Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2010-Τεύχος 362                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA
Οι επιχειρήσεις δύσκολα πείθουν ότι  αντιλαμβάνονται αφ' ενός το ρόλο τους στην κοινωνία και αφ' ετέρου το τι προσδοκούν και τι ορίζουν οι πολίτες-καταναλωτές ως Κοινωνική Υπευθυνότητα, παρά το γεγονός ότι θεωρούνται χώρος που ασκεί ισχυρότερη επιρροή στην κοινωνία συγκριτικά με αυτήν που ασκεί ο χώρος της πολιτικής.Σε μία νέα αποχή εισέρχεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη λόγω της διαδραστικότητας μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων που φέρνει η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των social media.  Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της 6ης πανελλαδικής Έρευνας CSR 2010, τα ίδια τα στελέχη των επιχειρήσεων πιστεύουν κατά 63% ότι τα Social Media «θα επηρεάζουν πολύ» την εικόνα των Εταιρειών σε επίπεδο Κοινωνικής Υπευθυνότητας στο «κοντινό μέλλον».
Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι πολίτες-καταναλωτές προσπαθούν να επιβραβεύσουν ή να τιμωρήσουν κοινωνικά Υπεύθυνες ή Μη Εταιρείες, όταν αυτές συμπεριφέρονται ή όχι, ως ηγέτες με δομικά χαρακτηριστικά την Ειλικρίνεια-Αξιοπιστία, τα Ποιοτικά Προϊόντα και τη Δίκαιη Εργοδοσία ή αλλιώς «Ποιότητα στις Προθέσεις, Ποιότητα στα Προϊόντα, Ποιότητα στις Εργασιακές Συνθήκες δηλαδή Συνολική Ποιοτική Σχέση».
Οι Εταιρείες όμως δύσκολα πείθουν ότι  αντιλαμβάνονται αφενός το ρόλο τους στην κοινωνία και αφετέρου το τι προσδοκούν και τι ορίζουν οι πολίτες-καταναλωτές ως Κοινωνική Υπευθυνότητα, παρά το γεγονός ότι αποτελούν δεξαμενή ισχυρότερων Ηγετών σε σχέση με το χώρο της Πολιτικής.     
Αναλυτικότερα η διαχρονική εξέλιξη της «Επιβράβευσης» από το 2008 μέχρι σήμερα (2010), αποτυπώνεται στα ποσοστά 39%, 52%, 53% αντίστοιχα. Η «Τιμωρία» (μη αγοράζοντας προϊόντα ή σχολιάζοντας αρνητικά) μη υπεύθυνων Εταιρειών βρίσκεται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, της τάξης του 58%, 66% και 67% αντίστοιχα για την περίοδο 2008 – 2010. Φαίνεται ότι πρώτα τιμωρούμε και μετά επιβραβεύουμε.


ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΕ ΣΗΜΕΡΑ
Οι πολίτες που έχουν επιβραβεύσει και ταυτόχρονα έχουν τιμωρήσει εταιρείες (συνειδητοποιημένοι πολίτες) είναι σήμερα το 23%, εκείνοι που έχουν μόνο επιβραβεύσει ή μόνο τιμωρήσει αλλά έχουν τουλάχιστον σκεφτεί να κάνουν το άλλο (μάλλον συνειδητοποιημένοι πολίτες) είναι το 21%, όσοι έχουν επιβραβεύσει ή τιμωρήσει αλλά δεν έχουν καν σκεφθεί το ανάποδο (παρορμητικοί) είναι 16%, ενώ οι υπόλοιποι (μη ενεργοί πολίτες) είναι σήμερα 40%.
Αυξάνονται διαχρονικά οι «ενεργοί πολίτες» (συνειδητοποιημένοι + μάλλον + παρορμητικοί) 43%, 55% και 60% αντίστοιχα για το διάστημα 2008-2010.
Ο πρώτος παράγων που ορίζει την ΕΚΕ (για τους πολίτες /καταναλωτές) από το 2005 μέχρι σήμερα είναι: 2005-Προστασία του Περιβάλλοντος,  2008-Καλή Ποιότητα Προϊόντων, 2010-Ειλικρίνεια / Αξιοπιστία.
Σήμερα ΕΚΕ για τους πολίτες-καταναλωτές σημαίνει σε αυθόρμητο επίπεδο Ειλικρίνεια-Αξιοπιστία, Καλή Ποιότητα προϊόντων, Προστασία Περιβάλλοντος και Δίκαιος Εργοδότης. Οι Χορηγίες και Κοινωνικές Παροχές δεν βρίσκονται ψηλά στην κλίμακα σημαντικότητας των δομικών στοιχείων της ΕΚΕ.
 
