Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2010 - Τεύχος 363                              

ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝCoca-Cola 3E
Αξιοποιεί την πράσινη ενέργεια

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε την έναρξη μιας πρωτοποριακής πρωτοβουλίας ανανεώσιμης ενέργειας που περιλαμβάνει την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στις οροφές όλων των εργοστασίων εμφιάλωσής της στην Ιταλία. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στα εγκαίνια ενός συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) στο εργοστάσιο παραγωγής της περιοχής Nogara, κοντά στην πόλη Verona της Ιταλίας.
Η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και η εφαρμογή της τεχνολογίας ΣΗΘ πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ContourGlobal, έναν διεθνή πάροχο ενεργειακά αποδοτικών λύσεων.
Οι ηλιακοί συλλέκτες οροφής θα έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 10 μεγαβάτ (ή 75 εκατομμύρια κιλοβατώρες). Χάρη στην ισχύ ΣΗΘ που παράγεται στο εργοστάσιο στη Nogara, ο ρυθμός αποδοτικότητας του εργοστασίου ανήλθε στο 83% και οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 66%.


Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Αύξηση χορηγήσεων και καταθέσεων

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατά το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2010 παρουσίασε:
- Αύξηση χορηγήσεων κατά 11,78% από την αντίστοιχη περίοδο του 2009 και 1,09% από την 31/12/2009 (ετησιοποιημένο 4,41%).
- Αύξηση καταθέσεων κατά 4,30% από την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
- Αύξηση των «Καθαρών Εσόδων από Τόκους» κατά 6,10% από την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
- Προ φόρων ζημίες ύψους 16,71 εκ. ευρώ, έναντι προ φόρων κερδών 56,15 εκ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
- Σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις 65,20%, από 60,83% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009 και 63,85% κατά την 31/12/2009.
- Δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων 1,27% με δείκτη κάλυψης 168,27%.
- Ισχυρό δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I) 16,89%.
Ο Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κ. Κλέων Παπαδόπουλος δήλωσε: «Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνεχίζει την ανάπτυξη των μεγεθών του, στηρίζοντας την Ελληνική Οικονομία και διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και αυξημένη ρευστότητα.
Η αύξηση των καταθέσεων κατά 4,30% και η αύξηση των χορηγήσεων κατά 11,78% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην Τράπεζα και πιστοποιούν τις προθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου να συνεχίσει να χορηγεί δάνεια με τον ίδιο ρυθμό.
Η διατήρηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και η ισχυροποίηση του δείκτη κάλυψης εξασφαλίζουν στην Τράπεζα ένα υγιές χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, το οποίο σε συνδυασμό με την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια προσφέρει την απαραίτητη θωράκιση και δύναμη για ανάπτυξη.


Alapis
Εστίαση στο ανθρώπινο φάρμακο
Η Alapis, υλοποιώντας τη στρατηγική της αναφορικά με την εστίαση και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής της θέσης στον κλάδο ανθρώπινου φαρμάκου, ανακοινώνει την πώληση των μη σχετιζόμενων με το ανθρώπινο φάρμακο δραστηριοτήτων της, και συγκεκριμένα, τον Κλάδο Καλλυντικών και Υγρών απορρυπαντικών, τον κλάδο Κτηνιατρικών και τον κλάδο Ιατροτεχνολογικών και Ορθοπεδικών βοηθημάτων.
Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία προχώρησε σtην πώληση του 100% των μετοχών των εταιρειών Γερολυμάτος Prestige SPA'S Κέντρα Αισθητικής, Γερολυμάτος Cosmetics., Beauty Works Α.Ε., PROVET, Gerolymatos Animal Health, Alapis Medical and Diagnostics, Μέντιμεκ καθώς και του 99,66% των μετοχών της Κτηνιατρική Προμηθευτική Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος που ανήλθε στα 144,7 εκατ. ευρώ.


