Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2010 - Τεύχος 364                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ASSET MANAGEMENTASSET MANAGEMENT
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΥΠΕΡΑΠΕΔΩΣΑΝ
ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


Ενδεχόμενες συγχωνεύσεις μεταξύ των ελληνικών τραπεζών θα επηρεάσουν θετικά, αλλά παροδικά, την πορεία του Χρηματιστηρίου. Θετική πορεία αναμένεται να ακολουθήσουν μετοχές εταιρειών με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και τίτλοι κρατικών εταιρειών που αναμένεται να ιδιωτικοποιηθούν.


 


Τα αμοιβαία κεφάλαια αναδεικνύονται ως η πλέον κατάλληλη επενδυτική επιλογή για τους επενδυτές, καθώς κατορθώνουν να εμφανίζουν θετικές αποδόσεις ή περιορισμένες απώλειες στη δύσκολη παρούσα οικονομική συγκυρία. Η διασπορά των επενδύσεων και η επαγγελματική διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων  κατάφεραν να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη γενικότερη οικονομική κρίση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2010.


ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 36 εταιρειών μελών της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών ανήλθε στα 11,81 δισ. ευρώ. Ωστόσο η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων έχοντας να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των υψηλών επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων συνέχισε να βιώνει εκροές αν και σημαντικά χαμηλότερες έναντι του 1ου τριμήνου, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται στις 30/6/2010 στα 8,1 δισ. ευρώ. 
Στην πλευρά των αποδόσεων πρέπει να σημειωθεί η υπεραπόδοση όλων των κατηγοριών των Funds of Funds, όπου τα Μετοχικά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως και 14,96%, τα Μικτά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως 8,51% και τα Ομολογιακά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως και 6,43%.
Επισημαίνεται επίσης ότι από τα 65 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, τα 60 υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου έως και 25,53 ποσοστιαίες μονάδες. Ανάλογη καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2010 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -36,95%, συνολικό ενεργητικό 219,7 εκατ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -6,50%. Στην πλευρά των αποδόσεων υπογραμμίζουμε ότι και οι πέντε Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου πέτυχαν αποδόσεις σημαντικά καλύτερες από το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. από  24,50 έως και 34,37  ποσοστιαίες μονάδες.
Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των έξι ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 15 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθε στα 2,7 τρισ. ευρώ 
Τέλος οι  τρεις Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμούν ότι το δεύτερο τρίμηνο του έτους δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το πρώτο όπου οι συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε 845,56 εκατ. ευρώ.


ΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Θ.Ε.
ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
“Σε ένα δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, όπου κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου η πλειοψηφία των χρηματιστηριακών διεθνών αγορών εμφάνισε αρνητικές αποδόσεις και η αγορά ομολόγων και χρήματος βίωσε έντονες διακυμάνσεις, η Ελληνική Θεσμική Διαχείριση συνέχισε να προσφέρει θετικές αποδόσεις και να περιορίζει τις απώλειες εκεί όπου υπήρξαν”, υπογραμμίζει ο κ. Ξενόφος, Πρόεδρος της ΕΘΕ με αφορμή την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2010.
Για να προσθέσει στην συνέχεια «το προϊόν που λέγεται αμοιβαίο κεφάλαιο αναδεικνύεται ως η πλέον κατάλληλη επενδυτική επιλογή μια επιλογή που στα πλαίσια των πρόσφατων διατάξεων για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων αποκτά μια επιπρόσθετη προοπτική ως επιλογή, αφενός γιατί η αυτοτέλεια της περιουσία του και η ευρεία διασπορά των επενδύσεων που δύναται να πραγματοποιεί στις διεθνείς αγορές περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου και αφετέρου γιατί παρέχεται σημαντική έκπτωση 50% στον καταβαλλόμενο φόρο επαναπατρισμού».


ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ε.Χ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ


