Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2010-Τεύχος 362                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΧΟΡΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟ 2010


Μόνο η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει σε αναδιαρθρώσεις δανείων, αξίας άνω του ενός δισ. ευρώ, ενώ και ο πρόεδρος της Πειραιώς Μ. Σάλλας ανακοίνωσε ότι θα γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια στήριξης των πελατών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξυπηρέτησης του δανείου τους.


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Ειδικά προγράμματα με στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών που έχουν δανεισμό υπερβολικό για τις δυνατότητες τους ανακοίνωσαν οι ελληνικές τράπεζες.
Στόχος τους είναι να στηρίξουν στη δύσκολη αυτή συγκυρία τους πελάτες τους είτε αυτοί είναι ιδιώτες, επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, μικροεπιχειρηματίες. Η αναδιάρθρωση των δανείων αφορά σχεδόν όλες τις κατηγορίες όπως στεγαστικά καταναλωτικά, καρτοδάνεια κλπ.  και οι διευκολύνσεις γίνονται με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής τη μείωση των μηνιαίων δόσεων, τη δυνατότητα πληρωμής μόνο τόκων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έως και την αναστολή καταβολής δόσεων. Μόνο η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει σε αναδιαρθρώσεις δανείων, σύμφωνα με δήλωση του Απ. Ταμβακάκη, αξίας άνω του ενός δις ευρώ, ενώ και ο πρόεδρος της Πειραιώς Μιχ. Σάλλας ανακοίνωσε στη γενική συνέλευση της Τράπεζας ότι θα γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια στήριξης των πελατών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξυπηρέτησης του δανείου τους.


EUROBANK EFG
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Δεδομένων των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία και την αγορά λόγω της ύφεσης, η Τράπεζα Eurobank EFG σταθμίζοντας το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα της αδυναμίας ορισμένων πελάτων της, ιδιωτών, επαγγελματιών ή μικρών επιχειρήσεων να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, υλοποιεί ειδικά προγράμματα διευκόλυνσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών αυτών.
Μέχρι σήμερα στα προγράμματα που ήδη υλοποιούνται έχουν υπαχθεί 57.700 πελάτες εκ των οποίων περισσότεροι από 2.500 είναι άνεργοι.
Τα προγράμματα αυτά έχουν εξατομικευμένο χαρακτήρα, δηλαδή προσαρμόζονται όχι μόνον στην ανάγκη αλλά και στην ιδιαιτερότητα του κάθε πελάτη και προσφέρουν άμεση και αποτελεσματική διευκόλυνση, δεδομένου ότι οδηγούν σε σημαντική μείωση της μηνιαίας δόσης τόσο για τους ιδιώτες πελάτες, όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο τα προγράμματα αυτά διευκολύνουν τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, των οποίων το ετήσιο εισόδημα μειώνεται λόγω των πρόσφατων μέτρων που έλαβε η Πολιτεία.


Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Οι κάτοχοι στεγαστικών δανείων που αντιμετωπίζουν αντικειμενική δυσκολία στην εξυπηρέτηση των δανείων τους μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:
• Αύξηση διάρκειας δανείου έως και 10 έτη με μέγιστη συνολική διάρκεια τα 40 έτη (Με προϋπόθεση ότι το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη ή των εγγυητών του δανείου).
• Πληρωμή μόνο τόκων για περίοδο 1 έτους.


Β. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Με προσημείωση ακινήτου
Σε κατόχους καταναλωτικών δανείων ή/και πιστωτικών καρτών Eurobank με αντικειμενική δυσκολία πληρωμής η Τράπεζα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές σε ένα νέο δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ με προσημείωση ακινήτου του πελάτη και νέα διάρκεια έως και 25 έτη.
Το επιτόκιο θα είναι συνδεδεμένο με το euribor τριμήνου με περιθώριο ανάλογο του ποσοστού χρηματοδότησης


Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Χωρίς προσημείωση ακινήτου
Σε κατόχους καταναλωτικών δανείων (Τοκοχρεωλυτικών ή/και ανοιχτών) ή/και πιστωτικών καρτών με αντικειμενική δυσκολία πληρωμής η Τράπεζα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές σε ένα νέο δάνειο με διάρκεια έως και 15 έτη και μειωμένο επιτόκιο ανάλογα με την περίπτωση του κάθε πελάτη που μπορεί να φτάσει έως και ελάχιστο 8% για τα 2 πρώτα έτη


Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΜΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ειδικότερα, και με σκοπό την προστασία της ρευστότητας Επαγγελματιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων -ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις επιδεινούμενες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά- η Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της προγράμματα με:
• Δυνατότητα αναδιάρθρωσης δανείων σε καθυστέρηση με σημαντική μείωση της υπάρχουσας δόσης, μέσω της υλοποίησης προσαρμοσμένων προγραμμάτων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
• Αναστολή πληρωμής δόσεων μέχρι 12 μήνες και για συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.
Η πολιτική αυτή της Eurobank, ανταποκρίνεται στο ρόλο και τις αρχές της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, του υπεύθυνου δανεισμού και της σταθερής δέσμευσής της να στηρίζει τους πελάτες της σε κάθε συγκυρία.
Πληροφορίες για τα παραπάνω προγράμματα και την υπαγωγή τους σε αυτά, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Μέτρα διευκόλυνσης των πελατών της που είναι κάτοχοι προϊόντων της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Η Τράπεζα Πειραιώς, κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μέρος των πελατών της, έχει θέσει σε εφαρμογή από τις 12 Μαΐου 2010 σειρά μέτρα διευκόλυνσης για τους πελάτες της που είναι κάτοχοι προϊόντων της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης. Τα μέτρα αυτά είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις διαφορετικές έκτακτες ανάγκες που δημιούργησε η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και με στόχο τη στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων.
Έτσι, για τους δημοσίους υπαλλήλους-πελάτες της, που θα αντιμετωπίσουν δυσκολία στην αποπληρωμή των δανείων τους, παρέχεται η δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τη μηνιαία δόση τους επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω προγράμματα:


1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
• Μείωση της μηνιαίας δόσης του δανείου τους στο μισό για διάστημα έως και 3 χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.
• Πληρωμή μόνο τόκων για χρονικό διάστημα μέχρι και 5 χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου. Με το μέτρο αυτό επιτυγχάνεται μείωση της μηνιαίας καταβολής έως και 65%. Έτσι, για δάνειο 100.000 ευρώ, για το οποίο ο πελάτης σήμερα πληρώνει 606 ευρώ/μήνα, η νέα του δόση κατά τη διάρκεια της περιόδου διευκόλυνσης διαμορφώνεται σε 209 ευρώ (μειώνεται δηλ. κατά 397 ευρώ/μήνα).
• Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου έως και 5χρόνια. Έτσι, σε αντίστοιχο δάνειο, αντί για 606 ευρώ/μήνα ο πελάτης μπορεί να πληρώνει 528 ευρώ/μήνα (μείωση δηλ. κατά 78 ευρώ/μήνα).


2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
• Συγκέντρωση όλων των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς σε ένα νέο δάνειο με προσημείωση ακινήτου και διάρκεια έως 20 χρόνια ή χωρίς εξασφάλιση και διάρκεια έως 15 χρόνια (ανάλογα με το ποσό του δανείου).
• Πληρωμή μόνο τόκων για χρονικό διάστημα μέχρι και 3 χρόνια με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου. Με το πρόγραμμα αυτό ο πελάτης μπορεί να μειώσει τη δόση του έως και 55%. Έτσι, για άληκτο κεφάλαιο 10.000 ευρώ, ο πελάτης θα μπορεί πληρώνει 101 ευρώ/μήνα αντί για 223 ευρώ/μήνα που πληρώνει τώρα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα κατάσταση πολλοί δανειολήπτες και όχι μόνο δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί έμμεση μείωση των εισοδημάτων τους (αύξηση της έμμεσης φορολογίας) ή περιορισμό των εσόδων τους λόγω πτώσης στη ζήτηση (επιτηδευματίες, έμποροι) και αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες, η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει ειδική μέριμνα προσφέροντας και σε αυτούς ανάλογα προγράμματα για τη στήριξή τους.
Ειδικά για τους πελάτες της που βιώνουν σοβαρότατες δυσκολίες λόγω απώλειας της εργασίας τους, παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής τους από την καταβολή δόσεων μέχρι και για έξι μήνες.


