Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2010 - Τεύχος 363                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ


ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ADSL ΚΑΙ DOUBLE PLAY
ΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Ο ΟΤΕ αν και εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος παίκτης της ελληνικής αγοράς, δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις από τον ανταγωνισμό ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πακέτα που συνδυάζουν σταθερή, κινητή και ίντερνετ σε ανταγωνιστικές τιμέςαπό τον Γιώργο Καλούμενο


Η αγορά των τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας είναι μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, με διαρκείς εξελίξεις και ανατροπές. Σήμερα, ο κλάδος διανύει περίοδο συγκέντρωσης με κάποιοι εταιρείες να έχουν επιλέξει ως στρατηγική την αύξηση του πλήθους των συνδρομητών τους -έστω και με σημαντικό οικονομικό κόστος-και κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών ή και κεφαλαίων για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Η ελληνική αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας αλλά και των πακέτων double play και triple play.  Χαρακτηριστικό δείγμα της ανάπτυξης του γρήγορου ίντερνετ στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι στο τέλος του Δεκεμβρίου 2009, η συνολική αγορά ADSL έφθασε τα 2,1 εκατομμύρια συνδρομητές, από σχεδόν 1,6 εκατομμύριο ένα χρόνο πριν. Το συνολικό μερίδιο του ΟΤΕ είναι περίπου το μισό, αλλά δείχνει καθοδικές τάσεις. Ο ΟΤΕ αν και εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος παίκτης της ελληνικής αγοράς, δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις από τον ανταγωνισμό ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πακέτα που συνδυάζουν σταθερή, κινητή και ίντερνετ σε ανταγωνιστικές τιμές.
Το σύνολο των καθαρών νέων ευρυζωνικών συνδέσεων, στο τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης, ήταν 149.000, με το 70% αυτών να αφορά σε υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου (LLU). Από το σύνολο δηλαδή των νέων ευρυζωνικών συνδέσεων, σε αυτό το τρίμηνο, ο ΟΤΕ απέσπασε το 30% και οι ανταγωνιστές του το 70%. Η Forthnet μόνον (με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε) απέσπασε συνολικά το 41% των νέων συνδρομητών κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου, δηλαδή 41,7 χιλ. νέους ευρυζωνικούς πελάτες.


ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι αγορές τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε. έχουν καταστεί πιο ανταγωνιστικές και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν μεγαλύτερη επιλογή υπηρεσιών και χαμηλότερες τιμές, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση της για τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις στις τηλεπικοινωνίες.
Ωστόσο, η Κομισιόν σημειώνει ότι η ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών της ΕΕ απέχει πολύ από την πραγματικότητα και σε αυτό το πλαίσιο ζητεί ταχεία και συνεπή εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες.
Ειδικότερα, από πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι οι αγορές τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε. έχουν καταστεί ανταγωνιστικότερες, χάρη στην καθοδήγηση της Επιτροπής κατά τη διαδικασία διαβούλευσης και ανασκόπησης, γνωστή ως «διαδικασία του άρθρου 7», σύμφωνα με την οποία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών ενημερώνουν εκ των προτέρων την Επιτροπή για τα σχέδιά τους που αφορούν τη ρύθμιση τμημάτων των εθνικών αγορών τηλεπικοινωνιών.
Ως επακόλουθο, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν μεγαλύτερη επιλογή υπηρεσιών και χαμηλότερες τιμές, σημειώνει η Κομισιόν.
Ωστόσο, στην έκθεση διαπιστώνεται επίσης ότι η ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών της ΕΕ απέχει πολύ από την πραγματικότητα, λόγος για τον οποίο η Επιτροπή, στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη ζητεί ταχεία και συνεπή εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες και δηλώνει ότι προτίθεται να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για να μειωθεί το κόστος που συνεπάγεται η απουσία ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στα προβλήματα συγκαταλέγονται οι διαφορετικές εθνικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων ανταγωνισμού, όπως η ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυα οπτικών ινών. Στη σήμερα δημοσιευόμενη έκθεση περιλαμβάνεται επίσης η προειδοποίηση ότι η ρυθμιστική αβεβαιότητα θα μπορούσε να παρεμποδίσει την επέκταση έργων υποδομής που χρειάζονται επενδύσεις έντασης κεφαλαίου, όπως τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη.
Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, κα. Neelie Kroes: «Η καθοδήγηση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών από την Επιτροπή έχει εγγυηθεί συνέπεια και δυνατότητα πρόβλεψης που εμπιστεύονται οι επενδυτές. Ωστόσο, χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμένη ρύθμιση για να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή και η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών της ΕΕ».
Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αρμόδιο για τον ανταγωνισμό, κ. Joaquín Almunia: «Στην έκθεση τονίζεται ότι η εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές υπό την εποπτεία της Επιτροπής άνοιξε τον ανταγωνισμό στις αγορές τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη επιλογή και χαμηλότερες τιμές για τους πολίτες της ΕΕ και τις επιχειρήσεις».


ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιγράφονται οι κύριες τάσεις και τα ζητήματα που προέκυψαν από τη διαδικασία του άρθρου 7 την τελευταία διετία. Σε γενικές γραμμές, αυτή η διαδικασία κοινοποίησης απέδωσε λιγότερη και καλύτερη ρύθμιση των αγορών τηλεπικοινωνιών σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών συνεχίζουν να εφαρμόζουν διαφορετικές λύσεις σε περιπτώσεις όπου υφίστανται παρόμοια προβλήματα ανταγωνισμού. Σε αυτά συγκαταλέγονται:
- Αντιμετώπιση των προϊόντων πρόσβασης μέσω ινών στις αγορές χονδρικής ευρυζωνικής - π.χ. σε ορισμένες περιπτώσεις, μολονότι οι ίνες συμπεριλήφθηκαν στον ορισμό της αγοράς, οι ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών πρότειναν να μην επιβληθούν ρυθμιστικά επανορθωτικά μέτρα ή αυτά να περιοριστούν στα δίκτυα οπτικών ινών.
- Εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού των τελών που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης για μέρος των δικτύων τους (πρόσβαση) ή για μεταφορά κλήσεων για άλλους παρόχους (διασύνδεση). Αρκετές ρυθμιστικές αρχές εξακολουθούν να περιλαμβάνουν στον υπολογισμό των τελών τερματισμού στοιχεία μη σχετιζόμενα με το κόστος, όπως π.χ. το κόστος του ραδιοφάσματος, γεγονός που οδηγεί σε διόγκωση των τελών.
- Διαφορετικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις σε περιπτώσεις όπου οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών διαχωρίζουν την παροχή υπηρεσιών σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων τηλεπικοινωνιών από τις υπηρεσίες που παρέχονται στους τελικούς χρήστες (λειτουργικός διαχωρισμός).


ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2011
Από το Μάιο του 2011, οι αναθεωρημένοι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες θα παρέχουν στην Επιτροπή πρόσθετες αρμοδιότητες για την επιβολή και την εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων εκ μέρους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.
Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, σε στενή συνεργασία με τον Φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και να προωθήσει περαιτέρω την εξάπλωση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, όπως προβλέπεται στην Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη.
Η Επιτροπή ολοκληρώνει επί του παρόντος σύσταση για τη ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), βασιζόμενη στις κατευθύνσεις που προκύπτουν κατά την ανασκόπηση των εθνικών ευρυζωνικών αγορών. Η Επιτροπή, μαζί με τον BEREC, εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να απευθύνει περαιτέρω εντολές στις ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών σχετικά με την συνεπή εφαρμογή των υποχρεώσεων διαχωρισμού και των επανορθωτικών μέτρων.


