Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2006                              

Τεύχος 319

Γιατί να μην υπάρξει ένα τυποποιημένο πρόγραμμα ομαδικών
ασφαλίσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που να προσφέρεται και μέσω των τραπεζικών δικτύων;


Αν και όλοι οι άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς διαμαρτύρονται για τη χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση του μέσου Έλληνα (οι δείκτες σύγκρισης με τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης δείχνουν ανάγλυφα τη διαφορά) πολλές φορές οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν προσφέρουν την απαιτούμενη γκάμα των προϊόντων. Π.χ. η κάλυψη αστικής ευθύνης σε μια σειρά από επαγγέλματα, η ασφαλιστική κάλυψη των οικονομικών μεταναστών, ή ακόμη και οι ομαδικές ασφαλίσεις, που μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς (συνέβαλαν και τα φορολογικά κίνητρα).
Στην Κύπρο, η Eurolife (θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου) με στόχο τη διείσδυση των ομαδικών ασφαλίσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προχώρησε πρόσφατα στην έκδοση τυποποιημένου πακέτου ομαδικών ασφαλίσεων για μικρομεσαίες εταιρίες που απασχολούν από 5 έως 35 άτομα. Λόγω της τυποποίησής του, το προϊόν μπορεί να διατίθεται με ελκυστικά ασφάλιστρα, ενώ λόγω της απλότητάς του, μπορεί κάλλιστα να προσφέρεται και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της μητρικής τράπεζας.
Μήπως θα έπρεπε και οι ελληνικές εταιρίες να προσφέρουν τυποποιημένα προϊόντα ομαδικών ασφαλίσεων, φτιαγμένα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες άλλωστε είναι πολλές σε αριθμό και αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά της οικονομίας»; To συγκεκριμένο προϊόν, όχι μόνο θα μπορούσε να αποφέρει ένα σημαντικό όγκο εργασιών για τις ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά επιπλέον θα αποτελούσε και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από μια σειρά άμεσων και έμμεσων ωφελημάτων.ΚΥΠΡΟΣ: ΠΟΡΕΙΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


Αποσπάσματα και σχολιασμός της ομιλίας του Γενικού Διευθυντή
της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου στα πλαίσια της Παγκύπριας Συνάντησης των Ασφαλιστικών Συμβούλων στην Κύπρο


Βαρυσήμαντα μηνύματα με πολλούς αποδέκτες περιείχε η ομιλία του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου, κ. Γιώργος Φωτίου στα πλαίσια της Παγκύπριας Συνάντησης των Ασφαλιστικών Συμβούλων της εταιρίας στη Λευκωσία στις 22 και 23 Φεβρουαρίου. Μηνύματα που αφορούν τις αδυναμίες του σημερινού θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά την ασφαλιστική βιομηχανία, που αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό τομέα της οικονομία της χώρας, απασχολεί 4.000 άτομα και συνεισφέρει το 4,6% του ΑΕΠ. Οι επενδύσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών έχουν φθάσει τα 870 εκατ. λίρες και αναλογούν στο 12,1% του ΑΕΠ. Μεταξύ των επισημάνσεων του κ. Φωτίου ξεχωρίσαμε:
 Το θέμα της προσαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση. Ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Φωτίου: «Οκτώ Ευρωπαϊκές Οδηγίες που επηρεάζουν την Ασφάλιση έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο, περιλαμβανομένης και της Οδηγίας για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, που παραμένει αντικείμενο έντονων διαβουλεύσεων με την Εποπτική Αρχή και τη Βουλή, σε σχέση με αριθμό προτεινόμενων τροποποιήσεων. Όπως όλοι θυμάστε η χώρα μας ήταν μια από τις 7 μόνο χώρες που είχαν ενσωματώσει την Κοινοτική Οδηγία για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση στις 15 Ιανουαρίου 2005, χωρίς καθυστέρηση μεν, αλλά βεβιασμένα και με ελλείψεις».
 Σχετικά με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και την καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των συντάξεων, με τον κ. Φωτίου να σημειώνει: «Η δυσμενής φορολογική μεταχείριση του Κλάδου Ζωής με ελάχιστο φόρο 1,5% στα ασφάλιστρα, σε σχέση με τους άλλους τομείς της οικονομίας, όπου η φορολογία μειώθηκε από 25% σε 10%, τοποθετεί σε δυσμενέστερη θέση τα αποταμιευτικά επενδυτικά προγράμματα του Κλάδου, σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα».Δύσκολες εποχές για τις μικρές εταιρίες
Μια σειρά άλλων μηνυμάτων της ομιλίας του κ. Φωτίου αφορούσε τις νέες απαιτήσεις της αγοράς από τις εταιρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενδυναμωθούν σημαντικότατα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ολοένα και υψηλότερες απαιτήσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του ολοένα και οξυνόμενου ανταγωνισμού. Αμέσως παρακάτω, παρουσιάζουμε αυτούσια μερικές από τις επισημάνσεις του κ. Γιώργου Φωτίου:
1. Ήδη έχουν εγγραφεί στην Κύπρο πέραν των 100 Ασφαλιστικών Εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενδεχομένως να θελήσουν να δραστηριοποιηθούν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.