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΟΙΝΟ & ΣΤΕΛΕΧΗ
Για τα στελέχη των επιχειρήσεων ΕΚΕ σημαίνει Ειλικρίνεια / Αξιοπιστία, Σεβασμό στον Άνθρωπο (γενικά), Προστασία του Περιβάλλοντος, Θέσεις Εργασίας, Καλή Ποιότητα προϊόντων. Η δομή της αντίληψης των δύο κοινών μοιάζει να είναι ίδια, αλλά δεν είναι!
Οι πολίτες αναζητούν απλά την τήρηση του βασικού «συμβολαίου» μεταξύ «Μάρκας – Καταναλωτή». «Πες μου αλήθειες, δώσε μου καλής ποιότητας προϊόντα, σεβάσου το περιβάλλον, σεβάσου τους ανθρώπους σου». 
Η Κοινωνία επίσης πιστεύει ότι οι Επιχειρήσεις για να είναι υπεύθυνες καλά θα κάνουν να είναι κερδοφόρες (77%) (Τα στελέχη το πιστεύουν κατά 51%) για να μπορούν να παρέχουν θέσεις εργασίας και να πληρώνουν τους φόρους τους, παρόλα αυτά οι εταιρείες δεν εργάζονται προς τη σωστή κατεύθυνση για να οικοδομήσουν μια σωστή κοινωνία για όλους (66%) (Τα στελέχη το πιστεύουν κατά 42%), ενώ παράλληλα πιστεύουν ότι οι επικεφαλής πολλών μεγάλων εταιρειών μπορούν να ασκήσουν καλύτερη ηγεσία για το μέλλον σε σχέση με πολλούς πολιτικούς ηγέτες του σήμερα (58%) (Τα στελέχη το πιστεύουν κατά 75%).
Συνδυαστικά αντιλαμβάνονται ότι οι περισσότερες εταιρείες που προσπαθούν να δείξουν ένα κοινωνικά υπεύθυνο πρόσωπο, το κάνουν κυρίως για να βελτιώσουν την εταιρική εικόνα τους και όχι επειδή θέλουν πραγματικά να συνεισφέρουν θετικά στο κοινωνικό σύνολο (78%), ενδιαφέρονται πολύ να μάθουν περισσότερα για τους τρόπους που κάποιες επιχειρήσεις προσπαθούν να είναι περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνες (71%), όμως οι εταιρείες δεν επικοινωνούν με ειλικρίνεια και τιμιότητα την κοινωνική και περιβαλλοντική τους δραστηριότητα (70%) (Τα στελέχη το πιστεύουν κατά 29%).
Το 41% της Ελληνικής κοινωνίας είναι σε θέση να αναφέρει «συγκεκριμένη» Εταιρεία ως Κοινωνικά Υπεύθυνη ενώ το 19% πιστεύει ότι «καμία δεν είναι».
Σταθερά (2009-2010) πρώτος σε Κοινωνική Υπευθυνότητα είναι ο κλάδος των Τροφίμων, ενώ κερδισμένοι βγαίνουν (ανεβαίνουν σε σειρά προτεραιότητας) οι κλάδοι των Τηλεπικοινωνιών και των Τραπεζών / Χρηματοοικονομικών / Ασφαλειών ενώ χάνουν (κατεβαίνουν σε θέσεις) οι κλάδοι των Συσκευασμένων Καταναλωτικών Προϊόντων, τα Αυτοκίνητα και η Υψηλή Τεχνολογία.NICOLAI PEITERSEN
ΙΔΡΥΤΗΣ ETHICAL ECONOMY
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ


Σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση του δημόσιου προσώπου μιας εταιρείας, αλλά και στις ίδιες τις επιχειρηματικές επιδόσεις της, είναι το πόσο κοντά σε αυτήν, τους σκοπούς και τη δραστηριότητά της αισθάνονται όλοι όσοι μπορεί να έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτήν: μέτοχοι, προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές, κρατικοί παράγοντες, ευρύτερο κοινό κ.λπ.


 