ΟΤΕ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ WALL STREET

Η μείωση του λειτουργικού κόστους, της πολυπλοκότητας των οικονομικών αναφορών και η συγκέντρωση της διαπραγμάτευσης των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΤΕ, η αποχώρηση της μετοχής του Οργανισμού από το ταμπλό του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, η οποία αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ.
Όπως εκτιμάται, η συγκεκριμένη απόφαση συνάδει με την κίνηση στην οποία προέβη προ ημερών ο μεγαλομέτοχος οργανισμού Deutsche Telekom, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε ανάλογη κίνηση προέβησαν πολλές Ευρωπαϊκές Εταιρίες που διαπραγματεύονταν στο NYSE, όχι μόνο από το χώρο των τηλεπικοινωνιών, αλλά και άλλων δραστηριοτήτων.
Η μετοχή του ΟΤΕ μπήκε στο NYSE το 1998, όταν υπήρχε ακόμη η δραχμή και ο αριθμός των μετοχών που διαπραγματεύονται στο συγκεκριμένο Χρηματιστήριο, ανέρχεται μόλις στο 1,5% του συνολικού αριθμού των μετοχών του Οργανισμού.
Η αποχώρηση της μετοχής του ΟΤΕ από το NYSE δεν σημαίνει ότι σταματάει η διαπραγμάτευσή της, καθώς αποχωρεί μόνο από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου (Over the counter).
Έτσι όσοι έχουν στην κατοχή τους μετοχές και κυρίως οι θεσμικοί επενδυτές, μπορούν να κάνουν συναλλαγές μέσω των ντίλερ τους και έχουν ακόμη τη δυνατότητα να τις ανταλλάξουν με μετοχές που διαπραγματεύονται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αθηνών.


ΜEION 32,9% ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ 2009
Κατά 32,9% μειώθηκαν τα κέρδη του ΟΤΕ για τη χρήση 2009, με την πτώση της κερδοφορίας να αποδίδεται από την διοίκηση στο συνεχώς επιδεινούμενο οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης. Ωστόσο, όπως τονίζεται, ο ΟΤΕ πέτυχε τους στόχους λειτουργικής κερδοφορίας που είχε θέσει για το έτος. Συνολικά για τη χρήση 2009, τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 404 εκατ. ευρώ από 601,8 εκατ. που ήταν στη χρήση 2008. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε σε 5,984,1 εκατ. ευρώ από 6.407,3 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 6,6%. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1.000,9 εκατ. ευρώ από 1.057,7 της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας πτώση 5,4%.
Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA αυξήθηκε κατά 0,2 π.μ. στο Δ’ τρίμηνο και μειώθηκε κατά 0,7 π.μ. στο έτος, οι πωλήσεις του ομίλου Δ’ τριμήνου κατά 6,0%, σε συγκρίσιμη βάση, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και του αυξανόμενου ανταγωνισμού σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία σε όλη την ΝΑ Ευρώπη.
Τα Καθαρά Κερδη μειώθηκαν σημαντικά, επηρεασμένα και από έκτακτους φόρους ύψους 113 εκατ. ευρώ στο Δ’ Τρίμηνο, οι χρηματορροές του έτους επηρεάστηκαν αρνητικά από αυξημένους φόρους και πληρωμές για τα προγράμματα πρόωρης αποχώρησης. Μετά την αποπληρωμή ομολογιών ύψους 572 εκατ. ευρώ κατά το Δ’ Τρίμηνο, τα διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 869 εκατ. ευρώ


COSMOTE
ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Έκπτωση 15% στο μηνιαίο πάγιο για έναν ολόκληρο χρόνο προφέρει η Cosmote σε ανέργους και συνταξιούχους.
Η προσφορά αφορά στους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και ισχύει για όλα τα προγράμματα συμβολαίου για ιδιώτες. Η προσφορά θα διατίθεται έως και τις 31 Ιουλίου 2010 σε νέους και υφιστάμενους συνδρομητές. Οι νέοι συνδρομητές προκειμένου να επωφεληθούν από την προσφορά, θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ενώ οι υφιστάμενοι μπορούν να καλούν στο 1212 ή στο 13838.


