Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2010-Τεύχος 362                              

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ


Συνέντευξη στον Ανδρέα Αναστασίου


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ


ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΞΕΚΑΘΑΡΟ & ΣΤΑΘΕΡΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Στην περίπτωση μιας ΑΕΕΑΠ, η οποία έχει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αλλά και σχολαστικά επιλεγμένους, ποιοτικούς μισθωτές, οι κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται, ακόμη και στην περίπτωση μιας γενικότερης αρνητικής συγκυρίας, όπως αυτή από την οποία διέρχεται η Ελλάδα τώρα. Τα ποιοτικά χαρτοφυλάκια δεν υποφέρουν, όπως πάρα πολλοί μικρότεροι μισθωτές ακινήτων, οι οποίοι αναγκαστικά μεταφέρουν τα προβλήματά τους και στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που στεγάζει την επιχείρησή τους.Ο κλάδος των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), εξηγεί ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Εθνική Πανγαία, Α. Καρυτινός, προσφέρεται για ασφαλείς και αποδοτικές μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις, ενώ διαθέτει πλεονεκτήματα - σε σύγκριση με τις άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα - λόγω των δυνατοτήτων διασποράς, των αυστηρά επιλεγμένων μισθωτών και της επαγγελματικής διαχείρισης.


ΧΡΗΜΑ_Η συγκυρία, κύριε Καρυτινέ, τόσο στην αγορά ακινήτων όσο και στο Χρηματιστήριο, προς το οποίο προτίθεται να πορευθεί η Πανγαία, μόνο θετική δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί. Παρά ταύτα, εσείς τολμάτε να εκκινήσετε τώρα το εγχείρημα της Πανγαία.
Α. ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ_Εμείς ξεκινήσαμε κάτι επειδή, κατ' αρχήν, πιστεύουμε στον θεσμό των ΑΕΕΑΠ. Είναι ένας θεσμός, πριν απ' όλα, που προσφέρεται για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων ενός μεγάλου οργανισμού, όπως είναι ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας. Αυτό πιστεύω ότι είναι κατάλληλο να κάνουν όλοι οι οργανισμοί, που διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, και αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν άλλωστε.
Θεωρήσαμε, λοιπόν, μετά από πολλή σκέψη και πολλή ανάλυση, ότι αυτό που προσφέρεται περισσότερο, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευθούμε με τον καλύτερο τρόπο τα ακίνητά μας, είναι ακριβώς μία εταιρεία τέτοιου τύπου, η οποία και θέτει τα ακίνητά μας σε ένα περιβάλλον τέτοιο, που να μπορεί να τα αξιοποιήσουμε εμείς, έχει μία προοπτική τέτοια ώστε να μπορεί να μεγαλώσει πολύ, αφού αυτές οι εταιρείες αναγκαστικά θα εισαχθούν κάποια στιγμή στο Χρηματιστήριο. Αν, μάλιστα, βελτιωθούν οι εποχές αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια ώστε να προβούν σε πρόσθετες επενδύσεις. Άρα πρόκειται για μια επιχειρηματική δραστηριότητα με μελλοντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα, αλλά -όπως σας είπα- αφετηρία είναι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης της ήδη υπάρχουσας περιουσίας του Ομίλου. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο καλύτερος τρόπος για μία τράπεζα δεν είναι να έχει ακίνητα να “στέκονται”, κυριολεκτικώς ή ως στοιχείο του ισολογισμού τους. Καλύτερος τρόπος είναι να τα αναλάβει μία εξειδικευμένη εταιρεία, ζητούμενο το οποίο μελετήσαμε και καταλήξαμε στο αντικείμενο που συζητάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ. Παρόμοιο προβληματισμό ανέπτυξαν και σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξαν και άλλες τράπεζες, όπως είναι γνωστό.
Έπρεπε, βεβαίως, να συγκροτήσουμε μία εταιρεία αντάξια των γενικότερων επιδόσεων του Ομίλου. Εξ ου και το μέγεθος της Πανγαία, με κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 0,9 – 1 δισ. ευρώ, η οποία έτσι έχει προοπτική ανάπτυξης σε μεγέθη συγκρίσιμα με τις αντίστοιχες εταιρείες της Ευρώπης, το μέσο μέγεθος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2 δισ. Ευρώ. Αυτό το μέγεθος, με μία επιτυχή δημόσια εγγραφή, σε μια μελλοντική, πιο πρόσφορη χρηματιστηριακή συγκυρία, μπορούμε να το επιτύχουμε, ούτως ώστε να είμαστε “ορατοί” διεθνώς και να έχουμε, πλέον, δυνατότητες για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη.


