Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2010 - Τεύχος 364                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Ζητήματα όπως η αναγνώριση των πτυχίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των κολλεγίων καθορίζουν τη ζήτηση και την πορεία όχι μόνο των εν λόγω εκπαιδευτικών οργανισμών, αλλά και των ΙΕΚ


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Από τις συνεχείς αλλαγές στο νομικό πλαίσιο πλήττεται η αγορά των κολλεγίων, οι οποίες προκαλούν αβεβαιότητα και δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους, την προσέλκυση σπουδαστών και την υλοποίηση επενδύσεων. Η άναρχη ανάπτυξη των ΕΕΣ (Εργαστήρια Ελεύθερων Σπουδών) και οι δυσανάλογα αυστηρές προδιαγραφές άδειας λειτουργίας που έχουν τεθεί, η μη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ορισμένων ειδικοτήτων που προσφέρουν τα ΙΕΚ, το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς σε συνδυασμό με την πληθώρα εναλλακτικών επιλογών που προσφέρονται αποτελούν σημαντικά προβλήματα του κλάδου. Επίσης τα ΚΞΓ (Κέντρα Ξένων Γλωσσών) αντιμετωπίζουν υψηλό ανταγωνισμό από τα ιδιαίτερα μαθήματα.
Οι προοπτικές των παρόχων μεταδευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στο νομικό πλαίσιο. Ζητήματα όπως η αναγνώριση των πτυχίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των κολλεγίων καθορίζουν τη ζήτηση και την πορεία όχι μόνο των εν λόγω εκπαιδευτικών οργανισμών, αλλά και των ΙΕΚ. Ταυτόχρονα, και η κατηγορία των ΕΕΣ βρίσκεται σε περίοδο ανακατατάξεων, λόγω των αναμενόμενων εξελίξεων σχετικά με τους όρους λειτουργίας αυτών.
Επίσης, διαπιστώνεται ότι οι ιδιωτικοί πάροχοι εκπαίδευσης στρέφονται σε συνεργασίες μεταξύ τους, ώστε να ενισχύσουν τη φήμη τους, να αυξήσουν τους σπουδαστές τους και να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας. Από την πλευρά των σπουδαστών και της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικού ομίλου παρατηρείται τάση για μεγαλύτερη έρευνα σε επίπεδο αντικειμένου σπουδών, ποιότητας και απορρόφησης στην αγορά εργασίας. Τέλος, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για τεχνικές ειδικότητες και επαγγέλματα.
Όσον αφορά στα ΚΞΓ, από τη μελέτη προκύπτει ότι τα επόμενα έτη θα ενταθεί η ανάπτυξη των αλυσίδων, οι οποίες ασκούν έντονες πιέσεις στα μεμονωμένα φροντιστήρια.
Όσον αφορά στους παρόχους μεταδευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια, ΙΕΚ, ΕΕΣ), ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση των υποψήφιων σπουδαστών είναι έντονος και επικεντρώνεται σε παράγοντες όπως οι προσφερόμενες ειδικότητες, η ποιότητα των σπουδών και του διδακτικού προσωπικού, οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης κ.ά. Η συγκεκριμένη αγορά αφορά σε περισσότερους από 300 χιλ. εκπαιδευόμενους, με την αξία της να ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ. Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών σημαντικό ρόλο κατέχουν η τιμολογιακή πολιτική, η τοποθέτηση και οι κτιριακές υποδομές, το μέγεθος των τμημάτων και η ποιότητα των καθηγητών. Οι μαθητές στα συγκεκριμένα κέντρα υπολογίζονται σε 900 χιλ. περίπου και ο τζίρος που προκύπτει σε 850 εκατ. ευρώ.


