Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2006                              

Τεύχος 319

Πλήθος επιλογών για τον παγκοσμιοποιημένο πλέον μικροεπενδυτή, ο οποίος ωστόσο τα τελευταία χρόνια τείνει -σε πολλές περιπτώσεις- να μετατραπεί σε μικρο-δανειολήπτη...


Το καίριο πλήγμα που  δέχτηκαν οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου από τους ίδιους τους βασικούς μετόχους τους, περιόρισε τη δύναμη των εγχώριων θεσμικών επενδυτών, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τα αμοιβαία τους κεφάλαια. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, ότι το κλίμα στο χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ρόδινο:


 Το γεγονός της κατάργησης του φορολογικού προνομίου των repo’s έπληξε όχι μόνο τη συγκεκριμένη επένδυση, αλλά και τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, των οποίων το ενεργητικό μειώνεται με ταχείς ρυθμούς κατά την τελευταία διετία.
 Στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού παρατηρούνται καθαρές εκροές κατά τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι η πορεία του Γενικού Δείκτη ήταν ιδιαίτερα ανοδική. Στον παρατιθέμενο πίνακα φαίνεται ότι ενώ κατά τα έτη 2004 και 2005 ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας ανέβηκε κατά 23% και 35% αντίστοιχα, παρατηρήθηκαν καθαρές εκροές άνω των 900 εκατ. ευρώ από τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού. Το βασικότερο αίτιο είναι ότι τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια είναι ένα προϊόν που απευθύνεται κυρίως στον μικροεπενδυτή και κατά τα τελευταία χρόνια, πολλοί μικροεπενδυτές έχουν μετατραπεί σε μικροδανειολήπτες. Όταν για παράδειγμα το χρέος των νοικοκυριών προς τις ελληνικές τράπεζες ενώ το 2003 αποτελούσε το 26,6% του Α.Ε.Π., σήμερα έχει ξεπεράσει το 36% του Α.Ε.Π. (με το Α.Ε.Π. ενδιάμεσα αυξημένο) τότε κατανοεί κάποιος το μέγεθος της τεράστιας αυτής αλλαγής. Μόνο κατά την τελευταία διετία τα καταναλωτικά και τα στεγαστικά δάνεια «έτρεχαν» με ετήσιο ρυθμό που ξεπέρασε το 25%. Άρα λοιπόν, πολλοί από τους μικροεπενδυτές των προηγούμενων ετών, σήμερα όχι μόνο δεν έχουν «λεφτά στην άκρη», αλλά αντίθετα πασχίζουν να πληρώσουν έγκαιρα τις τοκοχρεολυτικές δόσεις τους στις τράπεζες...


