Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2010 - Τεύχος 364                              

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗαπό την Γαλάτεια Μπασέα


Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το οποίο δίνει έμφαση στις ανθρώπινες αξίες, στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα ο όμιλος πάντα στήριζε και θα συνεχίζει και στο μέλλον να στηρίζει, την υγιή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας,  ενώ η συμβολή του στη «στροφή» της ελληνικής οικονομίας προς την πράσινη ανάπτυξη είναι ήδη από τις πλέον καθοριστικές. Επί πλέον πολύ σημαντική για την Τράπεζα Πειραιώς είναι η διάσταση της κοινωνικά υπεύθυνης αντιμετώπισης των χιλιάδων εργαζομένων της, δημιουργώντας για αυτούς το καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον και μεριμνώντας τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους σε όλα τα επίπεδα όσο και για την επαγγελματική τους εκπαίδευση και κατάρτιση.


ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ ΤΟ 2009
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς εδώ και δεκαεννέα χρόνια υποστηρίζει με κάθε τρόπο και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίκεντρο της εταιρικής φιλοσοφίας του είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη οφείλει να συμβάλλει στην πρόοδο του κάθε ανθρώπου και της κοινωνίας γενικότερα, κάτι που εκφράζεται σε τρία διακριτά επίπεδα: «Άνθρωπος-Κοινωνία», «Περιβάλλον-Φύση», «Τέχνη-Πολιτισμός».
Εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία αυτή στην πράξη, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο και τις οικονομικές του δραστηριότητες. Ασκεί κοινωνικό ρόλο έμμεσα, όταν, για παράδειγμα, δημιουργεί δανειακά προϊόντα που προστατεύουν θέσεις εργασίας ή καταθετικά προϊόντα που προστατεύουν την υγεία και το εισόδημα, αλλά και άμεσα, όταν ενισχύει μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή στηρίζει οικονομικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Ασκεί με συνέπεια περιβαλλοντική πολιτική, όταν δημιουργεί πράσινα προϊόντα και ενισχύει χρηματοδοτικά την πράσινη οικονομία, δίνοντας παράλληλα η ίδια πρώτη το παράδειγμα, με τη συστηματική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Ενισχύει με κάθε τρόπο την τέχνη και τον πολιτισμό, επιχορηγώντας καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ιστορικές εκδόσεις, ιδρύοντας σειρά θεματικών μουσείων στην περιφέρεια για την πολιτισμική ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών.
Οι οικονομικοί δείκτες, ως σύμβολο οικονομικής ανάπτυξης, παίρνουν ζωή και μεταμορφώνονται σε χάρτινο πουλί, το origami*, το οποίο πετά κοντά στους ανθρώπους και στέκεται δίπλα τους σε κάθε προσπάθεια για πρόοδο. Η δέσμευση αυτή της Τράπεζας καταγράφεται και πιστοποιείται με τη συμμετοχή της σε διεθνείς πρωτοβουλίες και κοινωνικούς δείκτες εταιρικής αξιολόγησης, όπως οι FTSE4Good, UN Global Compact, United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI), Corporate Responisibilty Index (CRI). Για 3ο κατά σειρά έτος η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει στην Έκθεση του 2009 την εναρμόνιση με τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative-GRI.


* Origami: Σύνθετη ιαπωνική λέξη, από τις λέξεις ori, που σημαίνει «διπλώνω», και gami που σημαίνει «χαρτί», η οποία αναφέρεται στην παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική της κατασκευής αντικειμένων από διπλωμένο χαρτί, σύμβολο της μετατροπής του απλού υλικού σε μήνυμα, δέσμευση, ευχή.


ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΛΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για την προσθήκη αξίας στις σχέσεις της Τράπεζας με όλους τους κοινωνικούς της εταίρους στη βάση της αμοιβαιότητας.


