Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2010 - Τεύχος 364                              


ΦΑΚΕΛΟΙ ΒΑΡΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, FOLLI-FOLLIE, SPACE HELLASαπό τον Γιώργο Καλούμενο


ΒΑΡΔΑΣ:
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΕΡΝΕΙ Η ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


Το μόνο «παράθυρο» για κάποιο νέο σημείο πώλησης  το 2010 μένει ανοιχτό για το εμπορικό κέντρο της Mac Arthur Glen, που βρίσκεται υπό ανέγερση στα Σπάτα Αττικής.


 


Πτώση πωλήσεων κατά 5%-8% προβλέπει η Βάρδας για το σύνολο του 2010. Παρ’ όλα αυτά έστω και οριακά η εταιρεία υπολογίζει το 2010 να είναι κερδοφόρο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας κ. Θ. Βάρδα το 2010 θα είναι μία δύσκολη χρονιά καθώς η πτώση της ζήτησης βρίσκεται τουλάχιστον στο επίπεδο του 25%. Και επειδή οι δυσκολίες φαίνεται ότι δεν θα έχουν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα η Βάρδας έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των καταστημάτων της και εξορθολογισμού των εξόδων της. Στο πλαίσιο αυτό, κάποια καταστήματα μετονομάζονται από Βάρδας σε κάποια άλλη φίρμα της εταιρείας, κάποιες υπηρεσίες και το show room του Κολωνακίου μεταφέρονται στο κεντρικό κτίριο στο Πικέρμι, ενώ γίνεται και προσπάθεια μείωσης των  αποθεμάτων. Όλες αυτές οι ενέργειες θα έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη συνεισφορά στο θετικό αποτέλεσμα που αναμένει η Βάρδας για το 2010 παρά τη διαφαινόμενη κάμψη του τζίρου. Παράλληλα η Βάρδας αναστέλλει τα σχέδια της για άνοιγμα νέων καταστημάτων λόγω της τρέχουσας αρνητικής οικονομικής συγκυρίας. Το μόνο «παράθυρο» για κάποιο νέο σημείο πώλησης μένει ανοιχτό για το εμπορικό κέντρο της Mac Arthur Glen που βρίσκεται υπό ανέγερση στα Σπάτα Αττικής.
Η διοίκηση της εταιρείες προβλέπει επίσης ότι θα έχει θετικές ταμειακές ροές το 2010 αλλά και το 2011 στοιχείο φυσικά πολύ σημαντικό, καθώς αυτό σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας ώστε να καλύπτει με άνεση τις υποχρεώσεις της.
Μάλιστα ο κ. Βάρδας τονίζει ότι πρόσφατα η εταιρεία υποβλήθηκε σε ένα οικονομικό stress test ώστε να δει τις αντοχές ενόψει της κρίσης. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε αυτό το τεστ σύμφωνα με το οποίο ακόμα και αν οι πωλήσεις της πέσουν κατά 30% η επιβίωση της θα είναι εφικτή. «Αυτή τη στιγμή με πτώση 10-12% δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ρευστότητας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Βάρδας.
Πάντως το σημαντικό για τη Βάρδας αλλά και για την αγορά είναι ότι δεν σχεδιάζει το κλείσιμο καταστημάτων παρά μόνο την αλλαγή φίρμας σε κάποια από αυτά. Στο πλείσιο των οικονομιών στις οποίες έχει προβεί τα τελευταία χρόνια είναι και η μείωση του προσωπικού το οποίο το 2007 αριθμούσε 346 άτομα ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί στα 290. Επίσης σημαντική προσπάθεια θα καταβληθεί για περαιτέρω μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σε ό,τι αφορά τα θέματα που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, την 10 Ιουνίου 2010,η οποία βρισκόταν σε απαρτία, συμμετείχαν 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.853217 ψήφους επί συνόλου 11.880.000 ήτοι ποσοστό συμμετοχής 74,52% επί του καταβεβλημένου και εκπροσωπουμένου Μ.Κ.
1.Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος .
2.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009
3.Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2009-31/12/2009.
4.Εκλέχτηκε τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής η κ.Παναγιώτα Κώστα με αρ.μητρώου 13681 και αναπληρωματικός ο κ.Γεώργιος Καραμιχάλης με αρ.μητρώου 15931 της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΕΛ ΑΕ για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01/01/2010-31/12/2010 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
5.Αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 2,40 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 11.880.000 σε 2.970.000 (reverse split) με αναλογία τέσσερα προς ένα (4/1) και με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.