Χ_Γιατί δίνετε τέτοια έμφαση στο μέγεθος της εταιρείας, υφιστάμενο και προσδοκώμενο;
Α.Κ._Πολύ απλά επειδή το μέγεθος παίζει σημαντικότατο ρόλο αφού προσδίδει στις εταιρείες αυτές δυνατότητα πραγματοποίησης μεγαλύτερων επενδύσεων και βελτιώνει την εμπορευσιμότητα των μετοχών τους και την «ορατότητά» τους (visibility) από ξένους επενδυτές. Αυτό επειδή, πέραν του βασικού μετόχου της εταιρείας, αυτοί που αναμένεται να επενδύσουν σε αυτήν είναι κυρίως ξένοι θεσμικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν τις κατά το δυνατόν ασφαλέστερες τοποθετήσεις, με τις κατά το δυνατόν πιο “σίγουρες” αποδόσεις αλλά και με δυνατότητα «εξόδου» όταν το θελήσουν.
Αυτές οι εταιρείες, λοιπόν, αφ' ενός μπορούν να φέρουν χρήματα στην Ελλάδα, και αφ' ετέρου να συμβάλουν καθοριστικά στην απορρόφηση του σχετικού προϊόντος, της ακίνητης περιουσίας δηλαδή, που θα βγάλει κάποτε στην αγορά το Δημόσιο. Είναι πολύ καλύτερο, λοιπόν, να υπάρχουν και μεγάλες ελληνικές εταιρείες που θα αξιοποιήσουν αυτήν την ακίνητη περιουσία, από το να υπάρχουν μόνο ξένες, για πολλούς και διάφορους λόγους, των πολιτικών περιλαμβανομένων.Χ_ πιθανός μεγάλος μέτοχος υπάρχει στον ορίζοντα;
Α.Κ._Όχι. Αν θα συζητήσουμε στο μέλλον με κάποιον άλλο οργανισμό, ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει τα ακίνητά του στην Πανγαία, αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν είναι, πάντως, κάτι που εντάσσεται στα άμεσα σχέδιά μας.


Χ_Το πιο πιθανό, λοιπόν, είναι η μελλοντική δημόσια εγγραφή...
Α.Κ._Ακριβώς. Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, δημόσια εγγραφή και άντληση κεφαλαίων για περαιτέρω ανάπτυξη.


Χ_Είναι δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά αυτή η εξέλιξη;
Α.Κ._Σε καμία περίπτωση προς το παρόν. Ας δούμε πρώτα πώς θα εξελιχθούν τα γενικότερα πράγματα.


Χ_Άλλη αναπτυξιακή δυνατότητα, για την περίοδο μέχρι το Χρηματιστήριο;
Α.Κ._Για την ενδιάμεση περίοδο και εφ' όσον κρίνουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες η εταιρεία μπορεί κάλλιστα να αντλήσει κεφάλαια μέσω δανεισμού και να τα επενδύσει όπου κρίνει πρόσφορο. Δεν την εμποδίζει τίποτα, πέραν των συνθηκών στην αγορά φυσικά, να το κάνει αυτό.


Χ_Θεωρείτε ότι οι τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων διαμορφώνονται σε επίπεδα που προσφέρονται για αγορές, δεδομένης και της πτώσης στη ζήτηση που παρατηρείται;
Α.Κ._Αναφέρεστε σε κάτι που ίσως θα έπρεπε να συμβαίνει, δεν συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι η εκτιμητική προσέγγιση του θέματος είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που ισχύει για τους κατασκευαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι τιμές που ακόμη προτείνουν οι πωλητές στην αγορά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σαν να μην έχει ληφθεί υπόψη η κρίση.