Νηρέας
Αύξηση πωλήσεων και κερδών

Οι πωλήσεις ψαριών και γόνου ιδίας παραγωγής (βιολογικές πωλήσεις) ανήλθαν στα 33,1 εκατ. ευρώ έναντι 24,9 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 33%.  Οι συνολικές πωλήσεις παρέμειναν σταθερές στα 40,3 εκατ. ευρώ λόγω της αντίστοιχης μείωσης στις ποσότητες εμπορευμάτων και τροφών.
Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν στις 740 χιλ. ευρώ έναντι 344 χιλ. ευρώ πέρυσι. Σε επίπεδο Ομίλου, τα περιθώρια κέρδους επηρεάστηκαν από τις σημαντικά αυξημένες τιμές των πρώτων υλών για ιχθυοτροφές και των μεταφορών, καθώς και την αύξηση του κόστους λόγω μεγάλων μεγεθών, και ήταν μειωμένα στις (427) χιλ. ευρώ έναντι 224 χιλ. ευρώ το 1ο τρίμηνο πέρυσι.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σταθερός στα 261 εκ. ευρώ και είναι κατά 66% μακροπρόθεσμος. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 14,3 εκατ. ευρώ.  Βασικός στόχος του Ομίλου παραμένει η βελτίωση των ταμιακών ροών και του δείκτη κεφαλαιακής διάρθρωσης με αυστηρή διαχείριση του κόστους και αύξηση στις πωλήσεις ψαριών ιδίας παραγωγής.


Αλουμύλ
Περιορισμός ζημιών

Η διοίκηση της Αλουμύλ ανακοίνωσε αύξηση μικτής και λειτουργικής κερδοφορίας και περιορισμό των ζημιών για την τρέχουσα περίοδο, σε σύγκριση με τo αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρουσίασε για το πρώτο τρίμηνο του 2010 αύξηση στην μικτή κερδοφορία κατά 39,6% περίπου, στα 9,5 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2009, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 3,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 (0,3 εκατ. ευρώ περίπου για το 3Μ’09). Οι ζημίες προ φόρων, παρουσίασαν βελτίωση, διαμορφούμενες στις 0,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα ( ζημίες 6,9 εκατ. ευρώ για το 3Μ’09). Οι ζημίες ανά μετοχή κατά συνέπεια διαμορφώθηκαν στα 0,058 ευρώ (από ζημίες  0,3926 ευρώ για το 3Μ’09).
Οι πωλήσεις του Ομίλου για το 3Μ’10 παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 4,2%, φθάνοντας τα 40,4 εκατ. ευρώ, έναντι 42,1 εκατ. ευρώ του 3Μ’09. Η πτώση είναι το αποτέλεσμα της περαιτέρω μείωσης στην οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010.


Centric
Επέκταση με νέα προϊόντα

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου κρίνονται ικανοποιητικά από τη διοίκηση της εταιρείας δεδομένων τόσο των συνθηκών ανταγωνισμού όσο και της παρούσας αρνητικής συγκυρίας από την διεθνή οικονομική ύφεση. Η Centric κατάφερε και στο πρώτο τρίμηνο να ενισχύσει τον όγκο της δραστηριότητας στις περισσότερες κατηγορίες διατηρώντας έτσι τα μερίδια αγοράς της. Η Διοίκηση της εταιρείας παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στρατηγική της για συνεχή ανάπτυξη διευρύνοντας τόσο τον αριθμό χρηστών όσο και επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και σε νέες γλώσσες. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η  έναρξη της δραστηριοποίησης στην Αλβανική και Σλοβακική γλώσσα που έχει δρομολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 3,4 εκατ. έναντι ευρώ 3,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009 καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 13,0%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασι ν έναντι 1,9% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο τα γενικά λειτουργικά έξοδα της εταιρείας υποχώρησαν στα ευρώ 2,2 εκατ. έναντι ευρώ 2,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. πιπλέον, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 3,3 εκατ. έναντι ευρώ 3,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι μειωμένα κατά 13,3% ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε ευρώ 3,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2010 έναντι ευρώ 3,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009. Σημειωτέο ότι την ίδια περίοδο το χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε στα ευρώ 214 χιλ. έναντι ευρώ 312 χιλ το πρώτο τρίμηνο του 2009. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) μειώθηκαν κατά 16,0% και ανήλθαν στα ευρώ 2,1 εκατ. έναντι ευρώ 2,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009.


