Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2006                              

Τεύχος 319

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣΤα μεγάλα προβλήματα παραμένουν και οι φιλόδοξες προοπτικές δεν αφορούν όλες τις εταιρίες του κλάδου


H έντονη χρηματιστηριακή άνοδος της τελευταίας διετίας μπορεί μεν να τόνωσε τα μέχρι πρότινος πενιχρά οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών, πλην όμως δεν θεράπευσε την αιτία των προβλημάτων. Πράγματι κατά την τελευταία διετία, η ευρωστία των ασφαλιστικών εταιριών αναβαθμίστηκε σε κάποιο βαθμό, για τρεις κυρίως λόγους:
 Πρώτον, λόγω των αυξημένων εσόδων από επενδύσεις, ως αποτέλεσμα της χρηματιστηριακής ανόδου.
 Δεύτερον, λόγω των αυξήσεων κεφαλαίου που υποχρεώθηκαν να υλοποιήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να ενισχύσουν τα αποθεματικά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αυξήσεις κεφαλαίου των εισηγμένων στο χρηματιστήριο Εθνικής Ασφαλιστικής, Φοίνιξ-Metrolife-Εμπορική και Ασπίδας Πρόνοιας.
 Τρίτον, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής περιορισμού των λειτουργικών εξόδων.
Τα προβλήματα φυσικά δεν λύθηκαν. Όταν για παράδειγμα ο leader του κλάδου, η Εθνική Ασφαλιστική, προχωρεί σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προκειμένου να ενισχύσει τα αποθεματικά του, είναι βέβαιο ότι πιο αδύναμες εταιρίες έχουν εξασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό τη φερεγγυότητά τους; Μόνο στις εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρίες, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, οι αυξήσεις κεφαλαίου ανήλθαν κατά την τελευταία τριετία στα 716 εκατ. ευρώ, με την Εθνική Ασφαλιστική να προσφεύγει σε δύο εκδόσεις και την Ευρωπαϊκή Πίστη σε καμία.


Το ερώτημα αυτό καθίσταται περισσότερο, δεδομένου ότι η πολιτική των υποτιμολογημένων ασφαλίστρων στην κάλυψη της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου συνεχίζονται. Οι μεγάλες εταιρίες προσπάθησαν να απαντήσουν στις υποτιμολογήσεις του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, μέσα από έμμεσα κίνητρα προς τους πελάτες τους, μέσω εκπτώσεων που αφορούν τους καλούς οδηγούς, κ.λπ. και σε κάποιες περιπτώσεις κατάφεραν να συγκρατήσουν τις απώλειες μεριδίων. Ωστόσο, το πρόβλημα για τον κλάδο παραμένει. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κάθε λόγο να χαίρεται γιατί κατά το τελευταίο διάστημα εισέρευσαν στις ασφαλιστικές εταιρίες πολλά κεφάλαια ενδυναμώνοντας την καθαρή θέση και τα αποθεματικά των εταιριών. Ωστόσο, κύκλοι της αγοράς δηλώνουν ότι πολλές εταιρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Επίσης, σε καμιά περίπτωση οι επιτελείς του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν πρέπει να επαναπαύονται, γιατί οι νέοι κανονισμοί που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κεφαλαιακή επάρκεια και την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών είναι σαφώς αυστηρότεροι από τους τρέχοντες. Άρα λοιπόν, είναι βέβαιο ότι και νέες κεφαλαιακές ενισχύσεις σε εταιρίες του κλάδου θα πρέπει να υπάρξουν και μάλιστα σχετικά σύντομα. Αλλιώς, θα βλέπουμε συνεχώς τον αριθμό των δραστηριοποιούμενων εταιριών να συρρικνώνεται και το κοινό να αμφιβάλλει...
Το bancassurance
Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τον κλάδο είναι ο ρόλος που καλούνται να παίξουν τα ασφαλιστικά δίκτυα στο μέλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι στον κλάδο ζωής, την πρώτη θέση έλαβε πέρυσι η EFG Eurolife (θυγατρική της Eurobank) μια εταιρία που δεν διαθέτει ασφαλιστικό δίκτυο, ούτε συνεργάζεται με πράκτορες. Μέσω του bancassurance, κατέφερε να αφήσει δεύτερη την Εθνική Ασφαλιστική και τρίτη την Interamerican, που πλέον πορεύεται χωρίς την (μετοχική και διοικητική) παρουσία του κ. Δημήτρη Κοντομηνά. Από την πλευρά της, η Εθνική Ασφαλιστική έχει ως φετινό στόχο την αύξηση κατά 50% της παραγωγής στον κλάδο ζωής εξαιτίας της «επίθεσης» που υλοποιοεί στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, με πρώτη σοβαρή προσπάθεια το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα «Προσθέτω». Η Interamerican εξετάζει την κατάσταση και ενδέχεται να προχωρήσει στο μέλλον σε «σύσφιξη των σχέσεών της» με κάποια τράπεζα. Τη στενότερη σχέση μεταξύ τράπεζας και ασφαλιστικής εταιρίας, εξετάζουν και τα στελέχη του Ομίλου της Α.Τ.Ε.
Και ενώ ο ρόλος του bancassurance αναβαθμίζεται, οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν παραγνωρίζουν τη σημασία των δικτύων τους και μάλιστα, πολλές φορές δίνουν μάχες, προκειμένου να αποσπάσουν σημαντικά δίκτυα από τον ανταγωνισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη (που από πέρυσι έλυσε το πρόβλημα της εσωτερικής «αντιπολίτευσης») εξέδωσε πρόσφατα δελτίο τύπου, αναγγέλοντας «μεταγραφές δικτύων». Σε γενικές γραμμές, και μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, η τάση είναι ο αριθμός των διαμεσολαβούντων να περιοριστεί, αλλά επίσης εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστεί η σημασία των παραγωγικότερων δικτύων, ορισμένα εκ των οποίων έχουν προχωρήσει στη σύσταση ξεχωριστών εταιριών.