Και όλα αυτά σε μια περίοδο όπου θεσπίστηκαν μέτρα υπέρ των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων, ή που πολλές τράπεζες λανσάρισαν σύνθετα καταθετικά προϊόντα, τα οποία συνδυάζουν μια προθεσμιακή απόδοση «κράχτη» για ένα τμήμα της τοποθέτησης του πελάτη και αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων για το υπόλοιπο τμήμα. Μερικά από τα συγκεκριμένα προϊόντα, αναφέρονται παρακάτω.Πληθαίνουν οι επιλογές
To μόνο βέβαιο πάντως, είναι ότι μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων διευρυνεται συνεχώς η επενδυτική γκάμα που προσφέρεται στους Έλληνες. Πέρα από τους «κλασικούς» διαχωρισμούς των αμοιβαίων κεφαλαίων σε μετοχικά, ομολογιακά, διαχείρισης διαθεσίμων και μικτά, (και όλα αυτά τόσο στην ελληνική κεφαλαιαγορά, όσο και σε ξένες), μεγαλύτερη ίσως σημασία έχει σήμερα να εστιάσουμε σε επενδύσεις που σήμερα μπορούν να προσφερθούν μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων σε Έλληνες επενδυτές, που δεν θα μπορούσαν εύκολα να τοποθετηθούν από μόνοι τους. Μεταξύ των επενδυτικών αυτών επιλογών συγκαταλέγονται: εταιρικά ομόλογα, μετοχές της Ανατολικής Ευρώπης, ή της Νοτιοανατολικής Ασίας, μετοχές των κλάδων υψηλής τεχνολογίας, μετοχές εταιριών που δραστηριοποιούνται στο real estate της Ευρώπης, κ.λπ.
Επιπλέον, ορισμένες Α.Ε.Δ.Α.Κ. – όπως για παράδειγμα η Διεθνική ΑΕΔΑΚ - έχουν αρχίσει και προσφέρουν και συνδυασμούς αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίοι ενισχύουν τη ρευστότητα του επενδυτή, καταθέτοντας κατά τακτά χρονικά διαστήματα μέρος των αποδόσεών τους στον τραπεζικό λογαριασμό του επενδυτή.
Σε πολλές περιπτώσεις επίσης (ενδεικτικές οι περιπτώσεις της Τράπεζας Πειραιώς και της Τράπεζας Αττικής, αλλά και αρκετών άλλων τραπεζών), όπου σε ένα προϊόν «πακετάρονται» προθεσμιακές καταθέσεις και μερίδια αμοιβαίων κεφάλαιων, σε μια προσπάθεια να συνδυαστούν:
 Μεσοπρόθεσμης διάρκειας κατάθεση για λογαριασμό των τραπεζών.
 Ένα ικανοποιητικό επιτόκιο προς όφελος του πελάτη για το τμήμα των κεφαλαίων του που κατατίθεται.
 Δυνατότητα επιπλέον απόδοσης για τον πελάτη από το υπόλοιπο τμήμα της επένδυσής του, που τοποθετείται –με ευνοϊκούς όρους- σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων του τραπεζικού ομίλου.


  ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο «ΜΥΘΟΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ


Είναι ζήτημα αν το 5% των ιδιωτών επενδυτών καταφέρνει να έχει αποδόσεις υψηλότερες από αυτές των Α/Κ


Δεν είναι καθόλου λίγοι αυτοί που τα τελευταία χρόνια έχουν κατηγορήσει τους διαχειριστές των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και κατ’ επέκταση τα αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια για πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων τα εξής:
1. Έχουν επιτύχει χαμηλότερες αποδόσεις από αυτές του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.          Σχόλιο: Αυτό συνέβη πράγματι σε αρκετά αμοιβαία κεφάλαια, όχι όμως σε όλα. Η υποαπόδοση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι μέσα στο χαρτοφυλάκιο εκτός από μετοχές, υπάρχουν καταθέσεις και άλλοι τίτλοι σταθερού εισοδήματος, οι οποίοι δεν ήταν δυνατόν να είχαν την άνοδο των μετοχών κατά την τελευταία διετία. Ακόμη όμως και αν συνεκτιμηθεί και αυτό, υπάρχουν επίσης A/K που έχουν υποαποδώσει.
2. Δεν διαμορφώνουν τάση στη χρηματιστηριακή αγορά, αλλά την ακολουθούν, με αποτέλεσμα να μην πρωταγωνιστούν στα χρηματιστηριακά κέρδη, αλλά να υπολείπονται. Σχόλιο: Σε γενικές γραμμές, πρόκειται περί σωστής παρατήρησης, καθώς τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια βλέπουν εδώ και χρόνια το ενεργητικό τους να μειώνεται και έτσι – προκειμένου να επιστρέψουν τα κεφάλαια στους μεριδιούχους – αναγκάζονται και αυτά να πωλούν μετοχές σε μια αγορά που ήταν ανοδική. Επιπλέον, τα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια είναι πολλαπλάσια σε μέγεθος με πολύ μεγαλύτερη επιρροή στο μέτωπο των αναλύσεων.
3. Επιβάλλουν σημαντικές προμήθειες, εισόδου, εξόδου και διαχείρισης, με αποτέλεσμα οι πραγματικές αποδόσεις των επενδυτών να «ψαλιδίζονται». Σχόλιο: Οι προμήθειες ποικίλλουν από Α/Κ σε Α/Κ.