 


Στην Τράπεζα Πειραιώς αναπτύσσουμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια πολιτικές που προάγουν την κοινωνική υπευθυνότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και τον πολιτισμό. Παράλληλα, λαμβάνουμε μέτρα που ενισχύουν τη διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση και φροντίζουμε ιδιαίτερα για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων του Ομίλου μας.
Τη συνέπεια αυτή επιδείξαμε και το 2009, όταν τα οικονομικά δεδομένα άλλαξαν και η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης. Με υπευθυνότητα αντιμετωπίσαμε τη νέα κατάσταση. Δρομολογήσαμε πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την τόνωση της οικονομικής κοινότητας και την ενδυνάμωση της αρμονικής συνεργασίας με την ευρύτερη κοινωνία, χωρίς να θυσιάσουμε με ανορθόδοξες πρακτικές το «συνεκτικό» μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης που επί σειρά ετών εφαρμόζουμε.


ΘΕΣΕΙΣ & ΟΡΑΜΑ
Απέναντι στις προκλήσεις των καιρών η θέση του Ομίλου μας είναι ξεκάθαρη:
* στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και τις οικονομίες των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε με εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές τους δυνατότητες,
* υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, επιχειρήσεις και ιδιώτες, σε κάθε χώρα, κάνοντας με συνέπεια χρήση των ορθών τραπεζικών πρακτικών και συμβάλλοντας στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων με μόνιμα θετικά αποτελέσματα,
* λειτουργούμε με βάση τις διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και με ευθύνη απέναντι στους μετόχους μας, με στόχο τη δημιουργία και την προσθήκη αξίας στην περιουσία τους,
* αναδεικνύουμε τους ανθρώπους μας, στελεχώνοντας τον Όμιλο κυρίως από το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, εξελίσσοντας τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους,
* προωθούμε την πράσινη επιχειρηματικότητα, έχοντας από χρόνια αναγνωρίσει τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα και τις προοπτικές της. Για εμάς η πράσινη ανάπτυξη είναι υποθήκη για το μέλλον και επενδυτική προτεραιότητα με πολλαπλά οφέλη,
* μειώνουμε συστηματικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, συστήνοντας να κάνουν το ίδιο εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, κοινωνικοί εταίροι,
* προσφέρουμε όλες τις δυνάμεις μας για τη διαφύλαξη του πολιτισμού και τη διάσωση της παραδοσιακής τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς, ενισχύοντας την περιφέρεια, όπου αναπτύσσουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο θεματικών μουσείων,
* υποστηρίζουμε και δρούμε εθελοντικά για την προώθηση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για την προστασία των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.


ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και ενεργοποιούμε μηχανισμούς ανάπτυξης με άξονες την επιχειρηματικότητα, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα. Οι αρχές που εφαρμόζουμε με γνώμονα την Εταιρική Υπευθυνότητα συνοδεύονται από συγκεκριμένες δράσεις, στόχους και αποτελέσματα. Κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για την προσθήκη αξίας στις σχέσεις της Τράπεζας με όλους τους κοινωνικούς της εταίρους στη βάση της αμοιβαιότητας.


ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ


Εταιρική Υπευθυνότητα είναι η οικειοθελής δέσμευση των εταιριών για την ένταξη στις επιχειρηματικές πρακτικές τους κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων πέραν των υποχρεώσεων που ορίζει η νομοθεσία.
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι νόμοι, αλλά προχωρεί και σε ανάληψη πρωτοβουλιών που τις υπερβαίνουν, για την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και προόδου.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
· Επιστροφή από την Τράπεζα τμήματος της δημιουργούμενης από αυτήν αξίας προς τους κοινωνικούς εταίρους εντός ενός στρατηγικά σχεδιασμένου και συστηματοποιημένου πλαισίου δράσεων (χορηγίες, δωρεές, οικονομικές παροχές).


ΠΡΟΟΔΟΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
· Υποστήριξη των πελατών με εξειδικευμένα προγράμματα σε συνεργασία με φορείς όπως τα Επιμελητήρια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), αλλά και με σχεδιασμό και προώθηση προϊόντων που προστατεύουν τις θέσεις εργασίας.
· Στήριξη των πελατών πριν και μετά από την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, με έμφαση στο συμβουλευτικό ρόλο της Τράπεζας, κυρίως προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
* Διαφάνεια των δομών διακυβέρνησης και λειτουργίας του Οργανισμού.
* Παρακολούθηση και υιοθέτηση βέλτιστων σχετικών πρακτικών.
* Σύμμετρη και συστηματική πληροφόρηση της επενδυτικής κοινότητας, της επιχειρηματικής
κοινότητας, των μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
* Διαφάνεια διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών και προμηθευτών.


ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
* Ανάπτυξη ενός ανθρώπινου και υπεύθυνου Οργανισμού, όπου ικανοί, αφοσιωμένοι και εμπνευσμένοι εργαζόμενοι, λειτουργούν συλλογικά, ηγούνται της αγοράς, καινοτομούν δημιουργώντας αξία και εξασφαλίζουν την ευημερία και την αειφόρο ανάπτυξη του Οργανισμού.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ
* Διαρκής μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Οργανισμού.
* Δημιουργία νέων πράσινων προϊόντων και ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων (ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας-οικολογική δόμηση, βιολογική γεωργία, προϊόντα πράσινης χημείας, πράσινες μεταφορές, διαχείριση απορριμμάτων-αποβλήτων-νερού, οικοτουρισμός-αγροτουρισμός).
* Προετοιμασία της αγοράς για την προσαρμογή της στην κλιματική αλλαγή (κίνδυνοι-ευκαιρίες).


ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
* Δραστική συμβολή στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας με τη δημιουργία δικτύου μουσείων στην ελληνική περιφέρεια.
* Συνεχής παραγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και εκδόσεων σχετικών με τους σκοπούς του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου.
* Διάσωση και ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας Πειραιώς.


ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΕ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΣΤΟΧΟΙ 2009
* Αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΣΠΑ) για την ενίσχυση μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.
* Χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (ΤΕΜΠΜΕ, Επιμελητήρια).
* Εξειδικευμένα προγράμματα δανειοδότησης, με προϋπόθεση την προστασία θέσεων εργασίας.


ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2009
* Ενέργειες υποστήριξης πελατών (επιχειρήσεων, κυρίως μεσαίων και μικρών, και ιδιωτών).
* 10 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα.
* 152.000 νέοι πελάτες στην Ελλάδα.
* 270 εκατ. ευρώ εκταμιεύσεις μέσω ΤΕΜΠΜΕ.
* 100 εκατ. ευρώ εγκρίσεις δανείων στην Ελλάδα με εγγύηση της ΕΤΕπ.
* 1η θέση της Τράπεζας στην υποβολή αιτήσεων ΕΣΠΑ και στις δύο προκηρύξεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.


ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2010
* Υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (π.χ. ΕΤΕπ).
* Χρηματοδότηση εγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
* Πρόγραμμα δανειοδότησης επιχειρήσεων ΝΑ Ευρώπης με εγγύηση ΕΤΕπ σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία.
* Ενίσχυση πράσινης επιχειρηματικότητας με νέες δέσμες προϊόντων.
* Έμφαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεγαλύτερη διαφάνεια, μείωση κατανάλωσης φυσικών πόρων, αποτελεσματικότερη λειτουργία συναλλασσομένων.


ΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΣΤΟΧΟΙ 2009
* Υποστήριξη των πελατών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης.
* Υλοποίηση προγράμματος προστασίας θέσεων εργασίας.


ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2009
* Ενέργειες για τη διευκόλυνση πελατών με πρόσκαιρα προβλήματα αποπληρωμής λόγω οικονομικής κρίσης.
* Αποχή για ένα χρόνο από κάθε πρωτοβουλία πλειστηριασμού ή κατάσχεσης ακινήτου που αφορά στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ.
* Παροχή δυνατότητας μείωσης δόσης δανείου στο μισό για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας σε όλους τους πελάτες της Τράπεζας που το ζητούν.
* Πάγωμα δόσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στους άνεργους δικαιούχους ΟΑΕΔ.
* Μείωση επιτοκίων πιστωτικών καρτών από 01.11.09 έως 28.02.10 για τόνωση της αγοράς.
* Συνέχιση δράσεων υπέρ πολυμελών οικογενειών στη Θράκη, ενίσχυση κοινοτήτων απεξάρτησης νέων από ναρκωτικά και επανένταξής τους στην κοινωνία, ενίσχυση συλλόγων που μεριμνούν για άπορα και ορφανά παιδιά, στήριξη οργανώσεων που φροντίζουν άτομα τρίτης ηλικίας, παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας.


ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2010
* Υποστήριξη αναπτυξιακών δυνατοτήτων επιχειρήσεων με νέες επενδύσεις πράσινης επιχειρηματικότητας την 5ετία 2010-2014 με όχημα την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και συμμετοχή επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα και υποστήριξη και από ΕΣΠΑ.
* Χρηματοδότηση νέων επενδύσεων επιχειρήσεων και ιδιωτών τη διετία 2010-2011 στον τομέα της πράσινης οικονομίας.


ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΣΤΟΧΟΣ 2009
* Αύξηση των ωρών εκπαίδευσης σε 34 ανά άτομο, καλύπτοντας το 70% του ανθρώπινου δυναμικού.
* Επέκταση του portal «Σε Επαφή» με αξιοποίηση τεχνολογιών αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.
* Πλήρης εφαρμογή και εμπέδωση των αρχών των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο 100% των διαδικασιών και των πολιτικών του Ομίλου Πειραιώς, με στόχο την ευαισθητοποίηση τουλάχιστον του 80% του δυναμικού του Ομίλου.
* Επέκταση των πολιτικών και εργαλείων αξιολόγησης της απόδοσης στο 70% του Ομίλου.
* Συμβουλευτική υποστήριξη για την προαγωγή του ευ ζην των εργαζομένων.
Κύριες Δράσεις 2009
* Κάλυψη των αναγκών στελέχωσης του Ομίλου με την αξιοποίηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού σε ποσοστό 67%.
* Ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας.
* Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που αντιστοιχούν σε 27 ώρες εκπαίδευσης ανά άτομο, καλύπτοντας το 58% του ανθρώπινου δυναμικού στον Όμιλο.
* Συστηματική παροχή προγραμμάτων EAP (Employee Assistance Programs) σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς.
* Εφαρμογή της τηλεφωνικής γραμμής 24ωρης υποστήριξης στους εργαζομένους στο δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.
* Διενέργεια Έρευνας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου.
* Επέκταση των πολιτικών και εργαλείων αξιολόγησης της απόδοσης στο 54% του Ομίλου και ολοκλήρωση της προετοιμασίας υποδομής για κάλυψη άνω του 70%.
* Περαιτέρω διάχυση και αξιοποίηση του e-learning.
* Αξιολόγηση και πιστοποίηση πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με βάση τα πρότυπα του «Investors in People».


ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2010
* Ενεργητική ανακατανομή εργαζομένων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους με βάση το προφίλ των
δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και τις επιχειρηματικές ανάγκες. Στόχος η κάλυψη των κενών
στελέχωσης κατά 70% με αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.
* Διατήρηση των 27 ωρών εκπαίδευσης ανά άτομο κατά μέσο όρο, καλύπτοντας το 60% του
ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.
* Επέκταση του e-learning στις θυγατρικές του Ομίλου, εξασφαλίζοντας την κάλυψη του 40% των
ανθρωποωρών εκπαίδευσης ετησίως.
* Επέκταση των πολιτικών και εργαλείων αξιολόγησης της απόδοσης στο 75% του Ομίλου.
* Διενέργεια Έρευνας Ικανοποίησης Εργαζομένων Ομίλου 2010.
* Επέκταση δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα ευ ζην στο 100% των εργαζομένων του Ομίλου.
* Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων για το 100% των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς
και των μελών της οικογένειάς τους, σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, 7 ημέρες την εβδομάδα, καιδιερεύνηση της επέκτασης της κάλυψης στον Όμιλο.