Οι ηθικές προκλήσεις που εγείρονται το τελευταίο διάστημα λόγω του κλίματος που επικρατεί στην οικονομία, αντικατοπτρίζουν την επιρροή της επιχειρηματικής ηθικής και της θεωρίας του μάνατζμεντ καθώς πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα για την αποσαφήνιση “γκρίζων ζωνών” και κενών στην υφιστάμενη θεωρία ή ακόμα για τη δημιουργία μίας νέας θεωρίας. Αυτές ο θεωρίες βρίσκονται κάτω από το σκεπτικό της ομπρέλας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και καθορίζουν τις θεωρίες των μετόχων και του κοινωνικού συμβολαίου.
Η σημασία της θεωρίας των μετόχου θα συνεχίσει να υφίσταται όσο κάποιων άλλων τα χρήματα θα τοποθετούνται σε μετοχές. Ωστόσο, θα συνεχίσει να υπάρχει περιθώριο για βελτίωση των στόχων της ΕΚΕ της οποίας η σημασία θα αυξάνεται στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Με τους καταναλωτές να συνεχίζουν να διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο, τη διασπορά των ενδιαφερομένων για τα πεπραγμένα των επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου  και τη θεωρία των stakeholders να αδυνατεί να προσδιορίσει ποιοι ακριβώς είναι οι stakeholders, οι αμφισβητήσεις για τη σχέση του μάνατζμεντ με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνεχώς θα αυξάνονται, ενώ τα εγχειρήματα της ΕΚΕ θα χρειάζονται την έγκριση των μετόχων.
Ο θεμελιώδης «ύφαλος» που αντιμετωπίζει η υφιστάμενη stakeholder θεωρία είναι η κατανόηση της ηθικής. Η δυτική φιλοσοφία, επηρεασμένη από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας, μέχρι σήμερα είχε επικεντρωθεί στον ορθολογισμό σε όλες του τις εκφάνσεις (το εμπειρικό στοιχείο είχε και αυτό το ρόλο του), αλλά η φιλοσοφία ως πάθος για τη γνώση είχε μέχρι πρόσφατα, παραμελήσει κάθε συζήτηση για τη σημασία του συναισθήματος. Το κίνημα αυτό είχε φτάσει στα όρια του στον τομέα της οικονομίας καθώς επέλεγε μόνο την θεωρία του ορθολογισμού. Ωστόσο οποιαδήποτε θεωρία δεν μπορεί να παραγνωρίζει τα συναισθήματα ειδικά όταν το αντικείμενο είναι η ηθική , όπου η ηθική συμπεριφορά είναι σε μεγάλο βαθμό καθοδηγούμενη από το αίσθημα της φροντίδας, όπως παρουσιάζουμε στην αποκαλούμενη Αρχή Εγγύτητας: η ηθική συμπεριφορά γεννιέται από ένα ηθικό αίσθημα φροντίδας- η φροντίδα είναι ένα αίσθημα εγγύτητας προς κάτι ή κάποιον. Η Αρχή Εγγύτητας είναι περιγραφική και υπονοεί ότι η αμφισβήτηση για τη θεωρία των Stakeholder δεν πρέπει να εξελιχθεί γύρω από τον λειτουργικό ρόλο που οι άνθρωποι παίζουν για την εταιρεία (είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι, πελάτες ή προμηθευτές), ούτε από ποια μορφή νομικής ή συμβατικής σχέσης υπάρχει με ομάδες ανθρώπων, αλλά πρέπει να αντίθετα να εξερευνήσει το αίσθημα εγγύτητας που οι άνθρωποι έχουν προς την εταιρεία.
Η φύση του συναισθήματος εγγύτητας δεν καθορίζεται από τη νομική ή λειτουργική σχέση με τους ανθρώπους, αλλά θα μπορούσε σε πολλές περιπτώσεις να μοιραστεί διαμέσου των stakeholders, ανεξάρτητα από πόσο στενά ή όχι είναι τα όρια που τους καθορίζουν.
Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μοιραστούν ένα δυνατό ιδεολογικό δέσιμο με μία εταιρεία όπως είναι το Pirate Bay ή να έχουν δυνατή έμφυτη τάση στην «άγρια ζωή» και ως αποτέλεσμα να υποστηρίζουν την WWF. Άλλοι αποκτούν κίνητρο από το άμεσο αποτέλεσμα επειδή δεν αισθάνονται κοντά στην ακαδημαϊκή λογική αλλά μερικοί ίσως να νιώθουν ιδιαίτερα δεμένοι με κάποια συγκεκριμένη κουλτούρα-όπως η δημιουργία- η οποία οδηγεί το συναίσθημα φροντίδας τους, ας πούμε στο να ζήσουν στις ίδιες αστικές περιοχές  όπως η δημιουργική τάξη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τω φιλικών συναισθημάτων και όλων των διαστάσεων που οδηγούν σε συναισθήματα φροντίδας. Ως αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος δεν είναι απλά ένας εργαζόμενος με συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις και συμφέροντα αλλά επίσης ένα άτομο με διαφορετικές βαθμίδες εγγύτητας προς την επιχείρηση. Με βάση το πώς η εταιρεία προσδιορίζει την δική της «σφαίρα» εγγύτητας, είναι πιο παραγωγικό για το μάνατζμεντ  να εστιάσει στους ανθρώπους μέσα και έξω από την εταιρεία που μοιράζονται σε μεγάλο βαθμό την ίδια «εγγύτητα» από το να εστιάζουν σε γενικές κατηγορίες των stakeholders. 