Οι προοπτικές
Εδώ και τόσα χρόνια, έχουν πολλά λεχθεί και γραφεί για τις «τεράστιες προοπτικές» του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, με βάση το παρακάτω κριτήριο: ότι το μέσο κατά κεφαλή ασφάλιστρο είναι πολύ χαμηλότερο στην Ελλάδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αυτό το «άνοιγμα» σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή θα περιοριζόταν. Μέχρι σήμερα όμως, πολύ λίγο έχει περιοριστεί το συγκεκριμένο άνοιγμα, όπως άλλωστε φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα κατέλαβε το 2004 την 35η θέση στην κατάταξη των χωρών με τον υψηλότερο δείκτη ασφάλιστρα κατά κεφαλή (402 δολάρια στην Ελλάδα, έναντι 861,5 της Κύπρου που κατέλαβε την 29η θέση, έναντι 4.500 δολαρίων του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκεται στη 2η θέση και έναντι 5.716 δολαρίων της πρώτης Ελβετίας). Από τα 402 λοιπόν δολάρια του μέσου Έλληνα έως τα 2.290 ευρώ του μέσου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόσταση παραμένει τεράστια και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται:
 Στα περιορισμένα μέχρι σήμερα φορολογικά κίνητρα της ελληνικής πολιτείας στον κλάδο, σε σχέση με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Στη χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα, που θεωρεί την ασφάλιση ως «δαπάνη» και όχι ως κάλυψη κινδύνου, ή ως συγκριτικό πλεονέκτημα και που θέλει να πιστεύει ότι τα ατυχή περιστατικά θα συμβαίνουν πάντοτε στους άλλους.
 Στην υστέρηση των ελληνικών εταιριών να προσφέρουν πλήρη γκάμα προϊόντων, όπως για παράδειγμα συμβόλαια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, κ.λπ.
 Στη μέτρια αντίληψη του κοινού γύρω από τις ασφαλιστικές εταιρίες, η οποία όμως οφείλεται αποκλειστικά στον κλάδο της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.


Μετά από όλα αυτά, το ερώτημα που τίθεται είναι το γιατί αυτό το χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τείνει να καλύπτεται στο μέλλον. Η απάντηση είναι ότι από το 2007 αναμένονται νέα φορολογικά κίνητρα για τον κλάδο. Δεν είναι τυχαίο ότι η όποια έξαρση των τελευταίων ετών στις ομαδικές ασφαλίσεις οφείλεται στην υιοθέτηση σχετικών φορολογικών κινήτρων. Το 2007 λοιπόν αναμένονται κίνητρα σε ό,τι αφορά στον «τρίτο πυλώνα» της ασφάλισης, στον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρίες θα κληθούν να παίξουν τον καθοριστικό ρόλο. Το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης και το μέγεθος της συμβολής που μπορεί να έχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, μπορεί να φανεί από τα στοιχεία των παρατιθέμενων πινάκων.
Ένας δεύτερος λόγος αισιοδοξίας για τον ασφαλιστικό κλάδο, είναι η ολοένα και μεγαλύτερη σύνδεση των ασφαλιστικών εργασιών με τα δάνεια της λιανικής τραπεζικής (στεγαστική και καταναλωτική πίστη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις), όταν για την επόμενη διετία αναμένεται νέα σημαντική άνοδος στον τραπεζικό αυτό τομέα.
Άλλοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου είναι:
 Η εστίαση των ασφαλιστικών εταιριών στο κυρίως αντικείμενό τους και η προσφορά καλύτερων προϊόντων στους πελάτες τους.
 Η σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η ολοένα και μεγαλύτερη προσαρμογή της στα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλάζει νοοτροπίες και επιβάλλει νέες κατηγορίες ασφάλισης.
 Η αναβάθμιση του επιπέδου των δικτύων διαμεσολάβησης των ασφαλιστικών εταιριών.
 Ασφαλιστικός κλάδος και Σοφοκλέους


