Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2010 - Τεύχος 364                              

ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝCentric
Απαντά για την Usmar Management
Η Centric Πολυμέσα ΑΕ σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αφορούν σε επιστολή του Συνδέσμου Επενδυτών Διαδικτύου (ΣΕΔ) σχετικά με τα ζητήματα της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στη Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και στο εγκριθέν μέρισμα από την πρώτη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.6.2010, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
1. Σχετικά με τα αναγραφόμενα στην επιστολή για το εύλογο της αποτίμησης καθώς και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσον αφορά την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά μετοχών της εταιρίας CD Media και της εταιρίας USMAR Management Ltd, η Εταιρεία ακολούθησε πιστά το γράμμα του νόμου και των κανονιστικών διατάξεων
2. Επιπλέον, όσον αφορά τα αναγραφόμενα στην εν λόγω επιστολή για διανομή από την Εταιρία μερίσματος κατώτερου του νομίμου, τα σχετικά σχόλια της επιστολής είναι απολύτως ανακριβή και αβάσιμα αφού το προς διανομή μέρισμα, το οποίο εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.6.2010, αντιστοιχεί ακριβώς σε αυτό που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τη διάθεση των κερδών της μητρικής εταιρίας μετά την αφαίρεση των εταιρικών φόρων και του εκ του νόμου προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού.
3. H Centric υποστηρίζει και συντάσσεται με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και επιθυμεί την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό είναι θεμιτό να υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή έγκυρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης, οι οποίες όμως θα στηρίζονται σε άριστη γνώση της κείμενης νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕΔ
Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου, αισθάνεται δικαιωμένος από την διακοπή της 2ης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της Centric Πολυμέσα ΑΕ.
Σε ανακοίνωση του υποστηρίζει ότι «Η διοίκηση της εταιρείας, αν και ήλεγχε την  πλειοψηφία των παριστάμενων μετοχών, αναγκάστηκε από την ισχυρή επιχειρηματολογία του ΣΕΔ και την αντίδραση μετόχων μειοψηφίας να διακόψει τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνεχιστεί την Πέμπτη 22 Ιουλίου και ώρα 16.00, ώστε να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της εταιρείας κάποια πληροφοριακά  στοιχεία για τις υπό εξαγορά εταιρείες!
Ο ΣΕΔ δια των εκπροσώπων του, Χρήστου Σαμαρά Ειδικού Γραμματέα του ΔΣ και Γιώργου Κόκκα, Νομικού Συμβούλου, παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση απόπειρα αποτίμησης των εταιρειών που εισφέρουν εταιρικά μερίδια (όσο αυτό ήταν εφικτό με τα ελάχιστα διαθέσιμα στοιχεία), δύο εκ των εγκυροτέρων αναλυτών της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, του Κωνσταντίνου Βέργου,(Προέδρου της ΕΕΠΑΜΑ) και του Μάνου Χατζηδάκη, η οποία είχε δημοσιευθεί ήδη στον οικονομικό τύπο.
Οι εκτιμήσεις των δύο ως άνω αναλυτών, συμφώνησαν ότι οι πραγματικές αποτιμήσεις των δύο εταιρειών που εισφέρουν μερίδια είναι κατά πολύ χαμηλότερες από αυτές που παρουσιάζει η διοίκηση της Centric Πολυμέσα ΑΕ».


Intracom Telecom
Σύμβαση πλαίσιο με την Rolaware
H Intracom Telecom, μέλος της Sitronics, ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης πλαισίου με την Rolaware, ένα δυναμικό πάροχο ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, για την προμήθεια του ασύρματου ευρυζωνικού συστήματος WiBAS της Intracom Telecom.
Συγκεκριμένα, η Intracom Telecom στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, συνολικής αξίας € 3,4 εκατομμυρίων, θα παρέχει το πρωτοποριακό σύστημα WiBAS δίνοντας στην Rolaware τη δυνατότητα να προσφέρει ευρυζωνικές ασύρματες υπηρεσίες πρόσβασης σε πελάτες της στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Χανιά και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Με το ίδιο πολυσημειακό (point-to-multipoint) WiBAS σύστημα, η Rolaware θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες backhaul σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας.


ΕΝΕΙΣΕΤ
Κοινή δράση με Invest in Greece
Η ΕΝΕΙΣΕΤ πραγματοποίησε την Ετήσια Γενική της Συνέλευση την Τετάρτη 30
Ιουνίου με σημαντικές παρεμβάσεις στελεχών διαφόρων φορέων. Ανάμεσά τους
ήταν και ο κ. Χρήστος Αλεξάκης, επικεφαλής της Invest in Greece, ο οποίος
ανακοίνωσε μία κοινή δράση μεταξύ των δύο οργανώσεων. Οι δύο φορείς σε
στενή συνεργασία θα συλλέξουν από τις εισηγμένες εταιρείες τα επενδυτικά τους
προγράμματα προς υλοποίηση, τα οποία έχουν αδρανοποιηθεί λόγω των δυσμενών
οικονομικών συνθηκών. Τα προγράμματα αυτά η Invest in Greece θα τα εντάξει
στον ηλεκτρονικό κατάλογο επενδυτικών σχεδίων (eΒook) που διαθέτει,
προκειμένου, σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, να τα προβάλλει με
road shows στις χώρες που έχουν επιδείξει επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα,
όπως είναι το Κατάρ, η Λιβύη, η Κίνα και άλλες.
Στην ιστοσελίδα της ΕΝΕΙΣΕΤ (
www.eneiset.gr) δημοσιεύεται ήδη η σχετική
ομιλία του κ. Αλεξάκη. Την προσεχή εβδομάδα θα αποσταλούν ειδικότερες
οδηγίες σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες.