2. Η Κυπριακή Αγορά με 800.000 καταναλωτές αποδεικνύεται μικρή για να χωρέσει όλους και ως αναμενόταν ο αριθμός των Ασφαλιστικών Εταιρειών μειώθηκε κατά 7  την περίοδο 2001-2004 και αναμένεται ότι θα μειωθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια.


3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ήδη την Οδηγία για τη «Φερεγγυότητα ΙΙ» και μελετά την πιθανότητα υποχρεωτικής σύστασης και λειτουργίας «Εγγυητικών Κεφαλαίων» για όλους τους Ασφαλιστικούς Κλάδους, ενώ η 5η Κοινοτική Οδηγία για τα Μηχανοκίνητα Οχήματα έχει ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα εφαρμοστεί πολύ σύντομα.


4. Εμφανές χαρακτηριστικό των αλλαγών που αναμένεται να γίνουν στη Βιομηχανία θα είναι η προσπάθεια δημιουργίας μεγαλύτερων εταιρειών
  με επάρκεια κεφαλαίων για ικανοποίηση της «Φερεγγυότητας Ι» το 2007 και της «Φερεγγυότητας ΙΙ» αμέσως μετά
  με δυνατότητα επένδυσης σε τεχνολογία
  και με ικανότητα εξειδίκευσης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.Αναιμική ανάπτυξη κατά την τελευταία εξαετία
Αναμφίβολα κατά την τελευταία πενταετία ο κλάδος υποχρεώθηκε σε μια μετριότατη πορεία με πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο κλάδος ζωής υπέστη έντονους κραδασμούς μετά το σπάσιμο της χρηματιστηριακής φούσκας, κραδασμοί που τον ταλαιπώρησαν έως και το 2004. Σχετικά καλύτερα τα πήγαν οι γενικοί κλάδοι, με κινητήριο μοχλό τον κλάδο αυτοκινήτου, λόγω της αύξησης του αριθμού των αυτοκινήτων, αλλά και της αύξησης των τιμολογίων.
Αναφέρουμε λοιπόν, περικοπές της ομιλίας του κ. Φωτίου σχετικά με το θέμα:
 Τα τελευταία 5 χρόνια σημειώθηκε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της βιομηχανίας που περιορίστηκε κάτω από 8%,     λόγω κυρίως της στασιμότητας του Κλάδου Ζωής, που επηρεάστηκε αρνητικά από τα προβλήματα που προέκυψαν σ’ ολόκληρη την οικονομία, μετά την κατάρρευση του Χρηματιστηρίου το 2000.
 Το 2004 τα ασφάλιστρα των Γενικών Ασφαλίσεων ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα Ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής, ως αποτέλεσμα του αυξημένου ρυθμού ανάπτυξής τους τα τελευταία έξι συνεχή χρόνια, σε σχέση με τους μειωμένους ρυθμούς του Κλάδου Ζωής, που το 2004 παρουσίασε μηδενική αύξηση.
 Αναφορικά με το έτος που έχει κλείσει, τα συνολικά ασφάλιστρα της αγοράς εκτιμούμε ότι έφθασαν τα 350 εκατ. λίρες σημειώνοντας αύξηση 7% περίπου.  Η εκτίμησή μας για τον Κλάδο Ζωής είναι αύξηση 3 - 4% και για τις Γενικές αύξηση 6 - 8%.