ΚΟΛΛΕΓΙΑ
Ο Νόμος 3696/2008 θέσπισε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κολλεγίων. Τον Ιούλιο του 2009 χορηγήθηκαν 41 σχετικές άδειες από το Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο το Νοέμβριο αποφασίστηκε να επανεξεταστούν. Το Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των κολλεγίων, στο πλαίσιο της κοινοτικής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στην εγχώρια αγορά λειτουργούν 114 δημόσια ΙΕΚ και 53 ιδιωτικά. Βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα αυτών αποτελεί η προσφορά πολλών ειδικοτήτων, οι οποίες καταρτίζουν τους σπουδαστές σε περιζήτητα επαγγέλματα και κατ' επέκταση συντελούν σε γρήγορη απορ-ρόφηση από την αγορά εργασίας.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στην εγχώρια αγορά λειτουργούν περίπου 5.000 εργαστήρια, κατά βάση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκ των οποίων 4 στα 10 προσφέρουν προγράμματα πληροφορικής. Τα ΕΕΣ προσφέρουν κατάρτιση διάρκειας έως 18 μήνες και χορηγούν απλές βεβαιώσεις στους απο-φοίτους τους.


ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Στην αγορά των ΚΞΓ βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η υπερπροσφορά (7.500 φροντιστήρια, με το 1/4 να δραστηριοποιείται στην Αττική), προκαλώντας έντονο ανταγωνισμό. Η πλειοψηφία αυτών είναι μικρού μεγέθους με 100-120 μαθητές.


ICAP:
ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η υπερβάλλουσα ζήτηση η οποία υπάρχει από χρόνια στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τις διαφαινόμενες αλλαγές οι οποίες δρομολογούνται στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα, ιδιαίτερα για τους οργανισμούς οι οποίοι προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα και συνεργάζονται με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Από την άλλη όμως πλευρά, η επέκταση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, οι αυξημένες δυνατότητες σπουδών στην αλλοδαπή, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, και η πλειάδα των ελληνικών εκπαιδευτηρίων, τα οποία προσφέρουν παρόμοια προγράμματα, οξύνουν τον ανταγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται τόσο μέσω τιμών, όσο και μέσω προγραμμάτων σπουδών, φήμης, τόπου εγκατάστασης, κλπ.
Υπό τις συνθήκες αυτές, οι εξελίξεις στον κλάδο παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά την ανάλυση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης, η ICAP εκπόνησε νέα κλαδική μελέτη, η οποία εξετάζει την τριτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση· καταγράφει τα βασικά μεγέθη, εξετάζει τις τάσεις και αναλύει τις προοπτικές του κλάδου.
Δεδομένου ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται κυρίως από το δημόσιο, η μελέτη εξετάζει τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. Κατά την πενταετία 1997-2002 ο αριθμός των τμημάτων ΑΕΙ αυξήθηκε από 198 σε 237 και αυτός των ΤΕΙ από 195 σε 230. Ο φοιτητικός πληθυσμός μεγεθύνθηκε από περίπου 169.000 σε 303.000, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στα ΤΕΙ. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας σε περίπου 26.000.
Στην άλλη όχθη βρίσκονται τα ιδιωτικά ιδρύματα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν κυρίως υπό τη μορφή εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών (ΕΕΣ). Η ομάδα αυτή όμως, που αποτελείται από περίπου 45 ιδρύματα, δεν είναι απολύτως ομοιογενής: περιλαμβάνει ΕΕΣ που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως βρετανικά, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, καθώς και ανεξάρτητα εκπαιδευτήρια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Βρίσκονται εγκατεστημένα κυρίως στην Αθήνα και προσφέρουν σπουδές σε γνωστικά αντικείμενα άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας.
Παρά τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν με το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν-συνταγματική απαγόρευση ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, προσκόμματα στην εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων-η πορεία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ήταν ανοδική τα τελευταία χρόνια.
Οι συνολικές πωλήσεις των κυριοτέρων επιχειρήσεων ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, ακολούθησαν ανοδική πορεία την περίοδο 1999-2003, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7%. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η εκτίμηση για τις συνολικές πωλήσεις υποεκτιμά το πραγματικό μέγεθος λόγω της μη δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων πολλών επιχειρήσεων νομικών μορφών ΟΕ, ΕΕ, κλπ, και των διαφόρων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων τα οποία λειτουργούν ως σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, κλπ.
Από τα στοιχεία της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ) προκύπτει μία εκτίμηση για τις ιδιωτικές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η δαπάνη η οποία προκύπτει για το 2004 είναι €174,3 εκατ. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΟΠ 1998-1999 τα οποία έχουν αναχθεί σε τρέχουσες τιμές βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή για την εκπαίδευση. Οι σχετικές όμως έρευνες συχνά υποεκτιμούν τη δαπάνη και είναι επίσης πιθανό τα νοικοκυριά να δαπανούν σήμερα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες από ότι το 1998. Ως εκ τούτου η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ως κατώτατο όριο της ετήσιας δαπάνης για τριτοβάθμιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Οι προβλέψεις για την μελλοντική πορεία του κλάδου σχετίζονται άμεσα με τις εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, με τις οποίες θα αναγνωρίζονται τουλάχιστον τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Κίνδυνοι για την ιδιωτική εκπαιδευτική δραστηριότητα δημιουργούνται από τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των δημοσίων πανεπιστημίων. Επίσης, οι δημογραφικές εξελίξεις θα επηρεάσουν την πλευρά της ζήτησης. Από την άλλη πλευρά, η αναμενόμενη ευνοϊκή μεταβολή του θεσμικού πλαισίου δημιουργεί αναμφίβολα σημαντικές ευκαιρίες. Είναι όμως πιθανό η μεταβολή αυτή να μην ωφελήσει όλες τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Πιθανόν να οξύνει τον ανταγωνισμό, ιδίως εάν εγκατασταθούν στην Ελλάδα αλλοδαπά πανεπιστημιακά ιδρύματα ή δημιουργηθούν ισχυροί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί παροχής τέτοιων υπηρεσιών.