Μετά από μια μακρά περίοδο χρηματιστηριακής απαξίωσης, το τελευταίο διάστημα οι μετοχές του ασφαλιστικού κλάδου έχουν σημειώσει αποδόσεις ανώτερες του Γενικού Δείκτη, εμφανίζοντας επιθετικό χαρακτήρα (μεγαλύτερη άνοδος σε ανοδικές αγορές και μεγαλύτερες πτώσεις σε πτωτικές αγορές) στο ταμπλό της Σοφοκλέους.
Η Εθνική Ασφαλιστική είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος του κλάδου στο Χ.Α., όχι μόνο επειδή κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς μεταξύ των εισηγμένων, αλλά γιατί είναι πρώτη σε κερδοφορία, κεφαλαιοποίηση, όγκο συναλλαγών, κ.λπ. Το growth story της Εθνικής Ασφαλιστικής βασίζεται στην επίτευξη των συνεργιών της με τη μητρική Εθνική Τράπεζα, ενώ ενισχυτικά θα επιδράσουν οι επιθετικές κινήσεις στο εξωτερικό (υψηλότερες βλέψεις στην Κύπρο, εξαγορά της Alpha Ασφαλιστικής στη Ρουμανία, ίδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία σε συνεργασία με την A.I.G.) και η προσπάθεια περιορισμού του λειτουργικού κόστους στο εσωτερικό.
Η Αγροτική Ασφαλιστική επέστρεψε πέρυσι στην κερδοφορία, (επιτυγχάνοντας μάλιστα μια πολύ ικανοποιητική επίδοση) λόγω της συμβολής του χρηματιστηρίου και λόγω του προγράμματος εξοικονόμησης δαπανών. Ωστόσο, η εταιρία συνέχισε να χάνει μερίδια αγοράς, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει πείσει ότι θα δείξει σπουδαία πράγματα στο bancassurance. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, περιμένουμε τις κινήσεις και τα «δείγματα γραφής» της εταιρίας μέσα στο 2006. Τα κέρδη που υπολογίσθηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έφθασαν τα 8,3 εκατ. ευρώ  προ φόρων (έναντι ζημιάς 2,4 εκατ. ευρώ με βάση τον δημοσιευμένο ισολογισμό του 2004 σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα) και αντιστοιχούν σε απόδοση Ίδιων Κεφαλαίων 23,7%. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 5,39 εκατ. ευρώ. Οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης της εταιρίας απέδωσαν και έτσι επιτεύχθηκε ο κύριος στόχος, που ήταν η επαναφορά στην κερδοφορία το 2005, ανακόπτοντας την καθοδική και ζημιογόνα πορεία των προηγούμενων ετών και θέτοντας τα θεμέλια για υγιή και κερδοφόρα ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Μέσα σε δυσμενές περιβάλλον η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ παρουσίασε μείωση περίπου κατά 11,8% στην εγγεγραμμένη παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων (μείον 8,6% τα έσοδα της ιδίας κράτησης της εταιρίας σύμφωνα με τα δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία), η οποία θεωρείται συγκυριακή και κυρίως αποδίδεται στη λήξη των Ολυμπιακών Συμβολαίων, στον έντονο ανταγωνισμό, στην εξυγίανση του ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου από ζημιογόνες εργασίες και του Δικτύου Πωλήσεων από μη παραγωγικούς και αφερέγγυους ασφαλιστές.
Η αξία της εγγεγραμμένης παραγωγής καθαρών Ασφαλίστρων έφθασε το έτος 2005 τα 163,8 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε 98,9 εκατ. ευρώ παραγωγή Ασφαλίσεων κατά Ζημιών και 63,9 εκατ. ευρώ Ασφαλίσεων Ζωής. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν από 46,4 εκατ. ευρώ που ήταν το 2004 σε 40,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13,2%. Το σύνολο των καθαρών εσόδων από επενδύσεις (κέρδη-ζημίες από αποτίμηση) ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ το 2004 (αύξηση κατά 7,3%).
Οι καταβολές αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους και στους παθόντες ήταν αυξημένες σε σχέση με το 2004 και ανήλθε στα 103 εκατ. ευρώ (από 100 εκατ. ευρώ). Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εκτιμάται ότι κατέχει μερίδιο αγοράς περίπου 4,5% και διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Η οικονομική ευρωστία της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ διαπιστώνεται και από την κατά 75% υψηλότερη φερεγγυότητα από την απαιτούμενη και από την υπερεπάρκεια των τεχνικών αποθεμάτων της, σύμφωνα με τους εποπτικούς και λογιστικούς κανόνες που ισχύουν στη χώρα μας. Η προοπτική του Κλάδου προβλέπεται θετική με περιθώρια ανάπτυξης, εφ’ όσον η εποπτική αρχή συνεχίσει τους ελέγχους των Εταιριών στην προσπάθεια της για εξυγίανση της αγοράς και η πολιτεία. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου της ATEBank εκπονεί ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο τριετές 2006 - 2008 επιχειρηματικό σχέδιο με κύριο χαρακτηριστικό την ενδυνάμωση της κερδοφορίας με την αποδοτικότητα Ίδιων Κεφαλαίων να φθάσει το 30% και υψηλούς στόχους ανάπτυξης της παραγωγής».
Η Φοίνιξ-Metrolife-Εμπορική μπορεί μεν να βελτίωσε το αποτέλεσμά της, αλλά αυτό οφείλεται στο χρηματιστήριο, σε κινήσεις περιορισμού του κόστους και στα άλλα 100 εκατ. ευρώ που κατέβαλε η μητρική τράπεζα με τη μορφή αύξησης κεφαλαίου. Από πλευράς παραγωγής, δεν είδαμε σπουδαία πράγματα, ενώ η εταιρία εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς business plan, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο είχε εξαγγελθεί από την άνοιξη του 2004(!). Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Φοίνικα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό της μητρικής Emporiki Bank, με τους Γάλλους της Credit Agricole να μην φαίνονται ενθουσιασμένοι από μια τέτοιου είδους δραστηριότητα (προτιμούν το bancassurance). Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μεν η μικρότερη εισηγμένη εταιρία του κλάδου από πλευράς κεφαλαιοποίησης, αλλά με τα πλέον νοικοκυρεμένα οικονομικά. Χωρίς να έχει προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εδώ και πέντε χρόνια, ευνοήθηκε από τη χρήση των Δ.Λ.Π. Παρουσιάζει κερδοφόρο αποτέλεσμα και μετά τη λήξη του «εμφυλίου πολέμου» πέρυσι, έχει εκπονήσει φιλόδοξο business plan μέχρι το 2010, σύμφωνα με το οποίο προβλέπει κύκλο εργασιών 250 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 7 εκατ. ευρώ.