 


JOHN ELKINGTON
ΙΔΡΥΤΗΣ SUSTAINABILITY
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΗΓΗΘΟΥΝ
Εκ των βασικών εισηγητών στο CEO & CSR MoneyConference 2010, o John Elkington, Ιδρυτής SustainAbility, Ιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής, Volans και Μέλος του Συμβουλίου, Global Reporting Initiative (GRI) αναφέρει για την πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη «Δεν γνωρίζω πολύ καλά την Ελλάδα, αλλά η αίσθηση μου είναι ότι η ελληνική οικονομία και οι εθνικές εταιρείες είναι πιο πίσω όσον αφορά στην υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη».
Ο κ. Έλκινγκτον αναμένει με ενδιαφέρον την ευκαιρία να ακούσει  από πρώτο χέρι, πως φαίνονται στους Έλληνες επιχειρηματίες τα θέματα συζήτησης, ποιες είναι οι προτεραιότητες για τις εταιρείες τους και πως βλέπουν να τους επηρεάζει η εξαιρετική οικονομική κρίση, που βιώνουν οι επιχειρήσεις τους, τη δυνατότητα τους να ανταγωνιστούν στους άμεσα συνδεδεμένους τομείς της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της βιωσιμότητας.
«Μας ενδιαφέρει πολύ να έρθουμε σε επαφή με παράγοντες της αγοράς στην Ελλάδα» τονίζει ο κ. Έλκινγκτον.
Για το κατά πόσο οι καταναλωτές δείχνουν περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, διαμορφώνοντας έτσι τις τάσεις της αγοράς ΕΚΕ υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές είναι ακόμα αμφιταλαντευόμενοι, αλλά όταν κάτι τους ενδιαφέρει, οι επιπτώσεις στους λιανέμπορους και στους προμηθευτές τους μπορεί να είναι ριζικές.  Για αυτό το λόγο εταιρείες όπως η Wal-Mart στην Αμερική και μεγάλο μέρος αλυσίδων στην Ευρώπη όλο και περισσότερο κάνουν πιο περιοριστικές τις προδιαγραφές προς τους προμηθευτές τους – σε θέματα όπως τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα, περιορισμό χρησιμοποιούμενης ενέργειας και υδάτινων πόρων, δίκαιο εμπόριο, οργανική/βιολογική παραγωγή και τα λοιπά.
Είναι ενδιαφέρον που βλέπουμε ότι πίεση από τους καταναλωτές δημιουργείται και αυξάνει ακόμα και σε χώρες όπως η Κίνα, αφού το κοινό βιώνει την επίδραση στην υγεία του και το περιβάλλον, που προέρχεται από την κακοσχεδιασμένη και κακοδιαχειρισμένη οικονομική ανάπτυξη. Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι να πάρουν τα ηνία και να καθοδηγήσουν τους καταναλωτές αντί να καθοδηγούνται από αυτούς.


Dr WAYNE VISSER
ΙΔΡΥΤΗΣ CSR INTERNATIONAL
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ
Ο Dr Wayne Visser, Καθηγητής, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του CSR International, ενέταξε το CEO & CSR MoneyConference 2010 στην παγκόσμια περιοδεία του σε 20 χώρες, στη διάρκεια της οποίας θα μοιραστεί τις απόψεις του για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ο ίδιος λέει ότι η ιδέα αυτή του γεννήθηκε κατά τη διάρκεια μίας προηγούμενη περιοδείας στην οποία παρουσίαζε το βιβλίο του «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το Α στο Ω». Όπως ο ίδιος λεει «Επισκεπτόμενος χώρες όπως η Κίνα η Γουατεμάλα, η Νότια Αφρική, η Ελβετία, η Ταϊλάνδη και άλλες κατέστη σαφές ότι, παρά τις δεκαετίες ομαλοποίησης των συνθηκών τους, η ΕΚΕ εξελισσόταν πολύ διαφορετικά σε αυτά τα μέρη του κόσμου, αλλά αυτές οι διαφοροποιημένες πρακτικές δεν συλλαμβάνονταν ή δεν μοιράζονταν σε ευρεία κλίμακα». Έτσι ο κ. Φίσερ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα think-tank που ονομάστηκε CSR International και ξεκίνησε παράλληλα να δουλεύει το καινούργιο βιβλίο του με τίτλο «Ο παγκόσμιος οδηγός του CSR». «Το να ξεκινήσω την περιοδεία για το CSR ήταν το επόμενο λογικό βήμα σε αυτή τη διαδικασία συλλογής και μοιράσματος με άλλους των εμπειριών και των γνώσεων μου στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος του CSR International.


ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU GREECE
SOCIAL MEDIA: ΚΡΙΣΙΜΑ
ΣΤΗΝ... ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ

