Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2010 - Τεύχος 361                              

ΦΑΚΕΛΟΙ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, FASHION BOX


ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ
Η ΑΝ. ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΦΕΡΕΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2010


Το guidance της εταιρείας για όλο το έτος προβλέπει αύξηση 7% στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης έναντι μηδενικής αύξησης στην εγχώρια αγορά


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Ανάπτυξη κατά 4,2% προβλέπει η διοίκηση της Σαράντης για τον όμιλο το 2010 με τον τζίρο να υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στα 230 εκατ. ευρώ έναντι 220,65 εκατ. ευρώ το 2009. Σε ότι αφορά τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), προβλέπεται αύξηση το 2010 στα 28,75 εκ. ευρώ από 27,08 εκατ. ευρώ που ήταν το 2009. Τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αναμένεται να διαμορφωθούν στα 25,05 εκατ. ευρώ από 23,44 εκατ. ευρώ που ήταν το 2009, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων προβλέπεται να ανέλθουν στα 22 εκατ. ευρώ το 2010. Τέλος, τα Κέρδη Μετά Φόρων καθώς και τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου το 2010 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 17,82 εκατ. ευρώ.
Η πρόβλεψη σύμφωνα με τον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου, κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα. στηρίζεται στο καλό πρώτο τρίμηνο που είχαν οι αγορές στην Ανατολική Ευρώπη όπου οι πωλήσεις σε όρους ευρώ είναι αυξημένες πάνω από 20% ενώ σε τοπικό νόμισμα η αύξηση  περιορίζεται σε μονοψήφια ποσοστά. Το guidance της εταιρείας για όλο το έτος προβλέπει αύξηση 7% στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης έναντι μηδενικής αύξησης στην εγχώρια αγορά. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα ο κ. Ροζακέας ανέφερε ότι δεν φαίνεται να έχει κάποια πτώση στο πρώτο τρίμηνο, αλλά οι καταναλωτές φαίνονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις αγορές τους.


ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Σαράντη, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η εταιρεία να προχωρήσει μέσα στο 2010 σε κάποια εξαγορά καθώς όπως ο ίδιος τονίζει «κάθε δέκα μέρες μας έρχεται ένας στόχος για εξαγορά στην Αν. Ευρώπη. Με 30-35 εκατ. ευρώ θα μπορούσαμε να αγοράσουμε κάποια εταιρεία που έχει κερδοφορία 8-10% και παράλληλα να εκμεταλλευτούμε κάποια brand names και να αυξήσουμε μερίδια».
Πέραν των ενδεχόμενων εξαγορών, ο όμιλος επέκτεινε στις αρχές του 2010 τη συνεργασία του με την τουρκική EVYAP, η οποία προωθεί προϊόντα του στην τοπική αγορά. Επί πλέον η εταιρεία διέκοψε τις εμπορικές της συνεργασίες στη Ρωσία και στην Ουκρανία, αγορές όπου είχε διατηρήσει μικρή παρουσία μέσω αντιπροσώπων.
Γενικά η Σαράντης θα δώσει το 2010 μεγαλύτερο βάρος στα household προϊόντα της που δείχνουν πιο ανθεκτικά στην κρίση έναντι των Cosmetics τα οποία φαίνεται ότι δεν αποτελούν προτεραιότητα σε αυτή τη φάση για τους καταναλωτές. Αυτό ενδέχεται να μειώσει τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας καθώς στα cosmetics είναι μεγαλύτερα από ότι στα household.


ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Σε ό,τι αφορά το 2009 ο όμιλος είχε πτώση πωλήσεων 14,93% και κερδών 35,42%.  Όπως ανέφερε ο κ. Ροζακέας, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη κατά το 2009 ήταν σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ενώ σε επίπεδο κερδοφορίας τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τους στόχους. Όλες οι προϊοντικές κατηγορίες και οι γεωγραφικές αγορές του Ομίλου επηρεάστηκαν αρνητικά από το δυσμενές  οικονομικό περιβάλλον κατά το 2009. Παρ’ όλα αυτά η έγκαιρη και επιτυχής υλοποίηση μέτρων συγκράτησης των εξόδων καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης συντέλεσαν στον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η καθοδική πορεία περιορίστηκε κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2009, ενισχυόμενη από την σταθεροποίηση των υποβαθμισμένων ισοτιμιών στις ξένες χώρες του Ομίλου κατά το τέλος του 2009 καθώς και τον τερματισμό  της πρακτικής μείωσης  αποθεμάτων στο λιανικό εμπόριο. Εξ άλλου, τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα του Ομίλου ενίσχυσαν την συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στις σημαντικές ταμειακές ροές και τον χαμηλό δανεισμό του Ομίλου που συμβάλλουν στην ισχυρή οικονομική θέση του.
Όσον αφορά τις προβλέψεις και κινήσεις του Ομίλου για το 2010, ο κ. Ροζακέας τόνισε ότι εν μέσω του ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος παραμένει επικεντρωμένος στους κύριους στρατηγικούς άξονες που ακολουθεί και που συνίστανται σε οργανική ανάπτυξη στις βασικές δραστηριότητες και έμφαση στα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, ανάπτυξη των υπαρχόντων μεριδίων αγοράς των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων στην Ανατολική Ευρώπη, συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στις οικονομίες των χωρών δραστηριοποίησης του Ομίλου και προσαρμογή του στις εκάστοτε νέες συνθήκες καθώς και έμφαση στην διερεύνηση πιθανών στόχων για εξαγορά στις παλαιές αγορές, που να διαθέτουν ικανά μερίδια αγοράς, κερδοφορία και δομή δαπανών που επιτρέπει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άσκηση συνεργιών μετά την εξαγορά.


 


ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:
ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ ΟΚΤΩ ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ


Αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη του Ομίλου εξακολουθεί να αποτελεί η αλυσίδα ενδυμάτων Sprider Stores, η οποία ακολουθεί ικανοποιητική πορεία, ενώ εμφανίζεται και ανθεκτική έναντι της γενικότερης κρίσης.


 


Στρατηγική επιλογή παραμένει η συνέχιση του αναπτυξιακού προγράμματος της SPRIDER STORES και το 2010, με τη προσθήκη πέντε νέων σημείων πώλησης στην αλυσίδα του ομίλου.
Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, η ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ, συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού με την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά λιανικής και την προώθηση των επωνύμων προϊόντων της μέσω της δημιουργίας δικτύου καταστημάτων και shop-in-shop, που θα εξειδικεύονται στο γυναικείο εσώρουχο και καλσόν. Στο πλαίσιο αυτό κατά την χρήση του 2010 προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας τριών νέων καταστημάτων λιανικής.
Επιπλέον η Διοίκηση του Ομίλου γνωστοποιεί ότι δεν πρόκειται να προβεί σε δημοσίευση εκτιμήσεων για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της τρέχουσας χρήσης  υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που επικρατεί από την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και τη δυσκολία προσδιορισμού τόσο του βάθους όσο και της διάρκειας την παρούσας οικονομικής ύφεσης,.


ΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του 2009 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε οριακά στο σύνολο της χρήσης 2009 σε 192.224 χιλ. ευρώ έναντι 193.899 χιλ. ευρώ το 2008. Κύριος συντελεστής της πορείας και των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ παραμένει η πορεία ουσιαστικά του ομίλου της θυγατρικής SPRIDER STORES A.E., η οποία συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία και στο 2009 παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες ανταποκρινόμενη επιτυχώς και στους δύο κύριους στόχους που είχε θέσει η Διοίκηση από την αρχή του έτους, την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την ενίσχυση της ρευστότητας. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της εφαρμογής ήπιας ανάπτυξης του δικτύου σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ο Όμιλος SPRIDER STORES προχώρησε στην δημιουργία δέκα νέων σημείων πώλησης στη χρήση 2009, τα οποία αφορούν στο σύνολό τους στην Ελλάδα.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 101.459 χιλ. ευρώ έναντι 106.681 χιλ. ευρώ το 2008 καταγράφοντας μείωση κατά 4,9% ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 52,8% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 55,00% το 2008. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν στη χρήση 2009 σε 11.389 χιλ. ευρώ έναντι 30.003 χιλ. ευρώ το 2008. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 3.897 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 15.369 χιλ. ευρώ το 2008. Σημειώνεται ότι οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες σε ενοποιημένη βάση αυξήθηκαν κατά 4,1% και διαμορφώθηκαν σε 96.685 χιλ. ευρώ έναντι 92.850 χιλ. ευρώ το 2008., επηρεασμένα και από την κατά 4,5% αύξηση των ενοποιημένων αποσβέσεων (2009: 15.287 χιλ. ευρώ – 2008: 14.634 χιλ. ευρώ) και την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος της θυγατρικής SPRIDER STORES. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2009 σε ζημίες 8.307 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 10.041 χιλ. ευρώ το 2008. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν στη χρήση 2009 σε ζημίες 8.649 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 2.784 χιλ. ευρώ το 2008.


ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ,
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της μητρικής της χρήσης 2009 έχουν επιβαρυνθεί, από τον σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων ύψους 1.028 χιλ. ευρώ και απομειώσεις αποθεμάτων ύψους  766 χιλ. ευρώ. Ο όμιλος έχει επιβαρυνθεί επιπλέον μέσω των αποτελεσμάτων της θυγατρικής SPRIDER STORES, με απομειώσεις αποθεμάτων ύψους 7.889 χιλ  ευρώ και σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων  ύψους  6.663 χιλ. ευρώ. Τέλος, ο φόρος εισοδήματος του ομίλου έχει επιβαρυνθεί και με ποσό 1.091 χιλ. ευρώ, το οποίο αφορά την έκτακτη εισφορά φόρου προς το Ελληνικό Δημόσιο που προκύπτει από την θυγατρική εταιρεία SPRIDER STORES.


 


FASHION BOX ΕΛΛΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2009


Η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται και αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της για την υλοποίηση επιλεκτικών επενδύσεων το 2010.


 


Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009 θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων το διοικητικό συμβούλιο της Fashion Box υπό το πρίσμα των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην εγχώρια αγορά και ιδιαίτερα στον τομέα εμπορίου και λιανικής και με γνώμονα τη διατήρηση της ρευστότητας του Ομίλου.
Αναφορικά με την επόμενη χρήση, τόσο η οικονομική ύφεση όσο και η συρρίκνωση της ζήτησης και του διαθέσιμου εισοδήματος αναμένεται να ενταθούν με ανάλογες επιπτώσεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και την δραστηριότητα της Fashion Box. Πρώτιστη μέριμνα του Ομίλου για το 2010 αποτελεί η ενίσχυση των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων και η διατήρηση ή αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχουν τα προϊόντα Replay στην αγορά της casual ένδυσης. Η Fashion Box Ελλάς παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται και αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της για την υλοποίηση επιλεκτικών επενδύσεων.
Η πορεία του τέταρτου τριμήνου του 2009 του Ομίλου Fashion Box επιβεβαίωσε τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου με συρρίκνωση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας παρά την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Αξιοσημείωτη παρόλα αυτά είναι η βελτίωση όλων των υπολοίπων χρηματοοικονομικών δεικτών του Ομίλου καθώς τόσο ο τραπεζικός δανεισμός, οι συνολικές υποχρεώσεις και τα αποθέματα του Ομίλου μειώθηκαν σημαντικά στο τέλος της χρήσης 2009. Τέλος, ο Όμιλος έχοντας ως βασική του προτεραιότητα την διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας (cash flow), παρουσίασε αύξηση 51% στα ταμειακά διαθέσιμα (2,2 εκατ. €) έναντι € 1,5 εκατ. στις 31/12/2008.
Η Fashion Box διαθέτει τα επώνυμα προϊόντα της μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο το οποίο πλέον αριθμεί συνολικά 50 σημεία πώλησης, εκ των οποίων 34 λειτουργούν στην Ελλάδα και 16 στο εξωτερικό (21 εταιρικά καταστήματα Replay, 16 Shop-in-Shop, 5 Replay Corners και 8 συνεργασίες franchise). Επιπρόσθετα, το διευρυμένο δίκτυο του Ομίλου αριθμεί συνεργασίες με 180 εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 27,8 εκατ. ευρώ έναντι 30,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2008 σημειώνοντας πτώση κατά 8,9%. Η πτώση αυτή του κύκλου εργασιών του Ομίλου αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη στρατηγική απόφαση της διοίκησης να περιορίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το ρίσκο των επισφαλών πωλήσεων προχωρώντας σε διακοπή συνεργασίας με πελάτες που δεν πληρούσαν τους πιστωτικούς όρους που έχει θέσει. Η απόφαση αυτή αν και επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις χονδρικής, αναμένεται ότι θα εξυγιάνει τις πωλήσεις του Ομίλου και μεσοπρόθεσμα θα έχει θετικά αποτελέσματα στην χρηματοοικονομική ρευστότητα του Ομίλου.
Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις χονδρικής μειώθηκαν κατά 13,3% και ανήλθαν στη χρήση 2009 σε 18,6 εκατ. ευρώ έναντι 21,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 66,9% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Αντίθετα, οι πωλήσεις λιανικής, αυξήθηκαν κατά 1,6% και διαμορφώθηκαν το 2009 σε 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2008, αποτελώντας το 33,1% των συνολικών πωλήσεων, απόρροια των εύστοχων επιλογών της διοίκησης για επιθετική τιμολογιακή πολιτική κυρίως κατά την διάρκεια των εκπτώσεων και δεδομένης της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.
Οι πωλήσεις του Ομίλου στην ελληνική επικράτεια μειώθηκαν στην χρήση 2009 κατά 9,3% έναντι του 2008 και ανήλθαν σε 23,7 εκατ. ευρώ έναντι 26,2 εκατ. ευρώ το 2008, ενώ οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,6%.
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 18,7% έναντι της χρήσης 2008 και διαμορφώθηκαν σε 10,0 εκατ. ευρώ έναντι 12,3 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε σε 35,9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 40,2% το 2008. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην προαναφερθείσα εφαρμογή επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας κατά τις δύο εκπτωτικές περιόδους του 2009 η οποία οδήγησε αναπόφευκτα στην συμπίεση της κερδοφορίας αλλά βοήθησε παράλληλα στη διατήρηση του μεριδίου αγοράς των προϊόντων Replay. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της δύσκολης κατάστασης της ελληνικής οικονομίας γενικότερα αλλά και του κλάδου λιανικών πωλήσεων ειδικότερα. Ταυτόχρονα η αυστηρότερη πιστωτική πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία απέναντι στους πελάτες χονδρικής είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου πωλήσεων και συνεπακόλουθα και της κερδοφορίας. Η απόφαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη παρά τα βραχυπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα της ενέργειας αυτής καθώς εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα διασφαλίζει υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση ενώ ενισχύει τη ρευστότητά του. 
Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2009 και για την ορθότερη συγκρισιμότητα των στοιχείων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2008 περιλαμβάνουν έκτακτο, μη επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα από την εκποίηση ακινήτου. Το συνολικό έσοδο του Ομίλου από την ανωτέρω πώληση ανέρχεται σε 176 χιλ. ευρώ, ενώ το καθαρό κέρδος, αφαιρουμένων των φόρων και των λοιπών εξόδων ήταν 130 χιλ. ευρώ Καθώς το έκτακτο αυτό αποτέλεσμα επηρέασε τα περισσότερα μεγέθη κερδοφορίας της χρήσης 2008, από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μέχρι και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας τα οικονομικά μεγέθη των δύο περιόδων καθίστανται μη συγκρίσιμα.   


ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αφαιρούμενου του εκτάκτου αποτελέσματος από τα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν κατά 50,7% και ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 4,7% από 8,7% το 2008. Η μείωση αυτή οφείλεται πέρα των ανωτέρω και στις αυξημένες προβλέψεις που σχημάτισε ο Όμιλος για το 2009 για επισφαλείς απαιτήσεις πωλήσεων χονδρικής. Παράλληλα σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του περιορισμού των λειτουργικών εξόδων η εταιρεία προχώρησε σε περικοπή διαφημιστικών δαπανών καθώς και μείωση των ενοικίων στα περισσότερα από τα καταστήματά της. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου σημείωσαν μείωση κατά 67,6% και διαμορφώθηκαν σε 0,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) μειώθηκαν κατά 74,4% και διαμορφώθηκαν σε 0,4 εκατ. ευρώ Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) μειώθηκαν κατά 89,0% και ανήλθαν σε 0,1 εκατ. ευρώ.
Χωρίς την αφαίρεση του έκτακτου αποτελέσματος από τα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2009 σημείωσαν πτώση κατά 53,7%, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ήταν μειωμένα κατά 70,2%, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) μειωμένα κατά 77,0% και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) μειωμένα κατά 90,3%.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ;
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ PHARMA MONEY CONFERENCE 2010
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... ΚΡΙΣΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008-2013
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ STAT BANK
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΝΑΛΥΣΗ JPMORGAN
ΑΡΘΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, FASHION BOX
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site