  Ο κλάδος Αυτοκινήτων με συμμετοχή 47% στα συνολικά Ασφάλιστρα Γενικών Κλάδων, λειτούργησε για ακόμη μια χρονιά ως η λοκομοτίβα των Γενικών Ασφαλίσεων, κυρίως λόγω αύξησης του αριθμού των οχημάτων αλλά και λόγω αύξησης των τιμολογίων.Και όμως, λαμπρές προοπτικές
Σύμφωνα με όλους τους δείκτες που συγκρίνουν την κατάσταση στην Κύπρο με αυτή των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης του ασφαλιστικού κλάδου στην Κύπρο. Για να γίνει φυσικά αυτό απαιτείται χρόνος, αλλαγή νοοτροπίας από την πλευρά των πολιτών και των επιχειρήσεων, αλλά και οι θεσμικές παρεμβάσεις που θα άρουν ορισμένα αντικίνητρα και θα βελτιώνουν τις συνθήκες για την ανάπτυξη του κλάδου.
Αναφερόμενος ο κ. Φωτίου στις προοπτικές ανάπτυξης της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην Κύπρο, ανέφερε –μεταξύ άλλων- τα εξής:
 Τα Ασφάλιστρα ως προς το ΑΕΠ στην Κύπρο είναι 4,8% σε σχέση με 9,0%  του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25.
 Το κατά κεφαλή ασφάλιστρο στην Κύπρο είναι τρεις φορές πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (25), 788 λίρες σε σχέση με 2,290 λίρες.
 Το κατά κεφαλή ασφάλιστρο στον Κλάδο Ζωής είναι 4 φορές πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (25), 364 λίρες σε σχέση με 1.385 λίρες.
 Το κατά κεφαλή ασφάλιστρο στις Γενικές είναι μόλις το μισό, 424 λίρες σε σχέση με 905 λίρες στην Ε.Ε. (25).
 Οι επενδύσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Κύπρο ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι μόλις το 12,1 % ενώ στην Ε.Ε. 56,5%.
 Στην Παγκόσμια κατάταξη βάσει του κατά κεφαλή ασφαλίστρου, η Κύπρος με US$861,5 κατατάσσεται στην 29 θέση, που είναι όμως 20 θέσεις πιο πίσω από τα Μέσο Ευρωπαϊκό Όρο.
 Η σύγκλιση της οικονομίας μας  και κατ’ επέκταση και της Βιομηχανίας μας προς τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, είναι μονόδρομος.  Αυτή η υποχρεωτική πορεία σημαίνει για εμάς ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

  Περιεχόμενα
Editorial: ΞΕΚΙΝΑ Η «ΚΟΙΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ» Χ.Α. ΚΑΙ Χ.Α.Κ.
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: των φρονίμων (επενδυτών) τα παιδιά...
Αφιέρωμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Αφιέρωμα: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Φεβρουάριο του 2006
Αφιέρωμα: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΝΟΔΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ...
Αφιέρωμα: ΔΑΝΕΙΑ : Το δανειακό «οπλοστάσιο» των τραπεζών
Αφιέρωμα: LOGISTICS: ΣΥΝΕΧΩΣ ΨΗΛΟΤΕΡΑ!
¶ρθρο: Οι “Insiders” η Σημασία των Κινήσεών τους σε μία Χρηματιστηριακή Αγορά
¶ρθρο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 Όροι και προϋποθέσεις του site