 


ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ:
Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΙΧ
ΦΕΡΝΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 2010


Η και κατακόρυφη πτώση της αγοράς  του αυτοκινήτου από 280.000 πωλήσεις το 2008 σε 220.000 το 2009 και σε 150.000 βάσει των προβλέψεων φέτος, έχει οδηγήσει τις εταιρείες στην προσπάθεια περικοπής εξόδων σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας τους.


 


Ζημιογόνο θα είναι το 2010 για τη Σφακιανάκης, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έχει θέσει, εδώ και ένα έτος, σε λειτουργία σημαντικό πρόγραμμα εξορθολογισμού δαπανών που μέχρι στιγμής έχει στεφθεί με επιτυχία. Η συνεχής και κατακόρυφη πτώση της αγοράς  του αυτοκινήτου από 280.000 πωλήσεις το 2008 σε 220.000 το 2009 και σε 150.000 βάσει των προβλέψεων φέτος έχει οδηγήσει τις εταιρείες στην προσπάθεια περικοπής εξόδων σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας τους, από τη μείωση του αριθμού καταστημάτων που διατηρούν και του προσωπικού τους, μέχρι την επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων που τα συμβόλαια τους βρίσκονται εν ισχύ και την περικοπή των αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου.
Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία κατόρθωσε το 2009 να εξοικονομήσει περί τα 10 εκατ. ευρώ ενώ στόχο έχει να κερδίσει άλλα τόσα φέτος. Οι ενέργειες που θα γίνουν θα αφορούν στη μείωση κατά 19% στις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου (-18% πέρυσι), νέος γύρος επαναδιαπραγματευσης ενοικίων με στόχο τη μείωση τους σε ποσοστό 10%-30%, κάτι που έγινε και την περυσινή χρονιά, συγχώνευση καταστημάτων που βρίσκονται κοντά ή σε περιοχές που δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση, μείωση αποθεμάτων και απιτήσεων.
Ήδη τα καταστήματα της εταιρείας από 62 που ήταν πριν από περίπου δύο χρόνια έχουν μειωθεί στα 47. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Σταύρος Τάκη διαβεβαιώνει ότι η Σφακιανάκης θα εξακολουθήσει να εκπροσωπεί στην Ελλάδα όλες τις μάρκες που διαθέτει μέχρι σήμερα. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία θα προχωρήσει στις παραπάνω κινήσεις μείωσης των λειτουργικών της δαπανών ο κ. Τάκη ανέφερε στην τακτική γενική συνέλευση ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση του 2010 θα είναι ζημιογόνος».
Ο λόγος δεν είναι άλλος από το κατρακύλισμα των νέων ταξινομήσεων τόσο στα ΙΧ όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αλλά και στα επαγγελματικά όπου η εικόνα σύμφωνα με τον κ. Τάκη είναι ακόμα χειρότερη.   


ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
Ζημιές προ φόρων και ενισχυμένο κύκλο εργασιών παρουσίασε η Σφακιανάκης τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής το πρώτο τρίμηνο του 2010.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, ανήλθε στα 99,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 3,1 εκατ. ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, διαμορφώθηκε σε 86,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 12,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 1,8 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα, η συνολική αγορά αυτοκινήτου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 20,6% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων Suzuki ανήλθαν σε 3.205 μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 37,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2009.
Αντίστοιχα η συνολική αγορά δικύκλων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 20,2% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και οι ταξινομήσεις μοτοσικλετών Suzuki ανήλθαν σε 944 μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 5,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2009.