O αντίλογος
Παρά το γεγονός ότι όλα τα παραπάνω έχουν κάποια βάση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά σε τμήμα των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, στην πράξη είναι ζήτημα εάν οι πέντε στους εκατό μικροεπενδυτές έχουν επιτύχει αποδόσεις καλύτερες από αυτές των αμοιβαίων κεφαλαίων σε ένα βάθος χρόνου.
Και αυτό, γιατί ενώ οι αποδόσεις των A/K συγκρίνονται με τον «μύθο του Γενικού Δείκτη», οι αποδόσεις των μικροεπενδυτών είναι κατά κανόνα πολύ χαμηλότερες, καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων έγιναν περιστασιακά, χωρίς ουσιαστική στρατηγική, σε τίτλους χαμηλότερης ποιότητας και επηρεασμένες από τη μαζική ψυχολογία.
Επιπλέον, τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν φορολογικά κίνητρα σε όσους τα αποκτήσουν και τα διακρατήσουν για τουλάχιστον τρία έτη. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι αποδόσεις, ενδεικτικά, ορισμένων A/K, προκειμένου να απεικονιστεί η πραγματική εικόνα.ALPHA EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Εστιάζει σε μετοχές της Ευρώπης


Tο A/K Alpha Europe Μετοχικό Εξωτερικού τοποθετείται κυρίως σε μετοχές μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης κυρίως της Ευρωζώνης, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελβετίας. Τοποθετείται επίσης και σε τίτλους ADR’s και EDR’s. Δείκτης αναφοράς είναι ο FTSE Eurofirst 300. Πολιτική του Α/Κ είναι οι όχι πολύ συχνές εναλλαγές χαρτοφυλακίων και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν να καρπωθούν υψηλές κεφαλαιακές αποδόσεις, αναλαμβάνοντας και τον αντίστοιχα υψηλό κίνδυνο. Ο χρονικός ορίζοντας της τοποθέτησης θα πρέπει να είναι μεσομακροπρόθεσμος.


 
 LAIKI SMART ΚAλυψη επενδυτικών αναγκών


Eίναι ένα προϊόν που συνδυάζει τη σταθερότητα αποδόσεων των Προθεσμιακών Καταθέσεων και τη δυνατότητα αποκόμισης υψηλών αποδόσεων από την επένδυση σε δέσμη Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Λαϊκής ΑΕΔΑΚ. Προσφέρει:
 Προσφερόμενο επιτόκιο προθεσμιακής (εξάμηνης ή δωδεκάμηνης) κατάθεσης που φτάνει σήμερα το 4,75% (μικτό) ή 4% (μικτό), αντίστοιχα.
 Δυνατότητα διάρθρωσης του προσωπικού χαρτοφυλακίου ανάλογα με το προφίλ του επενδυτή (επιθετικό ή συντηρητικό).
 Χαμηλό ποσό Κεφαλαίου Αρχικής Επένδυσης (10.000 ευρώ)
 Χαμηλή προμήθεια εισόδου και μηδενική προμήθεια εξόδου.
 Ευελιξία στη διάρκεια της επένδυσης (6,12 μήνες).
 Δυνατότητα επιλογής από δύο δέσμες χαρτοφυλακίου :
Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο
 Λαϊκή Εισοδήματος Ομολογιών Εσωτερικού ποσοστό 50%
 Λαϊκή Μετοχικό Εσωτερικού ποσοστό 30%
 Λαϊκή Διαθεσίμων Εσωτερικού ποσοστό 20%
Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο
 Λαϊκή Εισοδήματος Ομολογιών Εσωτερικού ποσοστό 30%
 Λαϊκή Μετοχικό Εσωτερικού ποσοστό 60%
 Λαϊκή Διαθεσίμων Εσωτερικού ποσοστό 10%ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ PLUS Eξυπνος συνδυασμός


Το συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί συνδυασμό:
α) κατάθεσης του 70% του κεφαλαίου σε λογαριασμό προθεσμίας διάρκειας 3, 6 ή 12 μηνών (κατ’ επιλογήν του πελάτη), και  β) επένδυσης του υπολοίπου 30% του κεφαλαίου σε αμοιβαία κεφάλαια της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Μετοχικό Εσωτερικού, Μετοχικό Εξωτερικού ή Κυπριακό Μετοχικό Εξωτερικού) με κατανομή που καθορίζεται από τον πελάτη.
Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής είναι τα 10.000 ευρώ, 7.000 ευρώ για την προθεσμιακή κατάθεση και 3.000  ευρώ για τα αμοιβαία κεφάλαια. Το επιτόκιο κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσό κατάθεσης και τη διάρκεια. Για την κάθε περίπτωση ισχύει ένα ενιαίο επιτόκιο, για όλο το ποσό, από το πρώτο ευρώ. 