Χ_Παρ' όλο που υπάρχουν χιλιάδες αδρανή επαγγελματικά ακίνητα;
Α.Κ._Επιτρέψτε μου να τονίσω μία διαφορά. Τα χιλιάδες αδρανή επαγγελματικά υπάρχουν πράγματι, αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν ανήκουν στην ποιοτική κατηγορία που θα ενδιέφερε μία εταιρεία όπως η δική μας. Τα άλλα, λοιπόν, που θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν, δεν είναι τόσο πολλά, ενώ και η ιδιοκτησία τους είναι κατανεμημένη σε σχετικά λίγα χέρια. Οι ιδιοκτήτες τους, μάλιστα, δεν πιέζονται ιδιαίτερα ούτε και σήμερα ώστε να μειώσουν τις τιμές, προκειμένου να πουλήσουν γρήγορα και σε χαμηλότερες τιμές.


Χ_Δεν θεωρείτε, λοιπόν, ότι το επίπεδο των τιμών των ακινήτων θα εκλογικευθεί σύντομα.
Α.Κ._Χρόνια τώρα ακούμε για επικείμενη εκλογίκευση των τιμών και ίσως να έχει αρχίσει σε κάποιο βαθμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία και αυτό δείχνουν και οι σχετικοί δείκτες ότι οι τιμές τα δύο τελευταία χρόνια κινούνται πτωτικά αλλά σε μονοψήφια επίπεδα. Ακόμη, όμως, τα τιμήματα που ζητούνται για τα καλά εμπορικά ακίνητα είναι κατά κανόνα σε τιμές προ κρίσεως.


Χ_Μήπως η πίεση που διαμορφώνεται τώρα από την όλη κατάσταση είναι ισχυρότερη και πιο παρατεταμένη;
Α.Κ._Πράγματι είναι. Πρωτόγνωρη θα έλεγα. Αν, λοιπόν, εννοείτε ότι -λόγω της πρωτόγνωρης αυτής κατάστασης- περιμένετε την άμεση εκλογίκευση της αγοράς, τότε ευχαρίστως να περιμένω κι εγώ μαζί σας. Για την ώρα, πάντως, ο κανόνας είναι ότι οι αιτούμενες τιμές είναι υψηλές στις πλείστες των περιπτώσεων. Διευκρινίζω, μάλιστα, ότι δεν προσδοκώ να αγοράσω κάτι “κοψοχρονιά”. Αναμένω, όμως, μία έκπτωση τουλάχιστον της τάξης του 10% με 20% σε σχέση με τις τιμές που ίσχυαν πριν από δύο χρόνια.


Χ_Γιατί δεν ισχύουν εδώ οι νόμοι της αγοράς;
Α.Κ._Επειδή στην Ελλάδα υφίσταται μία συγκεκριμένη στρέβλωση. Ειδικά στην αγορά κατοικίας, οι κατασκευαστές είναι χιλιάδες και οι περισσότεροι μικρού επιχειρηματικού μεγέθους και με μικρό ή καθόλου δανεισμό. Το αδρανές στοκ ακινήτων, λοιπόν, δεν βρίσκεται συγκεντρωμένο σε λίγα χέρια, ούτως ώστε οι ιδιοκτήτες του να αντιμετωπίζουν καταστάσεις ληξιπρόθεσμου δανεισμού ή άλλων πιέσεων, που θα τους ωθούσαν στην πώληση μέρους του στοκ, προκειμένου να τακτοποιήσουν τρέχουσες υποχρεώσεις τους.
Εδώ, αντιθέτως, οι χιλιάδες μικροί κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν αποκομίσει σημαντικά κέρδη την περασμένη δεκαετία, μπορούν τώρα να κάνουν υπομονή, κρατώντας λίγα ακίνητα κλειστά και περιμένοντας καλύτερες μέρες. Αφού δεν έχουν δάνεια να τους “κυνηγάνε” μπορούν να το κάνουν, όπως έκαναν και στη δεκαετία του '90, οπότε είχαν κλειδώσει για μία τριετία τα ακίνητα και περίμεναν. Έχουν λάβει, δε, το μήνυμα και έχουν “φρενάρει” το κτίσιμο νέων ακινήτων.
Για να δούμε και την θετική, κοινωνική πλευρά του θέματος, πάντως, ας σκεφθούμε τι ψυχολογική επίδραση θα είχε στους Έλληνες, οι περισσότεροι των οποίων είναι ιδιοκτήτες ακινήτου, αν διαπίστωναν ότι το ακίνητο που αγόρασαν πριν από μερικά χρόνια, τώρα αξίζει πολύ λιγότερα χρήματα. Μαζί με όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε αυτό το διάστημα, που έχουν και σημαντικό ψυχολογικό κόστος, θα είχαν οδηγήσει πολλούς από εμάς σε κατάρρευση.
Για τα εμπορικά ακίνητα, από την άλλη πλευρά, η αγορά είναι μικρή, το προϊόν με επενδυτικά χαρακτηριστικά δυσεύρετο και οι πωλητές σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως προανέφερα, είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν επίπεδα τιμών χαμηλότερα από αυτά που ίσχυαν προ διετίας.