 


ΟΜΙΛΟΣ FOLLI-FOLLIE:
ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ


Η συγχώνευση θα δώσει τη δυνατότητα ώστε ο όμιλος να αναπτυχθεί πιο δυναμικά σε όλες τις ηπείρους, ενώ και στην ελληνική αγορά θα μπορεί με μεγαλύτερη άνεση να εκμεταλλευuεί τις ευκαιρίες που είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστούν στα επόμενα δύο χρόνια.Η ενδυνάμωση του ομίλου Folli-Follie σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ο κύριος στόχος της συγχώνευσης των εταιρειών Folli-Follie, ΚΑΕ και Elmec Sport. Η τριπλή συγχώνευση όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Folli-Follie Τζώρτζης Κουτσολιούτσος στο πλαίσιο των γενικών συνελεύσεων των τριών εταιρειών θα δημιουργήσει ένα ισχυρό σχήμα το οποίο θα ανταποκρίνεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο στις προκλήσεις τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας αγοράς.
Η συγχώνευση θα δώσει τη δυνατότητα ώστε ο όμιλος να αναπτυχθεί πιο δυναμικά σε όλες τις ηπείρους, ενώ και στην ελληνική αγορά θα μπορεί με μεγαλύτερη άνεση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστούν στα επόμενα δύο χρόνια λόγω των δύσκολων καταστάσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Αλλά και για τους επενδυτές δημιουργείται νέα δυναμική σύμφωνα με τον κ. Κουτσολιούτσο καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ένα μεγαλύτερο όμιλο με έντονο το στοιχείο της εξωστρέφειας.
Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, αφού πρωτίστως λάβει τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τις τράπεζες Alpha Bank και Emporiki Bank σχετικά με τις προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής. Επίσης ο ίδιος τόνισε πως στόχος της διοίκησης είναι να μην χαθεί καμία θέση εργασίας από την επικείμενη συγχώνευση.


ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας θα διαμορφωθεί ως εξής:
- Οι μέτοχοι της Folli-Follie θα ανταλλάξουν μια μετοχή τους με 1,5355 μετοχές της νέας εταιρείας και θα συμμετέχουν με ποσοστό 83,5% στη νέα εταιρεία
- Οι μέτοχοι μειοψηφίας της ΚΑΕ θα ανταλλάξουν μια μετοχή με 0,4325 μετοχές της νέας εταιρείας και θα συμμετέχουν με ποσοστό 16,25 % στη νέα εταιρεία
- Οι μέτοχοι μειοψηφίας της Elmec Sport θα ανταλλάξουν μια μετοχή με 0,0621 μετοχές της νέας εταιρείας και θα συμμετέχουν με ποσοστό 0,25% στη νέα εταιρεία.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την πρόταση αυτή των διοικητικών συμβουλίων προς τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των ανωτέρω εταιρειών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που θα προκύψει και μετά τις ακυρώσεις μετοχών εκ' συγχύσεως θα ανέλθει σε 18.176.463 ευρώ, διαιρούμενο σε 60.588.210 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία που θα προκύψει από τον σκοπούμενο μετασχηματισμό θα χρησιμοποιει τα σήματα και τις ονομασίες των συγχωνευομενων εταιρειών υπό το κοινό όνομα Folli-Follie Group.
Αναφορικά με τον τραπεζικό δανεισμό του Ομίλου Folli ο οποίος λήγει στο τέλος του μήνα, ο κ. Κουτσολιούτσος ανέφερε πως υπεγράφη η αναχρηματοδότηση αυτού, αν και όπως είπε σε λίγους μήνες θα υπάρξει και νέα διαπραγμάτευση δεδομένου του νέου σχήματος.