 Μετά την πάροδο των 3, 6 ή 12 μηνών, η προθεσμιακή κατάθεση μετατρέπεται σε οποιοδήποτε καταθετικό λογαριασμό ή επενδυτικό προϊόν της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, κατ’ επιλογήν του πελάτη.  
Πλεονεκτήματα
 Υψηλές, εγγυημένες αποδόσεις για το μέρος της επένδυσης που συνδέεται με την προθεσμιακή κατάθεση (ετησιοποιημένα επιτόκια, από τα υψηλότερα της αγοράς, ως εξής: έως 6,00% για 3 μήνες, έως 4,60% για 6 μήνες και έως 4,00% για 12 μήνες) και μεγάλες δυνατότητες απόδοσης για το μέρος της επένδυσης που συνδέεται με τα Αμοιβαία Κεφάλαια.
 Δυνατότητα κατανομής του επενδεδυμένου ποσού σε αμοιβαία κεφάλαια με συνδυασμό που ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει, ανάλογα με το επενδυτικό του προφίλ.
 Κανένα κόστος προεξόφλησης για την προθεσμιακή κατάθεση.
 Κανένα κόστος διάθεσης ή εξαγοράς μετά τους πρώτους 12 μήνες για τα αμοιβαία κεφάλαια Δυνατότητα έκδοσης πιστωτικών καρτών «HELLENIC BANK VISA» (Κλασσική ή Χρυσή) με δωρεάν συνδρομή δύο ετών και με προνομιακή μεταφορά υπολοίπου 5,50% για τους πρώτους 12 μήνες.«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ»


Το επενδυτικό προϊόν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ» αποτελεί συνδυασμό:
 κατάθεσης του 50% του κεφαλαίου σε λογαριασμό προθεσμίας (προθεσμιακή κατάθεση), για χρονική διάρκεια 2, 5 ή 10 μηνών (κατ’ επιλογήν του πελάτη), και
 επένδυσης του υπόλοιπου 50% του κεφαλαίου σε αμοιβαία κεφάλαια της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Ομολογιακό Α.Κ., Μικτό Α.Κ. ή Μετοχικό Α.Κ.) ή συνδυασμό αυτών (κατ’ επιλογήν του πελάτη).
 Ελάχιστο ποσό συμμετοχής: 6.000 ευρώ (3.000 ευρώ για την προθεσμιακή κατάθεση και 3.000 ευρώ για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο).
 Τύπος επιτοκίου προθεσμιακής κατάθεσης: κλιμακούμενο. Το επιτόκιο κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσό κατάθεσης και τη διάρκεια. Για την κάθε περίπτωση ισχύει ένα ενιαίο επιτόκιο, για όλο το ποσό, από το πρώτο ευρώ.


 Υψηλές, εγγυημένες αποδόσεις για το μέρος της επένδυσης που συνδέεται με την προθεσμιακή κατάθεση και μεγάλες δυνατότητες απόδοσης για το μέρος της επένδυσης που συνδέεται με τα Αμοιβαία Κεφάλαια.
 Δυνατότητα κατανομής του επενδεδυμένου ποσού σε αμοιβαία κεφάλαια με συνδυασμό που ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει, ανάλογα με το επενδυτικό του προφίλ.
 Συνετή και επαγγελματική διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων από εξειδικευμένη ομάδα στελεχών.
 Κανένα κόστος προεξόφλησης για την προθεσμιακή κατάθεση.
 Κανένα κόστος διάθεσης ή εξαγοράς μετά τους πρώτους 12 μήνες για τα αμοιβαία κεφάλαια.
 Δυνατότητα έκδοσης πιστωτικών καρτών «HELLENIC BANK VISA» (Κλασσική ή Χρυσή) με δωρεάν συνδρομή δύο ετών και με προνομιακή μεταφορά υπολοίπου 5,50% για τους πρώτους 12 μήνες.Α/Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Επενδύει κυρίως στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου της Κύπρου. Ως Δείκτης Αναφοράς λαμβάνεται συνδυαστικά το 85% της απόδοσης του πενταετούς ομολόγου του Κυπριακού Δημοσίου και το 15% του δείκτη FTCYSE 20 του Χρηματιστηρίου Αξιών της Κύπρου ( 85% 5 Year Cyprus Goverement Bond Yield & 15% FTCUSE 20 CYPRUS Index).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Επενδύει κυρίως στην αγορά Μετοχών του Κυπριακού Χρηματιστηρίου. Ως Δείκτης Αναφοράς λαμβάνεται ο Γενικός Δείκτης και Παράλληλης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών της Κύπρου (Main & Parallel Cyprus Index).


