δυναμικότητας 800 κλινών) και γενικού νοσοκομείου στην Πρέβεζα (δυναμικότητας 164 κλινών). Ακόμη, εξετάζεται η δυνατότητα κατασκευής γενικού νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική καθώς επίσης και νέου γενικού νοσοκομείου στο νησί της Κω. Επίσης, η δυνατότητα διαχείρισης των δημοσίων νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια εξετάζεται σοβαρά από την πολιτεία.
Μια μορφή απειλής ειδικά για τις μικρές περιφερειακές ιδιωτικές ιατρικές μονάδες, αποτελεί η τάση συγκέντρωσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο, καθώς ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν αναπτύσσονται αποτελούν στόχο των ισχυρών ανταγωνιστών τους μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Η ενδεχόμενη είσοδος ασφαλιστικών εταιρειών στον κλάδο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης αποτελεί ως ένα βαθμό, απειλή για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Τούτο διότι πιθανή είσοδος ασφαλιστικών εταιρειών στο χώρο, θα προκαλέσει καθετοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και περαιτέρω όξυνση του ανταγωνισμού.
Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, αναγκάζει τις μονάδες του κλάδου προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να προχωρούν σε πολυδάπανα επενδυτικά προγράμματα με στόχο την ανανέωση και απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Επίσης, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού σε σχέση με τις διακυμάνσεις στις διεθνείς χρηματαγορές αλλά και γενικότερα τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις (εσωτερικές και διεθνείς), αποτελούν παράγοντες καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των επενδυτικών τους προγραμμάτων.
Επίσης, τα χαμηλά και για μακρύ χρονικό διάστημα «παγωμένα» τιμολόγια που ισχύουν στις διάφορες συμβάσεις που συνάπτονται με τα ταμεία του δημοσίου, καθώς επίσης και ενδεχόμενη περικοπή των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων, επηρεάζουν αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών του κλάδου, ενώ πιθανές αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι δυνατόν να επηρεάσουν την αναπτυξιακή πολιτική των εταιρειών.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
M.D., M.Sc., Ph.D., ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.*
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ


Η δημιουργία, ηθελημένα ή μη, μονοπωλιακών καταστάσεων στο χώρο της ιδιωτικής περίθαλψης θα είναι τεράστιο σφάλμα με τραγικές συνέπειες τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για την υγεία του ελληνικού λαού.


Τις πρώτες ημέρες μετά τις εκλογές  η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας υπό την πίεση των συνδικαλιστών καταργεί το Π.Δ. 180/2009 και ανακοινώνει την πρόθεσή της να επαναφέρει το Π.Δ. 84/2001 με νομοθετική ρύθμιση και χρόνο προσαρμογής 12 μήνες.
Με την νομοθετική ρύθμιση επαναφέρονται οι δύο διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο Επικρατείας. Οι διατάξεις αυτές αφορούν την υποχρεωτική μεταβίβαση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (διαγνωστικών εργαστηρίων, διαγνωστικών κέντρων) σε ειδικευμένους ιατρούς και την απαγόρευση λειτουργίας υποκαταστημάτων. Ως χρόνος προσαρμογής στις παραπάνω διατάξεις των επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν ορίζονται οι 12 μήνες.
Η Υπουργός Υγείας επικαλείται ότι η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος προστατεύοντας τον ελληνικό λαό από την εμπορευματοποίηση του χώρου της Υγείας. Εάν πράγματι αυτός ήταν ο λόγος θα έπρεπε να υπάρξει ταυτόχρονη αντίστοιχη ρύθμιση για τις κλινικές και τα μαιευτήρια, τα οποία διαφορετικά και θα κυριαρχήσουν εκτός από την δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η δημιουργία, ηθελημένα ή μη, μονοπωλιακών καταστάσεων στο χώρο της ιδιωτικής περίθαλψης θα είναι τεράστιο σφάλμα με τραγικές συνέπειες τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για την υγεία του ελληνικού λαού.
Η Υπουργός φαίνεται ότι βιάζεται να κλείσει τις επιχειρήσεις πριν προλάβουν να προσαρμοστούν, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι ο χρόνος δεν είναι επαρκής ακόμη και για την προσαρμογή ενός απλού μικροβιολογικού ή ακτινολογικού εργαστηρίου, που μόνο για την αδειοδότησή του απαιτούνται 18 μήνες. Όταν πρόκειται για διαγνωστικά κέντρα με 10-50 υποκαταστήματα θα πρέπει κανείς να προσθέσει τον χρόνο που απαιτείται για την απόσχιση των υποκαταστημάτων και την ανεύρεση και διαπραγματεύσεις με τους επιχειρηματίες ιατρούς, που προτίθενται να αγοράσουν το 51% του μετοχικού κεφαλαίου των νέων επιχειρήσεων.


ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ, ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ
Δεδομένου ότι η ρύθμιση αφορά 700 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμη και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, που θα πρέπει να προσαρμοστούν μέσα σ’ ένα χρόνο, καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος του προβλήματος που θα δημιουργηθεί. Χιλιάδες μέτοχοι, που δεν είναι ιατροί, θα προσπαθούν να πουλήσουν τα μερίδιά τους σ’ ένα περιορισμένο αριθμό επιχειρηματιών - ιατρών, οι οποίοι βεβαίως δεν θα έχουν κανένα λόγο να αγοράσουν μετοχές εφ’ όσον γνωρίζουν ότι ο πωλητής πιέζεται χρονικά για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, αφού σε διαφορετική περίπτωση λύεται η εταιρεία του. Συνεπώς, ενώ η προσφορά θα είναι τεράστια η ζήτηση θα είναι μικρή έως ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να εξευτελιστούν οι αξίες των μετοχών και να χαθούν περιουσιακά στοιχεία για τα οποία απαιτήθηκαν χρόνια να αποκτηθούν.
Το κοινωνικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί γίνεται ακόμη μεγαλύτερο εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο επιστημονικός εξοπλισμός των περισσότερων επιχειρήσεων προέρχεται από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  (leasing) πολυετούς διάρκειας, για την υπογραφή των οποίων απαιτήθηκαν προσωπικές εγγυήσεις μετόχων των διαγνωστικών κέντρων. Συνεπώς χιλιάδες επιχειρηματίες, αρκετοί απ’ αυτούς ιατροί, όχι μόνο θα χάσουν τις περιουσίες τους, αλλά θα κινδυνεύσουν και με φυλάκιση εξ αιτίας αδυναμίας κάλυψης των χρεών τους. Οι επιχειρήσεις leasing θα υποστούν οικονομική καθίζηση και χιλιάδες εργαζόμενοι θα βρεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς εργασία.
Τεράστια προβλήματα θα δημιουργηθούν και στις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν στηρίξει προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε οργανωμένα δίκτυα διαγνωστικών κέντρων.
Μήπως όμως απ’ αυτή τη ρύθμιση, που οδηγεί σε απαξίωση των μετοχών των διαγνωστικών κέντρων, ευνοούνται οι επιχειρηματίες - ιατροί; ΟΧΙ γιατί όσο χαμηλό και εάν είναι το τίμημα της αγοράς μετοχών, δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον, μια που η επένδυση γίνεται σ’ ένα τομέα που παραχωρείται ουσιαστικά στις κλινικές και τα μαιευτήρια. Γιατί ο επιχειρηματίας - ιατρός να επενδύσει σε «ιατρική εταιρεία» όταν η επένδυση δεν μπορεί να κληρονομηθεί από την οικογένεια του ιατρού και η επιχείρηση δεν επιτρέπεται να αναπτυχθεί λόγω απαγόρευσης της δημιουργίας δικτύου και απαγόρευση της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο, ενώ σε ανταγωνιστικές εταιρείες (κλινικές - μαιευτήρια) δεν υπάρχουν αντίστοιχες απαγορεύσεις;


