Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2010 - Τεύχος 363                              

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ
ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ,
ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ


Η ΑΕΕΑΠ του Ομίλου της ΕΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, με 242 ακίνητα σε όλη τη χώρα, αξία χαρτοφυλακίου 919 εκατ. ευρώ, συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια περί τα 356 χιλ. τ.μ. και ετήσια εισοδηματική απόδοση που υπερβαίνει το 7%.


 


Με  μέτοχο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί ήδη η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, με στόχους και φιλοδοξίες που εκτείνονται πολύ πέραν της απλής διαχειριστικής λογικής.
Οι δύο βασικοί επιχειρηματικοί στόχοι της εταιρείας είναι:
Πρώτον, να εκμεταλλευθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες της αγοράς, τις επενδυτικές ευκαιρίες στο χώρο του real estate, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, εμπλουτίζοντας έτσι το χαρτοφυλάκιό της με ακίνητα που πληρούν τα αυστηρά επενδυτικά κριτήριά της και επιτυγχάνοντας διεύρυνση του πελατολογίου της με αξιόπιστους μισθωτές πλέον της ίδιας της Εθνικής Τράπεζας, η οποία είναι κατ’ αρχάς ο μισθωτής στα περισσότερα από τα ακίνητα της εταιρείας.
Δεύτερον: από τη στιγμή που οι μετοχές της θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, να αποτελέσει επενδυτικό όχημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδυτές που αποσκοπούν σε ένα σταθερό εισόδημα (ελληνικά και διεθνή συνταξιοδοτικά ταμεία, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές κ.λπ.) μέσω μερισμάτων μιας εταιρείας με την αξιοπιστία που προσδίδει ο Όμιλος της ΕΤΕ.
Με το ξεκίνημά της, η Εθνική Πανγαία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία(ΑΕΕΑΠ) στην Ελλάδα, αφού η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της εκτιμάται (Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, 30/9/2009) σε 919 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει 242 ακίνητα, με διασπορά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 356 χιλ. τ.μ. Η ετήσια εισοδηματική απόδοση του χαρτοφυλακίου υπερβαίνει το 7%.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Τα 242 ακίνητα της Εθνική Πανγαία κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες ως εξής:
1. ΓΡΑΦΕΙΑ
Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της 23 ακίνητα γραφείων, τα οποία εκπροσωπούν το 41,3% της συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας του χαρτοφυλακίου και το 39,9% της συνολικής ERV (Εκτιμώμενη Αξία Μισθωμάτων).
2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τα ακίνητα της Πανγαία τα οποία στεγάζουν καταστήματα ανέρχονται σε 217, αντιπροσωπεύοντας το 56,2% της συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας και το 59,5% των συνολικών ERVs.
3. ΛΟΙΠΑ
Η εταιρεία διαθέτει και δύο ακίνητα, που αξιοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι, τα οποία αποτελούν το 2,5% της συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας και το 0,6% των συνολικών ERVs.
Υπάρχουν, βεβαίως, και ακίνητα μικτής χρήσης, ο επιμερισμός των οποίων στις ανωτέρω κατηγορίες έχει γίνει λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη βασική χρήση τους.


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Ενδιαφέρον έχει η γεωγραφική διασπορά των ακινήτων του χαρτοφυλακίου, αφού αυτή εκτείνεται, όπως προαναφέρθηκε, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα ακίνητα της Εθνική Πανγαία, κατανεμημένα ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, έχουν ως εξής:
Περί το 33% των ακινήτων (80) βρίσκονται στην Αθήνα. Τα 80 ακίνητα  αντιπροσωπεύουν περί το 55% της συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας και το 58% της συνολικής εμπορικής αξίας των ακινήτων της εταιρείας. Στον Πειραιά υπάρχουν 13 και στην υπόλοιπη Αττική άλλα 8, με τα ακίνητα του νομού Αττικής να αθροίζουν σε 101 από τα συνολικά 242.
Στη Θεσσαλονίκη η Πανγαία διαθέτει 15 ακίνητα και άλλα 22 στην υπόλοιπη Μακεδονία. Στη Θεσσαλία 10, στη Θράκη 9, στην Ήπειρο 5, στην Κεντρική Ελλάδα 21, στην Πελοπόννησο 30 και σε διάφορα νησιά της χώρας συνολικά 29 ακίνητα.


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Ιδανική επένδυση, περισσότερο ασφαλής και περισσότερο αποδοτική από πολλές άλλες μετοχικές τοποθετήσεις, θα είναι οι μετοχές της Πανγαία, αφού αυτές εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.
«Οι ΑΕΕΑΠ συνεχίζουν να διανέμουν υψηλά μερίσματα ακόμη και μέσα στην κρίση (επισημαίνει ο κ. Καρυτινός), ενώ οι αποδόσεις τους άγγιξαν -σε κάποιες περιόδους πολύ χαμηλών αποτιμήσεών τους- διψήφια ποσοστά. Εννοείται, βέβαια, ότι ο επενδυτής στις ΑΕΕΑΠ τοποθετείται σε αυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι μετοχές του συγκεκριμένου κλάδου δεν προσφέρονται για χρηματιστηριακά ‘παιχνίδια’. Είναι μετοχές που παρέχουν ένα σταθερό εισόδημα, καλυπτόμενες από τη σημαντική γεωγραφική διασπορά (ακόμη και στο εξωτερικό), τους εξαιρετικούς μισθωτές (πριν απ' όλα την ίδια τη μητρική εταιρεία), την εξειδικευμένη επαγγελματική διαχείριση που γίνεται στις εν λόγω εταιρείες, και τη δυνατότητα -σε περίπτωση ανάγκης- παροχής άμεσης ρευστότητας, μέσω μερικής ρευστοποίησης της επένδυσης με πώληση μετοχών, αλλά και ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση, σε σχέση με πόσο φορολογούνται τα έσοδα από ένα ιδιόκτητο ακίνητο. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι η μη ύπαρξη ελάχιστου ποσού που μπορεί κανείς να επενδύσει σε μια ΑΕΕΑΠ τις καθιστά ακόμη πιο ελκυστικές ως εναλλακτική επένδυση σε ακίνητα για έναν μικρό επενδυτή.»

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ 3E, S&B, ΤΙΤΑΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ
ΑΡΘΡΟ: ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site