ΣΕΔ
Σωστή η πρόταση Πειραιώς
Η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για την εξαγορά του 33% του ΤΤ και του 77% της ΑΤΕ βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επενδυτών & Διαδικτύου . Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι σχεδόν μονόδρομος προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα. Διατηρούμε όμως κάθε επιφύλαξη για το ύψος του τιμήματος, το οποίο πρέπει να ορισθεί από ομάδα έγκυρων εκτιμητών, με συνθήκες πλήρους διαφάνειας.
Παράλληλα, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί τελικά η εξαγορά,  καλούμε την Κυβέρνηση να διαφυλάξει τα συμφέροντα των ιδιωτών επενδυτών και των μικρομετόχων, για να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος, όπως στην περίπτωση εξαγοράς ποσοστού του ΟΤΕ, που έφτασε οικονομικός παράγοντας να παραδεχθεί στη Βουλή ότι εκείνος βγήκε κερδισμένος και οι μόνοι χαμένοι ήταν οι μικρομέτοχοι του οργανισμού.


Υγεία
Έναρξη Λειτουργίας στα Τίρανα

Ο Όμιλος Υγεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο υπερσύγχρονο Νοσοκομείο Hygeia Hospital Tirana ξεκίνησε να λειτουργεί την 1η Ιουλίου 2010 με αρχική δυναμικότητα περίπου 120 κλινών διαθέτοντας Γενικό Νοσοκομείο, Παιδιατρική Κλινική και Μαιευτική κλινική καλύπτοντας με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όλα τα περιστατικά από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία τους. Το Hygeia Hospital Tirana σε πλήρη ανάπτυξη θα διαθέτει 220 κλίνες, 12 χειρουργικές αίθουσες, 5 αίθουσες τοκετών, 16 κλίνες Μ.Ε.Θ. Το νέο νοσοκομείο αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση (περίπου 60 εκατ. ευρώ) στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας στην Αλβανία, εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής και αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο αναφοράς για όλη την περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας όχι μόνο στην Αλβανία, αλλά και στις γειτονικές χώρες όπως την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Κόσσοβο και το Μαυροβούνιο.
Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Hygeia Hospital Tirana αναπτύσσονται σε πολυώροφο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 25.129τ.μ. σε οικόπεδο 13.000τ.μ. στην περιοχή Kashar των Τιράνων με εύκολη πρόσβαση καθώς περιβάλλεται από τις Εθνικές Οδούς SH2 και SH1/E762, οι οποίες συνδέουν την πρωτεύουσα της Αλβανίας με το Δυρράχιο και την Βόρεια Αλβανία.


Ατλάντικ
Απάντηση για «Βήτα Πι» και «Φλωρίδης»
 
Η Εταιρεία Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ ΑΕΕ, σε συνέχεια σχετικών επιστολών του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και δημοσιευμάτων στο τύπο, διευκρινίζει τα ακόλουθα:
Α) Αναφορικά με αιτιάσεις μερίδας μετόχων μειοψηφίας σχετικά με τη διαδικασία διαχωρισμού των δραστηριοτήτων του Ομίλου λιανικής και χονδρικής και την πώληση της συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία Βήτα Πι σημειώνεται ότι: Δεν είναι αληθές ότι έλαβε χώρα «απόσχιση κλάδου". Η εταιρεία αποφάσισε να διαχωρίσει τις δραστηριότητές της προκειμένου να επιτευχθεί ορθολογικοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και καλύτερος δυνατός έλεγχος της κάθε δραστηριότητας, ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα και στο επιτακτικό αίτημα των πελατών του δικτύου franchise που επίμονα ζητούσαν να διαχωριστεί η δραστηριότητα της Χονδρικής.
Έτσι με την από 13/01/2010 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αποφασίστηκε ο περιορισμός της δραστηριότητας της χονδρικής της μητρικής εταιρείας με την σταδιακή παραχώρηση του τζίρου της χονδρικής στην κατά 99,71% θυγατρική της Βήτα Πι ΑΕΒΕ.
Β) Αναφορικά με αιτιάσεις της εταιρείας Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ προμηθευτού της Ατλάντικ καθώς και σχετικών δημοσιευμάτων σημειώνεται ότι:
Η εταιρεία Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ υπήρξε προμηθευτής της Ατλάντικ ΑΕ η οποία με αίτησή της στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που εκδόθηκε αυθημερόν, εναντίον της Ατλάντικ η με αριθμ. 14287/2010 διαταγή πληρωμής την οποία κοινοποίησε στην Ατλάντικ Α.Ε. στις 6 μμ στην έδρα της εταιρείας.
Κατά της ανωτέρω διαταγής που αφορούσε ποσό 500.000 ευρώ ασκήθηκε νόμιμα αναστολή εκτέλεσης και αίτηση ανακοπής την επόμενη ημέρα. Στην από 19/07/2010 αναφορά της Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ κοινοποιημένη την ίδια ημέρα στις 14:05 η Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ σκόπιμα παραλείπει να αναφέρει την εμπρόθεσμή άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής στην οποία νόμιμα έχει προβεί η Ατλάντικ ΑΕ.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ FACTORING-FORFAITING
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ASSET MANAGEMENT
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ CHARTIS
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ ΒΑΡΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, FOLLI-FOLLIE, SPACE HELLAS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ GOLDEN HALL
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site