Χ_Βλέπω στα στοιχεία της Πανγαία ότι η κατανομή της ακίνητης περιουσίας της εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ σε παρουσίαση που κάνατε άκουσα επίσης να αναφέρεστε σε δραστηριότητες στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Ποια είναι η κατάσταση στο εξωτερικό και πώς κινείσθε εκεί;
Α.Κ._Ακόμη δεν έχουμε τίποτα στο εξωτερικό. Οι περιοχές στις οποίες αναφερθήκατε, όμως, είναι ο φυσικός χώρος της μελλοντικής επέκτασής μας. Είναι προφανές ότι θα πάμε σε αγορές που ήδη γνωρίζουμε, όπου δηλαδή αναπτύσσει ήδη δραστηριότητα η Εθνική Τράπεζα. Η οποία, ας σημειώσω, διαθέτει τμήματα real estate σε αυτές τις αγορές, χορηγεί στεγαστικά δάνεια και γενικά είναι ήδη εξοικειωμένη με τον χώρο των ακινήτων. Εκεί, βέβαια, χρειάζεται να γίνει μία σημαντική τροποποίηση στον ελληνικό νόμο, επειδή αυτός που ισχύει σήμερα δεν προβλέπει την αποφυγή της διπλής φορολογίας, αφού οι επενδύσεις στο εξωτερικό φορολογούνται αυτοτελώς τόσο σε επίπεδο νομικού προσώπου θυγατρικής όσο και σε επίπεδο ενεργητικού ΑΕΕΑΠ. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να διευθετηθεί.


Χ_Στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, υπήρξε σημαντική διόρθωση στις τιμές των ακινήτων. Μήπως εκεί υπάρχουν ευκαιρίες για επενδύσεις;
Α.Κ._Ευκαιρίες πράγματι υπάρχουν. Είπα προηγουμένως ότι τίποτα δεν μας εμποδίζει να δανεισθούμε για να επενδύσουμε, πέρα από τις συνθήκες στην αγορά. Εύλογο είναι, λοιπόν, ότι θα μπορούσαμε να σκεφθούμε μια τέτοια στρατηγική, στη περίπτωση που οι αποδόσεις των ακινήτων κυμαίνονταν σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από το τρέχον κόστος δανεισμού. Αυτό όμως σήμερα μάλλον δεν ισχύει ενώ όπως προανέφερα υπάρχουν και φορολογικά αντικίνητρα για επενδύσεις εκτός Ελλάδος.


