Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2010-Τεύχος 362                              

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ
ΣΕ ΚΡΙΣΗ


Τα μέτρα στην Ευρώπη ίσως εξουδετέρωσαν την αίσθηση της κρίσης, όμως τα υποκείμενα προβλήματα μάλλον θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Οι κεντρικές τράπεζες του ΟΟΣΑ αναμένεται να διατηρήσουν την προσαρμοστική πολιτική τους κατά το 2010.


Οι ανησυχίες για τα προβλήματα χρέους που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη και οι αυξανόμενες πιέσεις σε δημοσιονομικό επίπεδο ήταν τα στοιχεία που επικράτησαν τον τελευταίο μήνα. Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας απορρέει απευθείας από το ενιαίο νόμισμα, καθώς οι διαφοροποιήσεις στις πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες κατευθύνονται αποκλειστικά από τις μεταβολές των τιμών στις εγχώριες αγορές. Για παράδειγμα, κατά την πρώτη δεκαετία του ενιαίου νομίσματος, το εργατικό κόστος ανά μονάδα προϊόντος στην Ισπανία αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος στη Γερμανία, επιφέροντας σημαντική μείωση της ανταγωνιστικότητας. Την πορεία της Ισπανίας ακολουθούν η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία και ακόμη και η Γαλλία. Συνοδό στοιχείο αυτής της εξέλιξης είναι μια εκτενέστατη απόκλιση με μεγάλα πλεονάσματα στους λογαριασμούς τρεχουσών συναλλαγών στα κράτη του βορρά (Γερμανία και Ολλανδία) και μεγάλα ελλείμματα στα κράτη του νότου (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία).
Οι ανησυχίες για τα τραπεζικά συστήματα πηγάζουν από αυτά τα εξωτερικά ελλείμματα και τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να καλυφθούν. Η κρίση στην Ασία κατέδειξε ότι οι κίνδυνοι κλιμακώθηκαν όταν οι λογαριασμοί τρεχουσών συναλλαγών αντλούσαν πόρους από βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, και όχι από μακροπρόθεσμα κεφάλαια μέσα από ξένες άμεσες επενδύσεις. Εν ολίγοις, κάποιες χώρες εμφάνισαν ελλείμματα στον ισολογισμό τους σε βασικό επίπεδο, τα οποία απέβησαν μοιραία όταν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης. Μια ένδειξη πιθανής ύπαρξης βασικών ελλειμμάτων είναι ο βαθμός στον οποίο τα τραπεζικά συστήματα εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση χονδρικής, δηλαδή όταν ο λόγος δανείων προς καταθέσεις (LDR) υπερβαίνει το 100%. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της UBS, τα υψηλότερα επίπεδα LDR εντοπίζονται στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Ιταλία, καθώς και τα τέσσερα κράτη υπερβαίνουν το 125%. Η σχέση δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα, αντιθέτως, διαμορφώνεται στο 108%. Εάν εξαντληθούν οι διατραπεζικές αγορές, όπως υποδεικνύει η αύξηση της διαφοράς μεταξύ Euribor και OIS, τότε οι τράπεζες ενδεχομένως να μην μπορούν να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια και είναι πιθανόν να χρειαστούν κρατική βοήθεια.


ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Δύο διδάγματα αντλούμε από την κρίση:
Πρώτον, τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων επιβεβαιώνουν ότι η Ευρωζώνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται πλέον ως ενιαίος πιστωτικός κίνδυνος. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος έχει ουσιαστικά μεταβληθεί σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος σήμερα εμφανίζεται πλέον ως υπαρκτός. Αυτό συνεπάγεται αύξηση του κόστους του κεφαλαίου και μια όλο και μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των κρατικών ομολόγων στις αγορές.
Δεύτερον, η Ευρωζώνη -αλλά και η παγκόσμια οικονομία-  βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια σταθερότητα ή και άνοδο των τιμών των τίτλων. Η φθίνουσα πορεία των τιμών των ομολόγων όχι μόνο αυξάνει το κόστος του κεφαλαίου στην Ευρώπη, αλλά υπονομεύει και τις κεφαλαιουχικές θέσεις των τραπεζών της περιοχής, οι οποίες συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στις ανόδους στην καμπύλη απόδοσης.
Το πακέτο στήριξης από την ΕΕ και το ΔΝΤ αποτελεί μια στρατηγική "σοκ και δέους", προκειμένου να στηριχθούν οι αγορές των κρατικών πιστωτικών τίτλων και να εξασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα για να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την αντιμετώπιση της οικονομικής ανισορροπίας στις χώρες που πλήττονται. Θεωρητικά, αυτή η παρέμβαση θα επιλύσει εν μέρει τα προβλήματα επάρκειας των τραπεζών ενισχύοντας τους ισολογισμούς τους. Υπάρχουν μάλιστα εφεδρικά μέτρα που θα βοηθήσουν στην ανακεφαλαιοποίηση που ενδεχομένως να χρειαστεί. Ωστόσο, η "αποστείρωση στην ποσοτική χαλάρωση" φαίνεται να είναι ένα μέτρο μάλλον μικροοικονομικό παρά μακροοικονομικό - μια προσπάθεια να "βραχυκυκλωθεί" ο κίνδυνος του κρατικού χρέους στην περιοχή του ευρώ.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια ποσοτική χαλάρωση χωρίς αποστείρωση, η οποία διευρύνει τη νομισματική βάση και την αύξηση του χρήματος με την ευρύτερη έννοια, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αρνητικά επίπεδα. Η Ευρωζώνη φλερτάρει με τον αντιπληθωρισμό, που δημιουργεί ένα καταστροφικό περιβάλλον όταν τα επίπεδα του χρέους είναι υψηλά. Μια βιώσιμη λύση ενδεχομένως να εντοπίζεται στον συνδυασμό της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της αναδιάρθρωσης του χρέους, με παράλληλη αξιοποίηση νομισματικών κινήτρων με τη μορφή πλήρους ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό θα επέφερε την απαιτούμενη εξασθένηση των νομισμάτων. Η αίσθηση της κρίσης έχει ίσως παρέλθει, όμως τα υποκείμενα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν.


 


ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΠΑΡΟΥΑΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ
Νέα δημοσιονομική τάξη
Ο στόχος διατήρησης της βαθμολογίας ΑΑΑ είναι ένας στόχος δύσκολος, που προϋποθέτει εν μέρει την οικονομική πολιτική που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Πρέπει να διατηρήσουμε τη βαθμολογία ΑΑΑ, να μειώσουμε το χρέος μας για να αποφύγουμε να εξαρτόμεθα πολύ από τις αγορές και πρέπει να το κάνουμε μακροπρόθεσμα. Από εδώ προέρχεται και η ιδέα της συνταγματικής αναθεώρησης, ώστε να δείξουμε ότι δεν πρόκειται για μία κίνηση για να ευχαριστήσουμε τις αγορές, αλλά πραγματικά για μία νέα κατεύθυνση, μία νέα τάση, μία νέα γαλλική δημοσιονομική τάξη.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΒ
Δεν υπάρχει στιγμή για χάσιμο
Η επιχειρηματική κοινότητα ούτε ζήτησε ούτε αποφάσισε τα μέτρα για τα εργασιακά, αυτά όμως αποτελούν, ήδη, νόμο του κράτους και αποτυπώνουν τη ρητή δέσμευση της Ελλάδος προς τους δανειστές μας. Η ουσιαστική διαβούλευση, λοιπόν, αφορά στην άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα, ώστε να εισπράξει τα χρήματα για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις, για να λειτουργήσει το κράτος. Δεν υπάρχει ούτε στιγμή για χάσιμο. Ή θα υλοποιήσουμε με συνέπεια τις δεσμεύσεις μας, χωρίς άρνηση της πραγματικότητας, χωρίς υπεκφυγές ή θα καταποντιστούμε.


ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΕΕ
Το Μνημόνιο να μη γίνει Μνημόσυνο
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το Μνημόνιο να γίνει "Μνημόσυνο" της ΕΓΣΣΕ και της εργασιακής ειρήνης στη χώρας μας. Δυστυχώς, όμως, το Μνημόνιο που έχει υπογραφεί μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της "Τρόικας" έχει γίνει νόμος του Κράτους και επιβάλλει φτηνότερες προσλήψεις, περισσότερες απολύσεις και επικίνδυνες ανατροπές στον εργασιακό χώρο, επιχειρώντας να αμφισβητήσει την ΕΓΣΣΕ και να την αντικαταστήσει με υπουργική απόφαση. Εμείς είμαστε εδώ για να καταθέσουμε τις θέσεις μας, για να επεξεργαστούμε και για να συζητήσουμε τρόπους εφαρμογής των "εντολών" και ερμηνείας των "οδηγιών" του Μνημονίου, ώστε να καταλήξουμε σε μια Εθνική Κοινωνική Συμφωνία.


ΕΛΕΝΑ ΣΑΛΓΑΔΟ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Με ή χωρίς συναίνεση
Η περίοδος για την επίτευξη συμφωνίας για την αγορά εργασίας τελειώνει και εάν αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, η κυβέρνηση θα προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις πριν από το τέλος Ιουνίου.


ΑΞΕΛ ΒΕΜΠΕΡ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΚΤ
Επιφυλάξεις για τα μέτρα
Η νομισματική κρίση έχει οδηγήσει στη χάραξη νέων δρόμων. Ως προς αυτούς, διατηρώ επιφυλάξεις, καθώς διαφαίνονται κίνδυνοι στο πεδίο της σταθερότητας των τιμών.


ΝΟΥΡΙΕΛ ΡΟΥΜΠΙΝΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Ασθενής ανάπτυξη
Οι συνθήκες στις αγορές εργασίας θα παραμείνουν πολύ αδύναμες σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες. Οι αποταμιεύσεις θα αυξάνονται ταχύτερα από την κατανάλωση στα επόμενα χρόνια. Γι’ αυτό η ανάπτυξη θα παραμείνει ασθενής.


ΤΖΟΥΛΙΟ ΤΡΕΜΟΝΤΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ
Χρειάζεται νέο μοντέλο
Πρέπει να ξανασχεδιασθεί το οικονομικό και το κοινωνικό μοντέλο της χώρας, διότι αυτή τη φορά το δημόσιο χρέος διατρέχει σοβαρότατο κίνδυνο, δεδομένου ότι καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε.


ΕΜΜΑ ΜΑΡΤΣΕΓΚΑΛΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ CONFIDUSTRIA
Επενδύσεις στην έρευνα
Στα μέτρα που έλαβε η ιταλική κυβέρνηση πρέπει να προστεθούν πρωτοβουλίες και κινήσεις, που να στηρίζουν την ανάπτυξη, με επενδύσεις στους τομείς της έρευνας, της παραγωγικότητας και του εκσυγχρονισμού των τεχνολογιών.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δεν αφήνουμε το ευρώ
Η χώρα έφτασε κοντά σε στάση πληρωμών. Ευτυχώς για εμάς στήθηκε εγκαίρως ο χρηματοδοτικός μηχανισμός στήριξης, που προσφέρει την σιγουριά πως δεν τίθεται θέμα χρεοκοπίας της Ελλάδας ούτε εξόδου της από τη ζώνη του ευρώ.


ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Κρατική τρομοκρατία
Αυτή η πράξη του Ισραήλ είναι τελείως αντίθετη με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, είναι απάνθρωπη κρατική τρομοκρατία. Κανείς να μην πιστέψει ότι θα μείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε αυτό.ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
τ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤ
Σχετική βελτίωση το 2011
Η οικονομική ανάπτυξη εντός της Ευρωζώνης θα ενισχυθεί το 2011 παρά τα μέτρα δημοσιονομικής σύσφιγξης των κρατών μελών.


ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ MICROSOFT
Ευρω-κίνδυνος για τις ΗΠΑ
Υπάρχουν “μετωπικοί άνεμοι”, λόγω της κρίσης στην Ευρώπη, που μπορούν να πλήξουν την αμερικανική οικονομία, πιθανώς μάλιστα ακόμη και να σταματήσουν την ανάκαμψη.


 

  Περιεχόμενα
EN_APXH: ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ... ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
REIC MONEY CONFERENCE 2010
ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤτΕ, κ. Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΦΑΚΕΛΟΙ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site