Μεσω τησ ING στα ευρωπαϊκα ακινητα


Βασικά χαρακτηριστικά: Το Α/Κ ING (L) Invest European Real Estate επενδύει σε μετοχές ευρωπαϊκών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κτηματομεσιτικό κλάδο και αποτιμάται σε ευρώ. Προσφέρεται με αυτό τον τρόπο η δυνατότητα τοποθέτησης σε ένα υποσχόμενο (για πολλούς) κλάδο, μέσα από μια επαγγελματική διαχείριση και μέσα από ένα γεωγραφικά διαμερισμένο κίνδυνο. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους μεριδιούχους να ρευστοποιούν όποτε θελήσουν τα μερίδιά τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται με πολύ καλό τρόπο, ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της επένδυσης στην αγορά ακινήτων: αυτό της περιορισμένης ρευστότητας.
Απευθύνεται: σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (μεγαλύτερο των 5 ετών) που θέλουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε μετοχές εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό κλάδο εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας (Real Estate).
Επενδυτικός σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη κερδών σε μακροπρόθεσμη βάση.
Επενδυτικός κίνδυνος: Υψηλός.
Ιστορικές αποδόσεις: Απόδοση 53,68% κατά την τριετία 2001-2004 και 136,1% κατά τη δεκαετία 1994-2004.ING(L) Invest Banking & Insurance


Βασικά χαρακτηριστικά: Το ING (L) Invest Banking & Insurance επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών που δραστηριοποιούνται στον Χρηματοοικονομικό και Ασφαλιστικό τομέα. Η απόδοσή του συνδέεται με το δείκτη (Benchmark) MSCI Financials Index και αποτιμάται σε δολάρια ΗΠΑ.
Απευθύνεται: σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (μεγαλύτερο των 5 ετών) που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους σε χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από μετοχές μεγάλων εταιριών του Χρηματοοικονομικού τομέα.
Επενδυτικός σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών κερδών επενδύοντας σε χρηματοοικονομικές εταιρίες (Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Διαχείρισης Κεφαλαίου κλπ) παγκοσμίως.
Επενδυτικός κίνδυνος: Υψηλός.NOVAMAX Α/Κ ΣΥΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ


Tο επενδυτικό πρόγραμμα της Nova Bank συνδυάζει το προνόμιο της διασποράς που προσφέρουν τα σωστά δομημένα χαρτοφυλάκια επενδύσεων, με τα ελκυστικότερα επιτόκια των Προθεσμιακών Καταθέσεων που φτάνουν έως και το 10%.
Η NovaBank,  προσφέρει μια σειρά από προτάσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου επενδυτή. Γι' αυτό και το Novamax σας εξασφαλίζει υψηλό επιτόκιο Προθεσμιακής Κατάθεσης, ενώ παράλληλα σας δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ένα ή και περισσότερα από τα NovaBank Αμοιβαία Κεφάλαια:
- NovaBank Value Plus Ομολογιακό Εσωτερικού
- NovaBank Fund of Funds Μικτό Εσωτερικού
- NovaBank Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού
- NovaBank Mid Cap Μετοχικό Εσωτερικού
- NovaBank Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού
- NovaBank America US Μετοχικό Εξωτερικού
Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι τα 5.000 ευρώ.
Με το επενδυτικό πακέτο NovaMax:
 Μεγιστοποιείτε την απόδοση ενός μέρους του κεφαλαίου σας, απολαμβάνοντας τα υψηλότερα επιτόκια της αγοράς, τη σιγουριά της Προθεσμιακής Κατάθεσης και την επαγγελματική διαχείριση των χρημάτων σας. 
 Επιτυγχάνετε την καλύτερη δυνατή διασπορά χαρτοφυλακίου.
 Επιλέγετε από τη σειρά NovaBank Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
 Συνδυάζετε τη σχέση κινδύνου και απόδοσης που επιθυμείτε. Έτσι, όσο μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι αποδόσεις που μπορείτε να έχετε.ASPIS INVEST Συνδυασμοσ καταθεσεων και Α/Κ