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΗΠΑ
Προκειμένου τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να μπορέσουν να συμβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου που τέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, δηλαδή να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης παγκοσμίως, τα κράτη μέλη κλήθηκαν όχι μόνο να επενδύσουν επαρκείς πόρους, αλλά και να μεριμνήσουν ώστε οι στόχοι αυτοί να είναι στοχοθετημένοι και να αποτελούν αντικείμενο της αποδοτικότερης δυνατής διαχείρισης.
Σε ένα διεθνές και εξαιρετικά ανταγωνιστικό και δυναμικό πλαίσιο, η πολιτική επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση πρέπει να λάβει υπόψη τις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης. Στο παρόν στάδιο, η ΕΕ φαίνεται να επιρρίπτει τη σχετική καθυστέρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια καθυστέρηση η οποία εκδηλώνεται κυρίως με την αδυναμία της να προσελκύσει και να συγκρατήσει τα ταλέντα στην Ευρώπη. Το χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να αυξάνει. Για να αντιστραφεί αυτή η τάση, απαιτούνται συμπληρωματικές επενδύσεις όχι μόνο στην έρευνα-ανάπτυξη και στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), αλλά επίσης και στο ευρωπαϊκό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σύνολό του.


ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η Ευρώπη φαίνεται να πάσχει από ανεπαρκείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως και οι ΗΠΑ αφιερώνουν, κατά μέσο όρο, ποσοστό μεγαλύτερο από το 5 % του ΑΕΠ στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, υπάρχει πάντα σαφές έλλειμμα ιδιωτικής χρηματοδότησης. Εάν αναγνωρίσουμε ότι, στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, οι ιδιωτικοί πόροι θεωρούνταν ανέκαθεν ως συμπλήρωμα και όχι ως υποκατάστατο των δημοσίων δαπανών, δεδομένων των νέων προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, η αύξηση αυτών των πόρων θεωρείται απαραίτητη.
Το επίπεδο ιδιωτικής χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης συνιστά ουσιαστική διαφορά μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δεν παύει να εντείνεται. Οι ιδιωτικές δαπάνες που διατίθενται για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυξήθηκαν σε μικρό ποσοστό στην ΕΕ από το 1995 (από 0,55 % σε 0,66 % του ΑΕΠ περίπου), ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες είναι σχεδόν διπλάσιες στην Ιαπωνία (περίπου το 1,2 % του ΑΕΠ) και σχεδόν τρεις φορές περισσότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες (1,6 %).
Το έλλειμμα αυτό είναι κυρίως προφανές σε τομείς βασικούς για την οικονομία της γνώσης, όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η εκπαίδευση των ενηλίκων και η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση. Συνολικά, η ΕΕ επενδύει λιγότερο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απ' ότι οι ΗΠΑ: οι ΗΠΑ δαπανούν πάνω από το διπλάσιο ανά σπουδαστή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πόροι που διατίθενται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 1,1 % του ΑΕΠ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 2,3 %. Η διαφορά ως προς τη χρηματοδότηση στον συγκεκριμένο τομέα είναι περισσότερο έντονη στην έρευνα και στην ανάπτυξη (Ε&Α), όπου τα σχετικά ποσοστά είναι 1,9 % του ΑΕΠ στην ΕΕ, έναντι 2,7 % στις ΗΠΑ. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι αυτά που καλύπτουν το κόστος.
Ένας άλλος τομέας, όπου απαιτούνται περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις είναι αναμφισβήτητα η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση και η κατάρτιση των ενηλίκων, όπου υφίστανται ακόμη σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών. Μόνο το 40 % των Ευρωπαίων μισθωτών συμμετέχουν στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση (23 % στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ΜΜΕ) και μόνο το 62 % όλων των επιχειρήσεων παρέχουν μια οποιαδήποτε μορφή κατάρτισης στο προσωπικό τους (56 % όσον αφορά τις ΜΜΕ).