MILLENNIUM BANK
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Η Millennium Bank στηρίζει τους μισθοδοτούμενους και συνταξιούχους πελάτες της του δημοσίου τομέα που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες ανταπόκρισης στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων σε συνέχεια των πρόσφατων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, με τη δημιουργία ειδικού προγράμματος στήριξης.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα στήριξης της Millennium bank για τους μισθοδοτούμενους και συνταξιούχους του δημοσίου τομέα προσφέρει τα εξής:


ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
- επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου
- πληρωμή μόνο τόκων για διάστημα έως 3 έτη
- δυνατότητα μη πληρωμής 2 δόσεων ανά έτος και για διάστημα έως 3 έτη
- σταθερή δόση με κυμαινόμενη διάρκεια του δανείου.


ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
- δυνατότητα αποπληρωμής με καταναλωτικό δάνειο, καθώς και μετατροπής της ολικής εξόφλησης σε ελάχιστη καταβολή.


Παράλληλα, η Millennium Bank διαθέτει και τον λογαριασμό μισθοδοσίας "Millennium Δημοσίου", μέσω του οποίου οι μισθοδοτούμενοι και συνταξιούχοι του δημοσίου τομέα συμμετέχουν αυτόματα σε κληρώσεις, που δίνουν την ευκαιρία σε 10 τυχερούς κάθε μήνα να κερδίσουν 1.000 ευρώ.
Οι πελάτες της τράπεζας που ενδιαφέρονται για το ειδικό πρόγραμμα στήριξης μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Millennium bank.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει δέσμη ευνοϊκών μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων πελατών της στην αποπληρωμή των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που έχουν λάβει από αυτήν και των οφειλών τους από πιστωτικές κάρτες της.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα μέτρα εντάσσονται στις πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών στη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε.
Με τα νέα μέτρα, η τράπεζα παρέχει την ευχέρεια μείωσης των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής χρεών των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων πελατών της, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσει κατά το δυνατόν τη μείωση που έχει επέλθει στο διαθέσιμο εισόδημά τους.
Το πρόγραμμα διευκολύνσεων προβλέπει τα εξής:


Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
1. Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων έως και 12 έτη επιπλέον της εναπομένουσας κανονικής διάρκειάς τους, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα 40 έτη, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη ή των εγγυητών του δανείου.
Με αυτό το μέτρο μειώνεται η μηνιαία δόση αποπληρωμής του δανείου έως και 20%, ανάλογα με τη νέα διάρκεια αποπληρωμής για κάθε πελάτη.
2. Δυνατότητα συνολικής συγκέντρωσης των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας σε ένα νέο δάνειο, με νέα προσημείωση στο ακίνητο για το οποίο έχει δοθεί το στεγαστικό δάνειο.
Το επιτόκιο του νέου δανείου θα είναι ίσο με το Εuribor, προσαυξημένο με το περιθώριο επισκευαστικού δανείου (σήμερα 4%). Έτσι, το νέο επιτόκιο θα είναι σημαντικά μικρότερο από το επιτόκιο πιστωτικών καρτών που κυμαίνεται στην περιοχή του 16% και από το επιτόκιο καταναλωτικών δανείων που κυμαίνεται στο 13%. Ο χρόνος αποπληρωμής του νέου δανείου θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια, συνολικά έως 25 έτη.
Με αυτό το μέτρο, λόγω του μειωμένου επιτοκίου και του αυξημένου χρόνου αποπληρωμής, ο δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος πελάτης της Εθνικής μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητο που του έχει ήδη χρηματοδοτήσει η τράπεζα, ώστε να επιτύχει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών που έχει λάβει από την Εθνική Τράπεζα.


B. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
1. Για καταναλωτικά δάνεια τακτής λήξης από την Εθνική Τράπεζα δίνεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής τους κατά 50%, με συνολική διάρκεια έως 36 μήνες.
Με το μέτρο αυτό, μειώνεται η μηνιαία δόση του δημοσίου υπαλλήλου ή συνταξιούχου πελάτη της Εθνικής Τράπεζας έως και 40%, ανάλογα με την αρχική διάρκεια αποπληρωμής που είχε το δάνειο.
2. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα μείωσης της μηνιαίας επιβάρυνσης των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων πελατών της Εθνικής Τράπεζας, μέσω της συγκέντρωσης όλων των τρεχουσών οφειλών τους από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε ένα δάνειο, με ή χωρίς την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων.
Ειδικότερα:
2.1 Χωρίς την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων (προσημείωση) δίνεται η ευχέρεια συγκέντρωσης των οφειλών σε ένα νέο δάνειο, με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής 120 μήνες (ανάλογα με το ποσό του δανείου) και επιτόκιο ίσο με το Εuribor, προσαυξημένο κατά 9 μονάδες.
Με το νέο δάνειο, οι μηνιαίες δόσεις του πελάτη από τα καταναλωτικά δάνεια μειώνονται έως 30%, ενώ οι μηνιαίες δόσεις από τις πιστωτικές κάρτες μειώνονται έως 50%. Το τελικό ποσοστό μείωσης εξαρτάται από την τελική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου(*).
2.2 Με την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων (προσημείωση) δίνεται η ευχέρεια συγκέντρωσης των οφειλών σε ένα νέο δάνειο, με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής 180 μήνες (ανάλογα με το ποσό του δανείου) και επιτόκιο ίσο με το Εuribor, προσαυξημένο με περιθώριο 4% σήμερα, ήτοι σημαντικά μικρότερο από το επιτόκιο πιστωτικών καρτών, που κυμαίνεται στην περιοχή του 16%, και από το επιτόκιο καταναλωτικών δανείων, που κυμαίνεται στο 13%.
Όπως επισημαίνεται, με το νέο δάνειο, οι μηνιαίες δόσεις του πελάτη από τα καταναλωτικά δάνεια μειώνονται έως 60% και οι μηνιαίες δόσεις από τις πιστωτικές κάρτες μειώνονται έως 70%. Το τελικό ποσοστό μείωσης εξαρτάται από την τελική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου.
Όλα τα παραπάνω μέτρα τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 31 Μαΐου και θα ισχύσουν μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2010. Λεπτομέρειες γύρω από τις δυνατότητες διευκόλυνσής τους στην αποπληρωμή των δανείων τους οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά 0,6% του Ν. 128/75.


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δημιουργεί το νέο προϊόν "Προστατεύω τους Ανέργους". Το προϊόν αυτό δίνει στους υφιστάμενους πελάτες που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας τη δυνατότητα για αναστολή της καταβολής δόσεων των δανείων τους για ορισμένο χρονικό διάστημα.
1. Η ρύθμιση δανείου προβλέπει:
• Έως 12 μήνες αναστολή καταβολής δόσεων για τα καταναλωτικά δάνεια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.
• Έως 24 μήνες αναστολή καταβολής δόσεων για τα στεγαστικά δάνεια, με δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου έως 5 έτη.
2. Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, το δάνειο θα εκτοκίζεται με το συμβατικό επιτόκιο.
3. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται ακόμα και στην περίπτωση όπου ο ένας από τους συνδικαιούχους του δανείου είναι άνεργος.
4. Το προϊόν θα ισχύει από την 1η/6/2010 έως τις 31/5/2011.

  Περιεχόμενα
EN_APXH: ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ... ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
REIC MONEY CONFERENCE 2010
ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤτΕ, κ. Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΦΑΚΕΛΟΙ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site