Tο Aspis Invest είναι ένα χαρτοφυλάκιο κατάθεσης και επένδυσης. Συνδυάζει  τη σταθερότητα και τα υψηλά επιτόκια που προσφέρει η προθεσμιακή κατάθεση με τη δυνατότητα των αποδόσεων που προσφέρουν τα επιλεγμένα Αμοιβαία Κεφάλαια ΑΑΑΒ και ABN-AMRO.
Απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν υψηλές αποδόσεις των κεφαλαίων τους με ταυτόχρονη διασπορά του χαρτοφυλακίου τους και ευελιξία στη διάρκεια της επένδυσης. Τα  νομίσματα της επένδυσης είναι το ευρώ ή το δολάριο και το ελάχιστο ποσό της επένδυσης είναι τα 15.000 ευρώ.ΤΑ «ΨΙΛΑ» ΣΑΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ!


H ATE ΑΕΔΑΚ με το σλόγκαν «αν αλλού βλέπουν αφ’ υψηλού τα ψιλά σας»..., προσπαθεί να προσελκύσει μικρο-αποταμιευτές στο χώρο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και έτσι να χρησιμοποιήσουν έναν «κουμπαρά» που σε σχέση με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου θα προσφέρει καλύτερη σχέση κινδύνου-απόδοσης.
Συγκεκριμένα, μέσα από μια πάγια εντολή, αφαιρείται κάθε μήνα, ή δίμηνο ή τρίμηνο από το λογαριασμό καταθέσεων της ΑΤΕ, ένα ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ένα ευρώ την ημέρα και τοποθετείται σε όποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ομίλου επιθυμεί ο πελάτης.


Κύρια χαρακτηριστικά επένδυσης
 Ποσό καταβολής: Από 30 έως 500 ευρώ μηνιαίως.
 Χρονική διάρκεια επένδυσης: Από 3 έως και 20 έτη.
 Περιοδικότητα συμμετοχών: Κάθε μήνα, δίμηνο, ή τρίμηνο.
 Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Επιλογή του πελάτη
Σκοπός της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός αποταμιευτικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να προκύψει ένα δεύτερο εφάπαξ, ή ένα κεφάλαιο που θα βοηθήσει στην αγορά σπιτιού, ή ένα ποσό που θα συμβάλλει στο να σπουδάσουν τα παιδιά του πελάτη.


Δύο πλεονεκτήματα
Πρώτον, οι αγορές μεριδίων γίνονται χωρίς προμήθεια εισόδου και χωρίς προμήθεια εξόδου, όταν έχουν γίνει τουλάχιστον καταβολές για διάρκεια 30 μηνών.
Δεύτερον, γιατί η περιοδική κατάθεση χρημάτων μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο του πελάτη, ιδίως στα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια.Του Στέφανου Κοτζαμάνη

  Περιεχόμενα
Editorial: ΞΕΚΙΝΑ Η «ΚΟΙΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ» Χ.Α. ΚΑΙ Χ.Α.Κ.
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: των φρονίμων (επενδυτών) τα παιδιά...
Αφιέρωμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Αφιέρωμα: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Φεβρουάριο του 2006
Αφιέρωμα: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΝΟΔΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ...
Αφιέρωμα: ΔΑΝΕΙΑ : Το δανειακό «οπλοστάσιο» των τραπεζών
Αφιέρωμα: LOGISTICS: ΣΥΝΕΧΩΣ ΨΗΛΟΤΕΡΑ!
¶ρθρο: Οι “Insiders” η Σημασία των Κινήσεών τους σε μία Χρηματιστηριακή Αγορά
¶ρθρο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 Όροι και προϋποθέσεις του site