Αν και, στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, οι ιδιωτικοί πόροι που προέρχονται από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες αποτελούν μόνο συμπλήρωμα της δημόσιας χρηματοδότησης, η υπάρχουσα κατάσταση απαιτεί νέες δημόσιες στοχοθετημένες επενδύσεις και υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες που θα συμπληρώνουν τη δημόσια χρηματοδότηση. Αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση για πολλά νέα κράτη μέλη εξαιτίας των δημοσιονομικών τους περιορισμών και του υψηλού ποσοστού των δημόσιων δαπανών που προορίζονται για την επίσημη εκπαίδευση.


ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
Για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα των χρηματοδοτικών πόρων, η παρούσα ανακοίνωση καλεί επίσης τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση των ενδείξεων μη αποδοτικών επενδύσεων, όπως το υψηλό ποσοστό αποτυχίας στο σχολείο, η πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών και η ανεργία των αποφοίτων, η υπερβολικά μεγάλη διάρκεια των σπουδών και το χαμηλό επίπεδο γνώσεων, και προτείνει να εστιαστεί η προσοχή στην κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, στις νέες βασικές δεξιότητες, στη δια βίου κατάρτιση, στις ΤΠΕ, στην ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και στην ενημέρωση.
Όσον αφορά τα μέσα για την κινητοποίηση συμπληρωματικών ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων, η ανακοίνωση υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης μιας προσέγγισης εταιρικής σχέσης με τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί χάρη σε μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των υφιστάμενων πόρων και στην αποκέντρωση σε περιφερειακό επίπεδο της διαχείρισης πόρων και προγραμμάτων. Η διαδικασία αυτή αποκέντρωσης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από έναν μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των εθνικών υπουργείων, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση των αποφάσεων για τις επενδύσεις.
Τέλος, προκειμένου να καταστεί δυνατό για την εκπαίδευση και την κατάρτιση να συμβάλουν ουσιαστικά τόσο στην ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης () όσο και στη στρατηγική της Λισσαβόνας, η παρούσα ανακοίνωση ζητά από τα κράτη μέλη τα εξής:
    * να διασφαλίσουν το επίπεδο δημοσίων επενδύσεων που απαιτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·
    * να συνάψουν εταιρικές σχέσεις και να θεσπίσουν κίνητρα για περισσότερες και συνεχείς επενδύσεις εκ μέρους των επιχειρήσεων και των ιδιωτών ·
    * να εστιάσουν τη χρηματοδότηση σε τομείς που είναι πιο πιθανό να αποφέρουν αποτελέσματα·
    * να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των μαθημάτων, την ποιότητα και την αναγνώριση, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


 


ALBA - READING:
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Το ALBA Graduate Business School ανακοινώνει τη συνεργασία του με το ICMA Centre του Πανεπιστημίου του Reading στο πλαίσιο του Διδακτορικού προγράμματος στα Χρηματοοικονομικά. Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα δεν θα καταβάλουν δίδακτρα σπουδών. Αντιθέτως, θα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Reading και στο ALBA, λειτουργώντας ως βοηθοί έρευνας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής. Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα θα ολοκληρώσουν το πρώτο έτος σπουδών τους στο ICMA Centre στo Reading στην Αγγλία συνεχίζοντας για το επόμενο ενάμισι έτος στο ALBA. To πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το τελευταίο εξάμηνο στο Reading. H επίβλεψη των φοιτητών θα πραγματοποιείται από κοινού από καθηγητές των δύο εκπαιδευτικών οργανισμών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών από το ICMA Centre του Πανεπιστημίου του Reading.


ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, iCON INTERNATIONAL TRAINING
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

Ζούμε σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τα αποτελέσματα μιας κρίσης, για την οποία πλέον όλοι γνωρίζουμε και από την οποία επηρεαζόμαστε. Συγκεκριμένα στα θέματα εργασίας, ακούμε για ανεργία, απολύσεις, ανασφάλεια. Κι όμως, παρ’ όλα αυτά, πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, διαπιστώνει «έλλειψη ταλέντων» στην αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα το 29% των εργοδοτών της μελέτης αυτής δηλώνει αδυναμία στην εύρεση του εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες, την ιδία στιγμή που υπάρχουν τόσοι άνεργοι. Είναι ένα φαινόμενο που εκ πρώτης όψεως φαίνεται αντιφατικό και δυσνόητο. Ας εξετάσουμε όμως πως και που δημιουργούνται και δρουν άτομα με δεξιότητες και ταλέντα.
Ταλέντα σε ατομικά αθλήματα, ομαδικές αθλοπαιδιές, σε επιστήμες και στην οικονομία αναπτύσσονται σταδιακά μέσα σε κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες. Γιατί αναπτύσσονται όμως πολλοί έλληνες στο εξωτερικό ως ταλέντα στον τομέα τους και όχι τόσο στην Ελλάδα; Κάποιοι καταφέρνουν και μέσα σε δύσκολες συνθήκες και στην Ελλάδα να αναπτυχθούν. Που επιλέγουν όμως τελικά να εργαστούν και να ζήσουν; Πολλοί ελκύονται από χώρες με πιο πρόσφορο έδαφος για επιτυχία.
Αν κάποιος γνωρίζει τα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, δεν θα δυσκολευτεί να εξηγήσει την κατάσταση. Από τα σχολεία μέχρι και τα πανεπιστήμια, στην χώρα μας παρατηρείται η προώθηση κυρίως των θεωρητικών γνώσεων πολύ συχνά με επιβράβευση της στείρας αναπαραγωγής, και η απόκτηση πτυχίων λίγο ως πολύ βασίζεται σε αποστήθιση, σημειώσεις, θέματα “SOS” που γενικά αντικατοπτρίζουν την αδυναμία δημιουργίας πραγματικής γνώσης του συστήματος παιδείας. Ακόμη, το γεγονός ότι συνήθως τα Πανεπιστήμια λόγω συνθηκών αποβαίνουν κυρίως εξεταστικά κέντρα παρά εκτελούν το λειτούργημά τους ως εκπαιδευτικά ιδρύματα δημιουργούν σε πολλά άτομα στρεβλή ανάπτυξη. Με όλα αυτά το εκπαιδευτικό μας σύστημα προσφέρει ελάχιστη σύνδεση με τις απαιτήσεις της πραγματικής εργασιακής και επιχειρησιακής ζωής.
Αντίθετα στις πιο προηγμένες, δημιουργικές και σταθερές χώρες (οικονομικά και κοινωνικά) ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση γνώσεων αλλά και των απαραίτητων δεξιοτήτων άρα όχι η απλή απόκτηση ενός «κούφιου» τίτλου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζουν και στη δημιουργία της ικανότητας για αποτελεσματική εργασία. Επιδιώκεται η κατανόηση εννοιών και η χρήση «εργαλείων», ώστε με το πέρας των σπουδών ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει πραγματικά προβλήματα στην εργασία. Πολύ απλά ο σκοπός είναι ο κάθε ένας όχι μόνο να μπορεί να χρησιμοποιεί την γνώση δημιουργικά και έξυπνα για να λύνει τα εργασιακά προβλήματα που προκύπτουν, αλλά και να μάθει πως να μαθαίνει συνεχώς και να αυτό-αναπτύσεται μέσω της αναζήτησης και προσαρμογής.


ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ:
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η εργασιακή ζωή τελικά δεν βασίζεται μονό σε επιστημονικές γνώσεις, αλλά και στην τέχνη για κατάλληλη χρησιμοποίησή τους ως εργαλείων αντιμετώπισης πραγματικών περιστατικών. Αυτή η συνδυαστική σκέψη είναι που συνήθως δεν αναπτύσσεται σε εκπαιδευτικά συστήματα που βασίζονται κυρίως στην αναπαραγωγή γνώσεων ή ακόμη και λύσεων και όχι στη δημιουργία ατόμων ικανών συνεχώς να προσαρμόζουν τις γνώσεις τους για εύρεση καινοτόμων λύσεων αναλόγως των συνθηκών.
Σε ό,τι αφορά το άτομο και τις επιλογές του, πρέπει να επισημανθεί ότι προφανώς η απόκτηση των προαναφερθεισών δεξιοτήτων, δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της απλής απόκτησης ενός οποιουδήποτε τίτλου σπουδών. Το πρακτικό αποτέλεσμα κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας βασίζεται στη σωστή επιλογή ενός προγράμματος σπουδών που θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητα για σημαντική ανάπτυξη του ατόμου και η βαρύτητά του θα αποδεικνύει την απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων μέσω ενός τίτλου κορυφαίου και αναγνωρισμένου. Είναι συνεπώς σημαντικό η εκπαίδευση που θα επιλεγεί, να προσφέρει και τις απαραίτητες γνωστικές δεξιότητες αλλά και την αναγνώριση του τίτλου από την αγορά εργασίας ως ιδιαίτερα αξιόλογου αποδεικτικού των δεξιοτήτων αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό, είτε πρόκειται για την αρχική επιλογή σπουδών ή για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων, η επιλογή ενός προγράμματος που προσφέρεται από αναγνωρισμένο και κορυφαίας κατάταξης πανεπιστήμιο π.χ. της Αγγλίας – μίας χώρας γενέτειρας της παγκόσμιας γλώσσας, με παράδοση στην ποιοτική εκπαίδευση – αποτελεί κατά κάποιο τρόπο εγγύηση για την απόκτηση και των σχετικών πρακτικών δεξιοτήτων. Τέτοια είναι π.χ. τα εκπαιδευτικά προγράμματα του κορυφαίου κρατικού βρετανικού Πανεπιστημίου του Λέστερ (Leicester – University of the Year 2009, Times Award), του μόνου από τα κορυφαία 10% στην Ελλάδα (
www.guardian.co.uk – University Guide 2011 και ΤΑ ΝΕΑ, 26/9/2009). Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το Λέστερ περιλαμβάνεται στο κορυφαίο 5% όλων των πανεπιστημίων του κόσμου με βάση δύο πρόσφατες αξιολογήσεις (Times Higher Education και Shanghai Jiao Tong). Τα προγράμματα αυτά, καθώς τελούν υπό τον πλήρη ακαδημαϊκό έλεγχο του Πανεπιστημίου του Λέστερ, παρέχουν ακριβώς το ίδιο υψηλό επίπεδο μόρφωσης και τα ίδια δικαιώματα (επαγγελματικά και ακαδημαϊκά) με αυτά που παρέχονται σε όσους επιλέγουν να φοιτήσουν στην Αγγλία. Ένα τέτοιο πτυχίο αποτελεί όντως ένα έγκυρο και αναγνωρισμένο αποδεικτικό χρησιμότητας και αξίας για ανθρώπους που επιθυμούν να κατέχουν ένα δυνατό προσόν. Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται στην Ελλάδα από το 1997 μέσω της iCon (www.icon.gr) με τη μορφή της κατ’ ευθείαν φοίτησης στο Πανεπιστήμιο με ευέλικτη εμπλουτισμένη μέθοδο μάθησης.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ASSET MANAGEMENT
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ CHARTIS
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΒΑΡΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, FOLLI-FOLLIE, SPACE HELLAS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ GOLDEN HALL
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site