Η αλήθεια είναι ότι σε όλο τον κόσμο παρατηρούμε  μια σημαντική μετακίνηση δυνάμεων σε κάθε επίπεδο μικρο- και μακρο-οικονομικό.
Όλα όσα συμβαίνουν διαμορφώνουν στην ουσία τις συνθήκες ζωής μας τώρα και στο άμεσο μελλών, ξεκινώντας από την κρίση στην οικονομία, στις αξίες, στους θεσμούς κα αναγνωρίζοντας πια πόσο δραματικά αλλάζει γύρω μας το περιβάλλον επιβαρύνοντας ακόμα παραπάνω  τις παραπάνω «κρίσεις»
Όσο λοιπόν αυρες οι αλλαγές εδραιώνονται γύρω μας αλλά και στο μυαλό μας, οι εταιρίες αποφασίζουν να εξελίξουν τη θέση από την παθητική στάση που κρατούσαν μέχρι πρότινος σε μια πιο ενεργητική και πολλές φορές proactive προσέγγιση.
Τα Social media έχουν αρχίσει να παίζουν σημαντικότατο ρολό στην διαμόρφωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ανάγοντας τις εταιρίες σε καλούς κοινωνικούς εταίρους, ξεφεύγοντας από «παραδοσιακά» μοντέλα κοινωνικής ευθύνης μικρής εμβελείας.
Μιλάμε λοιπόν για ένα πλέγμα συνθηκών και ενεργειών που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τον επανακαθορισμό των εταιρικών στόχων, που ξεφεύγουν από την Πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών και μόνο, αλλά εξελίσσονται σε στόχους που οδηγούν σε καινοτομία και ενδιαφέρον για τον άνθρωπο/καταναλωτή (βέβαια), τον πλανήτη και βέβαια το κέρδος.
Σημαντικός παράγοντας εδώ αποτελεί η νέα νοοτροπία που πρέπει να διέπει τις εταιρίες και να υποστηρίζει και βέβαια να σέβεται τη συνομιλία και την ανοιχτή συζήτηση με τους υπάρχοντες αλλά και εν δυνάμει πελάτες/καταναλωτές. Διαφάνεια είναι το βασικότερο συστατικό γιατί οδηγεί σε πλήρη κατανόηση των αναγκών των πελατών.
Ο διάλογος αυτός μεταξύ καταναλωτών και εταιριών μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιμος και για τις δυο πλευρές, ενισχύοντας την αίσθηση ότι όλοι ανήκουμε σε μια δημοκρατική κοινωνία, εξ άλλου τα ψηφιακά Μέσα και δη τα Social Media αυτό πρεσβεύουν και εκφράζουν.
Ένας μεγάλος αριθμός εταιριών προάγουν τη σημαντικότητα των Social Media με σκοπό να ενεργοποιήσουν μια viral αλυσιδωτή αντίδραση προκαλώντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών γύρω από το κοινωνικό έργο που προσφέρει η εταιρία τόσο όσον αφορά στα δικά της ενδιαφέροντα όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Εξισορροπώντας, έτσι, την έννοια του Κέρδους με την άνοια του Κοινωνικού Οφέλους.


 


ΟΤΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ “ΠΟΛΙΤΗΣ”

Με την παραδοχή ότι εταιρική κουλτούρα είναι το σύνολο των αξιών που διέπουν τις σχέσεις της εταιρείας με τους  πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους, την κοινωνία ο ΟΤΕ έχει εντάξει τις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας στη στρατηγική του. Οι αρχές αυτές επηρεάζουν όλες τις λειτουργίες του ΟΤΕ, με αποτέλεσμα οι  δράσεις που επιλέγει να είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές.
Για αυτό το λόγο, παράλληλα με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και την παροχή σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,  στην εταιρική κουλτούρα εντάσσεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  Εταιρικής Υπευθυνότητας με τίτλο «Σχέση Ευθύνης» και βασικούς άξονες:
· Τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος με τη διάδοση της ευρυζωνικότητας πανελλαδικά, προς όφελος όλων των κοινωνικών ομάδων με την αξιοποίηση  των τεχνολογικών δυνατοτήτων και υποδομών της εταιρείας για την παροχή ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσιών.
· Τη συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, της προώθησης της έρευνας και τεχνολογίας και της διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
· Την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, την ενθάρρυνση της εξέλιξής τους μέσω της «δια βίου» εκπαίδευσης και επιβράβευσης και την προώθηση πολιτικής ίσων ευκαιριών, την προβολή και προώθηση προγραμμάτων εθελοντισμού.
· Την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της καταγραφής του «οικολογικού αποτυπώματος» της εταιρείας  με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και των εκπομπών CO2, της ανακύκλωσης των υλικών που χρησιμοποιούμε, της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών και της στήριξης Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.  Οι δράσεις αυτές καταγράφονται στον  Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας που εκδίδει ο ΟΤΕ από το 2005 και δεσμεύεται  με την καταγραφή μετρήσιμων στοιχείων, πιστοποιείται από διεθνείς φορείς ( GRI, FTSE4GOOD, CRI κ.λ.π) και παράλληλα ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία του.  Η ένταξη συγκεκριμένων δράσεων στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό  και η σύνδεσή τους με τους στόχους της εταιρείας, αποδεικνύει ότι για τον ΟΤΕ, η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι «καθημερινή πράξη» και όχι αποσπασματική ενέργεια.