 
Τέλος, η Ασπίς Πρόνοια κατάφερε πέρυσι να επιστρέψει στην κερδοφορία και βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση, λόγω του χρηματιστηρίου, της αύξησης κεφαλαίου στην οποία προχώρησε, αλλά και κάποιων κινήσεων περιορισμού των δαπανών. Η κεφαλαιοποίησή της είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μερίδιο που διαθέτει στην αγορά και με το γεγονός ότι διαθέτει ως στήριγμα θυγατρική τράπεζα (Aspis Bank), ωστόσο θα πρέπει να τονωθούν περισσότερο τα οικονομικά της μεγέθη.


 INTERAMERICAN: ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ


Η συνέχιση της πολιτικής μείωσης του κόστους, η μεγαλύτερη έμφαση στα συνταξιοδοτικά προγράμματα, καθώς και ο χώρος της υγείας θα αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της εταιρίας στο μέλλον.
Πώς βλέπει η Interamerican τις εξελίξεις στο bancassurance


Hβελτίωση των αποτελεσμάτων προήλθε κυρίως από τον κλάδο ζωής και υγείας, όπου όχι μόνο αυξήθηκε η παραγωγή από τα 257,8 στα 266,5 εκατ. ευρώ, αλλά επιπλέον η κερδοφορία ανήλθε στα 5,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 21,4 εκατ. το 2004. Πολύ καλά εξελίχθηκε και η πορεία των κλινικών όπου υπήρξε διπλασιασμός κερδών (στα 5,9 εκατ. ευρώ).
Αντίθετα, στους γενικούς κλάδους παρατηρήθηκε μικρή μείωση σε παραγωγή και κέρδη. Ειδικότερα στον κλάδο του αυτοκινήτου, η πτώση μεριδίου αγοράς του πρώτου δεκαμήνου ανεστάφη μετά το λανσάρισμα των νέων αντίστοιχων προϊόντων.
Από προϊοντικής πλευράς, η εταιρία δηλώνει έτοιμη σε προϊόντα του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, αναμένει με ενδιαφέρον το όποια κυβερνητικά κίνητρα επί του θέματος και ετοιμάζεται στην υποβολή προτάσεων συνεργασίας με το δημόσιο μέσω ΣΔΙΤ, καθώς διαθέτει κλίνες, νοσοκομειακά οχήματα, παρέχει ιατρική βοήθεια, κ.λπ.
Σε ό,τι αφορά στην «επίθεση» των τραπεζών στο bancassurance, ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican κ. Κώτσαλος δήλωσε ότι η τάση στο εξωτερικό είναι οι τράπεζες να διατηρούν το ρόλο του διαμεσολαβητή, χωρίς να αναλαμβάνουν κίνδυνο. Η εταιρία πάντως εξετάζει δύο εναλλακτικά σενάρια: πρώτον, να αναμένει τις εξελίξεις και δεύτερον να ενδυναμώσει τις σχέσεις της με τις τράπεζες.