ΝΕΟΣ «ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ»
Το Π.Δ. 84/2001 που θέλει να επαναφέρει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το μόνο που πέτυχε ήταν να ταλαιπωρήσει επί εννέα ολόκληρα χρόνια όλους τους φορείς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δεδομένου ότι αποδείχθηκε στην πράξη πως είναι:
1. Ανεφάρμοστο
Μετά από εννέα χρόνια και οκτώ παρατάσεις προσαρμόστηκαν στις διατάξεις του λιγότερες από 70 επιχειρήσεις επί συνόλου 700.
2. Αντισυνταγματικό
Σύμφωνα με τις ακυρωτικές αποφάσεις του 4ου τμήματος και της ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας.
3. Αντιευρωπαϊκό
Ο σύνδεσμός μας έχει προσφύγει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον λόγο ότι, πέραν από την αντίθεση του εν λόγω νομικού πλαισίου με την εθνική νομοθεσία, το συγκεκριμένο καθεστώς παραβιάζει ευθέως και τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί Ανταγωνισμού και λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς υπό συνθήκες ίσης μεταχείρισης. Με την βάση αυτή, έχουν υποβληθεί δύο καταγγελίες για το θέμα στην Γενική Διεύθυνση της Εσωτερικής Αγοράς, με κοινοποίηση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, το Μάιο και Ιούλιο του 2009 αντίστοιχα. Οι επίμαχες ρυθμίσεις προσομοιάζουν με αυτές του «βασικού μετόχου» και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε το ίδιο αίσιο αποτέλεσμα. Άλλωστε, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο η διάγνωση ανήκει στις υπηρεσίες και όχι στην υγεία.
4. Αντιδεοντολογικό
Επιτρέπει και σε κλινικούς ιατρούς να είναι μέτοχοι κατά πλειοψηφία σε εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα, κάτι που απαγορεύεται ρητά στις περισσότερες χώρες του κόσμου για λόγους ιατρικής δεοντολογίας και προς αποφυγή της προκλητής ζήτησης. Με την ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται μια παγκόσμια πρωτοτυπία: ο επιχειρηματίας κλινικός ιατρός, που συνταγογραφεί στο ιατρείο του, να εκτελεί τις εργαστηριακές εξετάσεις στην επιχείρησή του.
5. Αντιαναπτυξιακό
Απαιτούνται περισσότεροι από 18 μήνες για αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων, όπως αποτυπώνονται από τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία εννέα χρόνια.


ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ «ΚΛΕΙΣΤΟ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Το Π.Δ. 84/2001 προέβλεπε την εντός διετίας πιστοποίηση όλων των εργαστηρίων, ιδιωτικών και κρατικών, από τον εθνικό φορέα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης, η ίδρυση του οποίου εννέα χρόνια μετά βρίσκεται ακόμη στα χαρτιά, με αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι μοναδική στην Ευρώπη χωρίς εθνικό φορέα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης και από τα 4.000 περίπου εργαστήρια να έχουν διαπίστευση ISO 9001 και 9002 πέντε και πιστοποίηση ISO 15189 μόνο ένα. Τα εργαστήρια αυτά ανήκουν στην Ένωσή μας και είναι αυτά που κινδυνεύουν να κλείσουν, αν γίνουν πράξη οι προθέσεις της Υπουργού Υγείας. Το κλείσιμό τους θα προκαλέσει χάος στην εξυπηρέτηση ασθενών, οι οποίοι θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών και μαιευτηρίων, με πολλαπλάσιο κόστος για τους ίδιους και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η νομοθετική ρύθμιση, βεβαίως, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προσπάθεια της κυβέρνησης να εκσυγχρονίσει την ελληνική οικονομία και αντί να εισάγει κανόνες διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω δημιουργώντας ένα ακόμη κλειστό επάγγελμα, του επιχειρηματία - ιατρού, όταν σήμερα επιχειρείται η απελευθέρωση των ήδη κλειστών επαγγελμάτων.
Δυστυχώς, ακόμη μία υπουργός ενέδωσε στις πιέσεις των συνδικαλιστών, θυσιάζοντας στο βωμό του πολιτικού κόστους την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η ρύθμιση αυτή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των συνδικαλιστών και των πολιτικών διαχρονικά και διακομματικά στις αγκυλώσεις της επιχειρηματικότητας που ταλανίζουν επί χρόνια την ελληνική οικονομία και οδήγησαν την χώρα στη σημερινή της  οικτρή οικονομική κατάσταση.


* Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ;
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ PHARMA MONEY CONFERENCE 2010
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... ΚΡΙΣΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008-2013
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ STAT BANK
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΝΑΛΥΣΗ JPMORGAN
ΑΡΘΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, FASHION BOX
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site