Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2010-Τεύχος 362                              

ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
«ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΤΟ 2010
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ


Το ύψος του δείκτη καθυστερήσεων, η κεφαλαιακή επάρκεια, η εξασφάλιση ικανοποιητικής ρευστότητας και η βελτίωση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων είναι οι κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των αποτελεσμάτων των τραπεζών το 2010.


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Όπως προκύπτει από τις ομιλίες των επί κεφαλής της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς στο πλαίσιο των τακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων τους, το 2010 θα είναι μία δύσκολη χρονιά. Όμως οι ελληνικές τράπεζες με όπλο την προσεκτική διαχείριση έχουν όλες τις προϋποθέσεις να αντεπεξέλθουν στις όποιες αναταράξεις.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟ 2011

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Ταμβακάκης ανέφερε ότι το ελληνικό πιστωτικό σύστημα θα επιτύχει την αποκατάσταση καλών συνθηκών ρευστότητας σταδιακά εντός του α΄ εξαμήνου του 2011, εφ’ όσον αναβαθμιστεί η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Επίσης είπε ότι η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει στην αναδιάρθρωση δανείων άνω του 1 δισ. ευρώ, που έχουν πάρει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα οποία δέχονται τις επιπτώσεις της κρίσης. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει στις εξελίξεις του 2010 η πορεία της θυγατρικής στην Τουρκία. Ο κ. Ταμβακάκης ανέφερε ότι στόχος είναι η πιστωτική επέκταση στη γειτονική χώρα να φτάσει στο 20%, ενώ στις προθέσεις της τράπεζας είναι και η αύξηση των καταστημάτων.
Οι προτεραιότητες του 2010 για την ΕΤΕ σύμφωνα με τον κ. Ταμβακάκη θα είναι οι:
1. Η ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας.
2. Η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων με μείωση του κόστους για τις εν Ελλάδι δραστηριότητες.
3. Η ενεργητική διαχείριση των καθυστερήσεων.
4. Η διατήρηση της δυναμικής για την ανάπτυξη των εργασιών στις γειτονικές οικονομίες. Για την Τουρκία στόχος είναι η πιστωτική επέκταση σε ποσοστό άνω του 20% μέσω της αυτοχρηματοδότησης από την ενίσχυση των καταθέσεων από τη Finansbank.
5. H περαιτέρω αποεπένδυση από τις μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες.


ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΑΝΟΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟ ΠΣΑ

Διαρθρωτικές τομές οι οποίες, αν τρέξουν γρήγορα, θα διευκολύνουν σημαντικά την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης ζήτησε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Β. Ράπανος από το βήμα της τακτικής Γ.Σ.
Η απελευθέρωση των αγορών, το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, η απλοποίηση σύστασης αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων, οι καλύτερες λειτουργίες για το σύνολο του κράτους αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την επάνοδο της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
«Δεν υπάρχουν περιθώρια για χρονοτριβές και αναβολές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Εθνικής, σημειώνοντας ότι όλα αυτά πρέπει να τρέξουν ταυτόχρονα με την πιστή εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Απόστολος Ταμβακάκης, δήλωσε ότι πρέπει να τεθεί στόχος αναβάθμισης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, με ορίζοντα το αργότερο τις αρχές του 2011, ώστε εν συνεχεία να αρχίσει να αποκαθίσταται και η πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών και οι συνθήκες ρευστότητας στην αγορά εντός του α΄ εξαμήνου του 2011.
Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι ελληνικές τράπεζες περιορίζουν δραστικά τις πιθανότητες να υποχρεωθούν να προσφύγουν στο ταμείο για τη σταθερότητα του πιστωτικού συστήματος που συστήνουν το ΔΝΤ και η ευρωζώνη, εφόσον αφενός κάνουν αποδοτική διαχείριση των στοιχείων του ισολογισμού τους και αφετέρου υπερβούν στερεότυπα του παρελθόντος, δεν μείνουν άβουλες και ακίνητες, αλλά με σύνεση και ορθολογισμό λάβουν τις μεγάλες αποφάσεις που οι καιροί απαιτούν.


ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ
ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2010

Δύσκολη χρονιά θα είναι σίγουρα το 2010 σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, γεμάτη προκλήσεις και με αρκετές «αναταράξεις».
Όπως είπε ο κ. Σάλλας η μείωση της ζήτησης θα συνεχιστεί ενώ το ύψος των προβλέψεων για καθυστερήσεις θα είναι αυξημένο. Παρ’ όλα αυτά η οργανική κερδοφορία της τράπεζας αναμένεται να είναι σταθερή το 2010.


Οι άξονες στρατηγικής της τράπεζας Πειραιώς για το τρέχον έτος θα είναι σύμφωνα με τον Μιχ. Σάλλα:
1. Σταθερή προσήλωση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων
2.Υψηλή ρευστότητα.
3. Διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας σε υψηλό επίπεδο.
4. Συγκράτηση κόστους
5. Προώθηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής
6.Υ ψηλές προβλέψεις για το 2010 λόγω των οικονομικών συνθηκών.
7.Προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας
8. Υποστήριξη των επιχειρήσεων
9. βελτιωμένη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο κ. Σάλλας, αναφερόμενος στο χρέος υπογράμμισε ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι υψηλός, πράγμα που συμβαίνει και σε διεθνές επίπεδο. Όμως αν συνυπολογιστεί και το ιδιωτικό χρέος τότε ο βαθμός του συνολικού δανεισμού είναι μεν υψηλός αλλά όχι από τους υψηλότερους σε διεθνές επίπεδο. Ο κ. Σάλλας επανέλαβε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν ήταν εκτεθειμένες στα τοξικά και έχουν προχωρήσει σε σωστή διαχείριση των κινδύνων με αποτέλεσμα, όπως είπε, να πάρουμε τα εύσημα από την τρόικα.
Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον κ. Σάλλα, παρουσιάζει σημάδια σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης. Αντίθετα η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε φάση ύφεσης που θα διαρκέσει όλο το 2010, μέχρι να επανέλθει σταδιακά η ηρεμία στις αγορές -με την εφαρμογή του ΠΣΑ- και να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς:
1. - Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2009-31.12.2009 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και
- Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις με τον πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία 31.12.2009 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και
- Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με τις θεσπισθείσες διατάξεις (άρθρο 1 ν.3723/2008, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την 20708/Β/1175/23.4.2009 ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών) για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θωράκισης της οικονομίας.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2009-31.12.2009.
3. Διόρισε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers, από την οποία ορίστηκαν οι κ.κ. Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701), ως τακτικός, και Σούρμπης Δημήτριος του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891), ως αναπληρωματικός ελεγκτής.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010, οι οποίες θα είναι κατά 23,5% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του 2009.
5. Ενέκρινε τον ορισμό των κ.κ. Θεόδωρου Π. Μυλωνά, Γεωργίου Αλεξανδρίδη και Χαρίκλειας Απαλαγάκη ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
6. Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιριών.
7. Έλαβε γνώση της από 03.12.2009 παραίτησης του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη από το Δ.Σ. της Τράπεζας.

  Περιεχόμενα
EN_APXH: ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ... ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
REIC MONEY CONFERENCE 2010
ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤτΕ, κ. Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΦΑΚΕΛΟΙ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site