Καθαρά κέρδη προ φόρων 3,25 εκατ. ευρώ με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα πραγματοποίησε το 2005 η CGU Insurance έναντι 2,20 εκατ. ευρώ του 2004 (αύξηση 48%). Τα κέρδη αυτά αντιστοιχούν σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,5%. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση είναι αποτέλεσμα της αύξησης του καθαρού τεχνικού κέρδους κατά 57% και των εσόδων επενδύσεων κατά 43%.
Το net combined operating ratio , δηλαδή το άθροισμα των ποσοστών αποζημιώσεων και εξόδων ιδίας κράτησης, ήταν αρκετά κάτω από το κρίσιμο όριο του 100% (94,2% έναντι 96,3% το 2004), επιτρέποντας έτσι την πραγματοποίηση καθαρού τεχνικού κέρδους, πριν δηλαδή το συνυπολογισμό των εσόδων επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι:
  Οι επενδύσεις, τα διαθέσιμα και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού που σύμφωνα με το νόμο είναι αποδεκτά ως ασφαλιστική τοποθέτηση, καλύπτουν κατά 146% τις ασφαλιστικές προβλέψεις (τεχνικά αποθέματα).
  Το περιθώριο φερεγγυότητας που διαθέτει η εταιρία, είναι υπερδιπλάσιο (219%) του απαιτούμενου από το νόμο.
  Οι προβλέψεις εκκρεμών ζημιών ως ποσοστό των ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίου είναι 267% για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων και 68% για τις λοιπές, δηλαδή παραμένουν σε επίπεδα υπερδιπλάσια του μέσου όρου της αγοράς.
Η σύνθεση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της CGU Insurance σε σύγκριση με αυτή της υπόλοιπης ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώθηκε ως εξής:
  CGU Αγορά
Ασφαλίσεις περιουσίας 64% 22%
Ασφαλίσεις αυτοκινήτων 27% 64%
Λοιπές ασφαλίσεις           9% 14%
Στη Συνάντηση Συνεργατών 2006 που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Λινός είπε για την απόφαση της CGU Insurance να υιοθετήσει πρώτη και να εφαρμόσει αμέσως το Πρότυπο Διακανονισμού Ζημιών: «Είχαμε από πέρυσι δεσμευτεί απέναντι στους συνεργάτες μας ότι θα το υλοποιήσουμε. Ήμασταν έτοιμοι από καιρό, αλλά ελπίζαμε ότι θα υιοθετηθεί ταυτόχρονα και από άλλες εταιρίες. Βλέποντας ότι οι σχετικές συνεννοήσεις δυστυχώς αργούν, μπαίνουμε επικεφαλής της προσπάθειας και είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν αρκετοί που θα ακολουθήσουν. Πρόκειται για το κορυφαίο θέμα στις σχέσεις της ασφαλιστικής αγοράς με την κοινωνία».


Όμιλος International: Βελτίωση το 2005
Τα ασφάλιστρα των δύο εταιριών του Ομίλου International διαμορφώθηκαν πέρυσι στα 49 εκατ. ευρώ. Η International Life ΑΕΑΖ σημείωσε άνοδο νέας παραγωγής κατά 33%, με σύνολο παραγωγής τα 24,8 εκατ. ευρώ. Η International Hellas αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 13,5% στον κλάδο πυρός και κατά 23,4% στις τεχνικές ασφαλίσεις. Η παραγωγή στις τεχνικές ασφαλίσεις ανήλθε σε 24,2 εκατ. ευρώ. Στόχος της International Life είναι η είσοδός της στο Χ.Α.ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ;