WIND ΕΛΛΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Τα 500 εκατ. ευρώ θα αγγίξουν οι επενδύσεις της Wind Ελλάς, που προβλέπονται από το τριετές αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας που ξεκίνησε φέτος, όπως ανάφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Νάσος Ζαρκαλής. Μόνο για φέτος, οι επενδύσεις θα φτάσουν στα 150 εκατ. ευρώ, και θα αφορούν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών σταθερής τηλεφωνίας, αλλά και στην επέκταση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ενώ ο επικεφαλής της Wind Ελλάς τόνισε ότι οι παραπάνω επενδύσεις δε θα καλυφθούν με επιπλέον δανεισμό, αλλά θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα της εταιρείας.
Ο κ. Ζαρκαλής ανάφερε ότι κατά το 2009 το EBITDA της εταιρείας είναι 320 εκατ. ευρώ, ενώ οι τόκοι που θα πληρώσει η εταιρεία για το δανεισμό της, μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού που επιτεύχθηκε, θα είναι 130 εκατ. ευρώ για το 2010, και είναι μειωμένοι πάνω από 50% χάρη στην αναδιάρθρωση αυτή. Σημείωσε επίσης ότι οι ζημιές που εμφανίζει η εταιρεία είναι κατά βάση λογιστικές, και πρόσθεσε ότι η εταιρεία δε θα έχει κέρδη στα καθαρά αποτελέσματα για το 2010.
Τόνισε, όμως, ότι η γενικότερη αναδιάρθρωση της εταιρείας έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, καθώς έχει ήδη ανακοπεί ο αυξανόμενος ρυθμός πτώσης σε επίπεδο εσόδων και κερδών, ενώ στους στόχους του τριετούς αναπτυξιακού πλάνου είναι στο τέλος του η εταιρεία να είναι ένας ολοκληρωμένος τηλεπικοινωνιακός πόλος, καθώς και να είναι έτοιμη για την περαιτέρω αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Ένας ακόμα βασικός στόχος του αναπτυξιακού πλάνου, σύμφωνα με τον κ. Ζαρκαλή, είναι η εταιρεία μέσα σε 3 χρόνια να καταστεί ένας από τους 3 ολοκληρωμένους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην Ελλάδα.
Ο κ. Ζαρκαλής χαρακτήρισε επίσης "λογικό" το επίπεδο δανεισμού της εταιρείας για το 2009, ενώ για το 2010 ανάφερε ότι θα κριθεί από την πορεία και τα αποτελέσματα του αναπτυξιακού πλάνου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν ενδιαφέρει την εταιρεία η "διαδικτυακή" τηλεόραση και χαρακτήρισε εξαιρετική την πρωτοβουλία του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών σε επίπεδο τελικού χρήστη (FTTH), δηλώνοντας ότι η εταιρεία θα συμμετέχει τουλάχιστον σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών.


VODAFONE ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, η οποία πέρυσι υποχώρησε κατά περίπου 12%, αντιμετώπισε και η Vodafone Ελλάδος. Σύμφωνα με το μητρικό βρετανικό όμιλο για το οικονομικό έτος Απρίλιος 2009 - Μαρτίου 2010, η ελληνική εταιρεία να κατέγραψε τηλεπικοινωνιακά έσοδα ύψους 1,158 δισ. λιρών, μειωμένα κατά 14,5% σε σχέση με πέρυσι.
Το EBITDA της Vodafone Ελλάδος διαμορφώθηκε πέρυσι στα 311 εκατ. λίρες από 439 εκατ. πέρυσι. Οι συνδρομητές της εταιρείας την ίδια περίοδο έφτασαν τα 6,023 εκατ., μειωμένοι κατά 533.000. Η μείωση αυτή αφορά συνδέσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας, όπου η εταιρεία προχωρά στο ξεκαθάρισμα του πελατολογίου της με τη διαγραφή ανενεργών συνδέσεων.
Όπως εκτιμούν από την Vodafone η αγορά της καρτοκινητής θα συνεχίσει να υποχωρεί, αποτέλεσμα και της ταυτοποίησης συνδρομητών, ώστε να φτάσει σταδιακά στους πραγματικούς αριθμούς της. Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη διαμορφώθηκε στα 13,8 ευρώ από 14,4 ευρώ πέρυσι.