Diversa
Ξεκίνησε στην Εναλλακτική Αγορά

Ξεκίνησε  η διαπραγμάτευση της εταιρείας Diversa, της δέκατης τέταρτης κατά σειρά εταιρείας που διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εταιρεία αποτελεί ουσιαστικά την επιχειρηματική ιστορική εξέλιξη της οικογένειας Κλοκοτάρα, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και επισκευής ρολογιών από το 1948. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993, ενώ παράλληλα λειτουργούσε υποκατάστημα στην Αθήνα με την εμπορική ονομασία Ora - Ora. Στόχος της, από την ίδρυσή της, ήταν η δυναμική είσοδος στην εμπορία και διάθεση ρολογιών και κοσμημάτων. Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ποιότητα, το σωστό service και τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων,  σύντομα μετασχηματίστηκε σε μια ιδιαίτερα εύρωστη μονάδα, με σημαντική θέση στην εγχώρια αγορά. Το Δίκτυο Πωλήσεων Λιανικής της επιχείρησης αποτελείται από καταστήματα, τα οποία φέρουν την κοινή εμπορική επωνυμία Ora-Ora και τα οποία λειτουργούν με τη μέθοδο του “franchising”.
Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που ολοκληρώθηκε προ ημερών, διατέθηκαν 176 χιλιάδες μετοχές σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, επιτυγχάνοντας διασπορά 10%.Το σύνολο των μετοχών προς διαπραγμάτευση ανέρχεται σε 1.760.000 και η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ορίστηκε σε 2,52 ευρώ, η οποία ήταν και η τιμή διάθεσης κατά την ιδιωτική τοποθέτηση. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, βάσει της τιμής αυτής διαμορφώνεται πια στα 4,44 εκατ. ευρώ.Intracom Telecom
Συνεργασία με SoftAtHome

Η Intracom Τelecom, και η SoftAtHome, εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού πλατφόρμων οικιακής χρήσης/ λειτουργικότητας, ανακοίνωσαν από κοινού συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ολοκλήρωση της πλατφόρμας fs|cdn της Intracom Τelecom με την πλατφόρμα SOP (SoftAtHome Operating Platform) της SoftAtHome, καθιστώντας δυνατή την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών IPTV σε συνδυασμό με εφαρμογές “Over-the-Top” ευφυούς οικιακού δικτύου (Smart Home). Η SoftAtHome παρέχει μια ανοιχτή, ευέλικτη και υψηλής ποιότητας πλατφόρμα λογισμικού που δίνει τη δυνατότητα σε παρόχους υπηρεσιών να δημιουργήσουν καινοτόμες και συγκλίνουσες εφαρμογές για την «Ευφυή Οικία». Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργαζόμενοι κατασκευαστές εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας (APIs) και να συνδυάσουν διάφορες υπηρεσίες όπως φωνής, βίντεο, ασφάλειας, πρόσβασης σε δίκτυο, διασύνδεσης ή διαχείρισης, με το κατάλληλο λογισμικό παρουσίασης, και να τις επεκτείνουν στις διαφορετικές συσκευές στο σπίτι συμπεριλαμβανομένων των αποκωδικοποιητών (Set-Top-Boxes) και πυλών υποδοχής οικιακού δικτύου (Home Gateways). Η λύση με τον λόγω αποκωδικοποιητή επιτρέπει στους παρόχους τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών όχι μόνο να εφαρμόσουν λύσεις IPTV αλλά και να τις συνδυάσουν με κορυφαίες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων τηλεόρασης μέσω Internet, ετεροχρονισμένης προβολής τηλεοπτικών εκπομπών (catch up TV), διανομής περιεχομένου εντός της οικίας μέσω του πρότυπου DLNA και εφαρμογές τρίτων όπως υπηρεσίες κοινωνικοποίησης και παιχνίδια.


Χατζηιωάννου
Αύξηση κύκλου εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2010 ανήλθε σε 43.055 χιλ. ευρώ έναντι 41.378 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009 καταγράφοντας αύξηση κατά 4,1%. Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε η ανάπτυξη της δραστηριότητας της θυγατρικής του ομίλου Sprider Stores AE, η οποία στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ενίσχυσε το δίκτυο της με  δύο νέα Sprider Stores και συνολικά δέκα  νέων καταστημάτων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, έχοντας σήμερα ένα σημαντικό δίκτυο 110 καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επιπλέον η έλευση του Πάσχα νωρίτερα σε σχέση με την παρελθούσα χρήση συνέτεινε στην ως άνω αύξηση.  Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε  20.205 χιλ. ευρώ έναντι 22.410 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009, μειωμένα κατά 9,8% ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 46,9% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 54,2% το πρώτο τρίμηνο του 2009, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως στις προσφορές ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόντα μέσω των εκπτώσεων που διενεργήθηκαν κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν σε 4.053 χιλ. ευρώ έναντι 6.615 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009.Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1.561 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 217 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ 3E, S&B, ΤΙΤΑΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ
ΑΡΘΡΟ: ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site