Eπιδόσεις χαρτοφυλακίου πολύ καλύτερες από αυτές του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. σημείωσαν κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο και οι πέντε εισηγμένες ΑΕΕΧ, καθώς μέσα από διασπορά επενδύσεων και επαγγελματική διαχείριση κατάφεραν να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη γενικότερη οικονομική κρίση.
Παρ’ όλα αυτά, τα προβλήματα στον κλάδο κάθε άλλο παρά απουσιάζουν. Τα σοβαρά προβλήματα της οικονομίας, η χαμηλή ορατότητα για το μέλλον, το ασθενέστατο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες μετοχές αλλά και το πολύ μεγάλο discount με το οποίο διαπραγματεύονται έναντι της εσωτερικής αξίας τους είναι μερικά από αυτά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, από την αρχή του έτους έως και τις 18 Ιουνίου, περίοδο όπου ο Γενικός Δείκτης στο Χ.Α. απώλεσε το 29,7% της αξίας του, η εσωτερική αξία της Interinvest μειώθηκε κατά 8,7%, της Euroline σε ποσοστό 5,42%, της Δίας κατά 1,2%, ενώ η Αιολική σημείωσε άνοδο 1,06%. Με βάση την ίδια πηγή, στις 18 Ιουνίου, η Euroline ήταν διαπραγματεύσιμη με discount 35,7%, η Αιολική με 37,59%, η Δίας με 39,29% και η Interinvest με 45,14%.


ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΤΣΑΣ
ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
«Η ικανοποιητική απόδοση του χαρτοφυλακίου οφείλεται στη συνεχή αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου προς τις αγορές της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στην αξιοποίηση των μεγάλων διακυμάνσεων που παρουσίασαν οι εν λόγω αγορές στο πρώτο τρίμηνο του έτους», αναφέρει ο γενικός διευθυντής της Δίας ΑΕΕΧ κ. Βασίλης Κλέτσας.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ
ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Λιάκο, γενικό διευθυντή της Αιολικής ΑΕΕΧ, η θετική απόδοση του χαρτοφυλακίου της Αιολικής και κατ’ επέκταση η υπεραπόδοση έναντι του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. οφείλεται σε τρεις λόγους:
Πρώτον, στη μικρή έκθεση του χαρτοφυλακίου σε ελληνικές μετοχές και κυρίως στη σχεδόν μηδενική έκθεση στον τραπεζικό κλάδο.
Δεύτερον, στη σωστή, όπως αποδείχτηκε, πρόβλεψη της ανοδικής κίνησης του δολαρίου έναντι του ευρώ.
Και τρίτον, στις αυξημένες θέσεις και στην εκμετάλλευση των τάσεων των αγορών του εξωτερικού, οι οποίες έως το τέλος Απριλίου είχαν καταγράψει ιδιαίτερα κέρδη.


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΡΛΑΣ
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απαντώντας στο ίδιο ερώτημα για την Alpha Trust Ανδρομέδα, ο fund manager του ομίλου, κ. Αλέξανδρος Βάρλας, σημείωσε: «Η ευελιξία στην κατανομή κεφαλαίων, η έλλειψη γεωγραφικών περιορισμών και βεβαίως η προσήλωση της διαχειριστικής ομάδας επιτρέπουν στην Ανδρομέδα να στοχεύει στην επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων με διάσταση από την πορεία των δεικτών.
Όσον αφορά στην πορεία της φετινής χρήσης, οι θέσεις σε ξένες μετοχές υπήρξαν διττά αποδοτικές τόσο με την ευνοϊκή εξέλιξη των αποτιμήσεών τους (όπως π.χ. στην Apple και στη Nestle) όσο και με την ενίσχυση της ισοτιμίας των κυριότερων νομισμάτων έναντι του ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι η συνολική έκθεση του χαρτοφυλακίου σε ευρώ έχει υποχωρήσει κάτω από το 60% έναντι ποσοστού περίπου 75% στο τέλος του 2009. Στην Ελλάδα, επωφεληθήκαμε από τη συνεχιζόμενη υπεραπόδοση βασικών επιλογών μας όπως η Coca Cola Hellenic και η Frigoglass αλλά και τη μειωμένη έκθεσή μας στους τραπεζικούς τίτλους και στα κρατικά ομόλογα».


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΤΣΕΑΣ
EUROLINE ΑΕΕΧ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ & ΕΛΛΑΔΑ
Σε υποχώρηση μόλις 4,97% υποχρεώθηκε από την αρχή του έτους έως και τις 15/6/2010 η εσωτερική αξία της Euroline ΑΕΕΧ, όταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κατέγραψε απώλειες άνω του 30%. Η σαφέστατη υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου της εισηγμένης σε σύγκριση με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία διέβλεψε έγκαιρα τη συγκυρία και περιόρισε δραστικά τις μετοχικές θέσεις της, ενισχύοντας αντίστοιχα τις τοποθετήσεις της σε καταθέσεις και ομόλογα. Έτσι, στις 17 Ιουνίου 2010, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου με βάση τις τρέχουσες αξίες ήταν: 59% σε μετρητά, 28% σε ομόλογα, 10% σε ξένες μετοχές και μόλις 3% σε ελληνικές μετοχικές αξίες.
«Η συντηρητική πολιτική την οποία ακολουθήσαμε κατά τα τελευταία έτη, διαμορφώνοντας ένα συντηρητικό χαρτοφυλάκιο με περιορισμένη έκθεση σε μετοχές, μας ωφέλησε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Euroline κ. Γιώργιος Κουβατσέας.


ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
INTERINVEST ΑΕΕΧ
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
Πολύ καλύτερη πορεία από αυτήν του Γενικού Δείκτη σημείωσε η Interinvest ΑΕΕΧ κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, καθώς -σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της εταιρείας κ. Στέλιο Τσαγκαράκη - «ακολουθήσαμε αμυντική τακτική σε σχέση με τις μετοχές, διατηρώντας τες σε πολύ χαμηλό ποσοστό επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου». Η Interinvest είχε περιορίσει ήδη από το 2008 τη θέση της σε μετοχές στο 25%. Το ποσοστό αυτό πέρυσι διαμορφώθηκε γύρω στο 35% μετά και την ανάκαμψη των τιμών, ενώ σήμερα έχει περιοριστεί στο 17%, όπου το 8% είναι τοποθετημένο στο Χ.Α. και το 9% στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, με βάση την τρέχουσα διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, το 61% του χαρτοφυλακίου της Interinvest βρίσκεται με τη μορφή μετρητών, το 22% σε ομόλογα, το 9% σε ξένες μετοχές και το 9% σε ελληνικές μετοχικές αξίες.


ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ


«Η οικονομία παρουσιάζει αναπόφευκτη υποχώρηση μετά την επιβολή των μέτρων, αλλά η χρηματιστηριακή αγορά είναι απρόβλεπτη σε αυτήν τη φάση μετά την έντονη πτώση και τους χαμηλούς όγκους συναλλαγών», πιστεύει ο κ. Βασίλης Κλέτσας, γενικός διευθυντής της Δίας ΑΕΕΧ.
Ο κ. Δημήτρης Λιάκος, γενικός διευθυντής της Αιολικής ΑΕΕΧ, αναφέρει: «Οι εκτιμήσεις για επικείμενη χρεοκοπία της χώρας και η καθυστερημένη ενεργοποίηση του μηχανισμού διάσωσης Ευρώπης -ΔΝΤ είχαν ως συνέπεια τη μεγάλη πτώση του ελληνικού χρηματιστηρίου. Αρνητικά επηρέασαν επίσης τόσο τα μειωμένα αποτελέσματα των τραπεζών (αύξηση επισφαλειών και υποχώρηση των καταθέσεων τα πιο σημαντικά σημεία) όσο και οι εκτιμήσεις για περαιτέρω επιδείνωση της εταιρικής κερδοφορίας (συνολικά).
Παράλληλα, η λήψη των δημοσιονομικών μέτρων αναμένεται να πλήξει την κατανάλωση και να προκαλέσει αύξηση της ανεργίας, ενώ καθιστά δύσκολη την επίτευξη του στόχου για το σκέλος των εσόδων στο Πρόγραμμα Σταθερότητας. Η μελλοντική πορεία της ελληνικής αγοράς, η οποία κατά βάση είναι τραπεζοκεντρική, θα εξαρτηθεί από το εάν η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του χρέους. Η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτικών οίκων κάνει λόγο για haircut του χρέους, πέραν της σχεδόν βέβαιης επιμήκυνσής του.
Στην περίπτωση haircut άνω του 20%, η επίπτωση στα ομολογιακά χαρτοφυλάκια θα είναι σημαντική, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν είτε να εισέλθουν στον μηχανισμό ΤΧΣ είτε να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου.
Ενδεχόμενες συγχωνεύσεις μεταξύ των ελληνικών τραπεζών θα επηρεάσουν θετικά την πορεία του χρηματιστηρίου, αλλά παροδικά κατά την προσωπική μας άποψη. Διαφορετική πορεία αναμένεται να καταγράψουν μετοχές εταιρειών με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και τίτλοι κρατικών εταιρειών που αναμένεται να ιδιωτικοποιηθούν. Σημαντικό ρόλο στην πορεία του Χ.Α. θα έχουν επίσης ο βαθμός πραγματοποίησης των στόχων της δημοσιονομικής προσαρμογής του Προγράμματος Σταθερότητας και η απρόσκοπτη δανειοδότηση της χώρας μέσω του μηχανισμού στήριξης».

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ASSET MANAGEMENT
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ CHARTIS
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΒΑΡΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, FOLLI-FOLLIE, SPACE HELLAS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ GOLDEN HALL
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site