Του Νίκου Κεχαγιάογλου*, k2ins@acn.gr


Υπάρχει ένα αξίωμα που διαμορφώνεται στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο καταναλωτικό περιβάλλον: Οτιδήποτε αγοράζεται ομαδικά, συμφέρει. Φανταστείτε να ανήκατε σε μια ομάδα με 20 φίλους, οι οποίοι θα είχαν τις ίδιες καταναλωτικές ανάγκες: Να ήθελαν να αγοράσουν το ίδιο αυτοκίνητο, την ίδια φωτογραφική μηχανή, να μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο κ.λπ. Θα είχαν ξεκάθαρα εξασφαλίσει πολύ καλύτερες τιμές, αλλά και υπηρεσίες, από οποιονδήποτε μεμονωμένο αγοραστή. Το κακό είναι ότι 20 τέτοιοι φίλοι αποκλείεται να συνυπάρξουν. Eίκοσι άτομα όμως, μπορούν να ανήκουν σε μία κοινή επαγγελματική ομάδα, η οποία θα απολαμβάνει κάποιες εξαιρετικές υπηρεσίες. Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα οφέλη από τη λειτουργία τέτοιων συμβολαίων είναι πολλαπλάσια για τους εργαζόμενους για την επιχείρηση, αλλά και την κοινωνία. Επιπλέον, τα φορολογικά κίνητρα που υπάρχουν για τις ομαδικές ασφαλίσεις δημιουργούν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του τόσο πολύτιμου ασφαλιστικού προϊόντος.
ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ;
Τα οφέλη για μία επιχείρηση που παρέχει στους εργαζόμενούς της ομαδική ασφάλιση είναι εξαιρετικά σημαντικά:
  Ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων και των στελεχών.
  Αναδεικνύει προφίλ κοινωνικής ευαισθησίας.
  Ενισχύει την πίστη και την αφοσίωση των εργαζομένων στην επιχείρηση.
  Μειώνει τον κίνδυνο απώλειας του ειδικευμένου προσωπικού.
  Προσελκύει ικανά στελέχη.
  Αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων.
  Φοροαπαλλάσσεται μέχρι 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
  Προσφέρει παροχές οι οποίες σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να είναι ανεκτίμητες.
Τα οφέλη για τους εργαζόμενους – στελέχη είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικά:
  Ασφαλίζονται χωρίς ή με ελάχιστο κόστος.
  Έχουν το δικαίωμα να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα τα μέλη της οικογένειάς τους.
  Προσφέρει σιγουριά στην οικογένειά τους.
  Μειώνονται οι πιθανότητες οικονομικής οπισθοδρόμησης, λόγω γεγονότος υγείας.
  Εργάζονται ειρηνικά, λόγω στάσης καλής πρόθεσης από τον επιχειρηματία.
Τα οφέλη για την κοινωνία είναι:
  Λιγότερες απαιτήσεις από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.
  Πολίτες λιγότερο ανήσυχοι, λόγω εξασφαλισμένης ασφαλιστικής προστασίας.
  Μακροπρόθεσμη δημιουργία ασφαλιστικής κουλτούρας και συνείδησης, η οποία χαρακτηρίζει τις ώριμες και δημιουργικές κοινωνίες.


ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ;
Ένα τυπικό ομαδικό ασφαλιστήριο μπορεί να περιέχει τις εξής καλύψεις:
  Απώλεια ζωής: Η συνήθης κάλυψη φτάνει έως 24 μισθούς, οι οποίοι διπλασιάζονται αν το περιστατικό συνέβη σε ατύχημα.
  Μόνιμη ολική ανικανότητα: Δίνεται σε ισόποσο κεφάλαιο με την ασφάλεια ζωής.
  Απώλεια εισοδήματος: Παρέχει το μισθό στο στέλεχος, εφόσον κριθεί ανίκανο για εργασία με μία συνήθη απαλλαγή 30 ημερών. Η κάλυψη ισχύει για 12 έως 24 μήνες.
  Εξωνοσοκομειακά έξοδα: Καλύπτονται έξοδα για επισκέψεις σε γιατρούς, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι ενός ορίου με συνηθισμένο ποσοστό κάλυψης 80%.
  Νοσοκομειακά έξοδα: Καλύπτονται έξοδα νοσηλείας με όριο εξόδων στο ημερήσιο νοσήλειο και στο συνολικό όριο εξόδων, το οποίο συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10.000-15.000 ευρώ, με ποσοστό κάλυψης 80%.
  Έξοδα μητρότητας: Δίνεται επίδομα τοκετού από 500-1.500 ευρώ, το οποίο συνήθως είναι αυξημένο σε περιπτώσεις καισαρικής ή δίδυμης κύησης.


Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Σε καμία περίπτωση, ένα ομαδικό συμβόλαιο δεν πρέπει να εφησυχάσει τον κάτοχό του. Μπορεί το ομαδικό πρόγραμμα να του παρέχει σημαντικά οφέλη, όμως είναι ανεπαρκές περιουσιακό στοιχείο από μόνο του. Τα μειονεκτήματά του είναι:
  Είναι κάθε έτος ανανεούμενο. Η ανανέωσή του εξαρτάται από τη βούληση της επιχείρησης.
  Η διάρκειά του είναι συνάρτηση του εργασιακού βίου.
  Η ασφαλισιμότητα ελέγχεται κάθε χρόνο, δηλ. μία ασθένεια που θα «αποκτηθεί» είναι στη διακριτική ευχέρεια της ασφαλιστικής αν θα δεχτεί να την καλύψει και στο μέλλον.
  Τα κεφάλαια που παρέχει είναι ανεπαρκή.
  Δεν έχει ισόβιο διάρκεια.
Η σωστή διαχείριση απαιτεί συνδυασμό των καλύψεων ενός ομαδικού και ενός ατομικού ασφαλιστηρίου, έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές παροχές στο μικρότερο δυνατό κόστος. Σήμερα υπάρχουν στην αγορά προγράμματα που πριμοδοτούν ιδιαίτερα τη χρήση των ομαδικών ασφαλιστηρίων, τα οποία εφόσον χρησιμοποιηθούν παράλληλα με το ατομικό ασφαλιστήριο, προσφέρουν στο δικαιούχο υψηλές ανταμοιβές. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα όμως των ατομικών ασφαλιστηρίων συνίστανται στη δυνατότητα δημιουργίας των παροχών που ακριβώς χρειάζεται ο κάθε ασφαλισμένος, σε συνδυασμό με την ισοβιότητα και το αδιαφιλονίκητο του συμβολαίου που συμφωνείται.ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πριν αρκετά χρόνια όταν ήμουν σχετικά νέος ασφαλιστής, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα αργά το απόγευμα από μία πελάτισσά μου η οποία επέμενε να συναντηθούμε την ίδια μέρα. Ήθελε να κάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο θα της κάλυπτε τα έξοδα τοκετού. Εκείνη την εποχή υπήρχαν ορισμένα ασφαλιστήρια, και μάλιστα ιδιαίτερα φτηνά, τα οποία κάλυπταν τις δαπάνες τοκετού άμεσα, δηλαδή εφόσον ο τοκετός συνέβαινε εντός εννέα μηνών. Η πελάτισσα αυτή έκτοτε αποζημιώθηκε τρεις φορές: τη μία για εγχείρηση χολής, την άλλη για σκωλικοειδίτη και μετά από πέντε χρόνια γέννησε το παιδί που τόσο λαχταρούσε. Σε κάποια άλλη περίπτωση ασφαλισμένος πελάτης για ιατροφαρμακευτικά έξοδα, είδε το σπίτι του να καταστρέφεται σχεδόν ολοκληρωτικά από πυρκαγιά. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν απλά μια πραγματικότητα η οποία λέει ότι ο κίνδυνος υφίσταται και αγνοούμε πότε και με ποια μορφή θα εμφανιστεί: Θα εμφανιστεί με τη μορφή νοσηλείας ή απώλειας εισοδήματος; Μήπως με τη μορφή φωτιάς ή καιρικών φαινομένων; Ή μάλλον σαν απώλεια αγαπημένου προσώπου το οποίο συντηρούσε όλη την οικογένεια ή και την επιχείρηση; Αν και οι κίνδυνοι είναι διαφορετικής μορφής, εντούτοις οι συνέπειες τους είναι ίδιες: οικονομική αιμορραγία. Η οικονομική αιμορραγία μπορεί να είναι από μικρή έως καταστροφική. Ο μόνος τρόπος για να περιορίσουμε αυτές τις συνέπειες είναι ο σωστός ασφαλιστικός σχεδιασμός ο οποίος θα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο με τη φιλοσοφία της γενικής οικονομικής απειλής.


ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ!
Στις περισσότερες αναλύσεις ασφαλιστικών σχεδιασμών που κάνουμε, μελετώντας τα ήδη υφιστάμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια, βλέπουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν συμβόλαια φτιαγμένα κυριολεκτικά στην τύχη τα οποία προφανώς η ύπαρξή τους οφείλεται στην άγνοια του πελάτη σε συνδυασμό με τη σκοπιμότητα του ασφαλιστή να πουλήσει ένα ακόμα συμβόλαιο. Έτσι έχουμε παραδείγματα με οικογένειες μέσου οικονομικού επιπέδου να διατηρούν πανάκριβα συμβόλαια που καλύπτουν μόνο μία ανάγκη (π.χ. νοσηλεία) διοχετεύοντας όλο το απόθεμά τους μονοδιάστατα, μην έχοντας τη δυνατότητα μετέπειτα να συμπεριλάβουν άλλες ανάγκες απολύτως απαραίτητες. Βεβαίως κανείς δεν αμφισβητεί ότι αυτό το συμβόλαιο μπορεί να είναι πολύ καλό αλλά παραστατικά θα μπορούσε να ιδωθεί σαν μία πόρσε έξω από ένα λιτό σπίτι, το οποίο δεν θα διέθετε είδη υγιεινής, κουζίνα, ψυγείο και κρεβάτια για τα παιδιά! Δεν θα ήταν πιο λογικό να υπήρχαν όλα όσα λείπουν σε συνδυασμό με ένα μέσο αυτοκίνητο;


ΤΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ; ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
Υπάρχουν δύο άϋλες διαστάσεις του ανθρώπου τις οποίες έχουμε σχολιάσει και στο παρελθόν: στην πρώτη από αυτές τις διαστάσεις ο άνθρωπος είναι φορέας δημιουργικότητας, ενώ στη δεύτερη φορέας κινδύνων. Η δημιουργικότητα εμπνέει και καθοδηγεί τη ζωή του καθενός μας και μέσα σε αυτήν περικλείονται και άλλες δραστηριότητες της ζωής μας έμμεσα δημιουργικές όπως η ψυχαγωγία, η καλλιέργεια του πνεύματος, ο αθλητισμός, οι οικογενειακές υποχρεώσεις κ.λπ. Οι κίνδυνοι είναι συστατικό της ζωής και υπό αυτή την έννοια φυσιολογικοί. Όλοι γερνάμε, αρρωσταίνουμε, πεθαίνουμε.
Ο χρόνος κυριαρχεί επί των πάντων φθείροντας και απομειώνοντας υλικά και άϋλα αγαθά. Τα ατυχήματα είναι ανεξάρτητα από τη θέλησή μας αλλά κανείς δεν μας διαβεβαιώνει ότι κι εμείς είμαστε ανεξάρτητοι από τη θέλησή τους! Οι κίνδυνοι από οικονομική άποψη μπορεί να έχουν βαρύτατες συνέπειες για τη ζωή μιας οικογένειας. Επιγραμματικά οι κίνδυνοι και οι συνέπειές τους είναι:
  Θάνατος: ήταν το εισόδημα του εκλιπόντος σημαντικό για την οικογένεια ή την επιχείρηση; Θα εκπληρωθούν τα σχέδια και τα όνειρα της οικογένειας; Θα διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο ζωής και μετά;
  Μόνιμη ή πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία: Θα διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο ζωής εάν δεν δουλέψουμε για έξι μήνες ή αν χάσουμε την επαγγελματική μας ικανότητα για πάντα;
  Νοσηλεία: Τι θα συμβεί; Πότε; Που θα γίνει η νοσηλεία; Θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι καλύτεροι και ειδικότεροι γιατροί; Ποιό το ενδεχόμενο κόστος; Θα μπορεί να καλυφθεί;
  Σύνταξη: Τι θα συμβεί όταν μείνουμε με την σύνταξη του ταμείου η οποία θα υπολείπεται κατά πολύ από τα εισοδήματα με τα οποία έχουμε μάθει να ζούμε; Είναι επιθυμητό να χάσουμε το επίπεδο ζωής που έχουμε συνηθίσει;
  Περιουσιακοί κίνδυνοι: Κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη κ.λ.π. είναι καθημερινά εκτεθειμένα.
  Κίνδυνοι ευθυνών: Τι θα συμβεί αν προκληθεί από προσωπική, οικογενειακή ή επιχειρηματική υπαιτιότητα ζημία σε τρίτους;
  Ειδικοί επαγγελματικοί κίνδυνοι: Εξειδικευμένες καλύψεις που αφορούν στην κάλυψη από τους ειδικούς κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθεί μία επιχείρηση εξαιτίας του αντικειμένου της.
Ένας ασφαλιστικός σχεδιασμός πρέπει να αποτελείται από την αναλυτική αξιολόγηση των συνεπειών όλων των παραπάνω κινδύνων και τη ρεαλιστική κοστολόγηση των λύσεων, μέσω συστηματικής ανάλυσης όλων των υφιστάμενων προγραμμάτων της αγοράς. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να επαναξιολογείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή όταν κάποιες παράμετροι αλλάξουν στην πορεία, διότι και οι ανάγκες διαχρονικά μεταβάλλονται, αλλά και τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών συνεχώς αλλάζουν.


Του Νίκου Κεχαγιάογλου*, k2ins@acn.gr


O κ. Νίκος Κεχαγιάογλου είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας Παροχής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Κ2 Insurance Services

  Περιεχόμενα
Editorial: ΞΕΚΙΝΑ Η «ΚΟΙΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ» Χ.Α. ΚΑΙ Χ.Α.Κ.
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: των φρονίμων (επενδυτών) τα παιδιά...
Αφιέρωμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Αφιέρωμα: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Φεβρουάριο του 2006
Αφιέρωμα: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΝΟΔΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ...
Αφιέρωμα: ΔΑΝΕΙΑ : Το δανειακό «οπλοστάσιο» των τραπεζών
Αφιέρωμα: LOGISTICS: ΣΥΝΕΧΩΣ ΨΗΛΟΤΕΡΑ!
¶ρθρο: Οι “Insiders” η Σημασία των Κινήσεών τους σε μία Χρηματιστηριακή Αγορά
¶ρθρο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 Όροι και προϋποθέσεις του site