ATLANTIC
ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε μια ακόμη πράσινη εκδήλωση από τα super markets atlantic στα πλαίσια της οποίας διεξήχθη η μεγάλη γιορτή για την ανακύκλωση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Μαΐου στις 11 το πρωί στην πλατεία Κυψέλης σε συνεργασία με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση και υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.   Η μεγάλη πράσινη γιορτή προσήλκυσε το ενδιαφέρον πολλών κατοίκων της περιοχής οι οποίοι, μαζί με τα παιδιά τους, συμμετείχαν ενεργά στην προσπάθεια των super markets atlantic για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα κέρδισαν εκπτωτικά κουπόνια για τις αγορές τους και έλαβαν μέρος σε κληρώσεις που τους χάρισαν πλούσια δώρα. Οι μικροί μας φίλοι, παίζοντας και διασκεδάζοντας με τον Ντόναλντ, τον Μίκυ, τη Νταίζη, τον Γκούφη και τον Ρομπέν των Δασών, μυήθηκαν στην ιδέα και τις πρακτικές της Ανακύκλωσης, η οποία συμβάλλει στη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος για το μέλλον. Σε ένα ευχάριστο κλίμα χαράς και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με πολύ μουσική, πολύχρωμα μπαλόνια, γευστικές δοκιμές και δειγματοδιανομές. Με την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή του τίμησε την εκδήλωση ο αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Γεώργιος Δημόπουλος, που πρώτος έσπευσε να δώσει το σωστό παράδειγμα για την ανακύκλωση συσκευασιών και συγχρόνως ανέδειξε τον πρώτο τυχερό από τη μεγάλη κλήρωση. Μέσα από μια άκρως διασκεδαστική ατμόσφαιρα τα super markets atlantic διέδωσαν το σπουδαίο μήνυμα της ανακύκλωσης αποδεικνύοντας έμπρακτα την υπεύθυνη περιβαλλοντική τους συνείδηση και την συνέπεια στην πάγια δέσμευση τους για τη στήριξη και ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου τόσο οι καταναλωτές όσο και οι εργαζόμενοι τους να συμμετέχουν ενεργά στη συλλογική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.    


CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Με σύνθημα «Πάρε τη Διατροφή στα Χέρια σου», η Carrefour Μαρινόπουλος, σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου, διοργάνωσε μια μεγάλη γιορτή παιδικής διατροφής, στις 14 και 15 Μαΐου στο Εμπορικό κέντρο Avenue.
Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην πρόσκληση της Carrefour Μαρινόπουλος σε ένα διήμερο αφιερωμένο στη Διατροφή.
Με κύριο στόχο την εκπαίδευση όλης της οικογένειας στη σωστή και ισορροπημένη διατροφή, εξειδικευμένοι διατροφολόγοι βρέθηκαν στο πλευρό παιδιών και γονέων, δίνοντας χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής όλης της οικογένειας.
Δίνοντας έμφαση στην αξία ομάδων τροφίμων, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά, τα δημητριακά, αλλά και την ιδιαίτερη σημασία γευμάτων όπως το πρωινό, παιδιά και γονείς πήραν μέρος σε εργαστήρια ‘γευστικών’ κατασκευών και εντυπωσιακά θεατρικά δρώμενα.
Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Carrefour Μαρινόπουλος στέλνει ένα ακόμα ηχηρό μήνυμα σε όλους, καθώς η διατροφή είναι όντως «στα χέρια μας». Επενδύοντας εδώ και χρόνια στη διατροφή όλης της οικογένειας, θα συνεχίσει, με την ίδια ευαισθησία, την προσπάθεια εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε έναν πιο ισορροπημένο τρόπο διατροφής.