CYTA ΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Ένα νέο βήμα στη γεωγραφική της επέκταση επιχειρεί η Cyta Ελλάς, θυγατρική της Cyta Κύπρου, η οποία, μέχρι στιγμής, επιλέγει την αυτόνομη ανάπτυξη του δικτύου της, έχοντας αρωγό τη μητρική εταιρεία.
Η Cyta Ελλάς έχει ανακοινώσει τη σταδιακή πανελλαδική επέκτασή της με νέες επενδύσεις ύψους 80 εκατ. ευρώ για τη διετία 2010 – 2011. Μέχρι στιγμής, έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 85 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων περίπου τα 12 εκατ. ευρώ αποτελούν την επιδότηση που είχε από το έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας για τη δημιουργία ανταγωνιστικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην περιφέρεια) και το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών που έχει δημιουργήσει είναι συνολικού μήκους 1.700 χιλ. Υπό κατασκευή έχει ακόμα 420 χιλ. δικτύου. Με βάση το επιχειρησιακό της σχέδιο, εντός του 2012 θα έχει θετικά λειτουργικά κέρδη (EBITDA).


HELLAS ON LINE
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Στα 11,2 εκατ. ευρώ ανήλθε η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της Hellas Online το α΄τρίμηνο του 2010, από 1,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2010 της hellas online σε όλα τα επίπεδα  καταδεικνύουν την ισορροπημένη και σταθερή ανάπτυξη που παρουσιάζει η εταιρία από τρίμηνο σε τρίμηνο, εδραιώνοντας την ισχυρή θέση της στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Ο  σταθερός ρυθμός με τον οποίο η hellas online προσελκύει νέους πελάτες και η προσεκτική διαχείριση στην καθημερινή λειτουργία της εταιρίας οδήγησαν στη θεαματική εκτίναξη της λειτουργικής κερδοφορίας, διατηρώντας υψηλότατους ρυθμούς αύξησης  των εσόδων της τάξεως του 50% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος του α’ τριμήνου 2010 έχει αυξηθεί κατά 10 % σε σχέση με το τέλος του 2009 και ανέρχεται σε 311.856 πελάτες, που αντιστοιχούν σε 28,3% μερίδιο αγοράς.  Οι LLU πελάτες αποτελούν το 96% του συνολικού ευρυζωνικού πελατολογίου της εταιρίας, καθιστώντας την hellas online έναν απόλυτα εστιασμένο LLU πάροχο.
Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 49% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2009 και έφτασαν τα € 47,7 εκατ. από 32 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 11,2 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2010, αντικατοπτρίζοντας τη θεαματική  βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2009 όπου η εταιρία είχε EBITDA € 1,4 εκατ. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από την αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και της αποτελεσματικότητας της εταιρίας. Κατά το α’ τρίμηνο του 2010 αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα της εμπορικής συμφωνίας με τη Vodafone για τη διάθεση κοινών συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής και adsl internet σε οικιακούς και εταιρικούς συνδρομητές. Η διάθεση των συνδυαστικών πακέτων με τις αντίστοιχες κοινές προωθητικές ενέργειες των δύο εταιριών καταδεικνύουν τη δυναμική που αναμένεται να εμφανίσουν τα ολοκληρωμένα, οικονομικά και υψηλής ποιότητας πακέτα σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ 3E, S&B, ΤΙΤΑΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ
ΑΡΘΡΟ: ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site