Χ_Για την Τουρκία, όπου η θυγατρική της Εθνικής, Finansbank, σχεδιάζει να επεκταθεί, τι προβλέπετε;
Α.Κ._Η Τουρκία έχει μία μεγάλη και ενδιαφέρουσα αγορά και φυσικά την έχουμε κατά νου. Υπάρχει, όμως, κι εκεί ένας περιοριστικός παράγοντας, που πηγάζει από την ελληνική νομοθεσία. Δεν μας επιτρέπεται να έχουμε άνω του 10% των επενδύσεών μας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Εθνική, λοιπόν, να έχει παρουσία στην Τουρκία, τη Σερβία, την Αλβανία και την πΓΔΜ, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες εκεί, τις οποίες ωστόσο δεν μπορούμε να εκμεταλλευθούμε ικανοποιητικά λόγω του παραπάνω περιορισμού.
Χ_Μιλήσατε νωρίτερα για την μελλοντική προσέλκυση μεγάλων θεσμικών επενδυτών ως μετόχων της Πανγαία. Οι μικροί, ιδιώτες επενδυτές τι όφελος θα είχαν από την τοποθέτησή τους σε μία ΑΕΕΑΠ, σε αντιπαράθεση μάλιστα με τη δυνατότητά τους να αξιοποιούν ένα , δύο ή πέντε δικά τους ακίνητα;
Α.Κ._Στο ψυχολογικό επίπεδο, την ικανοποίηση δηλαδή που παίρνει κάποιος με το να βλέπει το ακίνητό του και να βάζει το κλειδί στην πόρτα, δεν μπορώ να απαντήσω. Στο σκέλος της απόδοσης, όμως, τα πράγματα κλίνουν σαφέστατα υπέρ των μετοχών μιας ΑΕΕΑΠ. Φαντασθείτε τι απώλειες έχει κάποιος όταν μένει ξενοίκιαστο ένα από τα τρία ακίνητά του ή όταν απαιτείται κάποια σημαντική επισκευή σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν, λοιπόν, περιπτώσεις κατά τις οποίες η συνολική απόδοση διαμορφώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και από αυτήν μιας προθεσμιακής κατάθεσης.
Στην περίπτωση μιας ΑΕΕΑΠ, η οποία έχει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αλλά και σχολαστικά επιλεγμένους, ποιοτικούς μισθωτές, οι κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται, ακόμη και στην περίπτωση μιας γενικότερης αρνητικής συγκυρίας, όπως αυτή από την οποία διέρχεται η Ελλάδα τώρα. Τα ποιοτικά χαρτοφυλάκια δεν υποφέρουν, όπως πάρα πολλοί μικρότεροι μισθωτές ακινήτων, οι οποίοι αναγκαστικά μεταφέρουν τα προβλήματά τους και στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που στεγάζει την επιχείρησή τους.
Οι ΑΕΕΑΠ αύξαναν τα διανεμόμενα μερίσματα ακόμη και μέσα στην κρίση, ενώ οι αποδόσεις άγγιξαν σε κάποιες περιόδους πολύ χαμηλών αποτιμήσεών τους διψήφια ποσοστά. Εννοείται, βέβαια, ότι ο επενδυτής στις ΑΕΕΑΠ τοποθετείται σε αυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι μετοχές του συγκεκριμένου κλάδου δεν προσφέρονται για χρηματιστηριακά «παιχνίδια».
Είναι μετοχές που παρέχουν ένα σταθερό εισόδημα, καλυπτόμενες από τη σημαντική γεωγραφική διασπορά (ακόμη και στο εξωτερικό), τους εξαιρετικούς μισθωτές (πριν απ' όλα την ίδια τη μητρική εταιρεία), την εξειδικευμένη επαγγελματική διαχείριση που γίνεται στις εν λόγω εταιρείες, και τη δυνατότητα -σε περίπτωση ανάγκης- παροχής άμεσης ρευστότητας, μέσω μερικής ρευστοποίησης της επένδυσης με πώληση μετοχών, αλλά και ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση, σε σχέση με πόσο φορολογούνται τα έσοδα από ένα ιδιόκτητο ακίνητο. Θα έλεγα μάλιστα ότι η μη ύπαρξη ελάχιστου ποσού που μπορεί κανείς να επενδύσει σε μια ΑΕΕΑΠ τις καθιστά ακόμη πιο ελκυστικές ως εναλλακτική επένδυση σε ακίνητα για έναν μικρό επενδυτή.

  Περιεχόμενα
EN_APXH: ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ... ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
REIC MONEY CONFERENCE 2010
ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤτΕ, κ. Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΦΑΚΕΛΟΙ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site