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


ΣΤΟΧΟΙ 2009
* Διεύρυνση του δικτύου μουσείων και των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, με στόχο την
οικονομική και πολιτιστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών.
* Νέες εκδόσεις και ερευνητικά προγράμματα.
* Επιστημονική αξιοποίηση του τμήματος Ιστορικού Αρχείου.


ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2009
* Διαχείριση δικτύου έξι μουσείων, διοικητική ολοκλήρωση παραλαβής 4 μουσείων, ολοκλήρωση Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.
* Ολοκλήρωση μελετών για τα προς ένταξη στο ΕΣΠΑ Mουσεία Μαστίχας Χίου, Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, Ιστορίας του Χαρτιού και Τεχνολογίας της Ελληνικής Τυπογραφίας.
* Διοργάνωση 17 εκθέσεων, 14 εκπαιδευτικών δράσεων και 22 πολιτιστικών εκδηλώσεων στο δίκτυο μουσείων.
* Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008: «Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση δικτύου μουσείων στην Ελληνική Περιφέρεια. Διοργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων στo δίκτυο των μουσείων. Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την καταγραφή, διάσωση, ανάδειξη και προβολή της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα».
* Νέες εκδόσεις και ερευνητικά προγράμματα.
* Επιστημονική επεξεργασία του Ιστορικού Αρχείου.
* Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε πολλές επιστημονικές συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2010
* Ένταξη του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας στο δίκτυο μουσείων.
* Αύξηση της επισκεψιμότητας του δικτύου μουσείων.
* Ένταξη στο ΕΣΠΑ των Μουσείων Μαστίχας Χίου, Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, Ιστορίας του Χαρτιού και
Τεχνολογίας της Ελληνικής Τυπογραφίας.
* Διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων στο δίκτυο μουσείων.
* Ψηφιακές δράσεις.
* Νέες εκδόσεις.
* Συνέχιση ερευνητικών προγραμμάτων.
* Συνεργασία με Υπουργείο Πολιτισμού / UNESCO για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.
* Συνέχιση της επιστημονικής επεξεργασίας του Ιστορικού Αρχείου και νέες προσκτήσεις.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΣΤΟΧΟΙ 2009
* Μείωση των λειτουργικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
* Ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας.
* Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
* Περιβαλλοντική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και του ευρύτερου κοινού.
Κύριες Δράσεις 2009
* Επιτυχής ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος GREENbanking4Life.
* Έγκριση νέου ευρωπαϊκού προγράμματος ClimaBiz για την προσαρμογή της αγοράς στην κλιματική αλλαγή.
* Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, των μετακινήσεων και της χρήσης αναλώσιμων ειδών.
* Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και του ευρύτερου κοινού.
* Δημιουργία Τομέα Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Δ/νσης Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking.
* Δημιουργία επτά εξειδικευμένων αξόνων δράσης για τη στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας.
* Χρηματοδότηση εργοστασίων παραγωγής φωτοβολταϊκών panels.


ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2010
* Περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας.
* Πιστοποίηση κατά EMAS.
* Αξιολόγηση των επιπτώσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή για τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ClimaBiz .
* Δημιουργία νέων πράσινων προϊόντων.
* Αύξηση μεριδίου αγοράς στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ΑΠΕ.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ASSET MANAGEMENT
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ CHARTIS
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΒΑΡΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, FOLLI-FOLLIE, SPACE HELLAS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ GOLDEN HALL
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site