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
Από την πλευρά του ο πρόεδρος Δημήτρης Κουτσολιούτσος τόνισε ότι η συγχώνευση σημαίνει το τέλος μιας μακρόχρονης ιστορίας για τον Όμιλο Folli-Follie και την αρχή ενός νέου δυναμικού Ομίλου του Folli-Follie Group, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι το νέο σχήμα θα έχει μία πολύ καλή πορεία. Στα σχέδια του νέου σχήματος είναι -μεταξύ άλλων- η επέκταση στην αγορά της Ασίας, όπου η Links of London, θυγατρική της Folli-Follie, έχει ισχυρή παρουσία με 86 καταστήματα στην Κίνα, και έπειτα η αγορά της Αμερικής.
Σε ερώτηση αναφορικά με την αλλαγή έδρας του Ομίλου εκτός Ελλάδας ο κ. Κουτσολιούτσος διέψευσε κατηγορηματικά κάτι τέτοιο. Όσον αφορά στα θέματα της συνέλευσης ΚΑΕ και Elmec δεν θα διανείμουν μέρισμα, ενώ η Folli Follie θα διανείμει καθαρό μέρισμα 0,108 ευρώ ανά μετοχή.
Τέλος, η συνέλευση της Folli ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών έως 3.294.680 μετοχών με ανώτατη τιμή 5 ευρώ και κατώτατη τα 30 ευρώ ανά μετοχή και η συνέλευση των ΚΑΕ ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών έως και 5.267.500 μετοχών με ανώτατη τιμή τα 17 ευρώ και κατώτατη τα 3 ευρώ ανά μετοχή.


 


SPACE HELLAS:
ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Στόχος της τροποποίησης του καταστατικού είναι να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία στον κλάδο ενέργειας και συγκεκριμένα στον τομέα διαχείρισης και συντήρησης αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.


 


Τη χειρότερη διετία στην ιστορία της διανύει η Space Ελλάς λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος στην ελληνική οικονομία. Παρ’ όλα αυτά η διοίκηση της διαβεβαιώνει ότι η εταιρεία «θα σταθεί  και φέτος στο ύψος των περιστάσεων». Αυτό ανέφερε  ο γενικός διευθυντής της, κ. Γιώργος Λαγογιάννης στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εισηγμένης, ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι: «οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε μας έχουν οδηγήσει σε ένα πραγματικό αγώνα επιβίωσης».


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού με την προσθήκη στους σκοπούς της εταιρείας και την «μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας ενεργειακών έργων ή συστημάτων για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων αιολικών, φωτοβολταϊκών, ηλιακών, και υδροηλεκτρικών.
Στόχος της τροποποίησης είναι να μπορεί η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο ενέργειας και συγκεκριμένα στον τομέα διαχείρισης και συντήρησης αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Όπως ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας, υπάρχει κενό σε αυτό το κομμάτι της ενεργειακής αγοράς, και στόχος της Space είναι να το καλύψει.
Επίσης, προστέθηκε και η εμπορία, μεταπώληση, διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία ήδη αναπτύσσει προγράμματα και έργα πληροφορικής για λογαριασμών εταιρειών ενέργειας, όπως δίκτυα, λύσεις περιμετρικής ασφάλειας και παρακολούθησης των ευπαθών εγκαταστάσεων, αυτοματισμούς και άλλα εξειδικευμένα προϊόντα.


ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ 16 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Η διοίκηση της εταιρείας επισήμανε πως για να βγει η χώρα από την κρίση θα πρέπει να επενδύσει στην τεχνολογία και μάλιστα «να την κάνει οδηγό της», συμπληρώνοντας πως και οι εταιρείες θα πρέπει να επενδύσουν στην ανάπτυξη και με το υπάρχον προσωπικό τους να γίνουν πιο παραγωγικές.
Αναφορικά με τα δημόσια έργα πληροφορικής σημειώθηκε πως η Space θα μπαίνει σε διαγωνισμούς και έργα που θα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και όχι σε εκείνα που η χρηματοδότησή τους θα βγαίνει μετά την προκήρυξη.
Η εταιρεία έχει ήδη ανεκτέλεστο υπόλοιπο 16 εκατ. ευρώ από υπογεγραμμένες συμβάσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 θα τεθεί σε λειτουργία το ΕΣΠΑ, οπότε πιθανότατα από το φθινόπωρο θα αρχίσουν οι πληρωμές από το δημόσιο για τα έργα πληροφορικής. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ASSET MANAGEMENT
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ CHARTIS
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΒΑΡΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, FOLLI-FOLLIE, SPACE HELLAS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ GOLDEN HALL
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site