TEE
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Με ιδιαίτερη επιτυχία, η οποία αποτυπώθηκε τόσο στην ευρύτατη προσέλευση, όσο και στην ποιότητα των εισηγήσεων, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 17 Μαΐου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η Ημερίδα Green ICT.  Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το e-TEE – το τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας σε συνεργασία με τη Smart Press & τη Speg επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών.
Βασικός στόχος του Green ICT ήταν η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όχι μόνο όσον αφορά στην ίδια τους τη χρήση, αλλά και στο πλαίσιο της στήριξης κάθε άλλου τομέα ή λειτουργίας. Επιπλέον, σημαντικότατος σκοπός της ημερίδας ήταν η εκτενής εξέταση των προοπτικών ανάπτυξης που χάρη στις ΤΠΕ διανοίγονται για την εθνική οικονομία.     
Αν και μόλις στη δεύτερη χρονιά του φέτος, το Συνέδριο έχει γίνει πλέον θεσμός και ενεργεί ήδη ως καταλύτης σε σειρά δράσεων, αναδεικνύοντας τις πιθανές συνέργειες και προτείνοντας κοινές  πρωτοβουλίες μεταξύ των καθ’ ύλην αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας και της κοινότητας των Ελλήνων μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στο «στρογγυλό» τραπέζι, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ημερίδας, με τη συμμετοχή των ειδικών και γενικών γραμματέων κ.κ. Γκρίτζαλη, Κάτσικα, Ανδρεόπουλου, Μαρκόπουλου, του επικεφαλής της Μονάδας Θεμάτων ΤΠΕ στο Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Δρυμιώτη, και του εκπροσώπου του e-TEE, κ. Καραγκιούλογλου, όπου τέθηκε το θέμα της θεσμοθέτησης «πράσινων» προδιαγραφών στους μελλοντικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου.
Οι εκπρόσωποι της Πολιτείας δεσμεύτηκαν για επεμβάσεις –και μάλιστα τους αμέσως επόμενους μήνες- σε θέματα ευφυών μεταφορών, δημιουργίας μεγάλων data centers με λειτουργία φιλική προς το περιβάλλον (χρήση cloud computing, SaaS κ.λπ.), επιβολής «πράσινων» προδιαγραφών σε διαγωνισμούς προμηθειών οι οποίες θα ελέγχονται αυστηρά για την εφαρμογή τους, απλοποίησης διαδικασιών με στόχο τη σημαντική εξοικονόμηση χαρτιού, αλλά και παροχής κινήτρων για την ενσωμάτωση οικολογικής φιλοσοφίας στα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια. Όλοι απηύθυναν έκκληση προς τους εκπροσώπους της αγοράς να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος.
Με δεδομένο ότι η ημερίδα διοργανώθηκε την Παγκόσμια Ημέρα των Τηλεπικοινωνιών, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η ενότητα Green Telecoms όπου οι εκπρόσωποι των δικτύων δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση της υιοθέτησης πράσινων στρατηγικών που οδηγούν στην αειφόρο ανάπτυξη του συνόλου της αγοράς, θέτοντας ωστόσο βασική προϋπόθεση την ύπαρξη ολοκληρωμένων ευρυζωνικών δικτύων. Κοινός παρανομαστής της συζήτησης που ακολούθησε ήταν η προφανής ανάγκη για άμεση επίλυση του αδειοδοτικού καθεστώτος των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, όπου και ο Γ.Γ. Επικοινωνιών κ. Σ. Κάτσικας αναγνώρισε την ανάγκη και δεσμεύτηκε για την δημιουργία διαρκούς επιτροπής παρακολούθησης του ζητήματος. 
Σημαντικές ήταν οι εισηγήσεις του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Νίκου Σηφουνάκη, και του προέδρου της ΕΕΤΤ, Λεωνίδα Κανέλλου, ενώ στις άλλες τρεις ενότητες της ημερίδας (Κατασκευή/ορθολογική χρήση και ανακύκλωση ICT προϊόντων – Εφαρμογές ICT με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας – Green Telecoms: από τη θεωρία στην πράξη) συμμετείχαν πολλοί καταξιωμένοι εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου.  
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.


LAFARGE BETON
ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Επεκτείνοντας την εμπειρία και τις καλές πρακτικές του Ομίλου  Lafarge  και στην Ελλάδα, η Lafarge Βeton σύναψε τριμερές σύμφωνο συνεργασίας, με το Τμήμα Φυτολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Βοτανικό Κήπο της Βρέστης, για την υλοποίηση  προγράμματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας της βιοποικιλότητας στο λατομείο της στον Άραξο. Πρόκειται για λατομείο αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός της λατομικής ζώνης Αράξου σε μία ιδιαίτερα περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, στο Βόρειο – Ανατολικό άκρο του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς».
Ειδικότερα, η συμφωνία αφορά στη χρήση ενδημικών φυτών της περιοχής για την  αποκατάσταση του λατομείου και στη διασφάλιση όλων εκείνων των ειδικών παραμέτρων που  θα επιτρέψουν στην φυσική βλάστηση να επιστρέψει στις εξορυγμένες περιοχές. Το μακροχρόνιο ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης,  τη διερεύνηση και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό του σπάνιου φυτού ‘Centaurea niederi’, το οποίο περιλαμβάνεται  στη λίστα σπάνιων φυτών της Συνθήκης της Βέρνης και φύεται στα ασβεστολιθικά πετρώματα της περιοχής του Αράξου.  Κατά την υπογραφή του συμφώνου, ο κ. Didier Petetin, Διευθύνων Σύμβουλος της Lafarge Beton, δήλωσε: «Ο Όμιλος Lafarge λειτουργεί  παγκοσμίως  περισσότερα από 200 λατομεία σε προστατευόμενες περιοχές, 25 εκ των οποίων βρίσκονται σε ζώνες Natura 2000. Αυτή η εκτενής εμπειρία έχει επιτρέψει στον Όμιλο να αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία και την εξειδίκευση, ώστε να δραστηριοποιείται σε τόσο ευαίσθητα περιβάλλοντα, ενώ ταυτόχρονα έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, που έχουν σχεδιαστεί εξολοκλήρου για να ανταποκρίνονται στις ειδικές παραμέτρους και απαιτήσεις των συγκεκριμένων περιοχών. Το 2010, το Διεθνές Έτος των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία της Βιοποικιλότητας, η Lafarge εισάγει στην Ελλάδα μια σημαντική πρωτοβουλία για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης στο λατομείο του Αράξου, θέτοντας ως προτεραιότητα την επιτυχή ενσωμάτωσή του στο μοναδικό αυτό φυσικό περιβάλλον». 
Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί σημείο εκκίνησης για  το σύνολο των λατομείων της Lafarge Beton, σε ό, τι αφορά στην περαιτέρω αξιοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος  διατήρησης της  βιοποικιλότητας και στην προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς.


WΙND
“GREEN” ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση της για ανάπτυξη με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της αειφορίας, η WIND συμμετείχε στη φετινή,  2η  ημερίδα για τις Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών «Green ICT».
Εκπροσωπώντας την εταιρία στην ημερίδα, ο Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων, δήλωσε: «Στη WIND Ελλάς πιστεύουμε ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν είναι αντικρουόμενες έννοιες και αναγνωρίζουμε ότι η χρήση τεχνολογίας αιχμής στον κλάδο μας αναδεικνύεται σε ένα πολλά υποσχόμενο μέσο για την επίτευξη του στόχου της Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα η WIND Ελλάς είναι περισσότερη ευαισθητοποιημένη από ποτέ –αλλά και πιο έτοιμη από ποτέ- να υιοθετήσει ακόμα περισσότερες πρακτικές και προγράμματα που ευνοούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Είμαστε Green και μέσα από την καθημερινή μας λειτουργία θέτουμε στόχους για να γίνουμε Greener. Και όλα αυτά ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και μέσα από πράξεις».
Στα 16 χρόνια που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, η WIND, έχει επιλέξει να επενδύει σε μία ανάπτυξη που στηρίζεται στις αρχές της αειφορίας, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας «Στην Πράξη», η εταιρία αναλαμβάνει μια σειρά  «πράσινων» πρωτοβουλιών  όπως τα προγράμματα ανακύκλωσης, εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων μέσω της αναβάθμισης των  υποδομών και δικτύων της, διαχείρισης απορριμμάτων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού και στήριξης περιβαλλοντικών οργανώσεων. Οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν ήδη φέρει απτά αποτελέσματα. Μιλώντας με νούμερα:
· Αναβαθμίζοντας  το Δίκτυο Κορμού, η WIND προσφέρει δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας άνω του 50% στα διαβιβαστικά κέντρα.
· Εγκαθιστώντας αποδοτικότερους εξοπλισμούς στους σταθμούς βάσης, η εταιρία επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας που στο σύνολο του σταθμού φτάνει μέχρι το 65%.
· Η WIND πέτυχε το 2009 να μειώσει κατά 20%  σε σχέση με το 2008, το μέσο βάρος των συσκευασιών της, διαθέτοντας έτσι λιγότερα κατά 38 τόνους υλικά συσκευασίας στην αγορά και, κατ’ επέκταση, στο περιβάλλον.
· Το 2009 η WIND κατάφερε να παράξει 36 τόνους λιγότερα απόβλητα και να αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης επί του συνόλου στο 62%, από περίπου 50% το 2008.
· Σε συνεργασία με όλα τα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα διαχείρισης αποβλήτων,  μέσα σε ένα μόνο έτος, πάνω από 130.000 μπαταρίες διαχειρίσθηκαν μέσω των κάδων μικρών ηλεκτρικών στηλών ενώ  για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παρατηρήθηκε  άνω του 100% αύξηση στον αριθμό μπαταριών που η WIND διαχειρίστηκε μέσω του φορέα ανακύκλωσης ΑΦΗΣ, λειτουργώντας ως σημείο συλλογής για το κοινό.
· Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση του χρησιμοποιούμενου χαρτιού, η εταιρία αναμένεται μέσα στο 2010 να εξοικονομήσει 52 τόνους χαρτιού  οι οποίο ισοδυναμούν με 114 τόνους ξυλείας ή, κατά προσέγγιση, 880 δέντρα.BEST WORKPLACES EUROPE 2010
ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΤΙΣ 100 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Σε εορταστική ατμόσφαιρα και με ιδιαίτερα αισθητό το ελληνικό στοιχείο, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαΐου, στο Casino de Madrid της Μαδρίτης, η βράβευση των 100 εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον από το Great Place to Work Europe.
Φέτος, για μια ακόμη χρονιά, ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης διακρίθηκαν και πέντε ελληνικές:
Τρεις εταιρείες στην κατηγορία με πάνω από 500 εργαζόμενους:
* Coca Cola 3E. Η εταιρεία διακρίθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά και παράλληλα της απενεμήθη το ειδικό βραβείο για την ‘Ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων’
* Tasty Foods
* Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Δύο εταιρείες στην κατηγορία με 50 έως 500 εργαζόμενους:
* Bristol- Myers Squibb. Διακρίθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά ενώ ήταν υποψήφια για το ειδικό βραβείο ‘Αξιόπιστη επικοινωνία’
* Ψημίτη ΑΕ. 

  Περιεχόμενα
EN_APXH: ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ... ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
REIC MONEY CONFERENCE 2010
ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤτΕ, κ. Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΦΑΚΕΛΟΙ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site